Kristiansand-Randesund/Søm/Odderhei/Fidjeåsen

Dvergsnesbrinken 4

Prisantydning
6 190 000 kr
Byggeår
2022
P-rom
136 m2
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig
Bolig Soverom P-rom BRA Totalpris
4 3 136 ㎡ 163 ㎡ 6 222 420 kr

Oversikt

Om eiendommen

SISTE MULIGHET!! Ny kjedet bolig - 3 soverom, 2 solrike terrasser - garasje med bod - ferdigstilt.

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Praktisk og flott enebolig i kjede med garasje. Romslige og solrike terrasser. Boligen er ferdig utvendig og kan ferdigstilles etter avtale. Nr. 2 er solgt.

Innhold

Boligene er under oppføring og det er mulig å gjøre endringer på f.eks. gulv, maling, elektro og annet. Muligheter for endringer begrenses utover byggeperioden.

Dvergsnesbrinken 2 er 173 kvm BRA og 135 kvm P-rom SOLGT
Dvergsnesbrinken 4 er 162,5 kvm BRA og 135,5 kvm P-rom LEDIG

1.etg.: Overbygd inngangsparti, entrè, 2 soverom, tv-stue, bad og vaskerom.
2.etg.: Stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til takterrasse på ca. 47-60 kvm. Egen voksensone med foreldresoverom med eget bad og omkledningsrom.
3.etg.: Utvendig trapp til takterrasse på ca. 68 kvm. med opplegg for utekjøkken.

Dvergsnesbrinken 2 har garasje på 32,5 kvm SOLGT
Dvergsnesbrinken 4 har garasje på 21,5 kvm
Begge har bod i tilknytning til garasjen (uisolert).

Standard

Boligen leveres med god oppgradert standard og balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Boligen er bygd iht. TEK 17
og er godt isolert med trelagsvinder.
Vegger: Slette, listfrie vegger mot tak malt i tidsriktige farger med  maling. Bad har fliser på vegg.
Gulv: Det er lys en-stavs hvitpigmentert eikeparkett på alle oppholdsrom. Entre, vaskerom og bad har 60 x 60 fliser på gulv.
Tak: Slette gipshimlinger.
Kjøkken: Leveres med en innholdsrik innredning fra Strai Kjøkken til kr. 75 000,- som dekker et komplett kjøkken
(uten hvitevarer). Tegninger fås ved henvendelse til megler.
Det blir opplegg for utekjøkken på takterrasse.
Bad: Innredning med speil og lys. Oras Vega servantkraner. Oramix dusjbatteri med dusjgarnityr. Dusjhjørne/glassfelt.
Innebygget TECE veggtoalett med O-Nova veggskål, sete med demper og hvit trykknapp. Opplegg for vaskemaskin.
Løsningene avhenger av hustype. Mer informasjon fås fra megler. Se forøvrig vedlagte byggebeskrivelse og punktskjema inntatt i salgsoppgaven.

Ferdigstillelse

Etter avtale med selger før kjøpetilbud inngis.

Oppvarming

Boligen leveres med varmekabler i entré og våtrom. Det er lagt inn pipeløp til stue for fremtidig peis/ovn.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner og tegninger kan inneholde elementer som ikke inngår i leveransen.
Dersom det er motstrid mellom byggebeskrivelse/punktskjema, illustrasjoner og annen tekst i salgsoppgaven, går byggebeskrivelsen foran.
Avbestilling:
Dersom kjøper avbestiller, gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers
eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Bestilte
endrings og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.
Arealer:
Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven og i prisliste, er angitt som Bruksareal (BRA).
BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som
opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten
(NS3940:2012).
Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og
tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har inkludert alle sjakter innenfor omsluttende vegger i P-rom, på samme måte som i BRA.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av utbygger jfr. buofl § 13 siste ledd. Etter overtagelse må kjøper selv sørge for at boligen er forsikret.

Beliggenhet

Beliggenhet

Det nye, men veletablerte området, byr på spennende arkitektur, gode servicetilbud og umiddelbar nærhet til natur og båtliv. For dette er et fantastisk sjønært område med bla. båthavn i Fidjekilen, langgrunn badestrand i Trossestien samt badebrygge i Dvergsneslia.
Her vil du finne barnefamilier i samme livssituasjon, som danner et unikt utgangspunkt for store og små hverdagsgleder.
Innenfor gangavstand finner du en rekke barnehager og skoler som f.eks. Espira Dvergsnestangen barnehage, Maurtua barnehage, Dvergsnes barneskole, Holte ungdomsskole og Sørlandets Maritime videregående skole.
Dagligvarer og hverdagstjenester er i umiddelbar nærhet. For de med god sportsånd er det rekke tilbud som lysløypa, golfbane og Sukkevann Idrettsanlegg.
Bussholdeplass kun 100 meter fra boligen.

Tomt

Eierform: Eiet tomt 293 kvm
Tomten er ferdig grovplanert klar til oppfylling. Det leveres ett frukttre.

Parkering

Garasje på 21,4 kvm. nr. 4 og 32,5 kvm nr. 2, samt biloppstillingsplasser foran boligene.
Garasjen leveres med leddport og automatisk portåpner.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål, tilhører reguleringsplan nr. 1320 "detaljregulering for Dvergsnes, felt B, sørlig del, delfelt C, D1 og D2." Vedtatt 15.04.2014 med tilhørende endringer i etterkant., På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vann og kloakk. Tilknyttet offentlig vei via
felles innkjørsel med naboer. Eiendommene har realsameie 1/
2 andel i gnr.96 bnr 1137 (innkjørsel).

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
2019/345605-1/200 - Best. om velforening
2019/345605-2/200 - Best. om gjerde
2019/345605-3/200 - Best om bebyggelse
2019/345605-4/200 - Best. om vann/kloakk
2019/345605-5/200 - Best om elektriske ledninger.

Det gjøres for øvrig oppmerksom på at iht. plan og bygningsloven § 29 (4) gir undertegnede eier av
eiendommene gnr. 96 bnr. 1112, 1113 og 1131 samtykke til i at bnr. 1112 og 1131 kan oppføre bod under hageterreng og trapp
fra grunnplan og opp til hage inntil 0 meter fra nabogrense.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Omkostninger
Pris nr. 2 SOLGT og nr. 4 kr. 6 190 000,-.

Dokumentavgift 2,5% av tomteverdi kr. 31 250,-
Tinglysningsgebyr for skjøte kr. 585,-
Tinglysningsgebyr pantedok. kr. 585,-
Totale omk. kr. 32 420,-
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien
for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens
areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens
hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Øvrige mulige kostnader

Det skal dannes velforening i området og boligeierne er forpliktet til å være medlem i denne.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/ innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle
utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer.
Videresalg kan ikke gjøres uten selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Erverveyt vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten.
For at Utbygger skal godta slik transport må man benytte Utbyggers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås
hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse.
For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen
selges, jfr. Bustadoppføringslova § 1b.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Dvergsnesbrinken 2 og 4, Gnr. 96 Bnr. 1131 og Gnr. 96 Bnr. 867 og Gnr. 96 Bnr. 1137 realsameie i Kristiansand kommune.

Boligtype

Enebolig i kjede

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3% av kjøpesummen i byggetiden
og 5% av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått på selgers standard kjøpekontrakt eller kjøpstilbud til fast pris som vil bli
benyttet ved salg. Selgers kontrakts dokument forutsettes gjennomgått før bud inngis. Selger tar forbehold om å foreta
justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m

Tilvalg / Endringer

Selger vil før innredningsarbeidene starter, innkalle til endringsmøter. Det er begrenset anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/ påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og
utførende entreprenør i en separat avtale og faktureres direkte mellom partene.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som
mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling
og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Visning

Etter avtale med megler på tlf. 99099140.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere
på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres
at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-22-9011

Salgsoppgave og vedlegg

Følgende dokumenter er vedlegg til salgsoppgaven og kan fås ved henvendelse til megler. Salgsoppgaven er ikke fullstendig uten:
Grunnbok
Kjøkkentegninger
Reguleringsplan med bestemmelser.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Mariann M. Thomassen, tlf. 99 09 91 40

Vederlag

Meglers vederlag er kr. 40 625,- ink. mva.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3059479