Vanse sentrum

Dyngvollveien 17

Prisantydning
2 150 000 kr
Omkostninger
70 220 kr
Totalpris
2 220 220 kr
Formuesverdi
403 809 kr
Formuesverdi sekundær
1 453 712 kr
Kommunale avgifter
15 137 kr / år
Byggeår
1956
P-rom
177 ㎡
Bruksareal
223 ㎡
Tomteareal
1 800 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Sentrumsnær og solrik enebolig på stor tomt

Om eiendommen

Standard

Eldre enebolig med gulv hovedsakelig belagt med teppe og belegg. Veggene er bekledd med panel og tapet.

Romslig vinkelstuestue med gode vindusflater. Stuen har en god utforming, som gir muligheter til å innrede i forskjellige soner. Stuen er utstyrt med en varmepumpe. Det står en eldre kombiovn i rommet, som ikke lenger er i bruk. 

Stuen ligger i tilknytning til kjøkkenet. Kjøkkenet er et eldre kjøkken med profilert treinnredning, og har enkeltstående hvitevarer som medfølger. På kjøkkenet er det avsatt plass til spisemøblement.
Fra kjøkkenet er det utgang til vaskerom som har egen utgang til hagen.

Boligen er utstyrt med ett bad. Badet ligger i 1. etasje er av eldre dato. Gulv er belagt med belegg og vegger er bekledd med tapet og belegg.  Badet er utstyrt med toalett, baderomsinnredning og dusjnisje.

I hovedetasjen er det ett soverom. 3 soverom i 2. etasje med tilhørende garderoberom. 

Kjelleren består i hovedsak av lagringsrom.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 177 kvm, Bruksareal: 223 kvm Sekundærrom: 46 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 59 m² - 1. etg.110 m² - 2. etg. 54 m².
P-rom inkl:
Kjeller: gang, vaskerom.
1. etg: gang, stue, kjøkken, vaskerom, soveromsgang, soverom og bad.
2 etasje/Loft: gang, 3 soverom.
S-rom inkl.:
Kjeller: 3 boder.
2 etasje/loft: 3 boder.

Kommentar
Anbefaler at det monteres brannstige på sørvestre gavl.

Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold:
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.
I forbindelse med tilbygg i 1978 er det gjort noen endringer i romdelinger, tilbygg utvidet gang og bad, skillevegger i stua og gang/veranda er
tatt ned. Loft trappa er endret i forhold til opprinnelig tegning.
Kjeller med takhøyde under 2,4 meter.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1956 i følge Farsund kommune.
Påbygg 1978

Påkostning og modernisering

Boligen ansees å være et renoveringsobjekt.

Oppvarming

Elektrisk. Kombiovn i stuen (frakoblet). Varmepumpe.

Eldre oljetank på eiendommen.
Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Karstein Brox den 24.05.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 (store eller alvorlige avvik)

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen.
Utvendige plater har sprekker/skader.
Det er ingen lufting i konstruksjonen.
Tilbygget gang har eldre råteskade i vegger, innvendige veggplater må tas ned for kontroll av
konstruksjonen og ev. utskiftning av konstruksjonsdeler.
To - tre eternitplater med sprekker.
Luftet/ventilert kledning kan først etableres når eternitkledningen skiftes ut.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist et betydelig antall vinduer med punkterte eller sprukne glassruter.
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
7 vinduer, med råteskade, 4 i kjeller har råteskader,
To fastkarm i stua, med eldre karmer, begge karmene har råetskade, ett glass er punktert.

Utvendig > Dører
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.
Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
Det har vært lekkasjer i takterrassen fra før omtekkingen.
Sinktekke over inngangsdøra har sprekkskader.

Våtrom > Generell > Vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Tomteforhold > Oljetank
Det foreligger krav om sanering av oljetank.

TG2 (Avvik som kan kreve tiltak)
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
Eternittaket (asbestholdig), fra byggeår. Taket har passert normal levetid, for lengst.

Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Takrenner av sink fra 60' tallet, plastrenner fra 70'tallet.
Feierluke på loft.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
Mangler ventilering av hovedbygget. Anbefaler at det etableres ventilering i gesims halvvalm.
Alle åsene er gjenbruk, 3 - 4 av disse har råteskader (tørråte).
Eldre fuktskade i sutaket nedenfor pipa, fra før nytte pipebeslag.
På grunn av lekkasjer i takopplett/kvist er det skader i undertaket på siden av opplett/kvist og i gesimsene.

nnvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
Sprekk i strietaket i stua.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Pipevanger er ikke synlige.
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke.
Pipa er ikke utkraget i etasjeskillere og tak. I tillegg er denne innekledd i begge etasjer.
Feieluke på loft.

Innvendig > Innvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Det er liten frihøyde i trappeløp
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper
Høyde mellom trapp og veksling/bjelkelag er under 2 meter.

Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom
Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
Det er påvist at gulvoverflaten har sprekker.
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
Rørgjennomføringer i gulv mangler mansjetter.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Rommet har kun naturlig avtrekk via ventil i vegg eller tak.
Rommet har kun naturlig ventilasjon.
Ventilkanalen går ikke over tak og har dermed begrenset kapasitet.

Tomteforhold > Drenering
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser.
Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.
Sprekker gjelder den eldre muren.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det er avvik: Terreng/plen ved nordvendt gavl har ikke fall fra mur.

TG2 (avvik som krever umiddelbare tiltak)
Tekniske installasjoner > Varmesentral
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.
Det er avvik: slitt lager på utedelen.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende punkt er besvart.

1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Ja.
Beskrivelse: Forsikring/Førland Bygg utført 2019.

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun av faglært
Beskrivelse: Lekkasje forsikringsarbeide. Arbeid utført av Førland Bygg.
2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja
Beskrivelse: Nytt sveisebelegg på gulv og dusj.
2.2 Er arbeidet byggemeldt? Ja.
Beskrivelse: If forsikring har hatt jobben.

3. Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende? Ja.
Beskrivelse: Ble reparert via If i 2019.

4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja, kun av faglært.
Beskrivelse: Byttet avløpsrørene. Arbeid utført av Førland Bygg.

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Ja.
Beskrivelse: Noe synlig fuktgjennomslag på yttervegg i kjeller.

6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Ja.
Beskrivelse: Lekasje tettet.

7. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Ja.
Beskrivelse: Se rapport fra takstmann.

8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja.
Beskrivelse: Ei setningssprekk på grunnmur mot hovedveien.

9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende? Ja.
Se rapport fra takstmann.

11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, kun av faglært.
Beskrivelse: Ny kabel fra inntaksikrigsskap til H.sikringsskab og nye automatsikringer i 2019.
Arbeid utført av Kjørves Elektriske AS.

11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Ja.

15. Er det nedgravd oljetank på eiendommen? Ja

16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad.
Beskrivelse: Ny shingel på tilbygg.
Arbeid utført av Jarl Velle.

Dødsbo

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Vanse sentrum, følg F43 mot Lista Fyr, søndre vei. Eiendommen ligger på høyre side, rett før nedkjøringen til Vanse idretthall, og er merket med salgsplakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Meget solrik beliggenhet med kort avstand til Vanse sentrum, og sentrumsfasilitetene som butikker, restaurant, ungdomsskole, svømmehall og idrettsanlegg m.m.
I umiddelbar nærhet er det flere fine turområder, strender og andre rekreasjonsområder.

Tomt

Areal: 1 800 kvm, Eierform: Eiet tomt
Stor og solrik tomt med gruset innkjørsel og tun. Beplantet med plen, busker og hekk. Eiendommen ligger i lett skrånet terreng. Bak boligen grenser eiendommen opp mot Leirveien. Bakre del består av plenlagt område med frukttrær og fin utsikt.

Eiendommen er fradelt/skylddelt fra gnr/bnr 25/16 i 1946, skylddelingsdokument ligger ved i prospektet. Grensen mot gnr/bnr 25/178, 25/179 samt deler av grensen mot 25/16 i vest er oppmålt med geografiske koordinater og er således avklart. Resterende grenser mot nord, øst og
sør er registrert med usikker kvalitet, se vedlagte matrikkelrapport. Det er skylddelingspapiret sammen med matrikkelrapporten som er gjeldene informasjon for eiendomsgrensene til 25/76. Da eiendommen i sin helhet ikke er oppmålt med geografiske koordinater, kan nøyaktig areal ikke
oppgis. Ut i fra opplysningene i matrikkelen er eiendommens areal anslått til å være ca. 1,8 dekar, dette arealet kan avvike i større eller mindre grad. Ved en evt. senere oppmåling må et avvik aksepteres av kjøper.

Parkering

På tun og i dobbel garasje.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Fremlagte tegninger avviker noe. Det er gjort justeringer etter eiendommen ble utbygd i 1978. Enkelte vegger er flyttet for å endre på romstørrelse. Soverom i 1. etasje har blitt mindre, da badet har blitt forskjøvet. Arbeidsrom har blitt vaskerom. Inngangspartiet og trappeløsning avviker fra fremlagte tegninger.

Garasjen er tegnet inn med enkel port.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens bebyggelse. Endringen(e) er ikke omsøkt. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i kommunedelplanen for Farsund-Lista 2018-2028 , datert 08.03.2018 i område avsatt til boligbebyggelse. Sikringssone Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass .
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Gammel brønn ligger i kjelleren, tidligere matbod.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 150 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 53 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 150 000,-)) 70 220,- (Omkostninger totalt) 2 220 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Offentlige avgifter

Kr. 15 137 pr. år for 2021. Avgiften varierer avhening av forbruk.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2640,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 403 809,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 453 712,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Dyngvollveien 17, Gnr. 25 Bnr. 76 i Farsund kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Selger

Agny Margot Velle's bo v/fullmektig Olaf Jarl Velle.

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: alle på kjøkkenet.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.
Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0054

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0054. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Provisjon (forutsatt salgssum: 2 150 000,-) (Kr.45 000) Oppgjørs-og visningshonorar (Kr.11 500) Digital Markedspakke Synlig (Kr.7 450) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.14 900) Tingl. hjemmelserklæring - Statens Kartverk (Kr.585) Totalt kr. (Kr.87 120)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3058589