Sira

Ekornvegen 4

Prisantydning
1 990 000 kr
Omkostninger
66 220 kr
Totalpris
2 056 220 kr
Formuesverdi
492 374 kr
Formuesverdi sekundær
1 772 547 kr
Byggeår
1960
P-rom
119 ㎡
Bruksareal
164 ㎡
Tomteareal
1 041 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig med pent opparbeidet hage, romslig veranda og garasje på selveiertomt.

Om eiendommen

Innhold

Primærrom: 119 kvm, Bruksareal: 164 kvm Sekundærrom: 45 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 55 m² - 1. etg. 65 m² - loft 44 m².

P-rom inkl:
Loft: 3 soverom og trapperom.
1. etasje: Vindfang, trapperom, bad og stue/kjøkken.
Kjeller: Soverom.

S-rom inkl.:
Loft: Bod.
Kjeller: 3 boder, bad som benyttes til bod og bod som benyttes til vaskerom.

Garasje:
Bra: 46 m² - P-rom: 0 m² - S-rom:46 m²
S-rom inkl.: Garasje.

Kommentar fra takstmann:
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Det er foretatt endring i bruk av kjellerens arealer. Opprinnelig rom for "Brensel" (dvs. ikke rom for varig opphold) benyttes i dag til soverom/kjellerstue. Badet og vindfanget er utvidet og vegg mellom stue og kjøkken er fjernet.
Høyden i soverom/kjellerstue er ca. 1,97 m. Høyden kan erfaringsmessig by på utfordringer i forhold til eventuell godkjenning av rommet til varig opphold.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Oppvarming

Elektrisk. Det er vedovn og varmepumpe i stuen. Varmekabler i gulv i entrè og på bad.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra E39 ta av mot Sira og følg Sirnesvegen. Ta til høyre etter å ha passert Sira Skole og hold til venstre opp i feltet. Ta til høyre inn på Ekornvegen, boligen ligger på venstre side og er merket med salgsskilt fra Sørmegleren.

Parkering

I garasje og på egen tomt.

Beliggenhet

Boligen har en sentral og barnevennlig beliggenhet i etablert boligfelt på Sira med kort avstand til matvarehandel, lekeplasser, skole, barnehage, busstopp og togstasjon. Nærhet til badeplasser og flott turterreng. Det er ca. 20 km til Flekkefjord sentrum med en rekke fasiliteter.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for boligen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Garasje er byggemeldt, ferdigattest kreves ikke ifølge Flekkefjord kommune.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens bebyggelse. Det er foretatt endring i bruk av kjellerens arealer. Opprinnelig rom for "Brensel" (dvs. ikke rom for varig opphold) benyttes i dag til soverom/kjellerstue. Badet og vindfanget er utvidet og vegg mellom stue og
kjøkken er fjernet. Noe endring i plassering av vinduer og dører og veranda er utvidet. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei og vann. Privat avløp til septiktank.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse ihht. reguleringsplan for Sira - området mellom Osen og Bakke bru i Flekkefjord kommune, datert 21.06.1973. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4207/139/156:
31.05.2023 - Dokumentnr: 551903 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


26.08.1998 - Dokumentnr: 2155 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4207 Gnr:139 Bnr:1


26.08.1998 - Dokumentnr: 2155 - Overføring fra tidligere festenummer
Utgått festenr:
Knr:1004 Gnr:139 Bnr:1 Fnr:34


01.01.2020 - Dokumentnr: 1015032 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1004 Gnr:139 Bnr:156


Økonomi

Omkostninger kjøper

1990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-))

66 220,- (Omkostninger totalt)

2 056 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)


Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Standard

Enebolig med en normal standard. Gulvene er i hovedsak belagt med laminat, fliser og belegg. Veggene er bekledd med tapet, trepanel og malte plater.

Lys og trivelig stue med åpen løsning til kjøkkenet. Stuen har gode vindusflater som slipper inn godt med dagslys. Vedovn og varmepumpe er installert. Det er utgang fra stuen til romslig veranda og videre adkomst til innkjørsel og plen.

Nyere Ikea kjøkken i grå utførelse med alle hvitevarer integrert, disse medfølger handelen. Kjøkkenet har godt med skap-/benkeplass og gir rom for en god arbeidsplass.

Badet i hovedetasjen har fliser med varmekabler på gulvet og fliser og panel på veggene, og er innredet med toalett, baderomsinnredning og dusjkabinett.

I boligen er det totalt 3 soverom, alle beliggende i loftsetasjen. I tillegg er det innredet et rom i kjelleretasjen som i dag benyttes som kjellerstue/soverom, dog er dette ikke godkjent for varig opphold.

Frittstående garasje med automatisk portåpner.
-

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Severinsen Takst AS v/Frank Severinsen den 21.06.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:
Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk. Betongtrapp har mindre sprekker/skader.

Utvendig > Andre utvendige forhold
Det er avvik: Armeringsjern er synlig flere plasser som gir fare for svekkelser i betongdekket.

Innvendig > Innvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det mangler rekkverk på toppen av trappa til loftet og det mangler rekkverk i trapp til kjelleren.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Boligen har røykvarslere og brannslukningsapparat. Utstyret er ikke testet i forbindelse med oppdraget.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren. Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Sikring på forstøtningsmuren er for lav ut ifra dagens krav. Mur under altan har en horisontal sprekk som går over flere meter.

TG2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.

Utvendig > Nedløp og beslag
Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid på renner/nedløp/beslag er passert. Takrenner har punktvise lekkasjer. Taknedløp er løsnet fra takrenne på sør/vest side. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur på flere av nedløpene. Det mangler nedløpsrør på takrenne fra balkong Eier opplyser ``Har sett at fuktighet følger pipen inni
huset ved noen anledninger, skjedd ved fyring. Ellers ikke`` Dette kan ses i sammenheng med eldre pipebeslag.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen.
Ved inspeksjon i takluke til kryploft er det mangelfull utførsel av dampsperre ved luke. Det gjøres oppmerksomt på at det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen, det er ikke registrert skader grunnet dette men ved oppgradering av taktekking og isolering må det påregnes å bedre ventileringen.

Utvendig > Kjellervinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er ingen avstand mellom terrassebord og kledning/fasade på altan og balkong. Dette vanskeliggjør vedlikehold og kan føre til at kledningen har kortere levetid.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist
fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Ved hulltaking i innredet soverom ble det påvist at vegg mot terreng er utført med dampsperre, dette er
ikke en anbefalt løsning i henhold til Byggforskserien. Byggforskserien 523.127 Betongvegg mot terreng; 82: Dampsperre og innvendig kledning på steder der mer enn halve vegghøyden ligger under terrengnivå skal det ikke brukes innvendig dampsperre. Innvendige spikerslag atskilles fra betongveggen med remser/biter av grunnmurspapp eller plastkiler. Kjelleren er en typisk grovkjeller med murvegger og støpte gulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Det er benyttet isopor som isolering bak veggplatene/panel. Isopor skal være tildekket med ubrennbart materiale, for eksempel gips eller betong. Maling flasser stedvis på betongveggene, det er også salt/kalkutslag enkelte plasser.

Innvendig > Andre innvendige forhold
Det er avvik: I kjeller mangler det isolasjon i etasjeskille mot hovedetasjen flere steder, samt manglende plater/overflater. Vegg bak kjøkken mangler isolasjon/plater. Kjellerdør mangler isolasjon/belistning. Det er indikasjoner på at det har vært fuktighet i konstruksjonen over denne døra.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Det er ikke mulig og se utførelse av membran/mansjett i klemring på sluk.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad
Det er avvik: Det er påvist riss/sprekker i utstyr på våtrommet. Trykknapp til toalett er defekt. Det er riss i servant.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Vannskap mangler drenering og sprutdeksel. Fordelere i vannskap er ikke festet. Det mangler kursfortegnelse på vannrør. Enkelte vannrør er ikke tilfredsstillende klamret.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger. Det er mangelfull klamring av avløpsledningene.

Tekniske installasjoner > Varmesentral
Det er avvik: Utvendige rør til varmepumpe har skade på isolering. Utvendig rørgate mangler deksler.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Gulvsluk er plassert høyere en gulv. Ved avrenning fra varmtvannstank vil vann ikke gå til sluk.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Det elektriske anlegget er fra byggetiden, men er oppgradert i nyere tid med automatsikringer.

Tomteforhold > Drenering
Det er avvik: Grunnmursplasten har løsnet fra klemlisten flere steder. Det mangler klemlist stedvis på grunnmursplasten. Takvann mangler bortleding og er ikke ført i rør som går i bakken.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser.

TG2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK:
Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er skade i foring på loftsvindu.

Utvendig > Dører
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Ytterdør og balkongdør på loft tar i karm. Ytterdør har utetthet rundt pakning.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Kvistgjennomslag i himling på soverom. Manglende feielister på enkelte dørterskler. Sår/hakk i laminatgulv på soverom i kjeller. Laminatgulv spriker i overgang stue/kjøkken. Gammel døråpning til kjøkken er ikke sparklet. Tapet er løsnet/bølgete i hjørner i gang.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter i kjelleretasje.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Det er riss i pipestokk i kjeller. Det er observert sotvann fra pipestokk på kryploft.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte dører har løse dørvridere. Enkelte dører tar i karm.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Overflaten har fuktskade. Svertesopp er registrert. Himling over dusjkabinett har svellet flere steder. Det er skruehull i fliser på vegger bak dusjkabinett og stedvis i panel på vegger.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Svertesopp er registrert Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det er avvik: Det er ikke tilstrekkelig fall bort fra bygget. Enkelte steder er det mulighet for overvann å renne inn mot bygg eller tilhørende murer.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.

Tomteforhold > Septiktank
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Alle på kjøkkenet.

Randonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/#oppdragsnummer.oppdrag¤. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4207/139/156:
31.05.2023 - Dokumentnr: 551903 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


26.08.1998 - Dokumentnr: 2155 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4207 Gnr:139 Bnr:1


26.08.1998 - Dokumentnr: 2155 - Overføring fra tidligere festenummer
Utgått festenr:
Knr:1004 Gnr:139 Bnr:1 Fnr:34


01.01.2020 - Dokumentnr: 1015032 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1004 Gnr:139 Bnr:156


Info kommunale avgifter

Gjelder vann, branntilsyn og feiing, renovasjon, slamtømming og eiendomsskatt.

Byggemåte

1960 i følge Flekkefjord kommune.
Fra tilstandsrapport: Taktekkingen er av betongtakstein. Steinene er fra byggeåret. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av plast/metall. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade har liggende bordkledning. Takkonstruksjonen har A-takstoler i tre. Bygningen har malte trevinduer av nyere dato med 2-lags glass i hovedetasjen og på loft, samt enkelte vinduer i kjeller. Bygningen har malt hovedytterdør og malte balkongdører i tre av nyere dato. Altan og balkong er bygd i tre og har rekkverk av tre. Det er utvendig trapp av betong i forbindelse med inngangsparti og kjeller inngang. Det er betongdekke under altan.

Polisenummer

6470649

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Det er innlagt fiber i boligen.

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger bemerker følgende:

Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
Ja. Har vært problemer med drenering ved forrige eier. Forrige eier fikk drenert på nytt. Ukjent av hvem. Litt fukt i et hjørne i kjellerrom - noen melkedyr på fuktstedet.

Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja. Litt - vegg - garasje - innvendig.

Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?
Ja. Vann på utsiden av pipa.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja, kun av faglært. Nytt el. anlegg i stue og kjøkken. Arbeid utført av: Lende Elektro.

Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?
Ja.

Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja. Kontroll av Frestad.

Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
Ja. En kjellerstue.

Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?
Nei.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Forsikringsselskap

Tryg

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.7 450)
Oppgjørs-og visningshonorar (Kr.11 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 2 190 000,-) (Kr.45 000)
Tilrettelegging (Kr.14 900)
Totalt kr. (Kr.79 835)
Produktnr: 51969444-B591-4A3B-9CEB-FEBCB85AEA04