Lillesand

Eineråsen 27

Kommunale avgifter
12 794 kr / år
Byggeår
1971
P-rom
148 ㎡
Bruksareal
178 ㎡
Tomteareal
758 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Bud mottatt! Innholdsrik enebolig med integrert garasje. Romslig og pent opparbeidet tomt. Kontakt med megler for visn.

Om eiendommen

Innhold

En innholdsrik enebolig som går over to plan. Boligen inneholder blant annet:
1.etg: Entré, stue, kjøkken, tre soverom, bad og vaskerom.
U.etg: Kjellerstue/peisestue, toalettrom, bod og garasje.

Standard

Utvendig:
Taktekking med takstein fra byggetiden. Undertaket har nådd forventa levetid. Taktekking må byttes. Det var begrenset visuell sikt på grunn
av snø. Tilstandsgrad er satt ut i fra alder på undertaket. Stigtrinn til pipen er montert. Takrenner i metall. De går ut på/i bakken. Det er ikke montert
snøfangere på taket. Liggende og stående kledning i tre. Ingen synlige råteskader i kledningen på befaringsdagen. Ok vedlikeholdt.
Ok vedlikeholdt. Eier har malt regelmessig. Noen bord i gavlen er byttet. Takkonstruksjon fra byggetiden. Bordtak oppå bjelker. Det er synlige luftespalter i takkonstruksjonen. De fleste vinduer er fra byggetiden. Flere vinduer har fått nye glass. Det er også montert noen nye vinduer. Ok vedlikeholdt. Noen vinduer med eldre glass. Eldre glass kan punktere. Det må påregnes at noen glass må byttes etter hvert. Eier har vedlikeholdt vinduer godt. Vedlikehold må gjøres for å holde eldre rammer i ok stand. Dører fra forskjellige år. i 2010 ble ytterdøren og døren inn til vaskerom byttet. Terrassedøren i stuen er å regnes som eldre, men ok. Terrasse ut i fra stuen/tak til garasje og kjellerstue. Det ble gjort i 1983. Der er det rekkverk i tre. Det er montert glassfiberdekke på terrassen/garasjetak. Terrasseplatting på siden av huset. Den er laget med bruddskifer. Gulver var delvis dekket av snø på befaringsdagen. Høyde på rekkverk terrasse er 90 cm. Det var ok da, men i forhold til nye krav er det litt lavt. Utvendig trapp i mur inn til boligen. Bruddskifer er montert. Det er ikke montert rekkverk i trappen. Garasje inne i boligen. Den er laget i tre og mur. Ytterveggen er kledd med murstein. Gulv i mur. Leddport og døren er godt vedlikeholdt. Det er elektrisk portåpner. Garasjen var fylt med ting langs vegger på befaringsdagen. Nærmere kontroll må gjøres når den er tømt. Synlige deler så ok ut, men noen mindre merker på innvendige vegger.

Innvendig:
Boligen var bebodd og møblert på befaringsdagen. Alle flater var ikke tilgjengelig for inspeksjon. Innvendige flater har mindre vanlig bruksslitasje. Eiere har pusset opp og vedlikeholdt boligen veldig bra. Etasjeskillere av tre. Mur mot bakken. Etasjeskiller har noen høydeforskjeller som er litt
større enn godkjente avvik. Det er registrert noen mindre høydeforskjeller på gulv. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som
et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Radonmåling ble gjort i 2016. Det var under faregrense. Ingen tiltak nødvendig. Åpen plasslaget peis. Vedovn koblet til pipen. Plate under åpningen. Eier opplyser om at feier
ikke hadde noen merknader ved forrige kontroll. Det ble montert inn nytt metallrør i pipen i 2006. Synlig saltutslag på vegger av mur.
Når det ikke er drenert rundt boligens vegger under terreng kan det komme inn fukt. Det må da dreneres på utsiden. (Anbefales også å
etterisolere på utsiden). Gulv mot grunnen må fuktsikres med radonduk (eller plast). Innvendige flater må tørkes ut. (Avfukter er vanlig å bruke til det).
Målt med fuktmåler og pigger inne i veggen i kjellerstuen. Der var det noen merker nederst på innvendig tapet/plate. Det var 19,2 V%. (17 vekt
% er ca max før det må gjøres utbedringer). Det kan være kondens inne i veggen da det er montert plast mot varm side. Det blir ikke brukt
plast lenger i vegger under bakken. Trapper i tre ned fra stuen til kjelleren. Rekkverk i tre. Innvendige dører ok.

Våtrom:
Bad: I 1991 ble badet bygget fra toalettrom og bad. Det er fliser på gulvet. Malte vegger. Dusjkabinett, vask med baderomsinnredning, toalett montert på gulvet. Lufting fra ventil i himlingen og vegg. Det er ikke tilstrekkelig fall til sluket på gulvet. Ved inspeksjon i sluket er det ikke synlig
membran eller slukmansjett. Badet er fint vedlikeholdt, men ikke tilstrekkelig fuktsikret. Badet må pusses opp. Målt med fuktmåler og pigger inne i veggen. Det var mindre enn 6 V%. Tørt.
Vaskerom/trapp: Vaskerom med eldre belegg som fuktsikring på gulvet. Eldre sluk av støpejern som belegget er klemt nede. Lokalt fall til sluket. Varmeovn på veggen. Lufting i fra ventiler i rommet. Belegget har nådd forventa levetid. Rommet må pusses opp. Det ble fuktsøkt inne i rommet uten å finne unormale verdier. Våtsone mot rom med innredning. Våtsone ligger mot yttervegg. Rommet må renoveres ut i fra alder på fuktsikringen.

Kjøkken:
Eldre kjøkkeninnredning med utslagsvask i stål. Kjøkkeninnredningen er i ok stand. Eier opplyser om at hvitevarer er i ok stand. Testet kjøkkenviften. Den trakk luften ut.

Spesialrom:
Toalettrom. Eldre, men ok vedlikeholdt. Lufteventil i himlingen. Toalett montert på gulvet. Vask montert på veggen.

Tekniske installasjoner:
Stoppekran i kjelleren ved vvbereder. Ingen synlige lekkasjer på befaringsdagen. Kobberrør i fra byggetiden. De må snart byttes ut i fra forventet levetid på ca 50 år. Stakeluke synlig. Lufterør over tak. Avløpsrør i plast. Videre rør er skjult i vegg/gulv. Elektrisk vifte er montert i kjøkken. Lufting fra
ventil og vinduer. Elektrisk avtrekksvifte må monteres på bad og vaskerom. Varmepumpe fra ca 2010. Varmepumpen virket ok. Vvbereder på 200 liter fra 2011. Elektrisk anlegg fra byggetiden. Noen er oppgradert. Automatsikringer er montert i 2016.

Tomteforhold:
Byggegrunnen kunne ikke sjekkes. Eier har drenert med rør og plater på den ene siden av boligen. Det er ok. Men på resten av boligen er det ikke
grunnmursplater montert på terreng under bakken. Grunnmur av murblokker. Ingen vesentlige sprekker i grunnmuren. Forstøtningsmurer. Så ok ut. Ingen vesentlige sprekker. Det er ikke tilstrekkelig fall vekk i fra grunnmuren. Synlige deler så ok ut. Informasjon er fra eier. Det ble ikke fremlagt noen papirer eller informasjon om utvendige rør. Vann og avløpsrør i fra byggetiden. Eier opplyser om at parafintank innstøpt i trappen er tømt og sikret. Meldt inn til kommunen.

Arealer med beskrivelse

Bra: 178kvm. P-rom: 148kvm. S-rom: 30kvm.
Bra. pr etasje: 1.etg: 102kvm. U.etg: 76kvm.

P-rom inneholder: 1.etg: Entré, gang, tre soverom, kjøkken, bad, vaskerom/trapp, trapperom og stue.
U.etg: Gang, trapperom, toalettrom, trapperom/kontor, peisstue og kjellerstue.

S-rom inneholder: U.etg: Garasje og bod.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de nødvendigvis opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1971 i følge Lillesand kommune.

Oppvarming

Varmepumpe, elektrisitet og vedovn.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Henrik Løvdal den 06.12.22 14:35, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Enebolig i Lillesand med garasje i kjelleretasjen. Boligen er godt vedlikehold. Men noen bygningsdeler begynner å bli eldre. Taktekking fra byggetiden. Undertaket har nådd forventa levetid. Vinduer og dører. 2 dører er byttet. Noen vinduer er byttet.
Ellers er vinduer og dører å regnes som eldre. Det er drenert rundt litt av boligen. Resten av boligens vegger under terreng er ikke. På åpen mur er det synlig litt saltutslag. Radonmåling i boligen er gjort. Den var ok. Som oppvarming i boligen er det elektrisk. Det er varmepumpe i stuen fra 2010. Plasslaget peis. Vvbereder fra 2011. Automatsikringer er montert i skap i 2016.
Spørsmål ang. befaringen kan rettes direkte til utførende Takstmann hverdager fra kl.09.00 til 16.00 på mobil 913 23180. Evt. send mail med dine spørsmål til takstmann@henriklovdal.no
Hele rapporten må leses. Videre poster i rapporten er mer utfyllende.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3: Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk.
Kostnadsestimat : Under 10 000

TG3: Innvendig > Innvendige trapper - 2
Det er ikke montert rekkverk.
Kostnadsestimat : Under 10 000

TG3: Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

TG3: Våtrom > Generell > Vaskerom/trapp
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

TG2: Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
Taktekking er snødekt , alder eller materiale er ukjent og derfor ikke nærmere vurdert.

TG2: Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

TG2: Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - 2
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

TG2: Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

TG2: Innvendig > Rom Under Terreng
Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking Det er påvist indikasjoner på noe
fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.

TG2: Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom/trapp
Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det ikke påvist indikasjoner på fuktskader.

TG2: Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

TG2: Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

TG2: Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

TG2: Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Elektrisk anlegg fra byggetiden. Noen er oppgradert. Automatsikringer er montert i 2016.

TG2: Tomteforhold > Drenering
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

TG2: Tomteforhold > Terrengforhold
Det er avvik: På tomten er det ikke tilstrekkelig fall vekk i fra grunnmuren.

TG2: Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på utvendige vannledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
Ja. Kalkutfelling i murvegg kjellerbod. Fargeforandring på tapet langs gulv i kjellerstue.

Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja. Utetthet i verandagulv/tak kjellerstue og garasje ved oppføringen. Dette ble korrigert og tettet ved glassfiberdekke på verandagulv av ansvarlig byggmester Leif Ribe.

Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?
Ja. I 2006 ble det montert stålrørinnsats i pipen gjennom tre etasjer etter pålegg fra feier/nye forskrifter mht mursteinspipe. Arbeid utført av murer Vidar Jacobsen.

Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?
Ja. Mus observert to ganger på 1980-90 tallet, og umiddelbart tatt i felle. Sukkermaur observert sporadisk på forsommeren, men ikke i de senere år.

Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?
Ja. Skjeggkre er aldri observert, men sporadisk ett og annet sølvkre.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Svar: Ja, kun av faglært.
Beskrivelse: Varmepumpe 2010 v/ montør Rune Teinås/elektriker Leif Pettersen. Ny sikringsboks med flipp-sikringer v/elektriker Sverre Tønnessen. AMS installasjon desember 2016. Fjerning av parafinbrenner i 1995-96 av fagpersonell. Tømming og sikring av parafintank (innstøpt i betongtrapp) foretatt av huseier i 2021. Arbeidsbeskrivelse sendt til Birkenes kommune for godkjenning 02.08.2021.

Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja. Ifølge pålagte kommunale kontroller v/ bl.a. Kristian Blix.

Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering,
murerarbeid, tømrerarbeid etc)? Ja. Huseier har foretatt drenering langs sørveggen i 1983-84 i forbindelse med tilbygg og bruksendring av garasje til
kjellerstue.

Er det nedgravd oljetank på eiendommen? Ja.
Eksisterer det et pålegg fra kommune om å fjerne tanken? Nei.
Er tanken plombert? Ja.

Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
Ja. Garasje ombygd til kjellerstue i 1983-84
Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?
Ja. v/ byggmester Leif Ribe. Innvendig snekkerarbeid/tapetsering ved huseier. Peis bygd v/ murerne Brødrene Karlsen.

Er det foretatt radonmåling? Ja. Radonmåling v/ Norsk Radonrådgivning.
År: 2016. Verdi: Resultat: "Radonnivået er under faregrensen. Ingen tiltak nødvendig". Kjellerrom: 54 Bq/m. Soveværelse hovedetasje: 70 Bq/m.

Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)? Ja. Lillesand kommune planlegger nytt rør- /avløpssystem i Eineråsen.

Tilleggskommentar: Samsvarserklæring for installasjon av AMS-måler: desember 2016. Tidligere elektriske arbeider utført av fagfolk kan ifølge elektriker ikke dokumenteres.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i rolig og veletablert boligfelt. Det er således lite biltrafikk i området. Det er fotballøkke og andre lekeplasser i umiddelbar nærhet. Kort vei til skole, matbutikk og turområder. Borkedalen bussholdeplass ligger like i nærheten, og her er det meget gode bussforbindelser til bl.a. Kristiansand, Grimstad og Arendal.

Tomt

Areal: 758 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Integrert garasje samt biloppstillingsplass på tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 07.09.1971. Ferdigattesten gjelder Eineråsen 27. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til "Boligformål og kjørevei", tilhører reguleringsplan "Vestreskauen", datert 24.05.1968. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.
Delarealer:
Delareal: 742kvm. Formål: Boliger.
Delareal: 17kvm. Formål: Kjørevei.

Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (300 meter)
Id: 2022001492
Navn: Detaljregulering for Borkedalen skole
Status: Planlegging igangsatt
Plantype: Detaljregulering

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Privat stikkvei inn til tomt.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknummer: 1982/5443-1/37. Tinglyst: 01.10.1982. Bestemmelse om bebyggelse.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Radonmåling

Det ble i 2016 foretatt radonmåling v/ Norsk Radonrådgivning.
Verdi: "Radonnivået er under faregrensen. Ingen tiltak nødvendig". Kjellerrom: 54 Bq/m. Soveværelse hovedetasje: 70 Bq/m.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 90 000,- (Dokumentavgift) 106 470,- (Omkostninger totalt) 3 606 470,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 12 794 pr. år Kommunale avgifter inkluderer: Vann, avløp, eiendomsskatt og feiing. I tillegg kommer renovasjonsgebyr fra Libir på kr. 4.454,- pr. år.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 1.327,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 862 443,- for år 2021. Sekundær: Kr. 3 104 796,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Eineråsen 27, Gnr. 33 Bnr. 636 i Lillesand kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 15 90 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-22-0150

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-22-0150. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Ørjan Aas Nielsen, tlf. 99 15 90 73

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.64 800) Tilrettelegging (Kr.18 000) Eierskifteforsikring (Kr.19 944) Totalt kr. (Kr.113 229)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt

Kontakt megler

Varenummer: 3066551