Kristiansand-Randesund/Søm/Odderhei/Fidjeåsen

Dvergsnestoppen - B 18 - 8 rekkehus

Prisantydning
5 390 000 kr
Totalpris
5 390 000 kr
Tomteareal
1 369 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Rekkehus

Oversikt

Om eiendommen

Dvergsnesåsen 85 - rekkehus

Om eiendommen

Innhold

På tomten med reguleringsbenevnelse B18 skal det oppføres 8 rekkeboliger Parkering i felles p-kjeller under B25.

Med få, mindre, unntak er de 8 husene på 163 m2, like. Se lenger ned i annonsen for nøyaktig plantegning for hvert hus.

Standard

Alle flater blir malt gips, farge klassisk hvit. Det legges Carnaby Street Dark Grey 20 x 20 cm keramiske fliser på gulv og Modena White Matt 20x40 på vegg på bad. Baderomsinnredning iht vedlegg.Vegghengt toalett. Varmekabler i gulv på bad og vaskerom. I gang legges Viking Light Grey 60x60 keramiske fliser.

I stue, kjøkken, soverom legges parkett av typen Easy loc 1-stav eik rustikk mattlakk 14x125/127x1000-1200mm. Kjøkken fra Sigdal til en verdi av kr. 70.000,-  inkl. montering og mva. Bod/sportsbod får malte vegger og vinylbelegg på gulv. 1 stk ventilasjonsanlegg og 1 stk varmepumpe Samsung smart 09. Alle tak leveres listefri. Listverk leveres ferdig malt fra fabrikk. Spikerhull kittes. Dører leveres som slette hvite formpressende. Terrassebord leveres i impregnerte materialer.1 stk pipe til ovn leveres.

Se rombeskrivelse i salgsprospekt for mer detaljert informasjon.

Oppvarming

Varmepumpe.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Boligene/Leilighetene (B25, 2 og 3) organiseres som et sameie etter Eierseksjonsloven av 23. mai 1997. Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse(BRA). Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer ihht. reguleringsbestemmelser (Plan 1367). Rekkehusene i felt B18 seksjoneres i 8 seksjoner med rett til parkering i p-kjeller under B25-1, 2 og 3. Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgs meny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme.

Beliggenhet

Beliggenhet

På Dvergsnestoppen flytter du inn i et etablert område. I dag yrer det av liv i en av Kristiansands største boligsuksesser. Butikk, barnehager, skoler, lekeplasser, fotballbane, badeplasser er i umiddelbar nærhet. Enten du vil bo alene, med barn, eller nær barnebarn. Dvergsnesområdet har alle de gode kvalitetene man ser etter: Gode solforhold, utsikt og sjarm!

Mer informasjon på www.dvergsnestoppen.no

Tomt

Areal: 1 369 kvm, Eierform: Fellestomt
Tomten leveres opparbeidet i henhold til illustrasjon inntatt i prospektet. B18 har felles uteoppholdsareal/vedlikehold av området benevnt f AU3 på reguleringskartet mellom husene benevnt B25 1-3.

Parkering

Parkeringsplass og bod vil ligge som seksjonens tilleggsdel ved seksjonering. Selger forbeholder seg imidlertid retten til å organisere rettighetene på en annen måte dersom dette finnes hensiktsmessig.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Plan nr. 1367. Reguleringsbestemmelser for detaljregulering Dvergsnes felt B – nordlig del, delfelt B3, sist revidert 23.12.2013.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen tilknyttes offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på  at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

I tillegg til kjøpesum vil det påløpe følgende kostnader ved kjøp: Dokument avgift: kr. 15.000,- (2,5 % av tomteverdi kr. 600.000,-), Tinglysningsgebyr skjøte: kr. 585,-, tinglysningsgebyr pr. evt pantedok: kr. 585,- og attestgebyr kr. 199.50,-.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Dvergsnestoppen - B 18 - 8 rekkehus, Gnr. 96 bnr. 1073 i Kristiansand kommune

Boligtype

Rekkehus

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Visning

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 09200, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.
Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll,og må derfor b.l.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontakter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 20. juni 2003 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-17-9012

Salgsoppgave og vedlegg

Denne salgsoppgaveteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Rita Ommundsen

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3016283