Lillesand

Eineråsen 25

Prisantydning
2 600 000 kr
Omkostninger
77 700 kr
Andel fellesformue
13 333 kr
Totalpris
2 677 700 kr
Formuesverdi
558 250 kr
Formuesverdi sekundær
2 121 350 kr
Felleskostnader
6 650 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1971
Internt bruksareal (BRA‑i)
173 ㎡
Bruksareal
173 ㎡
Tomteareal
335 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Innholdsrik og romslig selveierleilighet med flott beliggenhet. Terrasse. Utsikt. Påmeldingsvisning 27.05 kl. 16:30.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Leiligheten går over til plan og inneholder:
Kjeller: Trapperom, gang, kjølerom og bod.
1.etg: Vindfang, hall m/trapp, trapperom, soverom, tre soverom, stue, spisestue, kjøkken og bad.
Loft: Bod.

Oppvarming

Elektrisitet, varmepumpe og ved.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Garasje samt parkeringsplass fremfor garasjen på felles tomt.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i rolig og veletablert boligfelt. Avkjørselen ligger til blindvei, og det er således lite biltrafikk i området. Det er fotballøkke og andre lekeplasser i umiddelbar nærhet. Kort vei til skole, matbutikk og turområder. Borkedalen bussholdeplass ligger like i nærheten, og her er det meget gode bussforbindelser til bl.a. Kristiansand, Grimstad og Arendal.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 20.09.1971. Ferdigattesten gjelder nybygg enebolig 1971. Eneboligen ble i 2011 omgjort til tre leiligheter hvor det foreligger ferdigattest for sokkeletasje og loftsetasje datert 16.06.2011 og 04.01.2011. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Privat stikkvei inn til bolig.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Boliger, tilhører reguleringsplan "Vestreskogen" , datert 24.05.1968. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Delarealer:
Delareal: 108kvm.
Formål: Offentlig friområde.
Feltnavn: Friareal, lekeplass E.

Delareal: 1070kvm.
Formål: Boliger.

Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (300 meter):
ID: 2022001492
Navn: Detaljregulering for Borkedalen skole.
Status: Planlegging igangsatt.
Plantype: Detaljregulering.

Adgang for utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/33/637/2:
06.05.2003 - Dokumentnr: 2474 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Agder Energi Nett AS
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:637
Gjelder denne registerenheten med flere


08.08.2011 - Dokumentnr: 618489 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 2
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning og grunn
Sameiebrøk: 186/327

Kommentar konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum: kr 2.600.000,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 8 900,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 77.700,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Henrik Løvdal den 17.03.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Leilighet i flermannsbolig. Boligen er oppført i 1971. Den er tilbygget i 1995. Boligen var tidligere en enebolig. Den ble seksjonert til 3 leiligheter i 2011. Det er utført noe oppussing/noen tiltak innvendig ved
seksjonering. Brannskiller er det ingen dokumentasjon på hvordan det er gjort. Det bør merke seg at boliger fra denne tiden er oppført med datidens krav og forskrifter som nødvendigvis ikke stemmer
overens med dagens krav til konstruksjoner og utførelse.
Konklusjon tilstand:
Boligen fremstår i vanlig teknisk stand. Den er vedlikeholdt og vurdert ut i fra alder og normal bruk. Noen bygningsdeler i fra byggeår kan ha behov for vedlikehold og normale oppgraderinger. Bad er å regne som "eldre". Det må påregnes å pusses opp/renoveres. Dusjkabinett bør monteres. Kjølerom i kjeller er fra 1986/87. Noen kondensmerker på gulvet. Noen vinduer er byttet. Noen er eldre. Noen glass er
punktert. Det er ikke drenert med "knotteplast" rundt vegger under bakken. Men de deler av boligen som tilhører denne leiligheten ligger enten mot bod, annen boligseksjon eller har etasjen over som dekker seg. Synlig gurong er smørt på vegger utvendig. (Brukt som tetting av vegger ved byggetiden). Innvendige vegger er kledd med trepanel. I utvendig bod i kjeller (Inngang utenfra) var det litt fuktig. Deler av kledningen er fra byggetiden, deler av kledningen er byttet når huset ble tilbygget. Noen bord må byttes. Ellers ok. Taktekking ble ikke sjekket annet enn fra bakkenivå. Det er å regnes som eldre. Garasjen fremstår som eldre og slitt. Oppgraderinger må påregnes. Det er nyere og eldre automatsikringer i skap i gang. Vvbereder i skap under trappen. Ingen synlige lekkasjer fra rør i leiligheten. Spørsmål ang. befaringen kan rettes direkte til utførende Takstmann hverdager fra kl.09.00 til 16.00 på mobil 913 23180. Evt. send mail med dine spørsmål til takstmann@henriklovdal.no
Hele rapporten må leses. OGSÅ DEN delen med bilder. Der er det ofte mer utfyllende tekst. Videre poster i rapporten er mer utfyllende.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG3: Utvendig > Utvendige trapper
Utvendig trapp i mur. Trapper i tre uten rekkverk. Det er krav til rekkverk i utvendige trapper. Vurdering av avvik:
- Det er ikke montert rekkverk.

TG3: Våtrom > 1.etasje > Bad > Generell
"Eldre" bad. Fliser på gulvet og deler av vegger. Vasker med baderomsinnredninger. Toalett er montert på gulvet. Dusj med blandebatteri er montert på veggen. Det er ventil i himlingen. Opplegg for vaskemaskin. Eier opplyser at det er smørt membran under fliser ved dusjen. Men det er ikke synlig slukmansjett ved inspeksjon i sluken. I dusjen er det svertesopp i fuger. Det er en flise som er knekt ved sluken. Det er også "bom/hulrom" under flisen. Det anbefales å montere dusjkabinett i rommet. Det er en bedre løsning mot fukt, slitasje og fallforhold til sluk fra resten av rommet. Det er fall mot sluken ved dusj. Fallforholdene fra resten av rommet tilfredsstiller ikke krav/anbefalinger. Ingen synlige vannlekkasjer fra rør under vasken på befaringsdagen. Det ble gjort vanntest i vaskene. Vann rant ok ut i fra vaskene. Det anbefales å montere elektrisk avtrekksvifte i ytterveggen. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsoner i rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.
Vurdering av avvik:
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

TG2: Utvendig > Taktekking
Taktekking med takstein fra byggetiden. Undertaket har nådd forventa levetid. Bør byttes. Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.

TG2: Utvendig > Nedløp og beslag
Takrenner i metall. Nedløp fører takvann ut på bakken og i lukket rør. Det er ikke montert snøfangere på taket. Det er montert stigtrinn på taket opp til pipen. Vurdering av avvik:
- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
- Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.

TG2: Utvendig > Veggkonstruksjon
Liggende kledning. Kledningen er montert nærme bakken. Det anbefales at endeved behandles oftere. Den er utsatt for mer fukt. Kledning i tre som ikke har luftespalte bak regnes som en risikokonstruksjon. Det er registrert noen kledningsbord med råte/begynnende råte. Disse må om ikke lenge byttes. Vurdering av avvik:
- Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
- Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.

TG2: Utvendig > Vinduer
Liggende kledning. Kledningen er montert nærme bakken. Det anbefales at endeved behandles oftere. Den er utsatt for mer fukt. Kledning i tre som ikke har luftespalte bak regnes som en risikokonstruksjon. Det er registrert noen kledningsbord med råte/begynnende råte. Disse må om ikke lenge byttes. Vurdering av avvik:
- Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
- Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.

TG2: Utvendig > Dører
Eldre ytterdører. Terrassedøren bak boligen er ok. (Ut fra vindfang bak ved kjøkken).
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Eldre ytterdører. De må om ikke for lenge byttes ut i fra normal slitasje og energitap.

TG2: Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Terrasse ut i fra stuen med rekkverk i tre. Rekkverk under 90 cm. Terrasse trenger vanlig vedlikehold. Vurdering av avvik:
- Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
- Det er påvist andre avvik:
- Terrassebord har vanlig slitasje. De må vedlikeholdes.

TG2: Innvendig > Radon
Ved byggetiden var det ikke krav til radonsperre. Det er krav til å ta radonmåling når boligen leies ut. Det bør gjøres i fra november til februar for å få best måling. Vurdering av avvik:
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

TG2: Innvendig > Rom Under Terreng
Det er ikke boret hull i vegger under bakken pga deler av boligen som tilhører denne leiligheten ligger enten mot bod, annen boligseksjon eller har etasjen over som dekker seg. Det må nevnes at det ikke er tilstrekkelig fuktsikret på alle yttervegger ute. Underetasjen var fylt med lagrede gjenstander på befaringsdagen. Vurdering av avvik:
- Det er påvist andre avvik:
- Det er fuktsøkt på vegger mot terreng. Det var høyere verdier nede enn oppe.

TG2: Innvendig > Innvendige trapper
Trapp i tre fra kjelleren til 1. etasje. Trapp fra 1. etg. til loftsetg. Rekkverkshøyder og lysåpninger tilfredsstiller ikke dagens krav. Trappen er ok vedlikeholdt. Vurdering av avvik:
- Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

TG2: Spesialrom > Kjeller > Kjølerom > Overflater og konstruksjon
Når kjølerom ikke har luftespalte rundt, er rommet å regnes som en risikokonstruksjon. Tg: 2 på grunn av ikke laget luftesplate rundt utvendig del av kjølerom. Noen synlige kondensmerker på gulvet.
Vurdering av avvik:
- Konstruksjonen har indikasjoner på feil konstruksjon og bør undersøkes ytterligere eller det må innhentes dokumentasjon på valgt løsning.

TG2: Spesialrom > Kjeller > Kjølerom > Teknisk anlegg
Eldre kjøle aggregat. Kjølerom av eldre dato. Det ble bygget i 1986/87. Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på kjøleaggregat.

TG2: Tekniske installasjoner > Vannledninger
Kobberrør i fra byggetiden. De må snart byttes ut i fra forventet levetid på ca 50 år. Ingen synlige lekkasjer på befaringsdagen. Det er innvendig stoppekaran under trappa i kjeller, bak varmtsvannbereder. Denne ble montert i forbindelse med byggearbeider i 1995. Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

TG2: Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Avløpsrør i plast. Videre rør er skjult i vegg/gulv. Stakemulighet for avløpsanlegg og lufting av anlegg kan ikke sjekkes inne i leiligheten. Det må videre sjekkes i felles anlegg. Det er ikke gjort. Det ser ut til å være lagt opp til å stake avløpsrør igjennom sluket eller i avløp fra toalett. Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

TG2: Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Vvbereder i skap under trappen. Den ble ikke sjekket. Eldre vvb. Vurdering av avvik:
- Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

TG2: Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Automatsikringer av nyere og eldre årgang. Om ikke eier har fått samsvarserklæring fra elektriker når arbeidet ble utført, anbefales det å skaffe den fra utførende elektriker. Det er greit for neste elektriker som skal gjøre arbeid på anlegget å vite hva som er gjort tidligere. Om mulig. Eldre elektrisk anlegg. Men noen oppgraderinger er gjort. Eier har bare papirer på det siste som er gjort. Elektrisk kontroll anbefales.

TG2: Tomteforhold > Drenering
Drenering: Langs den utvendige grunnmuren er det ingen synlige grunnmursplater/fuktsikring. Dersom det er montert drensrør må det antas at disse har en begrenset effekt som følger av alderssvekkelser.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
- Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.

TG2: Tomteforhold > Terrengforhold
Boligen er bygget i terrenget. Det er ikke tilstrekkelig fall vekk i fra grunnmuren. Det er laget en liten "gullfisk" dam bak i hagen. Den må faktisk sikres mot ulykker. (Barn). Eier opplyser om: Huset står mer eller mindre på en steinfylling/fjell. Det gjør at det er god drenering selv om terrenget ikke heller fra huset. Det har aldri vært inntrengning av vann fra bakken ute. Når det har vært perioder med mye regn, forsvinner regnet i bakken, men vi kan se vannet komme frem under steinfyllinga til eiendommen og renner i hagen til nabo (nabens hage ligger ca 1 m lavere). Vurdering av avvik:
- Liten dam på tomten er ikke sikret.

TG2: Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Det ble ikke fremlagt noen papirer eller informasjon om utvendige rør. Vann og avløpsrør i fra byggetiden. Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Innvendig:
Boligen var bebodd og møblert på befaringsdagen. Alle flater var ikke tilgjengelig for inspeksjon. Innvendige flater er vanlig vedlikeholdt. Etasjeskillere av tre. Mur mot bakken. Det er
registrert noen mindre høydeforskjeller på gulv. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Ved byggetiden var det ikke krav til radonsperre. Det er krav til å ta radonmåling når boligen leies ut. Det bør gjøres i fra november til februar for å få best måling. Åpen plasslaget peis. Det er ikke boret hull i vegger under bakken pga deler av boligen som tilhører denne leiligheten ligger enten mot bod, annen boligseksjon eller har etasjen over som dekker seg. Det må nevnes at det ikke er tilstrekkelig fuktsikret på alle yttervegger ute. Underetasjen var fylt med lagrede gjenstander på befaringsdagen. Trapp i tre fra kjelleren til 1. etasje. Trapp fra 1. etg. til loftsetg. Rekkverkshøyder og lysåpninger tilfredsstiller ikke dagens krav. Trappen er ok vedlikeholdt. Innvendige dører ok.

Våtrom:
Bad: "Eldre" bad. Fliser på gulvet og deler av vegger. Vasker med baderomsinnredninger. Toalett er montert på gulvet. Dusj med blandebatteri er montert på veggen. Det er ventil i himlingen.
Opplegg for vaskemaskin. Eier opplyser at det er smørt membran under fliser ved dusjen. Men det er ikke synlig slukmansjett ved inspeksjon i sluken. I dusjen er det svertesopp i fuger. Det er en flise som er knekt ved sluken. Det er også "bom/hulrom" under flisen. Det anbefales å montere dusjkabinett i rommet. Det er en bedre løsning mot fukt, slitasje og fallforhold til sluk fra resten av rommet. Det er fall mot sluken ved dusj. Fallforholdene fra resten av rommet tilfredsstiller ikke krav/anbefalinger. Ingen synlige vannlekkasjer fra rør under vasken på befaringsdagen. Det ble gjort vanntest i vaskene. Vann rant ok ut i
fra vaskene. Det anbefales å montere elektrisk avtrekksvifte i ytterveggen. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens
krav (tett våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsoner i rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.
Det er boret hull i motstående rom til våtrom. Målt med fuktmåler og pigger inne i veggen. Det var mindre enn 6 V%. Tørt.

Kjøkken:
Kjøkkeninnredning med utslagsvask i stål. Opplegg for oppvaskmaskin. Fliser mellom kjøkkenbenken og overskap. Integrert keramisk topp og ovn. Integrert kjøleskap. Innredningen har noen bruksmerker. Ellers ok. Kjøkkenvifte som fører luften ut. Testet kjøkkenviften. Den trakk luften ut.

Spesialrom:
Når kjølerom ikke har luftespalte rundt, er rommet å regnes som en risikokonstruksjon. Tg: 2 på grunn av ikke laget luftesplate rundt utvendig del av kjølerom. Noen synlige kondensmerker på gulvet.
Eldre kjøle aggregat. Kjølerom av eldre dato. Det ble bygget i 1986/87.

Tekniske installasjoner:
Kobberrør i fra byggetiden. De må snart byttes ut i fra forventet levetid på ca 50 år. Ingen synlige lekkasjer på befaringsdagen. Det er innvendig stoppekaran under trappa i kjeller, bak varmtsvannbereder. Denne ble montert i forbindelse med byggearbeider i 1995. Avløpsrør i plast. Videre rør er skjult i vegg/gulv. Stakemulighet for avløpsanlegg og lufting av anlegg kan ikke sjekkes inne i leiligheten. Det må videre sjekkes i felles anlegg. Det er ikke gjort. Det ser ut til å være lagt opp til å stake avløpsrør igjennom sluket eller i avløp fra toalett. Lufting fra ventil og vinduer. Elektrisk avtrekksvifte må monteres på bad/vaskerom.
Ventilasjon fra elektrisk vifte i kjøkken. Varmepumpe. Ikke sjekket. Vvbereder i skap under trappen. Den ble ikke sjekket. Eldre vvb. Automatsikringer av nyere og eldre årgang. Om ikke eier har fått samsvarserklæring fra elektriker når arbeidet ble utført, anbefales det å skaffe den fra utførende elektriker. Det er greit for neste elektriker som skal gjøre arbeid på anlegget å vite hva som er gjort tidligere. Om mulig. Eldre elektrisk anlegg. Men noen oppgraderinger er gjort. Eier har bare papirer på det siste som er gjort. Elektrisk kontroll anbefales. Det er røykvarsler og nyere brannslukkerapparat i boligen.

Tomteforhold:
Eier opplyser: Huset står mer eller mindre på en steinfylling/fjell. Drenering: Langs den utvendige grunnmuren er det ingen synlige grunnmursplater/fuktsikring. Dersom det er montert drensrør må det antas at
disse har en begrenset effekt som følger av alderssvekkelser. Grunnmur av betongblokker. Ingen unormale skjevheter eller større sprekker på synlig grunnmur med indikasjon på setninger ble registrert.
Forstøtningsmurer. Så ok ut. Ingen vesentlige sprekker. Noen plasser er fuger litt løse og noen stein litt løse. Normal oppgraderinger av forstøtningsmurer må gjøres. Boligen er bygget i terrenget. Det er ikke
tilstrekkelig fall vekk i fra grunnmuren. Det er laget en liten "gullfisk" dam bak i hagen. Den må faktisk sikres mot ulykker. (Barn). Eier opplyser om: Huset står mer eller mindre på en steinfylling/fjell. Det gjør at det er god drenering selv om terrenget ikke heller fra huset. Det har aldri vært inntrengning av vann fra bakken ute. Når det har vært perioder med mye regn, forsvinner regnet i bakken, men vi kan se vannet komme frem under steinfyllinga til eiendommen og renner i hagen til nabo (nabens hage ligger ca 1 m lavere). Det ble ikke fremlagt noen papirer eller informasjon om utvendige rør. Vann og avløpsrør
i fra byggetiden.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.

Diverse

Seksjonen har rett til (under forutsetning av offentlig tillatelse) å bygge garasjer på fellesområdet bak nåværende garasje samt bygge ut/bygge på på egen eierdel av tomten.

Sameiet Eineråsen 25 vedtok i 2011 å ha ett felles abonnement på elektrisitet. Begrunnelsen for vedtaket var besparelse for den enkelte (For hvert abonnement betales en fast månedlig avgift i tillegg til avgift etter forbruk). Det ble foretatt regelmessige avregninger for hver seksjon for å dekke elektrisitetsregningen.

I 2015 vedtok Sameiet Eineråsen 25 at hver seksjon betaler månedlig sin beregnede andel. En gang pr år gjøres en felles avregning basert på målt forbruk. Første slik avregning av klar i juni 2016. Seksjon 2 har betalt 700,- pr mnd for dette.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/33/637/2:
06.05.2003 - Dokumentnr: 2474 - Elektriske kraftlinjer
Rettighetshaver: Agder Energi Nett AS
Overført fra: Knr:4215 Gnr:33 Bnr:637
Gjelder denne registerenheten med flere


08.08.2011 - Dokumentnr: 618489 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 2
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning og grunn
Sameiebrøk: 186/327

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer: Eiendomsskatt.

Polisenummer

81297925

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja, i 1997.
Det oppstod en lekkasje i vegg kort tid etter at det ble bygget ny fløy med tilhørende baderom. Lekkasjen ble utbedret av firmaet som hadde jobben med installasjon på badet. Arbeidet ble tatt som garanti på utført oppdrag. Hvilket firma utførte jobben? Sundsdal.

Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? Ja.
Det var en inntrengning av vann fra tak for under ett år siden. Det var kraftig vind og regn som gjorde at det blåste vann inn under taket og forutsatte vannskade på tak og vegg på et lite område i stua. Opptørking og reparasjon ble håndtert av forsikringsselskapet.

Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja, i 1998.
Bygget tilbygg på huset. Nytt tak inn over gammelt tak. Kledning for å tilpasse gammel kledning. Noen vinduer skiftet. Satt inn dør fra stue til veranda. Hvilket firma utførte jobben? Egeland AS.

Har sameiet eller borettslaget hatt problemer med fukt, vann eller oversvømmelse i kjeller eller underetasje? Ja.
Det var en inntrengning av vann som berørte kjeller og leiligheten i underetasjen. Dette var 10-15 år siden. Utbedret gjennom forsikringsselskap.

Er det utført arbeid med drenering? Ja, i 1998.
Utført drenering i forbindelse med påbygg. Hvilket firma utførte jobben? Sundsdal.

Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja, i 1998.
Nær alt elektrisk anlegg ble byttet ut i forbindelse med nytt tilbygg. Utskifting i gammel del og installasjon i ny del.
Hvilket firma utførte jobben? Pettersen.

Har det vært feil på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja.
De var en lekkasje fra avløpsrør for mange år siden. Utbedret gjennom forsikringsselskap. Beskrevet tidligere.

Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? JA, 1998.
Gjort i forbindelse med tilbygg. Alt av rør skiftet.
Hvilket firma utførte jobben? Sundsdal.

Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? Ja, i 2007.
Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Det ble satt inn varmepumpe.

Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? Ja.
Pipe ble forlenget i forbindelse med utbygging.

Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja.
Mus og sukkermaur. Det kommer inn med ujevne mellomrom. Bekjempes med musefelle og maurbokser.

Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom? Ja, i 1998.
Beskrevet tidligere i dette dokumentet.

Visning

mandag 27. mai
kl. 16:30-17:30
Produktnummer: 940ED5D8-E041-410F-B37B-D204CE065F85