VESTERØYA

Djupsundveien 66

Prisantydning
9 600 000 kr
Omkostninger
241 000 kr
Totalpris
9 841 000 kr
Formuesverdi
272 165 kr
Byggeår
1974
Internt bruksareal (BRA‑i)
142 ㎡
Bruksareal
162 ㎡
Tomteareal
1 375 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Idyllisk hytte med fjordutsikt og 20m2 anneks | Solrike utplasser | 2 båtplasser | Kort vei til sentrum | Må oppleves!

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

På denne eiendommen ligger alt til rette for behagelige ferieopphold i idylliske omgivelser langs vannet, samtidig som det er kort vei til sentrum.
Det er selvfølgelig bilvei helt frem til eiendommen med gode parkeringsmuligheter. Gjesteparkering rett nedenfor ved brygga hvor man har to båtplasser. Boligen har 3 store soverom, to stuer, kjøkken og mye lagringsplass i stor bod. I tillegg er det koselig anneks med eget bad fra 2014. Godt tilrettelagt for gjester og store familier da det er adskilte beboelsessoner. Videre er det en fin tilknytning mellom ute- og inneområdene, slik at man enkelt kan bevege seg rundt på eiendommen.
Med umiddelbar nærhet til sjøen er det aldri langt til morgenbadet. Rett nedenfor eiendommen er det en fin sandstrand som er ideell for barn, eller man kan ta en dukkert fra vellets badebrygge.

Nylig ble eiendommene tilkoblet kommunalt avløp og vann, i regi av vellet. Dette omfatter et privat pumpeanlegg som (som) transporterer kloakken ut til det kommunale.
Nytt sikringsskap med jordfeilbryterer på alle kurser i 2024, det foreligger samsvarserklæring utført av Torp elektro.
Forstøtningsmur (TG1). Denne ble satt opp av profesjonelt firma, Seim Maskin AS Gravemaskinentreprenør for noen år siden og ble nå i mai reparert av samme firma som garantisak.

Bygningsmassen er særdeles praktisk anlagt og har en god plassering på tomten. Det er flere flotte uteplasser slik at det er enkelt å flytte seg etter ulike værforhold. Den flotte utsikten kan nytes fra flere steder på eiendommen, samt innenfra.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Sandefjord sentrum kjører man mot Kilen handelsområde. Ved Meny tar man rett frem i rundkjøringen og opp Vardeveien. Følg denne ca. 1 kilometer før du svinger inn Ringkollen til venstre. Følg denne helt til du kommer helt i enden ved en stor snuplass. Sving her til venstre igjen og følg bomveien ca. 100 meter. Du er nå fremme ved eiendommen som er skiltet med til-salgs plakat. Man kan komme inn til Djupsund fra to veier.. Ovenfra gjennom Varden og Ringkollen, men også nedenfra, forbi Kastet Gjenvinningsstasjon. Man kan også klikke på kartet i finn-annonsen for å få beskrevet en reiserute helt frem.

Parkering

Plass til 3 biler ved huset. Det er to steder for gjesteparkering i djupsund. Nede ved brygga og oppe ved bommen. Hytta har også rett til opplag av 1 båt her.

2 båtplasser. Plass nr. 13 er på 8x3meter i ytre rekken. Plass nr. 22 er på 6x3meter i den indre rekken.

Beliggenhet

Eiendommen er høyt og fritt beliggende på Vesterøya innerst i Mefjorden, og har en utsikt de fleste vil sette pris på. Utsynet mot Mefjorden og omkringliggende landskap er fantastisk. Fra eiendommen er det kort gangavstand til begge båtplassene samt til strand og gode bademuligheter.
Foruten sjøen, som er et sentralt element ved denne eiendommen, er det også en rekke flotte turområder rett utenfor egen dørstokk. Her er det både flotte kyststier og fine skogsområder.
Det er sykkelavstand til Sandefjord sentrum med en rekke serveringssteder og gode servicetilbud.

Videre er det kun 15 minutters kjøring til Torp lufthavn med et godt rutenett i inn- og utland.
Til E-18 er det kun 10-15 minutters kjøretur.
Eiendommen ligger meget sentralt til, men samtidig svært rolig og tilbaketrukket.
God bussforbindelser gjennom hele dagen. Holdeplass 5 min fra hytta.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Opprinnelig var det kun stue og kjøkkendel + annekset. Tidligere festekontrakt er fra 1964, så det antas at eiendommen opprinnelig ble bygget rundt da. Men det foreligger ingen dokumentasjon som kan bekrefte byggeår. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger ferdigattest for Tilbygg/påbygg, datert 01.12.1989. Selger opplyser at det planlagte påbygget først ikke ble godkjent/gjennomført pga. høyde i strandsonen. De valgte da å bygge på med delen nord for nåværende terrassedør før det så ble besiktiget av bygningsmyndighetene. Det som er nord for terrassedør ble bygget på. Det står i ferdigattesten (datert 01.12.89) at det ikke er funnet tiltak som er i strid med vilkårene for byggetillatelsen og gjeldende bestemmelser i bygningslovgivningen. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er bygge meldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens bebyggelse. Byggetegninger foreligger og er vedlagt salgsoppgaven. Det fjerde vinduet i stuen, lengst til venstre som opprinnelig er tegnet inn som et vindu, er i dagens planløsning byttet ut med en dør som opprinnelig var tegnet på soverommet. Endringen(e) er ikke omsøkt. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei.
Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.
Avløpet er privat stikkledning som er koblet opp mot et felles avløps- og pumpesystem som er driftet gjennom et eget selskap eid av velet. Det samlede avløpet pumpes opp til kommunalt avløp ved Ringkollen Borettslag.

I 2021 ble eiendommen tilkoblet det offentlige nettet i regi av vellet. Et avløpssystem sørger for å pumpe kloakken ut til det offentlige.
Det ble da opprettet et selskap som heter Djupsund vann/avløp SA. Det bør påregnes årlige vedlikeholdsutgifter etter hvert, men dette er ikke fastsatt enda.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til: Fritidsbebyggelse - Nåværende og byggegrense. Kommuneplan vedtatt 21.09.2023.
Kopi av kommuneplan med bestemmelser og retningslinjer, kommuneplankart etc. er vedlagt salgsoppgaven.

Delarealer Delareal 1 375 m
Arealbruk Fritidsbebyggelse,Nåværende
Områdenavn BFR

Delareal 1 375 m
KPHensynsonenavnH310
KPFare Ras- og skredfare

I gjeldende kommuneplan er det vist hensynssone «ras og skredfare, kvikkleire» over
eiendommen. Det må påregnes krav om geotekniske vurderinger før iverksetting av byggetiltak i
disse områdene, jf. kommuneplanbestemmelse 5.1.2.

Reguleringsplan
Id 19760009
Navn Varden del 1-2-3-4
Plantype Eldre reguleringsplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 26.08.1976
Bestemmelser - http://kart14.nois.no/sandefjordregplan/reguleringsbestemmelser/19760009_best.pdf
Delarealer Delareal 512 m
Formål Anlegg for idrett og sport

Adgang for utleie

Ja.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3907/115/129:
14.09.2001 - Dokumentnr: 6641 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Festetid 30 år fra 29.07.1964 med rett til fornyelse 10 år
av gangen
Leie kr. 530,- år
Bestemmelser om regulering av leien
Forkjøpsrett for grunneier
Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser

14.05.2024 - Dokumentnr: 1436870 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Gjelder feste
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt

14.09.2001 - Dokumentnr: 6641 - Festekontrakt - vilkår
Festetid 30 år fra 29.07.1964 med rett til fornyelse 10 år
av gangen
Leie kr. 530,- år
Bestemmelser om regulering av leien
Forkjøpsrett for grunneier
Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser

12.01.1979 - Dokumentnr: 389 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3907 Gnr:115 Bnr:78

01.01.2020 - Dokumentnr: 107015 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0710 Gnr:115 Bnr:129

01.01.2024 - Dokumentnr: 398067 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:3804 Gnr:115 Bnr:129

14.09.2001 - Dokumentnr: 6641 - Best. iflg. festekontrakt
Rettighet hefter i: Knr:3907 Gnr:115 Bnr:1
Rettighet hefter i: Knr:3907 Gnr:115 Bnr:78
Rettighet hefter i: Knr:3907 Gnr:115 Bnr:177
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Bestemmelse om veg
Rett til badestrand
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

Kommentar konsesjon

Ikke aktuelt for denne eiendommen.

Kommentar Bo/Driveplikt

Ikke aktuelt for denne eiendommen.

Kommentar odelsrett

Ikke aktuelt for denne eiendommen.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 240 000,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (ekskl. valgfrie tillegg): kr 241 000,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takstingeniør Bjarne Henry Johansen den , og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler hytte og anneks, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 

TG 3:
Vurdering av avvik:
• Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Konsekvens/tiltak
• For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
TG 2:

Utvendig > Taktekking
Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater. Taket er besiktiget fra bakkenivå.
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.
• Det er påvist bulker i enkelte metallplater på taktekking.
Konsekvens/tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak.

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ståltakrenner og beslag
Vurdering av avvik:
• Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
Konsekvens/tiltak
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si
noe om.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning.
Vurdering av avvik:
• Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Konsekvens/tiltak
• Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Takkonstruksjonen har W-takstoler i tre.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon.
Konsekvens/tiltak
• Lokal utbedring bør utføres.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er en treterrasse.
Vurdering av avvik:
• Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Konsekvens/tiltak
• Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens forskriftskrav.

Utvendig > Utvendige trapper
Utvendig trapp til anneks
Vurdering av avvik:
• Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.
• Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Konsekvens/tiltak
• Det er ikke krav om utbedring av åpninger i rekkverk til dagens forskriftskrav.
• Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Vurdering av avvik:
• Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Konsekvens/tiltak
• Det bør gjennomføres radonmålinger.

Innvendig > Innvendige trapper
Boligen har lakkert tretrapp.
Vurdering av avvik:
• Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Konsekvens/tiltak
• Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.


Innvendig > Innvendige dører
Innvendig har boligen furu fyllingsdører.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Konsekvens/tiltak
• Enkelte dører må justeres.

Våtrom > Underetasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen.
• Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.
Konsekvens/tiltak
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet skiftes/utbedres. Det er
imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet for når dette er nødvendig.

Våtrom > Underetasje > Bad > Ventilasjon
Vurdering av avvik:
• Rommet har kun naturlig ventilasjon.
Konsekvens/tiltak
• Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.

Spesialrom > Underetasje > Toalettrom > Overflater og konstruksjon
Vurdering av avvik:
• Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Konsekvens/tiltak
• Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Innvendige vannledninger er av kobber med plastkappe.
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.
Konsekvens/tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
• I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.

 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sandefjord kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar. 

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin. Vaskemaskin.

Diverse

- Varmtvannstanken er på ca 200 liter. Det er egen varmtvannstank i annekset.
- Boligen har elementpipe, vedovn og peis med innsats.
- Det er også en enkel lagringsbod under terrassen på ca 10 -12 kvadrat.

"En prat med selger"

Hvorfor kjøpte du eiendommen i sin tid?
Svar: Arv fra våre foreldre. De ønsket seg hytteliv i stedet for campingliv. Og falt for denne idylliske plassen i 1978.

Kan du beskrive naboene?
Svar: Et rolig trivelig hytteområde fordelt på halvøya og langs skråningen innerst i fjorden. Her er det koselige naboer hvor alle er på hils, og som liker å slå av en prat hvis du ønsker det. Gjerne ta et morgenbad sammen, en kajakktur også, hvis man liker det. Det er et stabilt hytteområde, og i hovedsak har mange av hyttene gått i arv fra foreldrene. Det har gjennom årene vært lite gjennomtrekk og lite salg. Her finnes både unge og gamle, både Oslofolk og folk fra Sandefjord.

Solforhold på eiendommen. Når er det sol på uteareal/ balkong?
Svar: Solrikt. Ved St.Hans tider fra soloppgang til ca. kl 20.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Velforening

Eiendommen er tilknyttet Djupsund vann og avløp SA.
Dette går ut på å eie, drifte og administrere vann- og avløpsanlegg med tilhørende installasjoner for foretakets medlemmer som er hytte-/tomteeiere i området Djupsund/Ringkollen/Strandholmen i Sandefjord kommune. Dette for å sikre medlemmene tilknytning til offentlige vann og avløpsanlegg, samt ivareta medlemmenes interesser og behov i denne forbindelse, og annet som står i naturlig forbindelse med dette.
Kontakperson for anlegget er Yvonne Bjørgen Engh.
Det vil med tiden påløpe et årlig beløp for drift og vedlikehold av anlegget

Revisor rapporterer:

Jeg har ikke laget ferdig årsoppgjøret for 2023. Det er ikke noe spesielt av kostnader jeg vet om utover årlig serviceavgift. Den faktureres ved behov eller i løpet av høsten med ca kr 3.000.
Vann og avløps anlegget er et etablert som et næringsselskap.

Andre utgifter er årlig kontingent til brygge og velet. Bryggen er ganske ny og det forventes ikke at det er store kommende kostnader på den. Det som har vært tidligere er skader som isen har laget i løpet av vinteren. Det vi greier reparere selv tar vi på dugnad eller ved større skader må vi be om engangsinnbetaling pr båtplass.

Kontingent Djupsund Vel kr 500.
Kontingent Djupsund Brygge kr 1.500 pr båtplass. (Denne hytten har to båtplasser)

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3907/115/129:
14.09.2001 - Dokumentnr: 6641 - Festekontrakt - vilkår
Gjelder feste
Festetid 30 år fra 29.07.1964 med rett til fornyelse 10 år
av gangen
Leie kr. 530,- år
Bestemmelser om regulering av leien
Forkjøpsrett for grunneier
Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser

14.05.2024 - Dokumentnr: 1436870 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Gjelder feste
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt

14.09.2001 - Dokumentnr: 6641 - Festekontrakt - vilkår
Festetid 30 år fra 29.07.1964 med rett til fornyelse 10 år
av gangen
Leie kr. 530,- år
Bestemmelser om regulering av leien
Forkjøpsrett for grunneier
Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser

12.01.1979 - Dokumentnr: 389 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3907 Gnr:115 Bnr:78

01.01.2020 - Dokumentnr: 107015 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0710 Gnr:115 Bnr:129

01.01.2024 - Dokumentnr: 398067 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:3804 Gnr:115 Bnr:129

14.09.2001 - Dokumentnr: 6641 - Best. iflg. festekontrakt
Rettighet hefter i: Knr:3907 Gnr:115 Bnr:1
Rettighet hefter i: Knr:3907 Gnr:115 Bnr:78
Rettighet hefter i: Knr:3907 Gnr:115 Bnr:177
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Bestemmelse om veg
Rett til badestrand
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

Info kommunale avgifter

Renovasjonsgebyr - fritidsbolig
Ikke i brukFeiing og tilsyn, årsgebyr-fritidsbolig
Feiing og tilsyn, årsgebyr - fritidsbolig
Vann, fast gebyr - fritidsbolig
Vannforbruk, fritidsbolig med innlagt vann
Avløp, fast gebyr - fritidsbolig
Avløp forbruk, fritidsbolig med innlagt vann

Byggemåte

Det er byggegrunn av fjell. Bygningen har grunnmur i lettklinkerblokker. Det er stripefundamenter av betong under grunnmur. Forstøtningsmurer er av naturstein.
Utvendige avløpsrør er av plast og er fra 2021. Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Det er ståltakrenner og beslag Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning. Takkonstruksjonen har W-takstoler i tre. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Bygningen har malte hovedytterdører. Det er en treterrasse. Utvendig trapp til anneks. Innvendig er det gulv av furu og fliser. Veggene har trepanel. Innvendige tak har trepanel. Etasjeskiller er av trebjelkelag. Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Boligen har elementpipe, vedovn og peis med innsats. Gulvet i underetasjen er av betong. Veggene har panel. Hulltaking er foretatt uten å påvise unormale forhold. Hulltaking er foretatt ved/i I vegg i bod . Fuktkvotemåling (vekt%) i konstruksjonen ble målt til 13. Boligen har lakkert tretrapp. Innvendig har boligen furu fyllingsdører.

Info strømforbruk

Ca. 2600 kilowatt i året.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Det er lagt trekkrør ned til hytteveggen, men ikke lagt internett tilgang inn i hytta.
Det er ikke kabel-tv på hytta. Det er satt opp to riks-tv antenner

Sammendrag selgers egenerklæring

Har det vært feil på det elektriske anlegget?
X Ja 0 Nei, ikke som jeg kjenner til
Beskriv feilen og omfanget
Utbedret feil etter E sjekk
10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?
X Ja 0 Nei, ikke som jeg kjenner til
10.1.1 Navn på arbeid
Nytt arbeid
10.1.2 Årstall
2024
10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?
X Faglært 0 Ufaglært
10.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte
Skiftet sikringsskap og støpsler, og jordfeil varmekabler stue underetasje utbedret (forsikringssak)
10.1.5 Hvilket firma utførte jobben?
Torp Elektro
10.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?
X Ja 0 Nei


Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?
X Ja 0 Nei, ikke som jeg kjenner til
13.1.1 Navn på arbeid
Nytt arbeid
13.1.2 Årstall
2022
13.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?
X Faglært 0 Ufaglært
13.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte
Hele hyttefeltet blei tilkoblet kommunalt vann og kloakk (nytt VA anlegg), derfor nye vann og
svartvannsrør
13.1.5 Hvilket firma utførte jobben?
Tveter og Lund as
13.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?
X Ja 0 Nei

Er det tegn på setningsskader eller sprekker i for eksempel grunnmur eller fliser?
X Ja 0 Nei, ikke som jeg kjenner til
Beskriv feilen og omfanget, samt hvilke tiltak som er gjort
Liten setningsskade h. grunnmurshjørne mot nord utbedret av fagarbeider

Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen?
X Ja 0 Nei, ikke som jeg kjenner til
Hva slags skadedyr og hva var omfanget?
Tidlige hatt noe mus, men avtatt

Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart?
X Ja 0 Nei, ikke som jeg kjenner til
Skriv opplysningene her:
tilstandsrapport vurderer avvik på 30 mm gjennom hele stuen

Kommentar til det elektriske arbeidet:
Vi ønsket å få en grundig oversikt over det elektriske anlegget på hytta, og bestilte Elkontroll hos Andebu elektro. Elektrikeren som kom , utførte en grundig undersøkelse, men det viste seg etter hvert at han ikke var kvalifisert for å utføre dette arbeidet i henhold til gjeldende krav. Rapporten vi fikk tilsendt ble et arbeidsdokument for oss, og som vi nå har og holder på å utbedre. Det meste av arbeidet er gjort, men noe gjenstår som vil bli gjort så raskt vi klarer. Det er ikke utført El tilsyn på hytta de siste fem årene slik det står i rapporten fra takstmannen. (El-tilsyn er et tilsyn utført på bestilling av nettselskap og koster ikke noe av de som blir kontrollert. Da vi svarte takstmannen på dette tenkte vi på den "kontrollen" som vi hadde bestilt av Andebu Elektro)
Produktnummer: F8EC6247-91DA-409B-8B43-441DE049A07A