Lillesand

Dovreveien 6

Prisantydning
4 000 000 kr - 4 940 000 kr
P-rom
75 - 78 m2
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
- Ukjent -
Bolig Soverom Etg. P-rom BRA Totalpris
2 2 1. 78 ㎡ 78 ㎡ 4 015 420 kr
4 2 2. 75 ㎡ 75 ㎡ 4 954 920 kr

Oversikt

Om eiendommen

Dovreveien 6 - Flotte nye leiligheter med gode sol- og utsiktsforhold. Innflytningsklare! Kontakt megler for visning.

Beliggenhet

Beliggenhet

Prosjektet ligger sentralt plassert på en høyde med utsikt over Lillesand sentrum og videre ut over skjærgården og havet. Her har du kort gangavstand til sentrumsfasilitetene

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Eiendommen kobles til offentlig vann og avløp og Dovreveien er kommunal helt frem til hjørnet av tomta, der videre stikkvei til Dovreveien 6 og 8 er privat.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål iht Områderegulering Dovre vedtatt 11.10.2011, med tilhørende kart. Det gjøres oppmerksom på at Dovre- og Fagertun-området med flere eiendommer er under videre utvikling og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp. Kirkekleiva har ifølge kommunens opplysninger plan under arbeid.

Adgang for utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/33/240:
03.03.2023 - Dokumentnr: 236005 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331

27.10.1949 - Dokumentnr: 1325 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:33 Bnr:120

31.07.1975 - Dokumentnr: 3218 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0926 Gnr:33 Bnr:835

18.10.1995 - Dokumentnr: 6033 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere

01.01.2020 - Dokumentnr: 887055 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:33 Bnr:240

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunn- boken for denne eiendommen.

Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdi. Dokumentavgift blir fordelt pr. kvm. BRA (ca kr 7.300,-) og vil derfor variere pr. leilighet mellom ca. kr. 14.000,- på den minste og ca. kr. 26.000,- på den største leiligheten. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-

I tillegg kommer et beløp tilsvarende kr. 50,- pr.kvm BRA, som oppstartslikviditet til sameiet.
Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/33/240:
03.03.2023 - Dokumentnr: 236005 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331

27.10.1949 - Dokumentnr: 1325 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:33 Bnr:120

31.07.1975 - Dokumentnr: 3218 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0926 Gnr:33 Bnr:835

18.10.1995 - Dokumentnr: 6033 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere

01.01.2020 - Dokumentnr: 887055 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:33 Bnr:240

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunn- boken for denne eiendommen.

Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Vilkår og betingelser

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Meglerprovisjon pr. enhet 40 000,- (ekskl. mva)
Oppgjørshonorar pr. enhet 3 500,- (ekskl. mva)
Produktnr: 7EB10A40-F25E-4479-A9B9-E6753EE814F0