Kristiansand-Randesund/Søm/Odderhei/Fidjeåsen

Dvergsnesbrinken 11

Prisantydning
6 640 000 kr
Omkostninger
38 670 kr
Totalpris
6 678 670 kr
Byggeår
2023
P-rom
155 ㎡
Bruksareal
186 ㎡
Tomteareal
283 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Dvergsnesbrinken 11

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

2 meget innholdsrike og praktiske eneboliger i kjede med dobbel garasje. Romslige og solrike terrasser. 1 er solgt.

Innhold

Boligene er under oppføring og det er mulig å gjøre endringer på f.eks gulv, maling, elektro og annet. Muligheter for endringer begrenses utover byggeperioden.

Dvergsnesbrinken 9 er 186 kvm BRA ink. garasje og 155 kvm p-rom. (SOLGT)

Dvergsnesbrinken 11 er 186 kvm BRA ink. garasje og 155 kvm p-rom

1.etg: Overbygd inngangsparti, entrè, 3 soverom, TV-stue og bad/vaskerom. Dobbel garasje på 30 kvm.
2.etg: Stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til takterrasse på 43 kvm. Egen voksensone med foreldresoverom med eget bad og omkledningsrom.
3.etg: Trappegang med utgang til takterrasse på ca 46 kvm med opplegg for utekjøkken. Loftstue.

Standard

Boligen leveres nøkkelferdig med god oppgradert standard. Boligen bygges iht. TEK 17 og er godt isolert med trelagsvinder.
Av standard kan bla nevnes:
Kjøkken: Leveres med en innholdsrik innredning fra Strai Kjøkken til kr. 85 000,- som dekker et komplett kjøkken (uten hvitevarer). Det blir opplegg for utekjøkken på takterrasse.
Bad: Innredning med speil og lys. Oras Vega servantkraner. Oramix dusjbatteri med dusjgarnityr. Dusjhjørne/glassfelt.
Innebygget TECE veggtoalett med O-Nova veggskål, sete med demp og hvit trykknapp. Opplegg for vaskemaskin.
Vegger: Slette, listfrie vegger mot tak malt i tidsriktige farger med supermatt maling. Bad har fliser på vegg.
Gulv: Det er Opus lys en-stavs hvitpigmentert eikeparkett på alle oppholdsrom. Entre, vaskerom og bad har fliser på gulv.
Tak: Slette gipshimlinger.

Tomten leveres grovplanert.
Se for øvrig vedlagte byggebeskrivelse og punktskjema
inntatt i salgsoppgaven.

Ferdigstillelse

Boligene kan ferdigstilles etter avtale med utbygger.

Oppvarming

Boligene leveres med varmekabler i entrè og våtrom. Det er lagt inn pipeløp i stue for fremtidig peis/ovn. Balansert ventilasjon med varmegjenvinner.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner og tegninger kan inneholde elementer som ikke inngår i leveransen.
Dersom det er motstrid mellom byggebeskrivelse/punktskjema, illustrasjoner og annen tekst i salgsoppgaven, går byggebeskrivelsen foran.
Avbestilling:
Dersom kjøper avbestiller, gjelder Bustadoppføringslovens regler, jfr. §§52 og 53. Kjøper vil være ansvarlig for selgers
eventuelle økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder nødvendige prisavslag ved videresalg. Bestilte
endrings og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.
Arealer:
Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven og i prisliste, er angitt som Bruksareal (BRA).
BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012). Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og
arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger. Arkitekt har inkludert
alle sjakter innenfor omsluttende vegger i P-rom, på samme måte som i BRA.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret at utbygger jfr. buofl § 13 siste ledd. Etter overtagelse må kjøper selv sørge for at boligen er forsikret.

Beliggenhet

Beliggenhet

Dette nye, men veletablerte området, byr på spennende arkitektur, gode servicetilbud og umiddelbar nærhet til natur og båtliv. For dette er et fantastisk sjønært område med bla. båthavn i Fidjekilen, langgrunn badestrand i Trossestien samt badebrygge i Dvergsneslia. Her vil du finne
barnefamilier i samme livssituasjon, som danner et unikt utgangspunkt for store og små hverdagsgleder. Innenfor gangavstand finner du en rekke barnehager og skoler som f.eks. Espira Dvergsnestangen barnehage, Maurtua barnehage, Dvergsnes barneskole, Holte
ungdomsskole og Sørlandets Maritime videregående skole. Dagligvarer og hverdagstjenester er i umiddelbar nærhet.
For de med god sportsånd er det rekke tilbud som lysløypa, golfbane og Sukkevann Idrettsanlegg. Bussholdeplass kun 100 meter fra boligen.

Tomt

Eierform: Eiet tomt
Dvergsnesbrinken 9: 306 kvm (solgt)
Dvergsnesbrinken 11: 283 kvm
Tomten leveres ferdig grovplanert til oppfylling. Det leveres et frukttre.

Parkering

Garasje på ca. 30 kvm. Romslig bod innenfor garasjen (uisolert). Garasjen leveres med Grandal isolert stålport i sort, inkludert portåpner. Utvendig biloppstillingsplass.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål. Eiendommen ligger under plan nr. 1320: «Detaljregulering for Dvergsnes, felt B, sørlig del, delfelt C, D1 og D2.» Vedtatt 15.4.2014 med tilhørende endringer i etterkant. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Det gjøres oppmerksom på at selger har signert på en avtale om mulighet for tilbygg på Dvergnesbrinken 13-15.

Vei / Vann / Avløp

Blir tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
2019/345605-1/200 - Best. om velforening
2019/345605-2/200 - Best. om gjerde
2019/345605-3/200 - Best om bebyggelse
2019/345605-4/200 - Best. om vann/kloakk
2019/345605-5/200 - Best om elektriske ledninger. Erklæringen er vedlagt i prospekt

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Utleie

Boligen får ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, men kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

6 640 000,- (NB: prisen er fast)
Omkostninger
Dokumentavgift 2,5% av tomteverdi (1.500.000,-) kr. 31.250,-
Tinglysningsgebyr for skjøte kr. 585,-
Tinglysningsgebyr for pantedok. kr. 585,-
Totale omk. kr. 32 420,-
Kr. 6 672 420,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

100.000,- av kjøpesummen innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før
kontraktsinngåelse.

Selger vil stille garantier i henhold til bustadoppføringslovens § 47 for det til enhver tid innbetalte beløp. Forskuddet tilfaller selger fra det tidspunkt § 47 er stilt. Forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Offentlige avgifter

Kommunale avgifter, renovasjon og eiendomsskatt vil tilkomme. Beløpet kan ikke opplyses enda, da det beror på forbruk, samt type abonnement og fastsettes etter overtakelsen.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt vil tilkomme.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Gebyr ved videresalg

Dersom kontrakten ønskes videresolgt før overtakelse, vil det påløpe et gebyr fra selger på kr. 20.000,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f.eks. meglerprovisjon og gebyrer. Videresalg kan ikke gjøres uten selgers samtykke. Selger kan nekte uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann. Det er kun mulig å samtykke til videresalg av opprinnelig avtale, dersom opprinnelig kjøper er forbruker og har kjøpt boligen for selv å bo der eller til noen i sin familie. Slikt videresalg skjer ved transport av kontrakten. For at Utbygger skal godta slik transport må man benytte Utbyggers "Avtale om transport av kjøpekontrakt" som fås hos selger. Transport av kontrakt godkjennes ikke de siste 6 uker før overtagelse. For øvrige videresalg (videresalg fra næringsdrivende eller fra forbruker på spekulasjon) kan ikke kontraktsposisjonen selges, jfr. Bustadoppføringslova § 1b.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Dvergsnesbrinken 11, Gnr. 96 Bnr. 1122 i Kristiansand kommune. 1/4 av realsameie Gnr. 96, Bnr. 1122.

Boligtype

Kjedet enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.
Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse, og det fremkommer da elementer som ikke inngår i den kontraktsmessige leveranse. Boligene overleveres i byggrengjort stand. I nyoppførte bygninger må forventes i noen grad svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler ved den leverte ytelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å rette, eller yte prisavslag ikke omfatter: Reparasjoner som går inn under vanlig vedlikehold, sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlig krymping når materialvalg og materialbehandling har vært forsvarlig fra Selgers side og skader som oppstår ved uforsvarlig eller feilaktig bruk av boligen med utstyr.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått på selgers standard kjøpekontrakt eller kjøpstilbud til fast pris som vil bli
benyttet ved salg. Selgers kontrakts dokument forutsettes gjennomgått før bud inngis. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m

Tilvalg / Endringer

Selger vil - før innredningsarbeidene starter - utarbeide en tilvalgsmeny, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Visning

Etter avtale med megler på tlf. 99099140

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen
dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort
oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta
kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligen selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig
sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.
Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Boliger hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.
Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-22-0640

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-22-0640. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Mariann M. Thomassen, tlf. 99 09 91 40

Vederlag

Provisjon (Kr. 43.750,-)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3067351