Eydehavn

Direktør Hammonds vei 8

Prisantydning
3 300 000 kr
Omkostninger
98 370 kr
Totalpris
3 398 370 kr
Formuesverdi
650 509 kr
Formuesverdi sekundær
2 341 833 kr
Kommunale avgifter
22 882 kr / år
Byggeår
1955
P-rom
160 ㎡
Bruksareal
201 ㎡
Tomteareal
998 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Tomannsbolig

Oversikt

Om eiendommen

Stor, innholdsrik bolig med båtplass. Garasje

Om eiendommen

Innhold

1.etg.: Hall, kjøkken, 2 stuer samt gjestetoalett.
2.etg.: Gang, 4 soverom, vaskerom samt bad.
3.etg.: Stort loftsrom.
U.etg.: Gang, 4 boder samt kjellerrom.

Standard

Stor bolig som går over 3 plan. Er i de senere år oppgradert/modernisert og holder god standard.
Inneholder:
1.etg.: Hall med fliser/laminat på gulv, malte flater på vegg. Kjøkken med laminat på gulv, malte flater på vegg. Kjøkkeninnredning fra IKEA, nytt i 2020 med integrerte hvitevarer. 2 stuer med tregulv, malte flater på vegg. Vedovn samt åpen peis. 2-fløyet dør ut til hyggelig utestue og hage fra den ene stua. Gjestetoalett med fliser på gulv, malte flater på vegg.
2.etg.: Gang med tregulv, malte flater på vegg. Trapp opp til loftsrom. 4 soverom med tregulv, malte flater på vegg. Skap, skyvedørsgarderobe på hovedsoverom. Vaskerom med fliser på gulv, malte flater på vegg. Nytt i 2017. VK. Bad med fliser på gulv, malte flater på vegg. Nytt i 2017. Wc, vask og dusj. VK
3.etg.: Stort loftsrom
U.etg.: Kjellergang med belegg på gulv, malte flater på vegg.  Kjellerrom med malt gulv og veggflater. Dør ut til hage. 4 boder med murgulv, malte flater på vegg. Fra den ene boden er det VV bereder samt luke til krypkjeller.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 160 kvm, Bruksareal: 201 kvm Sekundærrom: 41 kvm.
Bra. pr. etasje.: u.etg. 41 m²  - 1. etg. 91 m²  - 2. etg.  69 m².
P-rom inkl.: 1.etg.: Entré , Gang , Kjøkken , Toalettrom, Stue
1, Stue 2, Trapperom. 2.etg.: Gang , Trapperom , Bad , Vaskerom ,
Soverom 1, Soverom 2, Soverom 3, Soverom 4
S-rom inkl.: Bod / uinnredet loft i loftsetg. Gang , Bod 1, Bod 2, Bod 3, Bod 4,
Kryperom , Bod 5 i u.etg.

Kommentar:
- Det foreligger ingen oppdaterte plan eller fasadetegninger av boligen. Det er derfor uvisst hvilke deler av planløsningen som samstemmer med den opprinnelige omsøkte bruken.
- Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger som omfatter den tilbygde kjøkken og toalettromsdelen i boligens 1.etasje.
- Det foreligger ingen tilgjengelige tegninger eller byggesøknad for garasjebygningen.

Garasje:
Bra: 41 m²  - S-rom: 41 m²
S-rom inkl.: garasje
Kommentar: Forutsetningen for måleverdig høyde i henhold til Norsk standard 3940, er minimum 190 cm.
Deler av arealet under skråtaket er derfor ikke inkludert inkludert i arealberegningen.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1955 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Elektrisk, ved og varmepumpe. (Varmepumpe fra 2019)
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Båt/Bryggeplass merket med nr. 54

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Espen Martinsen den 08.05.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Innholdsrik tomannsbolig fra 1955, i to innredede etasjer,
uinnredet loft og kjelleretasje. Boligen er senere tilbygget
med kjøkken og toalettrom, samt overbygget terrasse. Videre
er eiendommen bebygget med garasjebygning, lekestue og
bod (hønsehus).
Boligen er betydelig påkostet de senere år. Kjøkken,
toalettrom og baderommet er av nyere dato. Hoveddelen av
de innvendige vann og avløpsrør er skiftet. Videre er
taktekkingen, ytterkledningen og hoveddelen av vinduene av
nyere dato.
Det må påregnes forebyggende tiltak mot kondensering i
kryprom/kjeller. Viser for øvrig til kommentarer vedrørende
takkonstruksjon og våtrommene.
Kjøper må være oppmerksom på aldringssvekkelser for
aktuelle bygningsdeler. Det er hovedsakelig dreneringen og
gjenværende vinduer av eldre dato som legges til grunn for
vurderingen.
Byggtekniske merknader og anbefalte undersøkelser er
kommentert i rapportens enkelte avsnitt.
Rapporten må leses i sin helhet.
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger for boligen, men de
stemmer ikke med dagens bruk. Det foreligger ikke tegninger for bod/lekestue. Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger for garasje.
Følgende avvik har fått TG3:
- Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk.
- Innvendig > Loftstrapp
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til
rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Det er ikke montert rekkverk.
Åpninger i rekkverk er større enn dagens
forskriftskrav til rekkverk i trapper
Det mangler rekkverk rundt trappeåpningen i
loftsetasjen.
- Våtrom > Generell > Vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk
etter dagens krav.
- Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.
Kjellerinngangen / trappegrop til kjeller kan være
utsatt for overvannsbelastning ved store eller
vedvarende nedbørsmengder. Vurderingen omfatter
også deler av kryprommet.

Følgende avvik har fått TG2:
- Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra
taknedløp ved grunnmur.
- Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er avvik:
Det ble registrert manglende inndekning mellom
soveromsvindu og vasshelle i boligens 2.etasje. Deler
av musetettingen har åpninger som medfører risiko
for musinntrengning. Tørkesprekk i underbord under
stuevindu. Ufagmessig utførelse av vasshelle mot
yttervegg, over terrasseoverbygg.
- Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er
punktering av dampsperre, som medfører svekket
effekt av dampsperrefunksjonen.
Det er begrenset/dårlig ventilering av
takkonstruksjonen.
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
Uttørkede fuktmerker ved pipegjennomføringen.
Merkene er sannsynligvis fra før takomleggingen.
Lufting er begrenset til ventiler i endevegger.
- Utvendig > Kjellervindu
Det er avvik:
Vinduet er defekt.
- Utvendig > Kjellerdør
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
Manglende terskelbeslag / overgangstetting mellom
terskel og gulv.
- Utvendig > Dører
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og
dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
Det ble registrert noe friksjon/etterjusteringsbehov i
tilknytning til toalettromsdøren.
Noe utett pakning i tilknytning til hovedinngang.
- Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under
balkonger
Det er påvist andre avvik: Konstruksjonene ligger i nær kontakt med terrengnivå
og er tidvis utsatt for ekstra fuktbelastning.
Den overbygde terrassen mangler takrenner og
nedløp. Det ble registrert horisontalavvik i
konstruksjonen.
- Innvendig > Overflater
Det er påvist andre avvik:
Stedvis ujevn malingsoverflate, hovedsakelig i
trappegang mot bad og vaskerom. Det ble registrert
gulvknirk i kjøkkendelen.
- Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor
en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Lokale horisontalavvik, hovedsakelig i tilknytning til
soverom og trappegang, 2.etasje. Normale
symptomer for boliger fra den aktuelle tidsperioden.
Det ble registrert ujevnheter i gulv mot grunnen.
- Innvendig > Radon
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak
mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE
Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til
lav"" aktsomhetsgrad
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre.
- Innvendig > Pipe og ildsted
Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale
er for liten.
Pipevanger er ikke synlige.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på pipe.
Delvis tildekket pipeløp i 2.etasje.
Det ble registrert sotrenner under feieluke.
Avstand til brennbart foran peis og peisovn er ikke
fullt ut ivaretatt.
Eier har bemerket sprekk i topp-plate for peisovn.
- Innvendig > Rom Under Terreng
Kjeller har begrenset
ventilering/luftgjennomstrømning.
Det er påvist indikasjoner på noe
fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
Det ble registrert symptomer på fuktvandring i
tilknytning til veggfoten.
Synlig fuktvandring under kjellervindu på den østlige
siden.
- Innvendig > Krypkjeller
Det er begrenset ventilering/luftgjennomstrømning i
krypkjeller.
Det er for dårlig terrengfall vekk fra konstruksjonen.
Det er manglende fuktsperre på bakken.
- Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til
rekkverk i trapper.
- Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm
e.l.
Det ble registrert lokale slitasjemerker og enkelte løse
vridere.
- Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er uegnede materialer i våtsoner
- Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Det kan ikke konstateres synlig bruk av
membran/tettesjikt på våtrommet.
Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og
rengjøring.
Kabinett må flyttes for tilstrekkelig tilgang til
inspeksjon og rens av sluk.
- Våtrom > Ventilasjon > Bad
Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
- Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er påvist andre avvik:
Avkastventilen mangler utvendig spjeld på yttervegg.
- Spesialrom > Overflater og konstruksjon >
Toalettrom
Det er påvist riss/sprekker/skader i servant.
- Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør
system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende
løsning.
Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-irør-
system. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på hovedvannsledningen.
- Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på innvendige avløpsledninger.
- Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere
rom i boligen.
Det er påvist begrenset
ventilering/luftgjennomstrømning.
Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner
Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere
år.
Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger om
service / vedlikehold på installasjonen
- Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller
annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
Avrenning fra berederen føres direkte til kjellergulv.
- Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Hovedsakelig åpent elektrisk anlegg, tilknyttet tavleskap i 2.etasje.
Det foreligger ikke samsvarserklæring eller kontrollrapport fra offentlig myndighet.
Det elektriske anlegget bør ha en utvidet el-kontroll

- Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering
er overskredet.
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med
bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for dreneringen er oppbrukt. Det er nå ingen
symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
- Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er avvik:
Det er påvist andre avvik:
Det ble registrert enkelte riss i deler av murverket.
Manglende fuktsperre i gulv mot grunnen.
Betonggulv fra den aktuelle tidsperioden er
erfaringsmessig utført uten fuktsperre mot grunnen.
Deler av gulvet i det sydvestlige bodrommet er
fjernet / meislet bort.
- Tomteforhold > Forstøtningsmurer og stakittgjerde
Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i
muren.
Sprekk vindusbrønn og enkelte sprekksymptomer ved
kjellernedgang. Synlig vedlikeholdsbehov for
stakittgjerde mot vei og espalier trappenedgang.
Videre ble det registrert skjevhet i skillevegg på den
nordvestlige siden.
- Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på utvendige vannledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på utvendige avløpsledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Utført av faglærte på kjøkken, bad, vaskerom. Flere faglærte.
2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja. Membran vaskerom
7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? Ja. Toppplata i vedovn er knekt, påvirker ikke fyringen.
16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av faglært. Alt av tak, vinduer, isolering, vegger. Uført av beb bygg.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal, følg RV410 mot Eydehavn. Ved veikryss på torvet på Eydehavn, ved Solbanken tar man opp bakken. Ta så til høyre ved bakketopp og følg veien videre. Boligen ligger da på høyre side.
Velkommen til Dir. Hammonds vei 8!

Beliggenhet

Eiendommen ligger solrikt til sentralt på Eydehavn, ca. 12 km øst for Arendal sentrum. Barnevennlig med kort vei til butikk, post, bank og barnehage. Meget gode bussforbindelser. Flotte turområder og badeplasser på Buøya som ligger like ved. Buøya er tilrettelagt for allmennheten med unike turstier, sandstrender og hyggelige rasteplasser hvor det er satt opp benker og griller.

Tomt

998,5 kvm eiertomt.
Tomten er opparbeidet med plen, hekk og div. beplantning. Meget solrikt
Areal: 998 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Parkering på egen grunn samt i carport og garasje.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. PBL § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse og tilhører reguleringsplan 2721r2 Eydehavn, datert 03.01.1983. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Arendal kommune vil pålegge alle abonnenter å installere vannmåler i løpet av de neste årene.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser følger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
- 1994/8801-2/36  Best. om båt/bryggeplass  07.12.1994 
 rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:52 Bnr:692  
Båtplassen er merket med nr. 54.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 300 000,- (Prisantydning) Omkostninger 82 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 300 000,-)) 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 98 370,- (Omkostninger totalt) 3 398 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 22 882 pr. år

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 6.340,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 650 509,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 341 833,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Direktør Hammonds vei 8, Gnr. 52 Bnr. 692 i Arendal kommune.

Boligtype

Tomannsbolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: kjøleskap/kombiskap, fryseskap/boks, komfyr/stekeovn/koketopp, oppvaskmaskin, mikrobølgeovn
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 26.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0114

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0114. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Rune Narten, tlf. 40 40 80 26

Vederlag

Grunnpakke markedsføring inkl. avisann. 14.05.22 (Kr.8 900) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 300 000,-) (Kr.66 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.99 285)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3059685