Porsgrunn, Sentrum, Kjølnes, Bånnåsen

Eidangergata 5A

Prisantydning
7 900 000 kr
Omkostninger
63 670 kr
Totalpris
7 963 670 kr
Bruksareal
145 ㎡
Tomteareal
759 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Tomannsbolig

Oversikt

Om eiendommen

Townhouse med høy kvalitet på Bjørntvedt. Sentrumsnært og solrik beliggenhet. Stilfull og moderne. KUN 1 ledig!

Om eiendommen

Innhold

Hver bolig får 2 etasjer, med gode planløsninger, moderne linjer og en romslig veranda, altså flere uteplasser. Grønn hage Store vindusflater sikrer godt lys i stuen.

1 Et: Vindfang, gang, bod, bad, toalettrom, soverom, stue med åpen kjøkkenløsning. Utgang til markterrasse.

2 Et: 3 soverom, tv -stue og bad. Utgang til overbygget balkong.

Tilhørende carport med utebod.

Standard

Alle gulv i oppholdsrom leveres med 1 stav hvittet parkett. Det leveres med 60x60cm standard gulvflis i vindfang. Gulv på bad leveres med 60x60cm standard gulvflis og nedsenket dusjnisje med 5x5cm flis.

Vegg: Gipsplater som innvendig platekledning. Platene behandles med sparkel, grunning og 2 strøk silkematt maling (valgfri NCS-farge). Bad vil få standard 60 x 60 flis på vegg.

Kjøkken:
Som standard leveres Drømmekjøkkenet sin type "Bistro" i 8 valgfrie farger, med integrerte hvitevarer. Alle skap og skuffer leveres med demping.

Bad:
Det leveres hvit 120 cm baderoms-innredning m/servant og speil, 9x90 dusjvegger i glass. Klosetter på vegg med skjult sisterne.

Terrasser:
Det leveres terrasser/balkong ihht tegninger. Disse utføres i trykkimpregnerte materialer og det leveres glassrekkverk på veranda 2 etasje etter tegning.

Se ellers leveransebeskrivelse bak i prospektet for detaljer.

Oppvarming

Vannbåren varme i vindfang/gang, begge bad og stue/kjøkken. Det leveres komplett balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Videre blir det solceller på tak: 16 stk Solcellepaneler pr townhouse med 10kw inverter ferdig montert.

Beliggenhet

Tomt

Eiendommen vil bli seksjonert i 2 enheter, og boligene vil tilhøre ett sameie. Det blir i den forbindelse laget enkle vedtekter. 

Tomteareal er på ca 759 kvm. Tomten er eiet. Det vil bli seksjonert slik at boligenes naturlige tomtedel vil tilhøre hver enhet for seg.

Parkering

I egen carpoprt eller på tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål REGULERINGSPLAN, Kommuneplanens arealdel 2018-2030. Eiendommen ligger i ett område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til; Boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan (13.6.2019), Bevaring kulturmiljø Kommuneplan (13.6.2019) og byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav Kommuneplan (13.6.2019).

Det gjøres oppmerksom på at det er regulering under arbeid med planid/ plannavn: 3806 1413/ RV36

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Pr dags dato betales det kun eiendomsskatt for tomt. Øvrige gebyrer for vann, kloakk, renovasjon m.m kommer først når ferdigattest foreligger.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1929/900622-1/101 Bestemmelse om gjerde
1962/200521-2/101 Erklæring/avtale, Vedr.areal som ikke skal kunne bebygges, Gjelder denne registerenheten med flere.
2022/1224497-1/200 Erklæring/avtale :Knr:3806 Gnr:200 Bnr:442, Bestemmelse om beplantning/vegetasjon/hekk.
2022/1224497-2/200 Bestemmelse om bebyggelse Knr:3806 Gnr:200 Bnr:442

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2017 (TEK 17).

Odel

nei

Konsesjon

nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Pris; 7.900.000,-

Omkostninger;
dok.avgift: 62.500,- (2,5% av tomteverdi pr bolig)
Tinglysing pant 585,-
Tinglysing skjøte 585,-
Sum omkostninger; 63.670,-

7.963.670,-,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Felleskostnader

Ikke fastsatt. Kom. avgifter er ikke fastsatt. Hver boligdel vil bli fakturert direkte av kommunene for kommunale avgifter. Man må også selv ordne med forsikring. Om man skulle ønske dette sammen med nabo så må man avtale dette selv etter avtale.

Formuesverdi

Ikke fastsatt

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Eidangergata 5A, Gnr. 200 Bnr. 440 (blir seksjonert)  i Porsgrunn kommune. 

Eidangergata 5 B er solgt.

Boligtype

Del av tomannsbolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

82-22-0299

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/82-22-0299. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Jørgen Eilev Thorkildsen, tlf. 97 17 56 64

Vederlag

Provisjon (forutsatt salgssum: 7 900 000,-) (Kr.62 500)

Sørmegleren Telemark AS org. nr.

918 067 116
Varenummer: 3067011