Danefjell

Danefjellveien 72

Prisantydning
2 600 000 kr
Omkostninger
80 870 kr
Totalpris
2 680 870 kr
Formuesverdi
448 491 kr
Formuesverdi sekundær
1 614 568 kr
Kommunale avgifter
16 442 kr / år
Byggeår
1977
P-rom
171 ㎡
Bruksareal
186 ㎡
Tomteareal
799 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig med garasje i barnevennlig boligfelt.

Om eiendommen

Standard

Boligen er delvis oppusset de senere år, med laminat på mange gulv, fliser på bad, wc og vindfang i 1. etg., parkett i stue og spisestue i hovedetasjen. Stort sett malte vegger.

Kjøkken med blandet innredning. Enkeltstående hvitevarer.

Bad i hovedetasjen har fliser på gulv og fliser på vegg. Varmekabler i gulv. Innredet med baderomsinnredning. toalett og dusjkabinett.
Bad i underetasjen har belegg på gulv og baderomstapet på vegg. Innredet med baderomsinnredning, toalett og åpen dusjløsning.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 171 kvm, Bruksareal: 186 kvm Sekundærrom:15 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje  89 m²  - 1. etg. 97 m²  

P-rom inkl:
Underetasjen: soverom (ikke godkjent), stue, bad, 2 vaskerom og gangareal.
1. etasje: vindfang, wc, gang, 3 soverom, bad, stue og kjøkken.

S-rom inkl.:
Underetasje:boder.

Garasje med plass til en bil.
 
Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som

Byggeår og byggemåte

1977 i følge Farsund kommune.

Påkostning og modernisering

Boligen er noe modernisert i senere tid.
Modernisering må påregnes.

Oppvarming

Det er vedovn i stuen i underetasjen. Vedovn og varmepumpe i hovedetasjen.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det er lagt inn fiber i boligen.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av John Terje Knutsen den 25.10.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Takstmannens konklusjon:
Eneboligen på Danefjellveien er en eldre bolig fra 1977. Boligen er i to etasjer, kjeller og hovedetasje. Jevnt over er boligen i alminnelig god teknisks stand, det er registrert enkelte mindre forholde og noen av mer alvorlig karakter som treger utbedringer. I 2010 ble det søkt om bruksendring for to enheter, men eneboligen fungerer som en enhet. Det er utført vedlikehold på boligen som utskiftninger og overflatebehandling. Vegg mot gate er foret ut, men det er enkelte løsninger som ikke er å betrakte som fullgode og som trenger utbedringer. Terrassen har påvist råte og fuktskader i bærende
konstruksjoner. Et terrassedør har skader og må skiftes. Hovedtrapp mangler rekkverk. I kjeller er det registrert skeivheter i gulv. Begge vaskerommene i kjeller er fra byggeår og står foran full oppgradering. Ut over det er det andre mindre forhold hvor man må påregne lokale utbedringer og vedlikehold. Viser for øvrig til rapportens enkelte punkter som må nøye gjennomgås.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er avvik:
Utforet vegg på fasade mot gate har feil utførelse. Isolasjon er eksponert grunnet mangel på på svill i nedre kant. Musebånd er plassert på feil side av vegg og har ingen funksjon.

Utvendig > Dører
Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Balkongdør i tre har påvist råteskader.

Utvendig > Terrasse mellom garasje og bolig
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
Bærende konstruksjoner er oppført i materialer som ikke er trykkimpregnert.
Disse konstruksjonene har fukt og råteskader og det er fare for sammenbrudd.

Utvendig > Utvendige støpt trapp
Betongtrapp har mindre sprekker/skader Det er ikke montert rekkverk.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Våtrom > Generell > Vaskerom
Begge vaskerom er av eldre dato og må påregnes oppgradert.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold 
Boligen har brannslukkingsapparat og røykvarsler.
Brannslukkingsapparat er eldre enn 10 år
Kostnadsestimat : Under 10 000

TG2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Mangler endelokk ved stakeluke på nedløp

Utvendig > Utvendige trapper
Det er avvik: Opptrinn er noe lave.
Samlet sum av 1 opptrinn og 2 inntrinn er på ca 58 cm, det optimale er 63 cm

Innvendig > Radon 
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist
fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte.

Innvendig > Innvendige trapper
Det er liten frihøyde i trappeløp Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav
til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav tilrekkverk i trapper.
Åpning fra repos og inn til gang er lav. Høyden er målt til ca 171 cm

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Dør til kjellerstue tar i karm Dør til bod tar i karm Dør til vaskerom tar i karm. Dør til trapperom tar i karm Dør sov 1 etg tar i karm.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist avvik i krav til høydeforskjell/fall-løsning på våtrommet. Avviket i høydeforskjell fra forskriften er 4 mm.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende. Avtrekk er svakt

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er ingen synlig membran bak eller ved terskel.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt
Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen. Sluken er en eldre sluk fra byggeår.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad
Det er påvist skader på innredning. Skapdører sveller i nedre del.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke  tilfredsstillende. Det er svakt avtrekk

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Støttefot til oppvaskmaskin er skjev.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er avvik: Lysbryter er defekt.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Vannledninger rør i rør
Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-irør- system. Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket.

Tekniske installasjoner > Andre installasjoner
Det er avvik:  Avtrekk fra våtrom virker svakt,

Tomteforhold > Drenering
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Det er ukjent hvilken type grunnmur / fuktsikring som er benyttet.

TG2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Svar Ja, kun av faglært Beskrivelse Vinylgulv på badet i leiligheten 2021 Arbeid utført av Malerbua

Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja
Beskrivelse Byttet ut 2021 , utført avTratec
Er arbeidet byggemeldt? Nei

Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
Ja Beskrivelse Ingen nye sprekker , samme tilstand som ved overtakelse

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Svar Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad  Beskrivelse Selv bygget terrasse

Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?
Ja Beskrivelse Leilighet, godkjent i kommunen
Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?
Ja Beskrivelse Skal være godkjent etter papirene som jeg har på eiendommen

Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
Ja Beskrivelse Noen endringer i leiligheten, bygget om kjøkkenet til et gjesterom, men behold vannuttløp og komfyr stikkontakt.
Inngang mellom fasteiendomen og leiligheten
Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene? Nei Gjelder endriring til å benytte hele boligen som en enhet.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Farsund sentrum, kjør ut mot Kjørestad / Danefjell. Ta inn til høyre mot Danefjell, deretter til venstre, kjør ca. 300 m, boligen ligger på venstre side.
Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Beliggende i et populært boligområde som er sydvent og solrikt.
Korte avstander til skoler, barnehager og nært Farsund sentrum med alt av servicetilbud.

Kort kjøretur til populære turområder som Lista strendene, Lista Fyr og til heiene på Nord-Lista. Nær småbåthavner der det er ledige plasser for salg og utleie.

Tomt

Areal: 799 kvm, Eierform: Eiet tomt
Pent opparbeidet tomt med plenlagte områder, steinlagt innkjøring og beplantning. Tomta ligger solrikt til.

Parkering

I egen garasje og på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 02.05.1978. Ferdigattesten gjelder boligen.  At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.
Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Soverom i underetasjen er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Rommene er byggemeldt som hobbyrom. De ombygde rommene er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan for Danefjell. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Ingen tinglyste rettigheter/heftelser.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Utleie

Boligen har i dag ikke en egen utleiedel, men er godkjent med to boenheter. Det er åpnet opp mellom hoveddel og utleiedel og boligen fremstår i dag som en enhet. Endringen er ikke byggemeldt. 
Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar risiko og ansvar for eventuelle pålegg/søknader som følger av dette.

Radonmåling

Boligen er ikke radonmålt.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 600 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 65 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 600 000,-)) 80 870,- (Omkostninger totalt) 2 680 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 16 442 pr. år Sum for 2 terminer i 2021. Inneholder: Vann og avløpsavgift, renovasjon, feiing og eiendomsskatt. Varierer med forbruk av vann.
Inkluderer avgifter vann, avløp, renovasjon, eiendomsskatt og feieavgift. Avgiften vil variere avhengig av forbruk.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3614,- pr. år pr. 2022 for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 448 491,- for år 2020.
Sekundær: Kr. 1 614 568,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Danefjellveien 72, Gnr. 5 Bnr. 91 i Farsund kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0174

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0174. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350)
Oppgjør (Kr.7 100)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 2 600 000,-) (Kr.59 800
Tilrettelegging (Kr.13 900)
Totalt kr. (Kr. 87.735,-)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3064765