SANDVIGEN - HISØY

Damveien 17

Prisantydning
4 750 000 kr
Omkostninger
135 220 kr
Totalpris
4 885 220 kr
Formuesverdi
935 697 kr
Formuesverdi sekundær
3 368 509 kr
Kommunale avgifter
20 280 kr / år
Byggeår
1971
P-rom
190 ㎡
Bruksareal
202 ㎡
Tomteareal
1 501 ㎡
Antall soverom
5
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Romslig og innholdsrik enebolig i etterspurt nabolag - Pent opparbeidet tomt - Solrikt og usjenert - Carport - 5 soverom

Om eiendommen

Innhold

Underetasje: Vindfang, Vaskerom, 3 soverom, Bad, Hall m/trapp og kontor/soverom 4.
1. etasje: Soverom, Kjøkken, Vindfang, Gang, Bad, Stue.

Standard

Enebolig oppført i 1971 og påbygget i 1992. Boligen fremstår som velholdt med tanke på alder og deler av bygningsmassen har i senere tid blitt utbedret. De fleste vinduer er fra 2015 og på østveggen ble det i mai 2023 byttet panel og vindsperre.

Boligen fremstår med behov for renovering, oppgraderinger og reparasjoner utfra bygningsmessig beskrivelse.

Arealer med beskrivelse

Underetasje: BRA: 98, P-rom: 86kvm, S-rom: 12kvm.
1. etg.: BRA: 104kvm, P-rom: 104kvm.

Byggeår og byggemåte

1971 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Varmepumpe, vedfyring i peis, varmekabler på bad og panelovner.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens christian Edvardsen den 22.05.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3
Utvendig > Nedløp og beslag:
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Utvendig > Vinduer:
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Innvendig > Rom Under Terreng:
Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Det er konstatert høyt fuktnivå og synlig skade i vegg. Grunnmur er kledd med isopor med overflater av panel, plater og vurderes ikke sikret for brann.
Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Våtrom > Generell > Bad:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Eldre rustent soilsluk, eldre røranlegg. Fuktskader utforet vegger er registrert i tilstøtende bod. Tilluftsventil, manglende mekanisk mekanisk ventilasjon.
Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad:
Ved fuktmåling i nedre del av vegg mot våtsone fra tilstøtende rom, måles høye fuktverdier. Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Våtrom > Generell > Vaskerom:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Eldre rustent soilsluk, eldre røranlegg, ikke fallforhold mot sluk alle plasser. Tilluftsventil, ikke anlagt mekanisk ventilasjon.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom
Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. Det er i hulltakingen påvist fukt/råteskader
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Våtrom > Generell > Bad Gå til side
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Tilnærmet flatt gulv uten oppkant ved dør, ved eventuelle lekkasjer vil vann kunne renne ut i tilstøtende rom. Ikke anlagt mekanisk ventilasjon. Eldre røranlegg, soilsluk. ukjent om det er anlagt membran eller annet tettesjikt under fliser. Ikke synlig slukmembran klemt til klemring.
Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken:
Kjøkkenventilatoren virker ikke.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold:
Røykvarslere og brannslukningsapparat observert.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Tomteforhold > Drenering Gå til side
Det er ut ifra observasjoner konstatert at
drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært
begrenset effekt.
Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Tomteforhold > Forstøtningsmurer:
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Tomteforhold > Terrengforhold:
Terreng faller inn mot bygning.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Utvendig > Taktekking:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.
Synlig rust på møne plater.

Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er avvik: Det er ikke tilgang til takkonstruksjonen via luke som anbefales anlagt. Takkonstruksjonen vurderes som en risikokonstruksjon utfra alder på tekking og utførelse alder generelt tatt i betraktning.

Utvendig > Vinduer - 2:
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Vasshelle på vindu på soverom heller innover og synlig fuktmerker innvendig på vegg. Det vil være påregnelig med bakenforliggende skader.

Utvendig > Dører:
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Konstruksjonene har skjevheter. Sprekker i fundament. Større skjevheter i terrasse utfra underetasje.

Utvendig > Utvendige trapper:
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.

Innvendig > Overflater:
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Underetasje der fuktskader i utforet vegger ble registrert. Isopor bak plater/panel og vurderes ikke brannhemmende utførelse. Fuktskader på plater synlig i soverom 1. etasje der vasshelle utvendig heller innover mot vindu og vann vil kunne komme inn i konstruksjonen. Sprekker, slitasje må påregnes.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Skjevheter i etasje skille vil være påregnelig utfra alder på bygningen.

Innvendig > Radon:
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Pipevanger er ikke synlige. Oljefyr vil utfra krav måtte fjernes.


Innvendig > Krypkjeller:
Krypkjeller har en uavklart situasjon, konstruksjon med skadepotensiale. Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig.

Innvendig > Innvendige trapper:
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad:
Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. Det er i hulltakingen påvist feil utførelse av konstruksjonen. Ingen skade konstatert. Synlig anlagt plast mot innervegg som er feil utførelse og vurderes oppbygd som en risikokonstruksjon.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.

Tekniske installasjoner > Vannledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon:
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmesentral:
Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
Sikringsskap med automatsikringer, hovedsikring med skrusikringer. Salg via fullmektige og spørsmål til eier er derfor ikke
fylt ut.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Det er registrert fritt eksponert isopor e.l. Grunnmuren har sprekkdannelser. Ved hullborring innvendig er grunnmuren tekket med isopor under panel, må tildekkes med brannhemmende matriale.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Selges på fullmakt, ikke kjennskap til eiendommen.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Beliggenhet

Damveien ligger i ettertraktede Sandvigen på Hisøy utenfor Arendal. Et etablert og barnevennelig boligområde med kort vei til både Hisøy skole, flere barnehager, flotte turområder, sjø og svaberg og Kolbjørn ferge som tar deg til Arendal sentrum.

- Trygg og kort skolevei.
- Flott nærområde med skog og sjø
- Buss og fergeforbindelse

Tomt

Areal: 1 501 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Carport pluss gode parkeringsmuligheter på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 25.09.1970. Ferdigattesten gjelder oppføring av ny boligeiendom. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk:
- Påbygg ifølge bygningstegninger fremlagt i 1992.
- Boligen fremstår som planløsning datert år 1992

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til FORMÅL, tilhører reguleringsplan NAVNPÅREGULERINGSPLAN, datert DATO. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

4 750 000,- (Prisantydning) Omkostninger 118 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 750 000,-)) 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 135 220,- (Omkostninger totalt) 4 885 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 20 280 pr. år

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 7651,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 935 697,- for år 2021. Sekundær: Kr. 3 368 509,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Damveien 17, Gnr. 306 Bnr. 402 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 97 51 21 97.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-23-0153

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-23-0153. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Robin Bjørn Jensen, tlf. 97 51 21 97

Vederlag

Grunnpakke markedsføring (Kr.9 900) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 4 750 000,-) (Kr.71 250) Tilrettelegging (Kr.14 900) Totalt kr. (Kr.106 535)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3070798