Lillesand

Dovreveien 3A - H0302 (Fagertun Panorama, leil 301).

Prisantydning
7 340 000 kr
Omkostninger
45 170 kr
Totalpris
7 385 170 kr
Felleskostnader
3 684 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2021
P-rom
100 ㎡
Bruksareal
100 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Fagertun Panorama - Flott 3-roms toppleilighet med stor terrasse og utsikt. P-kjeller. Påmeldingsvisning!

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Fagertun panorama består av 21 nyoppførte selveierleiligheter beliggende i 1. til 3. etasje, og i underetasjen er det boder tilknyttet leilighetene samt parkeringsplasser.

Innhold

Leiligheten inneholder:
Stue, kjøkken, 2 soverom, 2 bad, garderoberom og entré/gang.

Standard

Romslig åpen stue- og kjøkkenløsning med gode møbleringsmuligheter. Stuen har store, flotte vindusflater som gir godt med naturlig lysinnslipp. Fra stuen er det skyvedør ut til stor takterrasse på 45,9m2. Stilrent kjøkken fra Strai med integrerte hvitevarer og mye skap- og benkeplass. To flotte bad hvor det ene badet er tilknyttet hovedsoverommet. Badene er utstyrt med varme i gulv, vegghengt toalett, servant, og dusjnisje. To soverom hvor hovedsoverommet har tilknyttning til garederoberom og bad. Entré med plass til garderobeskap.

Leilighet 301 er oppgradert med Lysefjord kjøkken, samt byttet ventilator. Parketten er byttet til eik vanilla matt 145 mm som gir et flott uttrykk i rommet. Det elektriske er oppgradert med downlights, LED striper, lysskinner og LED lamper, samt rørene i leiligheten.

Arealer med beskrivelse

Bra. pr. etasje: 3.etg: 100kvm.

P-rom inkluderer: Stue, kjøkken, 2 soverom, 2 bad, garderoberom og entré.

Arealer er hentet fra arealoppmåling.

Byggeår og byggemåte

Byggeår 2021.

Oppvarming

Leiligheten har vannbåren varme i entrè, kjøkken og i stuen. Bad og WC har elektrisk gulvvarme. Leiligheten har også balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning iht. gjeldende tekniske krav.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av utbygger, jfr buofl. § 13 siste ledd.. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet/borettslaget, men kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Beliggenhet

Adkomst

Det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Attraktiv og sentral beliggenhet i et populært boligområde. Leiligheten ligger en kort spasertur fra Lillesand sentrum med alle sine fasiliteter.
Fra leiligheten er det også få minutters gange til bussholdeplass.

Tomt

Areal: 2 017 kvm, Eierform: Felles eiet tomt

Parkering

Kjøper har rett og plikt til å kjøpe 1 - en - plass i parkeringskjelleren som medfølger i prisen.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget, uteareal utenfor boliger i 1. etasje og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett.

Dersom det velges en løsning der dette er fellesareal med vedtektsfestet bruksrett gjøres det oppmerksom på at en slik tilknytning kan gjøres for inntil 30 år i henhold til eierseksjonsloven. Det gjøres videre oppmerksom på at vedtektene kan endres ved kvalifisert flertall (2/3 deler) på årsmøte. 

Det vil være handicapplasser tilgjengelige i boligsameiet. Disse tildeles beboere som har behov for det. De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass uten å ha særskilt rett til slik plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen tilbeboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass.

Eventuelle overskuddsplasser/-boder skal tilhøre selger som fritt kan omsette eller leie ut disse.

Alle enheter vil få tildelt 1 sportsbod som er inkludert i kjøpesummen. Størrelsen på sportsbodene varierer iht krav i TEK 17.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 26.08.2021. Ferdigattesten gjelder for 2 leilighetsbygg på GBR 33/319, Dovreveien 1 og 3.

Reguleringsplan

Eiendommen er iht plan for Dovreveien 1 og 3 datert 28.04.16, detaljregulering vedtatt 08.02.17 benevnt B/T2, regulert til boligbebyggelse - konsentrert blokkbebyggelse, med kommunalteknisk anlegg, lekeplass og uteoppholdsareal. Reguleringen omfatter også samferdselsanlegg med kjøreveg, fortau, grøntareal og parkeringshus/-anlegg. Eiendommen på baksiden av utbyggingstomten (vest og delvis syd) Dovreveien 5 og 7, er under omregulering.

Dovreveien 1 og 3 ligger ifølge kommuneplanen i felt KB04 i område for kombinert bebyggelse og anleggsformål, mens Dovreveien 7 er del av område for tjenesteyting. Det foreligger rammetillatelse for tiltaket datert 18.01.19.

Eier av Fagertun Panoramas naboeiendom, Dovreveien 5, gnr 33, bnr 329, har mottatt vedtak om tillatelse til oppføring av leilighetsbygg med 5 leiligheter, fordelt på tre etasjer, på eiendommen. Kjøper kan ikke motsette seg disse planene. Planene for naboeiendommen fremkommer ikke av dette prospektets illustrasjoner eller fotomontasjer ettersom planene er av nyere dato. Se vedlegg "planer Dovreveien 5" og kontakt megler eller Lillesand kommune dersom det ønskes ytterligere informasjon. Illustrasjoner i vedlegget er hentet fra søknadsprosessen.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen:

Ingen heftelser registrert på eiendommen ut over nåværende eiers pengeheftelser og urådighets-erklæringer. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/ avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Grunnboken for eiendommen vil være er et vedlegg til kjøpekontrakten.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne.. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Om sameiet

Husdyrhold

Dyrehold er tillatt. Dyreholdet må ikke være til sjenanse for de øvrige brukerne av eiendommen. Det er båndtvang hele året for alle typer dyr som luftes ute, innenfor sameiets eiendom.

Regnskap og vedtekter

Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Dokumentet er vedlegg til salgsoppgaven.

Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Forretningsfører

Sørlandets boligbyggelag

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

7 340 000,- (Prisantydning) Omkostninger 5 000,- (Startkapital kr. 50 x BRA (100 kvm)) 25 000,- (Tilkobling off. vann/avløp/strøm) 14 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 560 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 45 170,- (Omkostninger totalt) 7 385 170,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2.445,- pr. år for denne eiendommen. Beløp er ikke inkludert i felleskostnadene og vil bli fakturert direkte til ny eier.

Felleskostnader

Kr. 3 684,-
Driftskostnader: kr. 2 500,-
Telia: kr. 349,-
Fakturagebyr: kr. 35,-
Parkeringsplass: kr. 100,-
Energimåler: Enhet 277/19: kr. 700,-

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader inkluderer: Renovasjon, TV, internett, vaktmestertjenester, lys og varme fellesareal, forretningsfører og revisjon, styrehonorar,

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne.

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Lillesand kommune for nærmere info.

Oppvarming og varmt vann i leilighetene kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader.

Utbygger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der bolig-eieren er folke registrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Dovreveien 3A - H0302 (Fagertun Panorama, leil 301) 4790 Lillesand Gnr. 33 Bnr. 319 Snr. 19 i Lillesand kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 15 90 73.

Finn.no: Visningstekst

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 15 90 73.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligen er nyoppført, men ikke tatt i bruk, og selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med tilhørende vedlegg. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.

Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/--. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Arild Aasen, tlf. 97 58 67 30

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Varenummer: 3057665