Danefjell

Danefjellveien 35C

Prisantydning
2 150 000 kr
Omkostninger
69 620 kr
Totalpris
2 219 620 kr
Formuesverdi
515 325 kr
Formuesverdi sekundær
1 855 169 kr
Kommunale avgifter
13 354 kr /
Byggeår
1972
P-rom
153 ㎡
Bruksareal
162 ㎡
Tomteareal
576 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Innholdsrik enebolig med barnevennlig beliggenhet.

Om eiendommen

Standard

Praktisk romfordelt enebolig med normal standard. Gulvene er hovedsakelig belagt med parkett, laminat og belegg. Veggene er bekledd med tapet og malte overflater.

Lys og trivelig vinkelstue med store vinduer. Stuens utforming gir rom for møblering i soner og har plass til langbord ved spesielle anledninger. Fra stuen er det utgang til terrassen via en 2-fløyet dør. Vedovn og peis med innsats.

Pen profilert kjøkkeninnredning med integrert komfyr med koketopp og enkeltstående oppvaskmaskin og kjøleskap, som medfølger handelen. Kjøkkenet har godt med skap- og benkeplass, som gir rom for en god arbeidsplass. Plass til spisemøblement på kjøkkenet med utsikt mot bakhagen.

Boligens bad ligger i loftsetasjen. Badet ble pusset opp i 2010. Rommet har belegg på gulv og baderomsplater på vegg. Innredet med servant med speil, toalett og dusjkabinett.
Praktisk gjestetoalett i 1. etasje med servant og toalett.

Boligen har 3 soverom som ligger i loftsetasjen. Hovedsoverommet er meget romslig og har utgang til en praktisk luftebalkong.
I kjelleren er det etablert en kjellerstue, vaskerom og har boder for lagring

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 153 kvm, Bruksareal: 162 kvm Sekundærrom: 9 kvm.

Bra. pr. etasje.: Kjeller  59 m²  - 1. etg. 62 m²  - Loft 41  m².
P-rom inkl:
Kjeller: gang, vaskerom, kjellerstue.
1 etg: entrè/gang, kjøkken, stue, wc, trapperom.
Loft: gang, bad og 3 soverom.
S-rom inkl.:
Kjeller: 2 boder.

Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja.
I enkelte oppholdsrom er dagslysflate mindre enn dagens krav på 10 % av rommets bruksareal.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1972 i følge Farsund kommune.
Oppført i tre og mur. Se tilstandsrapport for utfyllende beskrivelse.

Påkostning og modernisering

- Bad på loft renovert i 2010.
- Kjøkkeninnredning byttet i 2014.

Oppvarming

Ved og elektrisk.
Det er peis med innsats og varmepumpe i stuen.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det er lagt inn fiber i boligen.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takst Sør AS den 15.08.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 (store eller alvorlige avvik)

Utvendig > Nedløp og beslag - 2
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Vinduer - 2
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
Det ble registrert råteskadet ramme på et kjøkkenvindu.

Innvendig > Loftstige
Trappen har store skader.

Våtrom > Generell > Vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Brannslukkingsapparat er datert 2004.

Tomteforhold > Drenering
Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt.
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Det ble registrert noe høye fuktvariasjoner i gulv, langs innside av grunnmur.
Det ble registrert saltutslag samt høye fuktvariasjoner på innside av grunnmur, i rom hvor grunnmur var synlig.

TG2 (avvik som kan kreve tiltak)

Utvendig > Taktekking
Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde.
Det er påvist andre avvik:
Til dels mange løsnet shingellapper.

Utvendig > Taktekking - 2 (vedskur)
Det er påvist andre avvik:
Pappshingel på tak over vedskur er brettet opp mot utside av kledning på bolig, og her kun med fuget overgang. Det er sig i tak, hvorpå det har oppstått glipe mellom shingel og fuge som er påført mot kledning. Denne løsningen er uheldig, og gir økt risiko for råteskade i kledning på boligvegg.

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er påvist avvik i beslagløsninger.
Det er registrert tegn til utettheter ved pipegjennomføring i tak, men det er uvisst om her er en aktiv lekkasje.
Noe rustdannelse på pipebeslag over tak.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
Noe slitasje og sprekker i kledning på vestfasade.
Kledning fremstod ellers i god stand, alder tatt i betraktning.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
Det er påvist andre avvik: Stedvis manglende fluenetting i gesimskasse.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist andre avvik: Det er påvist tegn på innvendig kondensering av
enkelte glass.
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne
Dels løsnet kitt utvendig rundt glass i kjellervinduer.
Vindu i en kjellerbod kunne ikke testes, da det var lagret fullt med ved inntil utside av vindu.

Utvendig > Dører
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter.
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
Dobbel balkongdør har punktert glass i både dør og sidefelt.
Dels løsnet beslag utvendig under dørterskler.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse.
Det er påvist andre avvik:
Noe råte i topprekke på veranda utenfor stue.
Terrassebord på veranda og loftbalkong bærer noe preg av slitasje, og enkelte terrassebord er noe svake.
Det samme gjelder for treplatting på mark. Denne plattingen har i tillegg en del sig.
Det mangler beslag mellom terrassebord og kledning på veranda i 1. etg. (slikt beslag er montert på loftbalkong).

Utvendig > Utvendige trapper
Det er påvist andre avvik:
Betongtrapp har mindre sprekker/skader
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Svakt rekkverk ovenfor kjellertrapp, som også er litt for lavt ift. krav som gjaldt ved oppføringstidspunkt.
Betongtrapp til kjeller har også noe tæring i betong, med enkelte små hull i trinn.
Noe tæret betongtrapp ved hovedinngang.
Rekkverk ved trapper til hovedinngang og til stueveranda er for lave ift. krav ved oppføringstidspunkt.
Betongtrapp ved hovedinngang danner tak over kjellerinngang. Fra underside er det registrert synlig armering i dette betongdekke. Det er også registrert at det har oppstått glipe mellom grunnmur på bolig og betongvegger rundt kjellerinngang.

Innvendig > Overflater
Det er påvist skader på overflater.
Stedvis boblet/løsnet tapet på vegger.
Stedvis oppsprukket/åpen skjøt i gulvparkett.
Malingflasset murpuss i kjeller.
Dels løsnet veggplate ved trappeoppgang mot loft.
Bom/limslipp under enkelte gulvflis inntil pipe i kjellerrom.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er påvist andre avvik:
Oppsprukket betonggulv (hull i gulv) ved inngangsdør til kjeller.
Stedvis litt gulvknirk, bl.a. i stue.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
Pipevanger er ikke synlige.
Det er påvist andre avvik:
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke.
I bunn av pipeløp er det ikke støpt opp til bunn av sotluke. Sotlukestein som er plassert i sotlukeåpning
faller dermed innover/nedover, hvorpå dennes funksjon ikke ivaretas.
Pipen er litt trekt/skråmurt på kryploft.
Det er noen mindre sprekker ved overgang mellom pipe og peis.

Innvendig > Rom under terreng
Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte.

Innvendig > Innvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Nedre trinn i kjellertrapp har annen trinnhøyde enn trinn for øvrig.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Løsnet dørhåndtak på en loftdør (dette er iflg. eier utbedret etter min befaring).
Beis/malingsøl på en kjellerdør.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner >Vaskerom
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet
Våtromsplater er ikke montert fagmessig.
I våtsoner mangler det å fuge med egnet silikon i bunn av veggplater, mot metallbeslag under/bak veggplater.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
Det er påvist andre avvik:
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Det ble registrert fritt vann på gulv inntil toalett, samt her registrert høye fuktvariasjoner i gulvet. Det kunne
ikke registreres noen aktiv lekkasje, så det kan være at vann på gulv skyldes kondens fra sisterne til toalett.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
Det er påvist andre avvik:
Det ble registrert råteskade i sponplategulv under lufterør på avløp (i kott bak loftbad). Uvisst om fukt
kommer fra rør/rørskjøter, eller om det er vann utenfra som trekker inn.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser.
Det ble kun registrert en liten sprekk i grunnmur, i bod mellom vaskerom og soverom. Sprekke syntes ikke å
være av alvorlig betydning.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.


For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende punkt er besvart:

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun av faglært.
Beskrivelse: Oppussing. Ny dusj
Arbeid utført av Oskar Nygaard.

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?Ja
Beskrivelse: Nytt panel. Utført av fagfolk.

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Ja
Beskrivelse: Fukt i kjellervegger funnet av takstmann.

11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja, kun av faglært.
Beskrivelse: Ny kurs, kontakt til induksjonstopp.
Arbeid utført av Lister el-installasjon.

16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, kun av faglært.
Beskrivelse: Ny shingel på tak.
Arbeid utført av Coating service.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Farsund sentrum kjør Listerveien, ta andre i rundkjøringen opp Skråvveien, deretter rett frem igjennom tunnel og deretter til venstre i rundkjøringen. Ta så inn til venstre i Danefjell og første til høyre. Eiendommen ligger på venstre side, merket med salgsplakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Flott beliggende eiendom i et veletablert og trivelig boligområde. Eiendommen har kort vei til skoler, barnehage, butikker og offentlig båthavn. Litt lenger bort i gaten finner man en stor lekeplass. Eiendommen ligger solrikt til, ca. 2,5 km fra Farsund sentrum.

Tomt

Areal: 576 kvm, Eierform: Eiet tomt
Pent opparbeidet tomt med gruslagt innkjørsel, terrasser, plen og pent staudebed i bakre del mot fjellet.

Parkering

På egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 17.08.1975. Ferdigattesten gjelder våningshus. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Kjellerstuen er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt.  Det ombygde rommet er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger, tilhører reguleringsplan Danefjell, datert 28.10.1969. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Radonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 150 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 53 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 150 000,-)) 69 620,- (Omkostninger totalt) 2 219 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 13 354 pr. 2022.
Avgiften innbefatter vann, avløp, renovasjon, eiendomsskatt og feiing.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2234,- pr. år pr. 2022 for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 515 325,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 855 169,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Danefjellveien 35C, Gnr. 5 Bnr. 63 i Farsund kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: alle på kjøkkenet.
Postkasse medfølger ikke.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0148

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0148. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 150 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.72 935)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3062534