Kr.Sand-Postnr/Kvadraturen

Dronningens gate 77

Prisantydning
1 565 000 kr
Omkostninger
51 670 kr
Andel fellesgjeld
7 000 kr
Totalpris
1 623 670 kr
Formuesverdi
447 105 kr
Formuesverdi sekundær
1 609 579 kr
Felleskostnader
3 368 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
2 640 kr / år
Byggeår
1893
P-rom
42 ㎡
Bruksareal
42 ㎡
Tomteareal
840 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
1
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Hyggelig 2-roms leilighet over 2 etasjer sentralt i byen. Felles takterrasse/bakgård Velkommen til visning!

Om eiendommen

Standard

Hyggelig 2-roms leilighet sentralt i byen. Leiligheten går over 2 etasjer. Du kommer inn til 1.etg. via bakkeplan og inne til felles gang. Videre inn i leilighetens gang/entré. Her er det plass til et garderobeskap til diverse oppbevaring. Stue med plass til sofagruppe og tilhørende bord. Åpen kjøkkenløsning mellom stue og gang. Kjøkken inneholder komfyr, kjøleskap og en liten frittstående vaskemaskin. Fra gang/entré er det gang ned til underetasjen. Her finner du et romslig soverom med plass til dobbeltseng og garderobeskap. Flislagt bad med varmekabler i gulv. Badet inneholder dusjhjørne, servant og wc.
Tilhørende bod i kjeller.

Dette er en perfekt førstegangs leilighet for deg som ønsker å bo sentralt og kort avstand til det meste. Velkommen til visning!

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 42 kvm, Bruksareal: 42 kvm
Bra. pr. etasje.: Kjeller 19 m²  - 1. etg. 23 m².

P-rom inkl:
1.etg.: Hall m/trapp, stue/kjøkken.
Kjeller: Hall m/trapp, bad, soverom.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1893 ifølge Kristiansand kommune.

Oppvarming

Sentralfyring med radiatorer. Ellers elektrisk til oppvarming.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Forretningsfører opplyser at det må påregnes noe større vedlikehold på bygget, som kan medføre økte fellesutgifter på sikt. Bygget skal renoveres en del og finansieres med EK/lån når kostnadsoverlaget foreligger.

Felles dugnad arrangeres i løpet av våren. Dugnadsgebyr ved å ikke møte opp er kr. 500.

Postkasse og inngangsdør skal følge en felles standard. Ved skifte av skilt må man rette en forespørsel til forretningsfører og nytt skilt vil bli bestilt til kostpris.

Ved endring av eier eller leier kreves det kr. 500 for ekstra kostnader knyttet til avfallshåndtering. Beløpet dekkes av kjøper.

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Arild Grundetjern den 24.08.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Rapporten omhandler kun leiligheten innvendig. Leiligheten er i stort sett bra stand, følgende hovedtrekk kan nevnes:
Inngangsdør og vinduer er i bra stand. Det er stort sett flatt gulv i dusjhjørnet på bad. Hulltaking ble ikke utført på bad da dusjhjørnet er mot yttervegger. Kjøkkeninnredningen er i bra stand, keramisk platetopp er montert. Gulvhøyder ble kontrollert i 2. rom, noe avvik ble registrert. Det ble registrert
noe fuktighet nær gulv i utforet trevegg på soverom, utbedringer bør beregnes. Sikringsskap med automatsikringer. Røropplegget ligger rør i rør, noen ting er kommentert. Innvendig stoppekran kunne ikke lokaliseres under befaringen, nærmere undersøkelse er påkrevd. Forøvrig må hele Tilstandsrapporten leses i sin helhet."

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Tekniske installasjoner > Vannledninger. Stoppekran er ikke lokalisert eller tilgjengelig. Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er
ikke merket.
Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold. Røykvarsler er montert i kjeller og brannslukningsapparat er montert.

TG2:
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Innvendig > Radon. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig > Rom Under Terreng. Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist
fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli
ødelagte.
Innvendig > Innvendige trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
nnvendig > Andre innvendige forhold.
Våtrom > Overflater Gulv > Bad. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav
i forskrift på byggetidspunktet.
Våtrom > Ventilasjon > Bad. Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.
Tomteforhold > Drenering. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

- Jordfeilbryteren ble byttet i vinter 2022.
- Felleskostnader ble økt med ca. 800kr i slutten av 2021.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagt kart på høyre side i Finn-annonsen.

Beliggenhet

Hyggelig leilighet beliggende i rolig bakgårdsbygg midt i kvadraturen. Gangavstand til Markensgate (gågaten), alle sentrums fasiliteter, butikker, restauranter og cafeer samt flotte tur- og bademuligheter i Baneheia, Odderøya og Bystranda. Kort vei til busstopp, rutebil- og togstasjonen. UIA ligger også i gangavstand eller kort sykkelavstand fra leiligheten.

Tomt

Areal: 840 kvm, Eierform: Fellestomt

Parkering

Gateparkering etter gjeldende bestemmelser.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på påbygging/ombygging datert 17.11.2004, på ombygging datert 03.01.1962, på påbygging og nytt tilbygg datert 21.02.1939. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig/forretning/kontor og tilhører reguleringsplan nr. 724 "Murbyen, Kvartalene 31-33, 38-41, 43-48, 50-54 og 57 og deler av kvartalene 20, 26, 27, 37, 42, 49, 56 og 58", datert 17.06.1998, samt kommunedelplan nr. 1264 "Kvadraturen og Veste Havn, Del 1 - Kvadraturen 2011-2022", datert 12.02.2014.
Plan under arbeid: Planid 1610 Dronningens gate, v/ plankontakt Eirik Heddeland Martens, mob. 95 88 40 16.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei og vann. Eiendommen har septiktank/ slamavskiller. Det gjøres oppmerksom på at Kristiansand kommune har rett til å gi pålegg om kortslutning av septiktank og kreve til tilkobling til offentlig avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 22021. Tinglyst: 09.12.2002. Erklæring/avtale. Bestemmelse om bebyggelse.
Dagboknr.: 17225. Tinglyst: 26.09.2005. Denne seksjonen har tilleggsdel - bygning.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Konsesjon

Nei

Om sameiet

Husdyrhold

Hver eier er ansvarlig for å holde orden/rent i forbindelse med husdyrhold.

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Forretningsfører

DKS AS

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 565 000,- (Prisantydning) 7 000,- (Andel av fellesgjeld) 1 572 000,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 7 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 39 300,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 1 572 000,-)) 500,- (Gebyr til DKS i henhold til husordensregler.) 51 670,- (Omkostninger totalt) 1 623 670,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 2 640 pr. år
Faktureres direkte til seksjonseier. Gjelder eiendomsskatt og kloakk (slamavskiller).

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2196,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet faktureres direkte til eier, og er ikke inkludert i felleskostnader.

Felleskostnader

Kr. 3 368,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

TV/Internett, fjernvarme, felles forsikring på bygg, felles strøm, vaktmester/renhold, drift heis, kommunale avgifter (ekskl. eiendomsskatt), renovasjon, styrehonorar, forretningsførsel.

Lånevilkår fellesgjeld

Sparebanken Sør. Total lånesaldo: kr. 75.000.Andel fellesgjeld: kr. 7.000. Løpetid 3 år. Rente på 6,5%.

Fradragsberettiget

Renteutgifter på andel fellesgjeld kan trekkes fra på selvangivelsen som vanlige gjeldsrenter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 447 105,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 609 579,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Dronningens gate 77, Gnr. 150 Bnr. 82 Snr. 5 i Kristiansand kommune. Sameiebrøk: 50/1256

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmasin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 47 60 06 02.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

11-22-0302

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/11-22-0302. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Henrik Lossius, tlf. 47 60 06 02

Vederlag

Eierskiftegebyr trekkes i oppgjør - SELGER (Kr.6 115) Fornyelse/oppkjøp annonse på Finn.no (Kr.2 200) Digital grunnpakke (Kr.6 850) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 1 572 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.85 150)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3063332