Kr.Sand-Postnr/Kvadraturen

Dronningens gate 60

Prisantydning
8 500 000 kr
Omkostninger
213 670 kr
Totalpris
8 713 670 kr
Kommunale avgifter
23 365 kr / år
Byggeår
1893
Tomteareal
212 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Næringseiendom - Bygård i Dronningensgate - Kombinasjonseiendom kontor/bolig.

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren næring har gleden av å presentere for salg en bygård i Dronningensgate med kontorlokaler i 1 og u.etg. og 2 leiligheter i 2.etg.
3 - 4 parkeringsplasser i bakgård. Pent innredet i godt vedlikeholdt bygg. Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-22-0147

Adresse med betegnelse

Dronningens gate 60, Gnr. 150 Bnr. 66 i Kristiansand kommune.

Selger

Agder Elektromontørforening

Beliggenhet

Beliggenhet

Sentralt beliggende i sentrum av Kristiansand, Dronningensgate med kort vei til Bystranda, Aquarama, elvepromenaden og Strandpromenaden.
Dronningensgate har i de siste årene utviklet seg positivt med flere nyetableringer.

Næringstype

Kombinasjonslokaler næring/bolig.

Byggeår

1893 i følge Kristiansand kommune.

Bygninger og byggemåte

Murbygg.

Areal

U.etg:    76 kvm.
1.etg:     92 kvm.
2.etg;     85 kvm.
Totalt:    253 kvm.

Innhold

Innhold

U.etg: Spise/møterom m. tekjøkken, møterom, bad, kott, gang, bod og teknisk rom.
1.etg: Gang, gang, kontorer i åpent landskap x 2. (Noen av kontorene har tidligere vært leilighet).
2.etg: Leilighet A:
2.etg: Leilighet B:

Standard

Godt vedlikeholdt bygg både innvendig og utvendig. Se ellers tilstandsrapport utført nylig av Roy Andersen vedlagt.
Innvendig er alt revet og bygd opp på nytt i 2008. Vinduer og dører, samt takdekking og fasade mot baksiden er byttet i 2009

Diverse

Innlagt fiber. Ventilasjonsanlegg. Leilighetene i 2.etg. er i matrikkelen til Kristiansand kommune godkjent kun som en leilighet og ikke omsøkt til 2 leiligheter.

Parkering

3 - 4 parkeringsplasser i bakgård.

Oppvarming

Elektrisk/fjernvarme.

Vilkår og betingelser

Tomt

Areal: 212 kvm, Eierform: Eiet tomt

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl. § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig). Det foreligger ikke ferdigattest på arbeid utført på eiendommen i 2008/2009.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig/forretning/kontor med bevaring, tilhører reguleringsplan MURBYEN, datert sist revidert 09.12.2020. Planer under arbeid i nærområdet: Dronningens gate. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Off.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1988/952-1/93  Bestemmelse om bebyggelse  
Tinglyst 20.01.1988 
 Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
2008/24946-1/200  Bestemmelse om veg  
Tinglyst 10.01.2008 
Rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:150 Bnr:66  
Rettet etter tinglysingsloven §18 den 09.01.2008, ACF. Bestemmelse om veg har prioritet fra 27.01.1977, dagboknr. 1060/1977.
Gjelder denne registerenheten med flere

Leieforhold

Det foreligger leieforhold på begge leilighetene i 2.etg med årlige leieinntekter p.t på kr. 175.200,-
Kopi av leiekontrakter fås v.henvendelse megler.

Energiattest

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Skattemessig formuesverdi

Formuesverdi for inntektsåret 2020:
Som primærbolig: kr 1.307.969,-
Som sekundærbolig: kr 4.708.688,-

Prisantydning og omkostninger

8 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 212 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 8 500 000,-)) 213 670,- (Omkostninger totalt) 8 713 670,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 23 365 pr. år Hvorav kr. 3. 633,- er eiendomsskatt.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Budgivning

Informasjon i dette prospekt, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Videre forutsettes det at eiendommen er besiktiget av kjøper og at kjøper rekvirerer teknisk bistand dersom han finner det formålstjenlig. Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne velge å gjennomføre en lukket budrunde. Det tas forbehold om å kreve sikkerhetsstillelse for det bud som blir antatt. Potensielle kjøpere inviteres herved å gi bud i tråd med dette prospekt og de forutsetninger som legges til grunn. Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. Kontakt megler for mer informasjon. Det anbefales at bygget gjennomgås med byggeteknisk fagperson før evt. budgivning.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har ansvar for å etterspørre opplysninger som ikke er tilgjengelig i salgsoppgaven.

Lovverk og avtalebetingelser

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som fremgår av lovens § 1-3 og forskriftens §1-2 er anvendt for dette oppdraget. Det forutsettes at kjøper gjør handelen som ledd i næringsvirksomhet. Dersom budgiver handler som forbruker må dette skriftlig meddeles megler senest ved budgivning. Ved salg til næringsdrivende overtas eiendommen og dens tilbehør "som den/det er", jfr. avhendingsloven §3-9(2). Avhendingsloven §3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangler i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 Risikoen for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Videre fravikes avhendingsloven § 3-3 (2), og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Avhendingsloven §4-19 (2

Selger kjenner ikke til at det er at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Kjøper skal, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvar for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene. Pro & Contra Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader, samt eventuelle leieinntekter, festeinntekter/avgifter og liknende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ikke noe pro & contra pr overtakelsesdato.

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Oppgjør

Så fremt ikke annet avtales, gjennomføres oppgjør gjennom Sørmeglerens oppgjørsavdeling.

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Finansiering

Kontakt megler som formidler gode finansieringstilbud fra vår samarbeidspartner Sparebanken Sør.

Salgsoppgave og vedlegg

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Salgsoppgave og vedlegg

Før innleggelse av bud må følgende vedlegg gjennomgås:
- Kommunale opplysninger
- Reguleringsplaner, ferdigattest m.m.
- Grunnbok med eventuelle servitutter og heftelser
- Eventuelt andre vedlegg

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3064756