Høyland

Eikebakk 7

Prisantydning
1 940 000 kr
Omkostninger
64 370 kr
Totalpris
2 004 370 kr
Formuesverdi
536 335 kr
Formuesverdi sekundær
1 930 807 kr
Kommunale avgifter
16 948 kr / år
Byggeår
1973
P-rom
153 ㎡
Bruksareal
178 ㎡
Tomteareal
810 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Praktisk innredet enebolig med hybel og garasje i rekke.

Om eiendommen

Standard

Enebolig med gjennomgående normal standard. Boligen er innredet i delikat og harmoniske fargetoner, hvor veggene er bekledd med gips, tapet og huntonit. Gulvene er hovedsakelig belagt med flis, laminat og furu.

Oppmalt eldre kjøkkeninnredning med mye skap og benkeplass. Avsatt plass til enkeltstående hvitevarer som medfølger. Kjøkkenet har en hesteskoutforming som gir rom for en god arbeidsplass. Over kjøkkenbenk er det plater. Kjøkkenet har en åpen og naturlig avgrening fra kjøkkenet.

Stuen er romslig og får godt med lys inn fra flere sider, og utformingen gir rom for flere innredningsmuligheter. I området utenfor kjøkkenet, er det plass til spisemøblement. I stuen er det montert en vedovn som gir godt med varme på kalde dager. Fra stuen er det utgang til en liten terrasse.

Boligen har 2 bad, ett i boligdelen og ett i hybeldelen. Badet i boligdelen er innredet med fliselagt gulv med varmekabler og tapetserte vegger. Innredet med baderomsinnredning, toalett og dusjkabinett.

Boligdelen har i tillegg et praktisk toalettrom i underetasjen.

3 soverom som ligger i hovedetasjen. Hovedsoverommet har utgang til en stor terrasse.

Hybeldelen har et oppholdsrom, kjøkken og bad. Nyere kjøkkeninnredning fra Ikea med avsatt plass til enkeletstående hvitevarer. Plater over kjøkkenbenk.

Badet har fliser på gulv og tapet på vegg. Innredet med dusjkabinett, servant og toalett.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 153 kvm, Bruksareal: 178 kvm Sekundærrom: 25 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje 83 m²  - 1. etg. 95 m² 
P-rom inkl:  Underetasje: entrè, hall, wc, vaskerom, annet, gang, stue, bad og kjøkken. 1 etasje: kjøkken, stue, gang, 3 soverom og bad.
S-rom inkl.: Underetasje: boder.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1973 i følge Farsund kommune.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.
Vedovn i stuen. Varmepumpe i trappegang mellom hoved- og underetasje.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det er lagt inn fiber i boligen.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Fra 01.01.22 innføres nye bestemmelser i avhendingsloven hvor det lovfestes at kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten. Kjøper vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av John Terje Knutsen den 24.11.21, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3
Vinduer: Det er påvist et betydelig antall vinduer med punkterte eller sprukne glassruter.
Balkonger, terrasser og rom under : Det er ikke montert rekkverk. Rekkverk er ikke barnesikker i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Vaskerom: Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.
Bad 1: Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.
Bad 2: Våtrommet står foran full oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens krav. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.
Branntekniske forhold: Apparatet eldre enn 10 år. Brannslokningsutstyr er fra 04/99 og ingen kontrollseddel.

TG2
Tak tekking: Mer halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Vannskier er sprekt og har råteskader.
Nedløp og beslag:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid på renner/nedløp/beslag er oppbrukt.
Det er påvist andre avvik: Det mangler nedløpsfester enkelte plasser.
Innvendig - overflater:
Bom under fliser i entre.
I stue mangler det list i himling.
Enkelte bord er slitt i overflaten.
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l.
Dør til kjellerbod, tar i karm.
Det er påvist riss/sprekker/skader på toalett.
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Terrenget faller inn mot grunnmur.
Grunnmur mangler klemlist.
Innvendige trapper:
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større en dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Kjøkken: Det er påvist skader på overflater / kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.
Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukdstid er oppbrukt på innvendige vannlegninger.
Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.
Grunnmur og fundament: Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk.
Utvendig vann- og avløpsledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 eller 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Følgende kan nevnes:
6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ilsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Ja.
Beskrivelse: Kontroll viste utettheter mellom skorstein og røykrør fra ildsted. Det skal vi få fikset.

11. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad.
Byttet kledning på østvegg.

12. Kjenner du til om det er/har vart utfort arbeid pa el]anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, kun av faglært.
Firmanavn: Tjorves Tekniske AS.
Byttet stikkontakter, montert downlight i gang, byttet utelys, montert utelys pa veranda, montert stikkontakter under veranda og i vedbod. da.
12.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Ja.
Samsvarserklæringen ligger i boligen.

13. Kjenner du til om det utfort kontroll av el]anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)? Ja.
Tjørves tekniske.

19. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel e.l? Ja. Hybel

19.1 Hvis ja, er overfor nevnte godkjent hos bygningsmyndighetene? Ja.
 Huset ble bygget med hybel. Bad, kjøkken, stue gang.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Farsund, kjør Nordre vei ut mot Vanse. Ta til høyre inn mot Helvik, deretter inn til venstre til Høyland boligfelt. Følg veien innover og ta til venstre inn i Kirkemyrsveien og deretter tredje vei til venstre inn i Eikebakk og første til venstre. Boligen er merket med Til Salgs skilt fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Barnevennlig beliggende enebolig, beliggende i et veletablert boligfelt hovedsakelig bestående av eneboliger. Boligen ligger i nærheten av flere lekeplasser, fotballbaner og fine turløyper. Til Vanse sentrum er det ca. 1 km, hvor det tilbys fasiliteter som bl.a. idrettsanlegg med svømmehall, barnehager,skoler, butikker og restauranter.

Tomt

Areal: 810 kvm, Eierform: Eiet tomt
Opparbeidet tomt med gruslagt tun, plenlagte området, bed og naturtomt.
Deler av tomten bak er ikke utnyttet.
Tomten grenser til friarealet.

Parkering

På tun foran bolig og i garasje i rekke.

Eiendommen er del av et realsameie som gjelder garasjerekken. Her har eiendommen en eierandel på 1/5. Garasjen som medfølger er nr. 1 fra høyre.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 30.01.1975. Ferdigattesten gjelder våningshus. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. I hybelen  er en vegg tatt ned og gjort om fra bod til kjøkken. I underetasjen er redskapsrom gjort om til soverom omtalt av takstmann som annet. I 1. etasje er veggen mellom kjøkken og stue fjernet. 

Bod i hybel og annet rom er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Rommene er byggemeldt som henholdsvis bod og redskapsrom. De ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse.

Terrassen bak huset er ikke søkt utvidet.

Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger, tilhører reguleringsplan Høyland 1 og 2, datert 10.07.1968. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen

Utleie

Boligen har hybel med felles inngang som boligdelen. Hybelen er ikke utleid pr. dd.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 940 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 48 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 940 000,-)) 64 370,- (Omkostninger totalt) 2 004 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 16 948 pr. år Avgiften vil variere avhengig av forbruk.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2488,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 536 335,- for år 2019. Sekundær: Kr. 1 930 807,- for år 2019.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Eikebakk 7, Gnr. 20 Bnr. 136 og Gnr. 20 Bnr. 288 i Farsund kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: komfyr og oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-21-0148

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-21-0148. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Fornyelse/oppkjøp annonse på Finn.no (Kr.1 500) Fornyelse/oppkjøp annonse (Kr.1 500) Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 940 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.75 935)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3055146