SØGNE/ EIKESTØL

Eikestølveien 244

Prisantydning
990 000 kr
Omkostninger
41 220 kr
Totalpris
1 031 220 kr
Formuesverdi
314 020 kr
Kommunale avgifter
1 791 kr / år
Byggeår
1977
P-rom
54 ㎡
Bruksareal
54 ㎡
Tomteareal
793 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hytte

Oversikt

Om eiendommen

Hytte idyllisk beliggende på Eikestøl | solrik og landlig tomt

Om eiendommen

Innhold

Sørmegleren/ Jon A Røsstad presenterer hytte Eikestølveien 244.

Hytte med vindfang, bod, bad, 3 soverom, stue og kjøkken. Parkering på egen tomt.

Landlig og idyllisk beliggende på Eikestøl i Søgne.

El bil lader med egen krets.

Oppgradert el anlegg og automatsikringer.

Hytta ligger i nærheten av et badevann med sandstrand, flotte turområder med rikt dyre og fugleliv. Skiløyper rett i nærheten om vinteren. Ca 2 km fra indre Trysfjord (sjø).

Ca 12 minutter kjøretid til henholdsvis Mandal sentrum og Kristiansand sentrum.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 54 kvm, Bruksareal: 54 kvm
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 54 kvm
P-rom inkl: Stue/kjøkken , Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Gang , Gang 2, Toalettrom
S-rom inkl.: Bod

Bodrom og toalett har ikke målbart areal grunnet lav takhøyde og plassering av skillevegg. Utvendig bod på 2 kvm kommer som tillegg
Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Utvendig bodrom med kabinett er ikke inntegnet på planløsning. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Byggeår og byggemåte

1977 i følge Kristiansand kommune.

Oppvarming

Elektrisk. Vedfyring. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Sven Bentsen den 13.03.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs beskrivelse:
Hytte fra 1977 på et plan. Fundamenter på pilarer. Bjelkelag, yttervegger og tak av trekonstruksjon. Det er utført diverse oppgraderinger på hytten over tid. Bygningsdeler med varierende alder og slitasje. Det er påpekt enkelte forhold/avvik som fremkommer i rapporten. Skur/bodbygg på nedside av hytten er ikke kontrollert eller vurdert i denne rapporten.
For øvrig må hele rapporten leses

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG 3:
Utvendig > Dører. Det er påvist andre avvik: Stuedør er slitt og gliper mellom dørblad og karm. Håndtak fungerer kun fra innside.

TG2:
Utvendig > Taktekking. Det er påvist andre avvik: TG 2 settes grunnet begrenset kontroll og arbeider utført som egeninnsats uten dokumentasjon.

Utvendig > Nedløp og beslag. Det er påvist andre avvik: Takrenner har stedvis noe nedsig og ujevnt fall

Utvendig > Veggkonstruksjon. Det er påvist andre avvik: Østveggen har mye slitasje og en del dårlige. Øvrige fasader har hovedsakelig normal slitasje med tanke på høy alder.

Utvendig > Vinduer. Det er påvist andre avvik: Små vinduer mot syd har punkterte isolerglass. Mulighet for en grad av punktering på øvrige vinduer også. Enkelte vinduer har heng i karm og er vanskelig å åpne-lukke. Slitasje på treverk generelt.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger Det er påvist andre avvik: Terrassedekke i område ved utvendig bod har ujevn overflate som skyldes tidligere sig. Uendret ifølge eier i nyere tid.

Innvendig > Overflater. Det er påvist andre avvik: Generell slitasje og elde

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Pipe og ildsted. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Pakning på vedovn er noe slitt og kan enkelte ganger løsne ifølge eier. Det gjøres oppmerksom på alder til vedovn og pipe. Plate under ovnen er knekt.

Innvendig > Innvendige dører Det er avvik: Enkelte dører har heng i karm/svill

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken. Det er påvist andre avvik: Innredning har høy alder og generelt slitasje.

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken. Det er påvist andre avvik: Kun mulighet for ventilering via åpnevindu ved komfyr. Grunnet sporadisks bruk (hytte) vil dette normalt ikke være et betydelig problem.

Tekniske installasjoner > Vannledninger. Det er påvist andre avvik: Se beskrivelse- Vann via borrevann med pumpe og trykktank. Trykktank og pumpe er skiftet ut i perioden mellom 2010 og 2015. Det er lagt varmekabel ved vannrør som må brukes dersom man skal bruke vann på vinterstid. Anlegg anses også som utsatt/risiko for mulig frostskade på vinterstid. Generelt enkelt opplegg på røropplegg

Tekniske installasjoner > Avløpsrør. Det er ikke innlagt avløp i hytten. Spillvann lede direkte til terreng

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank- Bereder har utseende som tilsier høy alder. Bereder er plassert under hytten

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter. Fudamentert på pilarer av leca og lignende. Hjørne mot nord har hatt sig. Delvis jekket og rettet av eier.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

7. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Ja. Det har vært lekkasje fra pipa (overflate som sees fra innsiden) Lekkasjen er reparert av faglært blikkenslager i 2009.

9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Ja. Vi har en gang hatt veps i veggen (på yttervegg). De ble fjernet av fagmann birøkter.

11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, faglært KEAS. 2022 - Oppgradering av sikringsskap fra sikringer til automatsikringer. Oppgradert Hovedsikringsboks (inntak med økt spenning). Montert el-billader (folkeblader) med egen krets. 2023 Lagt om/tilrettelagt kurs på kjøkken+vanntrykktank. Sett over det elektriske anlegget. Alt ok.
11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Ja.

13. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag? Ja. Folkelader montert på yttervegg ved inngangsdør.

14. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering,
murerarbeid, tømrerarbeid etc)? Ja. Terrassen er oppgradert og bygd på egen hånd I 2021. Har fått veiledning av faglært snekker. Har også fått
fagmann til å bytte ut råtten bjelke under dørsvill ved inngangsdør.

16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad- Søgne Blikkenslager. Har lagt på blikktak av egeninnsats. Pipehette og ventilasjonshette er montert av fagfolk.

18. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Ja. Terrassen utvidet i 2022 Det er laget en dusjløsning på veranda med dusjkabinett bygd inn i et rom. (Utført av tidligere eier. Tidspunkt ukjent)

24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)? På vinterstid kan man avtale med nabo at de brøyter vei opp til tomta for en rimelig pris. Hytta har egen borebrønn. Elektrisk brønnpumpe (byttet pumpemotor ny. Gjort av fagfolk i 2019. HurtigVarmtvannsbereder + vanntrykktank er plassert under hytta (under kjøkken/soverom). Bygget inn med isolasjon for å unngå at vannet fryser på vinteren, dersom man vil bruke hytta på vinterstid.) Det er også lagt opp varmekabler til vannledningene som går til dusjen for å unngå frys om vinteren. Montert en liten panelovn som kan kobles til ved ekstrem kulde for å unngå frykt vann) Hvis man ikke bruker hytta på vinterstid, holder det å stenge av vannet.


Tilleggskommentar: Hytta ligger i nærheten av et badevann med sandstrand, flotte turområder med rikt dyre og fugleliv. Skiløyper rett i nærheten om vinteren. Ca 2 km fra indre Trysfjord (sjø) Man kommer seg raskt både til Mandal og Kristiansand sentrum (ca 10-12 minutt til begge byer)

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagte kart.

Beliggenhet

Landlig og idyllisk beliggende på Eikestøl i Søgne.

Tomt

Areal: 793 kvm, Eierform: Eiet tomt

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.

Kommuneplanen for Søgne 2018-2030- Arealdelen

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei.

Eiendommen har innlagt vann fra brønn/vannpost. Tiltaket er ikke omsøkt. Vanntilførsel gjennom yttervegg er krever utslippstillatelse fra kommunen. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuelle pålegg eller søknader til kommunen påhviler kjøper.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1984/5518-1/93  Bestemmelse om veg. Tinglyst  25.04.1984
Kommunal overtakelse av privat vei til EIkestøl

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Rettigheter på 4204-456/2

1978/2881-1/93  Bestemmelse om veg. Tinglyst 14.03.1978 
Rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:456 Bnr:5

Utleie

Hytta har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,-)) 41 220,- (Omkostninger totalt) 1 031 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 1 791 pr. år Eiendomsskatt og feie - og tilsynsavg fritid
Renovasjon kommer i tillegg. Renovasjonsgebyr var for 2023 kr. 1682 ,-

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 1411,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Kr.  314 020,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Eikestølveien 244, Gnr. 456 Bnr. 5 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Hytte

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap, frys og komfyr medølger i handelen.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 02 00 59.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

14-23-0005

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/14-23-0005. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Jon Andreas Røsstad, tlf. 90 02 00 59

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.3 990) Oppgjør (Kr.10 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 990 000,-) (Kr.59 000) Tilrettelegging (Kr.16 900) Totalt kr. (Kr.91 375)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3067942