DYVIKA/TREGDE

Dyvika 7

Prisantydning
2 790 000 kr
Omkostninger
82 450 kr
Totalpris
2 872 450 kr
Formuesverdi
433 953 kr
Byggeår
1975
Internt bruksareal (BRA‑i)
59 ㎡
Bruksareal
61 ㎡
Tomteareal
2 545 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Oppgradert hytte m/nærhet til sjøen|Solrik og stor tomt| Fine uteplasser| Båtplass Populært hyttefelt|

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Hytta inneholder:
Inngangsparti, tre soverom, bad, stue og kjøkken.
Takstmann kommenterer:
Det er ingen rømningsveier i soverom og lite dagslys i ett soverom.
Etter dagens forskrifter skal det være rømningsveier fra annethvert oppholdsrom og i dette tilfellet er det to rømningsveier.
Bemerker at dette er dagens krav men i byggeårets krav så var det to rømningsveier per etasje.

Oppvarming

Oppvarming via vedovn og elektrisk.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Mandal: kjør E39 mot Kristiansand. På Imesletta tar du inn til høyre på Tregdeveien. Kjør 7,7 km, sving til venstre inn på Dyvika. Etter 100 m sving til høyre og følg veien 300 m. Hytten kommer på høyre side og er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren. Det vil være skiltet ved fellesvisning.
Avstander:
Stavanger: ca 20 mil
Kristiansand: ca 4,2 mil
Mandal by: ca 1,1 mil
Lyngdal ca: 4,2 mil

Parkering

Parkering på egen tomt.

Beliggenhet

Beliggende rett øst for Tregde i Mandal i et etablert hytteområde, ca. 350 meter fra sjøen og båthavner.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Godkjent søknad for oppføring av hytte datert 28.januar 1971, jnr. 20/71.

Det foreligger et godkjent tiltak datert 22.12.1981 for tilbygg til hytte.
Tiltaket er per i dag utgått og det må evt omsøkes om det skal være aktuelt å bygge ut.

Ferdigattest foreligger ikke pga. alder - gjelder tiltak omsøkt før 1998. Tiltak (oppføring, påbygging og tilbygging er meldepliktig.) omsøkt før 1. januar 1998 kan det ikke utstedes ferdigattest for jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige.

Vei, vann og avløp

Vei: Avkjørsel fra fylkesvei til privat vei.
Vann: Privat, fra borehull. Septiktank som tømmes årlig.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse, tilhører Kommuneplanens arealdel 2018-2030, datert 31.01.2019. Bestemmelsene ligger vedlagt prospektet.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/17/78:
12.10.2022 - Dokumentnr: 1150046 - Bestemmelse om kloakkledning
Rettighetshaver: Ltt Utvikling AS
Org.nr: 984 657 021
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:5
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Gjelder denne registerenheten med flere
Denne rettigheten beskriver etableringen av kloakkrenseanlegg på gnr. 15, bnr 5.


13.11.1987 - Dokumentnr: 5043 - Erklæring/avtale
ANDEL I FELLESAREAL KAN IKKE OVERDRAS PÅ ANNEN MÅTE ENN
VED SALG AV HYTTETOMT M.M.IFLG.SKJØTE


12.10.2022 - Dokumentnr: 1150046 - Bestemmelse om kloakkledning
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:21
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:45
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:48
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:49
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:51
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:53
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:54
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:55
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:56
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:57
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:58
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:60
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:61
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:63
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:64
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:65
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:66
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:68
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:70
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:71
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:73
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:76
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:77
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:78
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:79
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:80
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:81
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:82
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:83
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:84
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:85
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:86
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:88
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:89
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:90
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:91
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:92
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:96
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:97
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:98
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:99
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:100
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:101
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:102
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:103
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:105
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:106
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:107
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:108
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:109
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:110
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:111
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:112
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:18 Bnr:123
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:18 Bnr:124
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:18 Bnr:131
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:18 Bnr:170
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:18 Bnr:174
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:18 Bnr:193
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere

12.10.2022 - Dokumentnr: 1150046 - Bestemmelse om kloakkledning
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:104
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:18 Bnr:34
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere
Denne rettigheten beskriver etableringen av kloakkrenseanlegg på gnr. 15, bnr 5.Kommentar Bo/Driveplikt

Bopilkt gjelder ikke for fritidseiendommer.

Info energiklasse

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum: kr 69750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 8 900,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 82450,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt i Lindesnes kommune.

Nøkkelinformasjon

Standard

Sørmegleren har gleden av å presentere denne flotte hytta i Dyvika hyttefelt, Dyvika 7.
Hytten har en fin plassering i terrenget med stor og solrik tomt, utsikt til sjøen, og enkel adkomst med parkering på tomten.
De siste 4 årene er hytten vesentlig oppgradert og fremstår i god stand.
Fine, usjenerte uteplasser. Flere soner med mulighet til å flytte seg etter sol og vind.
Til hytten følger også egen båtplass i felles båthavn.

Hytten har en god og planløsning
Inngangsparti, tre soverom, bad, stue og kjøkken.

Hytten er en Trybo-hytte med vinduer langs tre sider av hytten. Dette gir en flott gjennomlysning og utsikt til både sjø og naturen rundt.

Angående båtplass.
Per i dag følger båtplass 21.
Velet er i en prosess vedr. oppgradering av båthavna.
Kommunen har godkjent at det bygges en småbathavn med molo i nåværende havn, for å legge mer til rette for en trygg plassering av båtene.
Hva kostnaden for dette blir, hvor man får sin endelig båtplass, samt utforming av uteriggere etc er per i dag ikke endelig vedtatt
Det må beregnes en fremtidig kostnad for båthavnens oppgradering.
Det er av velet skissert en kostnad på alt mellom ca. kr 70-129.000,- avhengig av løsning. Dette basert på tilbud som er innhentet.
Det må nevnes at denne oppgraderingen vil ha en positiv konsekvens for eiendommen i sin helhet.

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Leif Vinsjevik den 10.05.2024 og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Fritidsboligen ligger i Dyvika hyttefelt ved Eigebrekk øst for Mandal. Ligger usjenert til med nydelig utsikt utover skjærgården. Hytten er bygget i 1975 og det er foretatt en stor renovering i
2019/2020. Det er etablert romslige terrasser i forskjellige nivåer og alder. Det er innlagt vann fra borehull like ved hytten samt så er det etablert nytt avløpssystem i 2020 med godkjent
Utslippstillatelse med tett septiktank like nedenfor hytten.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Usjenert beliggenhet på stor tomt.
-God utsikt og solrik beliggenhet.
-Båtplass medfølger i båthavna i Dyvika.
-Nytt taktekke i 2009
-Nytt kjøkken i 2020
-Nye innvendige overflater i stue/kjøkken i 2020
-Nytt elektrisk og vann og avløpssystem i 2020.
-Ny stålpipe i 2020.

Forutsetninger og vedlegg
Lovlighet
Fritidsbolig
• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Det er foretatt enkelte endringer på planløsninger . Dobbel verandadør er ikke inntegnet på omsøkte tegninger.
Utvendig dør ved baderom er fjernet. Utvendig bod/tidligere utedo er ikke byggemeldt kommunen. Det foreligger godkjenning på tilbygg til hytten i 1981 . Dette er ikke etablert og byggegodkjenning er utgått.

Følgende avvik har fått TG2: 
-De fleste vinduer er 50 år og oppnådd høy alder.
-Utvendige overflater er stort sett fra byggeår med enkelte fornyinger som 2 dører og taktekke.
-Det er høydeavvik på rekkverk på terrasser.
-Deler av terrassedekker er av eldre årgang.
-Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvalitet fra borehull.
-Det bør etableres ventiler i alle oppholdsrom.
-Det er avvik på våtrom.

Følgende avvik har fått TG3:
-Det mangler rekkverk på liten del av terrasse. Verandaer i tre med dels trerekkverk og dels glassrekkverk. Veranda rundt hytten har stort sett nye overflater fra 2021 og 2023 med rekkverkshøyde ca 95 cm. Eldre terrasse er av ukjent alder og har omkranset rekkverk på 60 cm høyde. Det er påvist sprekker i overflater og noe svikt i enkelte terrassebord. Det mangler rekkverk ned mot hagen.
Vurdering av avvik:
• Det er ikke montert rekkverk.
• Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Dagens krav til rekkverk er 1 meters høyde ved verandaer over 0,5 meters høyde. Det anbefales å forhøye rekkverk til minst 1 meters høyde på verandaer som ligger på over 0,5 meters høyde. Eldre del av terrasser har oppnådd høy alder og det mangler rekkverk eller trapp ned mot hagen.
Konsekvens/tiltak:
• Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet. Dagens krav til rekkverk er 1 meters høyde ved verandaer over 0,5 meters høyde. Det anbefales å forhøye rekkverk til minst 1 meters høyde. Eldre del av terrasse må påberegnes å fornyes de neste årene. Det må bygges trapp eller rekkverk ved overgang mot hagen.

Det er høydeavvik på etasjeskille.
Trebjelkelag med undergulv av furugulv og påliggende vinyl klikkgulv. Panel som stubbegulv og med ukjent isolasjonsmengde. Ved punktvis sjekk av høyder er det påvist opp mot 35 mm avvik gjennom stuedel. Eier forteller at det i 2020 er deler av etasjeskille oppjekket og rettet noe før fornying av overflater. Det er påvist noe knirk i undergulv enkelte plasser.
Vurdering av avvik:
• Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er noe knirk i undergulv.
Konsekvens/tiltak:
• For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Det må forventes noe skjevheter i gulver og utbedringer er vanskelig. Nåværende eier har foretatt enkelte justeringer i 2020 og det er ikke behov for videre justeringer.

-Det er ikke etablert tettesjikt på våtrommet.
Plastsluk med klikkgulv over bærende furugulv. Det er ikke etablert tettesjikt i våtrommet.
Vurdering av avvik:
• Det er ikke membran/tettesjikt på våtrommet. Våtrommet har ikke etablert tettesjikt.
Konsekvens/tiltak:
• Det må etableres tilfredsstillende tettesjikt/membran på våtrommet. Det må etableres forskriftsmessig tettesjikt på våtrommet for å lukke avviket.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Stekeovn, koketopp, oppvaskmaskin.
Kjøleskap følger ikke.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Velforening

Det er pliktig medlemsskap i Dyvika vel og det betales en årlig kontingent på kr 3.000,-
Denne skal dekke vedlikehold av vei og bryggeanlegg.

Dyvika Vel, heretter omtalt som Velforeningen, er en interesseorganisasjon for et sameie bestående
av 41 hytteeiendommer som er skilt ut fra gnr 17 bnr 2, Eigebrekk i Mandal kommune.
Hytteeiendommene i feltet som er skilt ut fra bnr 2 har hver en ideell 41 part av en felleseiendom på ca. 71 mål.
Denne har matrikkelnr gnr 17 bnr 104 og omfatter veier, areal mellom tomter og bryggeanlegg.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/17/78:
12.10.2022 - Dokumentnr: 1150046 - Bestemmelse om kloakkledning
Rettighetshaver: Ltt Utvikling AS
Org.nr: 984 657 021
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:5
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Gjelder denne registerenheten med flere
Denne rettigheten beskriver etableringen av kloakkrenseanlegg på gnr. 15, bnr 5.


13.11.1987 - Dokumentnr: 5043 - Erklæring/avtale
ANDEL I FELLESAREAL KAN IKKE OVERDRAS PÅ ANNEN MÅTE ENN
VED SALG AV HYTTETOMT M.M.IFLG.SKJØTE


12.10.2022 - Dokumentnr: 1150046 - Bestemmelse om kloakkledning
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:21
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:45
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:48
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:49
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:51
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:53
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:54
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:55
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:56
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:57
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:58
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:60
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:61
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:63
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:64
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:65
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:66
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:68
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:70
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:71
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:73
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:76
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:77
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:78
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:79
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:80
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:81
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:82
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:83
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:84
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:85
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:86
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:88
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:89
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:90
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:91
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:92
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:96
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:97
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:98
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:99
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:100
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:101
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:102
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:103
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:105
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:106
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:107
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:108
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:109
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:110
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:111
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:112
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:18 Bnr:123
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:18 Bnr:124
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:18 Bnr:131
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:18 Bnr:170
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:18 Bnr:174
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:18 Bnr:193
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere

12.10.2022 - Dokumentnr: 1150046 - Bestemmelse om kloakkledning
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:17 Bnr:104
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:18 Bnr:34
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere
Denne rettigheten beskriver etableringen av kloakkrenseanlegg på gnr. 15, bnr 5.Info kommunale avgifter

Beløpet dekker fast gebyr feiing/branntilsyn kr 530,-
Standard hytterenovasjon/MAREN kr 2000,-
Tømming av tank (på inntil 8m2 ) 4200,-.

Det er privat vann via borehull.
Vann og kloakk går i septiktank.
Det er planer i velet om å etablere et felles renseanlegg.
Ifølge eier så er dette under planlegging, men ingen krav for hver enkelt hytteeier å bli med på.

Byggemåte

Taktekke med shingel. Bindingsverk fra byggeår med vindtetting av papp samt malt stående trekledning. Malte vinduer med 2 lags glass. Malt hoveddør og boddør i tre fra byggeår.
Dobbel verandadør og enkel verandadør i stue er fra 2006 og er i tre med 2 lags glass. Verandaer i tre med dels trerekkverk og dels glassrekkverk. Veranda rundt hytten har stort sett nye overflater fra 2021 og 2023 med rekkverkshøyde ca 95 cm. Etasjeskille: Trebjelkelag med undergulv av furugulv og påliggende vinyl klikkgulv. Panel som stubbegulv og med ukjent isolasjonsmengde.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Det er ikke fiber til tomten - det er planer om etablering av fiber på hyttefeltet men er ikke utført enda.

Sammendrag selgers egenerklæring

Våtrom
2. Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja.
2.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. 2.1.2 Årstall: 2020.
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Av Faglært og Ufaglært
2.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Byttet alt av rør i hele hytta, kraner, toalett, dusj, varmtvannsbereder. Lagt inn toalett og avløp til tett tank. Arbeidet ble utført av faglært
rørlegger.
2.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Hjortelands Autoriserte Rørleggerforretning AS.
2.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.
2.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Eier har lagt nytt vinylgulv på bad - ingen membran under gulv.

Tak, yttervegg og fasade
4. Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja.
4.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. 4.1.2 Årstall: 2020.
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Ufaglært
4.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Flyttet et vindu og satt opp ny kledning i denne sammenheng utenfor stue.
4.2.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. 4.2.2 Årstall: 2021.
4.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? Ufaglært.
4.2.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Laget ny terrasse mot vest.
4.3.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. 4.3.2 Årstall: 2023.
4.3.3 Hvordan ble arbeidet utført? Ufaglært.
4.3.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte: Laget ny terasse mot sør med glassrekkverk.

Elektrisitet
10. Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja.
10.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. 10.1.2 Årstall: 2020.
10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
10.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Hele det elektriske anlegget er nytt. Økt inntakssikring, nytt sikringsskap, alle ledninger og elektrisk er nytt. Utført av
faglærte.
10.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Sørlandets Elektro AS
10.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

Rør
11. Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende? Ja.
Spesifiser hvilken type: Eget borehull til vannforsyning. Det er lagt inn septiktank. Tidligere var det utedo. Varmekabler i rør fra vannforsyning og inn i hytta.
- Laget teknisk rom under hytta. Dette er laget av faglært snekker. Her er det varmtvannstank, trykktank og vannfilter. Det er også alarm vedr septiktank og waterguard ifm evt vannsøl under kjøkken
13. Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja.
13.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. 13.1.2 Årstall: 2020.
13.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
13.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Ny tett tank ble gravet ned med tilhørende utslippstilatelse. Alarm er montert til tanken, gir beskjed når den bør tømmes. Lagt inn nytt avløp til
septiktank og ny vannledning fra trykktank til hytta.
13.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Hjortelands Autoriserte Rørleggerforretning AS.
13.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.
13.2.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. 13.2.2 Årstall: 2020.
13.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
13.2.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Nye rør inn til hytta og i hytta. Alle gamle rør ble tatt bort. Skiftet ut alle blandebatterier. Ny oppvaskmaskin, toalett, vasker og dusjkabinett.
13.2.5 Hvilket firma utførte jobben? Hjortelands Autoriserte Rørleggerforretning AS
13.2.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

Ventilasjon og oppvarming
16. Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? Ja.
16.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. 16.1.2 Årstall: 2020.
16.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
16.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Gammel peis og pipe ble revet og satt inn ny stål pipe og ny Jøtul peisovn.
16.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Lyngdal Fyringssentral AS
16.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

Skjevheter og sprekker
17. Er det tegn på setningsskader eller sprekker i for eksempel grunnmur eller fliser? Ja.
Beskriv feilen og omfanget, samt hvilke tiltak som er gjort: Hytta var skjev på noen pilarer under hytta. Hytta ble jekket opp og flere nye fundament ble laget/støpt. Dette ble gjort i 2019.
18. Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? Ja.
Beskriv feilen eller endringen: Byttet ut pipe og ildsted - Utført av faglærte

Sopp og skadedyr
19 . Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja.
Hva slags skadedyr og hva var omfanget? En og annen sukkermaur er sett i mai/juni

Planer og godkjenninger
28. Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet? 2 Ja.
Beskriv nærmere hvilke forhold: Det er planer om å etablere felles renseanlegg for hele Dyvika hyttefelt, men dette er ikke endelig besluttet. Det er gjort endring på reguleringsplanen ved sjøen for å lage bølgebryter, forbedring av båtplasser og ny og bedre badeplass. Reguleringsplanen er godkjent.

Andre opplysninger
31 Har ufaglærte utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte? Du trenger ikke gjenta noe du allerede har nevnt. Ja.
Beskriv mer detaljert hva som ble gjort og når, samt hvem som utførte arbeidet. Hvis arbeid er utført på ulike deler av boligen kan du
opplyse om dette her: Byttet invendig panel på vegger i stue - Utført i 2020. Lagt nytt gulv i alle rom - Utført i 2020. Beiset alle innvendige flater, tak og vegger - Utført i 2020. Utført av ufaglært.
32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart? Ja.
Skriv opplysningene her: Ble utført større endringer på uteområdet, planering og drennering - Utført av faglærte i 2020.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Visning

søndag 26. mai
kl. 11:00-12:00
Produktnummer: D0AFA796-6C9B-4FBC-BC82-AA8EB43C74B5