Porsgrunn - Vestsida

Elveparken Brygge bygg 9

Prisantydning
1 190 000 kr
Omkostninger
5 860 kr
Andel fellesgjeld
1 785 000 kr
Totalpris
2 980 860 kr
Felleskostnader
5 810 kr /
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2019
Bruksareal
63 ㎡
Tomteareal
1 566 ㎡
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

2 Flotte leiligheter med nærhet til Bryggekanten- Bygging igangsatt!

Fakta om eiendommen

Oppdragsnummer

81-18-9007

Adresse med betegnelse

Elveparken Brygge bygg 9, i Porsgrunn kommune. Postadresse Plassen 52, 3919 Porsgrunn

Beliggenhet

Det gode livet ved elva! Elveparken Brygge er et flott boligprosjekt som byr på moderne leiligheter og fantastisk utsikt. De fleste leilighetene blir gjennomgående, med balkong på begge sider, som gir gode solforhold. Her bor du rolig, men samtidig sentralt, med kort avstand til Porsgrunn sentrum.

Tomten er allerede godt etablert med seks bygg, eget bryggeanlegg og lekeplass for de minste. Her får du en fantastisk mulighet til å bo nær byen, men samtidig tilbaketrukket og rolig, med nærhet til elva.

Adkomst

Elveparken ligger kun en rask kjøretur fra Skien, og en enda kortere tur unna Porsgrunn, som kun ligger en svipptur unna. Elveparken Brygge har nærhet til matvarebutikk, treningssenter og restauranter samt mye mer.

Boligtype

Leilighet
 

Eierform

Borettslag

Ferdigstillelse

4 kvartal 2019

Bygninger og byggemåte

se leveransebeskrivelse

Beskrivelse av prosjektet

Leilighetene på Elveparken Brygge Bygg 9 er innholdsrike med gjennomtenkte og praktiske planløsninger. Det er lagt vekt på å skape en lettvint og komfortabel tilværelse.

De fleste av leilighetene vil være gjennomgående, med balkong på begge sider, som sikrer både formiddags- og ettermiddagssol.

Innhold

Leiligheten varierer i størrelse fra 63 til 120 m2 BRA. Det er 3 leiligheter i hver etasje. I toppetasjen er det 2 leiligheter.

Hver leilighet inneholder: Gang, bad, 2 soverom (en leilighet har 1 soverom), bod, åpen kjøkkenløsning og stue med utgang til balkong.

Standard

Prosjektet har gjennomgående god standard.

Kvalitetskjøkken med integrerte hvitevarer inkludert,
Gjennomgående eikeparkett,
Flislagt baderom med vegghengt toalett og praktisk dusjhjørne,
Balkong/uteplass,
Garderobeløsning,
Heis,
Garasjeanlegg.

Se leveransebeskrivelse fra JM.

Diverse

KJØPERS OMKOSTNINGER

Ved kjøp av hver leilighet vil det i tillegg komme følgende omkostninger;

Gebyr for tinglysning av andel kr 430,-
Gebyr for tinglysning av pant/heftelse kr 430,-
Andelskapital til borettslaget kr 5.000,-
Engangskostnad for tilkobling av tv/it-signaler er ca. kr. 3.300,-.

Det påløper ingen dokumentavgift ved kjøp av borettslagsbolig. Dersom du ikke er medlem i Porsgrunn boligbyggelag, må du melde deg inn. Innmelding og betaling gjøres til PBBL. Kostnader vedr medlemskap pr. prs på kr 500,- og kontingent på kr 250,- vil komme i tillegg.

Felleskostnader: Estimerte felleskostnader består av borettslagets driftskostnader i tillegg til renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld.(Det er lagt opp til 20 års avdragsfrihet på fellesgjelden.) Se ytterligere informasjon i prislisten.

BORETTSLAG
Boligprosjektet blir organisert som et borettslag. Det betyr at beboerne eier boligdelen av bygningene, fellesanlegg og utearealer i fellesskap. Beboerne kjøper en rett til å bo i en bestemt bolig, derav navnet "borettslag". Beboerne eier en del av borettslaget derav navnet "andelseier". Når du har kjøpt bolig i borettslag eier du dermed borettslaget sammen med de andre som bor der. Det betyr at du eier din egen bolig, men at et større fellesskap vil gjøre det enklere for deg når det gjelder vedlikehold og økonomi.

FORSKUDD
Ved kontraktsinngåelse betales 10 % av total kjøpesum.

INNSKUDD
Innskudd er fastsatt til 40 % av kjøpesum. Fellesgjelden utgjør 60% av total kjøpesum. I prosjektet Elveparken Brygge bygg 9 vil det være anledning til å nedbetale hele eller deler av fellesgjelden med den hensikt å få lavere månedlige felleskostnader. Denne løsningen kalles IN- ordning: Individuell nedbetaling av fellesgjeld.

FELLESKOSTNADER
I tillegg til å betale innskuddet må den enkelte betale månedlige felleskostnader til dekning av løpende fellesutgifter. I de månedlige felleskostnader er det inkludert renter på fellesgjeld, kommunale avgifter, eiendomsskatt, bygningsforsikring, utvendig vedlikehold, forretningsførerhonorar, revisjon og andre fellesutgifter som f.eks. brøyting med mer. Kostnadene er beregnet på gjeldende prisnivå i 2018. Således må det påregnes en justering av disse ved innflyttingstidspunkt.


IN-ORDNING
Dersom du velger å innfri hele eller deler av andelens fellesgjeld, er dette mulig. Dette kan gjøres ca. 1/2 år etter innflytting. Den månedlige kostnaden vi da være driftskostnaden eller del av fellesgjeld, og vil beregnes av forretningsfører.

OPPGJØR:
Oppgjøret foretas av Porsgrunn, Bamble og Borgestad Boligbyggelag. Kjøper vil ved kjøp samtykke til at dokumenter overleveres, og at innbetalinger skal skje til PBBL sin klientkonto. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Parkering

Det følger med en parkeringsplass i garasjeanlegget til hver leilighet.

Oppvarming

Varmtvannstanken er integrert i ventilasjonsanlegget (Nilan Compact P) og varmes opp av varmepumpe og elektrisk varmeelement som sikring.
Funksjonsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til JM.

Tomt

Areal: 1 566 kvm,  Felles eiet tomt av Borettslaget. 

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i bygg rengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

*Det er utarbeidet en Innredningsguide fra JM,  Det er muligheter for å gjøre endringer. Du vil som kjøper bli invitert til tilvalgs møte med JM, etter kontraktsmøtet.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål, tilhører reguleringsplan for Lahelle Sør, datert 24.08.2012. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Det gjøres oppmerksom på at hele området er under bebyggelse, og nye bygg i dette prosjektet og andre, er under planlegging. Se også situasjonskartet vedlagt i salgsoppgaven.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Fra hoved bølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Det er tinglyst heftelser / rettigheter på borettslagets eiendom. 1953/801123-1/101 Erklæring/avtale 21.05.1953, Bestemmelse om bruksrett/vedlikehold mv. av nærmere angitt veg ifølge. grensegangsforretning Overført fra: 0805-121/1892.

1967/802375-1/101 Erklæring/avtale 28.08.1967, RETTIGHETSHAVER: Gnr. 121 Bnr. 1386, Eiendommen er seksjonert, Bestemmelse om kloakkledning mv. Overført fra: 0805-121/1892.

1987/11097-1/101 Erklæring/avtale 25.06.1987, rettighetshaver:Knr:0805 Gnr:121 Bnr:1824, Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger mv. Bestemmelse om veg, Overført fra: 0805-121/1892.

1996/9227-2/101 Bestemmelse ifølge. skjøte 17.07.1996, Bestemmelse om nettstasjon for SKK, Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Overført fra: 0805-121/1892.

1998/8339-3/101 Bestemmelse ifølge. skjøte 06.07.1998, Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Bestemmelse om nettstasjon for SKK, Bestemmelse om adkomstrett for Porsgrunn kommune, Med flere bestemmelser, Overført fra: 0805-121/1892.

2003/476-1/101 Erklæring/avtale 14.01.2003, Bestemmelse om at d.e. ikke kan gjerdes inn eller nyttes til langtidslagring, Kan ikke slettes uten samtykke fra Porsgrunn kommune etat byutvikling, Overført fra: 0805-121/1892.

2003/1506-2/101 Bestemmelse ifølge. skjøte 03.02.2003, Bestemmelse om benyttelse, Med flere bestemmelser Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen, Overført fra: 0805-121/1892.

Forsikring mot felleskostnader

MEDLEM I SIKRINGSFONDET
Borettslaget er medlem av Borettslagenes Sikringsfond. Dette innebærer at andelseiere ikke er solidarisk ansvarlig for hverandres andel av fellesgjeld.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Formues verdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistret bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Omkostninger

1 190 000,- (Prisantydning) 1 785 000,- (Andel av fellesgjeld) 2 975 000,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 430,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 430,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 5 000,- (Andels omkostninger) 5 860,- (Omkostninger totalt) 2 980 860,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Usolgte leiligheter

Vedtektene er en del av salgsprospektet og det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. Utbygger er forpliktet til å betale felleskostnadene for de boligene som eventuelt ikke er solgt før ferdigstillelse.

Utbygger tar også alt ansvar for eventuelle overskridelser på bygge kostnader og merkostnader begrunnet i prisstigning i byggeperioden, da du som kjøper av bolig har fast pris. Borettslaget løper derfor ingen risiko dersom slike situasjoner oppstår.

Overtagelse

4. Kvartal 2019 og etter nærmere avtale

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Ansvarlig megler

Prosjektmegler/ Eiendomsmegler MNEF Kari Anne Kleiv
Telefon: 93007123 Mail: kak@sormegleren.no

Sørmegleren Telemark AS Org. Nr.

918 067 116

Salgsoppgave og vedlegg

Denne salgsoppgaveteksten, med tilhørende plantegningshefte, leveransebeskrivelse fra selger, må gjennomgås før signering av kjøpetilbud. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.
Varenummer: 3027207