Kristiansand-Lund/Justvik

Dalsveien 130

Prisantydning
5 490 000 kr
Omkostninger
153 120 kr
Totalpris
5 643 120 kr
Formuesverdi
599 995 kr
Formuesverdi sekundær
2 159 980 kr
Kommunale avgifter
7 002 kr / år
Byggeår
1965
P-rom
81 ㎡
Bruksareal
116 ㎡
Tomteareal
4 140 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Justvik - Enebolig med innregulert bebyggelse samt tilleggstomt (råtomt) - ca. 4.1 mål - selges samlet

Om eiendommen

Innhold

Praktisk enebolig i et trivelig og barnevennlig boligområde. Flott turterreng i Jegersberg og den populære postveien mot Grostøl. Gode bade- og fiskemuligheter.

Boligen går over 2 plan og inneholder:
1.etg: Gang, bad/wc, kjøkken og stue.
2.etg: Gang og 3 soverom.

Bortsettingsloft.

Solrik opparbeidet tomt med nydelig utsikt over Gillsvann.

Standard

Høyt og luftig med nydelig utsikt over Gillsvann.

Eiendommen består av en enebolig over 2 etasjer + utskilt tilleggstomt.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 81 kvm, Bruksareal: 116 kvm Sekundærrom: 35 kvm.
Bra. pr. etasje.: Grovkjeller 35 m²  - 1. etg. 58 m²  - Loft 23 m².

P-rom inkl:
Loft: Gang, soverom, soverom 2, soverom 3.
Hoved: Gang, stue, spisestue, kjøkken, bad.

S-rom inkl.: Grovkjeller: Matbod, verksted/vask.

Det foreligger ikke tegninger. Noe lite lysareal på det ene soverommet på loftet.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1965 i følge Kristiansand kommune.

Oppvarming

Vedovn, samt elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
 

Diverse

Merknad fra feier: Det mangler ubrennbar plate under feier- eller sotluke og ubrennbar plate under ildsted mangler/er for kort.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Torleif Fjellestad den 05.04.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Vinduer - 2 - 3. Det er avvik: Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Større fuktskader på takvinduet på loftet.
Utvendig > Utvendige trapper. Det er ikke montert rekkverk. Skulle ha vært en rekkverk i rundt åpning for utvendig kjellertrapp med tanke på sikkerhet.
Innvendig > Innvendige trapper. Det er ikke montert rekkverk. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
Tomteforhold > Forstøtningsmurer. Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) utifra dagens krav.
Tomteforhold > Oljetank. Det foreligger krav om sanering av oljetank.

TG2:
Utvendig > Taktekking. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Gjelder også undertekking.
Utvendig > Nedløp og beslag - 2. Det er avvik: Bunnbeslag på pipe over tak bærer preg av slitasje og elde. Skulle ha vært et utvendig svillbeslag på skyvedør i stue.
Utvendig > Veggkonstruksjon. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Ingen tilgang på luft i fra gesimser som heller ikke var vanlig i denne byggeperioden. Har vært noe lekkasje i rundt pipe.
Utvendig > Vinduer - 2. Det er avvik: Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Er også en del kondensmerker på innvendig karm og ramme.
Utvendig > Dører. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter. Glass i skyvedør er punktert.
Utvendig > Balkonger, terasser og rom under balkonger. Det er avvik: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Noe sig i underliggende drager som har for lang avstand i mellom søyler.
Innvendig > Overflater. Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Gjelder i himling ved pipe på loftet.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn. Det er avvik: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Noe sig i himling i overgangen stue og spisestue.
Innvendig > Radon. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig > Pipe og ildsted. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
Innvendig > Rom Under Terreng. Det er avvik: En del fuktmerker og noe fuktvandring ble registert ved søk direkte på nedre del av grunnmur og på støpte kjellergulv. Det var ikke vanlig med fuktsperre (plast under fundamenter og gulvstøp i denne byggeperioden som gjør at det alltid vil kunne komme opp noe jordfuktighet i fra grunnen. Noe lite luftsirkulasjon av grovkjeller.
Innvendig > Krypkjeller. Det er ingen ventilering av krypkjeller. Det må opprettes bedre ventilasjon av dette rommet og det vil malltid kunne komme inn noe fuktighet i slike rom. Det bør ikke lagres organiske materialer i slike rom.
Innvendig > Innvendige dører. Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.
Våtrom > Overflater Gulv > Bad. Det er avvik: Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Høy tett oppkant i rundt dusjhjørne.Silikonfuger i overgangen gulv og vegg har åpnet seg noe enkelte steder. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen.
Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad. Det er registrert symptom på fuktskader
Tekniske installasjoner > Vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg.
Tomteforhold > Drenering. Det er utifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 2: Er det utført arbeid på bad/våtrom? Ja, rørlegger var hvedentrepenør, Frank Carstensen. Membran ble lagt i forbindelse med oppussing av bad. Rørlegger har byggemeldt.
Pkt. 4: Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja, i forbindelse med oppussing av bad.
Pkt. 5: Fuktmerker i kjeller på grunn av kondens.
Pkt. 7: Kondens fra pipe pga. oljefyring.
Pkt. 9: Har vært mus, men ikke de siste årene.
Pkt. 11: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, diverse arbeid i sikringsskap og inntakssikringer. Utført av faglært.
Pkt. 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, skiftet noe kledning og vinduer. Arbeid utført av: Jan Arild Stenslund og Skregeli, faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
 

Beliggenhet

Adkomst

Kjør fra Kristiansand sentrum mot Ålefjær/Justvik. Ved Justvik båthavn ta inn til venstre på Dalsveien. Følg veien innover til nr. 130.
Boligen ligger på høyre side.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et rolig og barnevennlig område. Boligen ligger på solrik og høytliggende tomt med flott utsikt over Gillsvann og til Justneshalvøya og Fagerholt.

I umiddelbar nærhet finner man idylliske badeplasser og friareal både ved vann og sjø. Like utenfor døra finnes flotte turområder med kort vei til Jegersberg med lysløype og et praktfullt løypenett i enden av blindveien. Boligen ligger i kort avstand til Justvik barneskole og Havlivmya ungdomsskole og det er flere barnehager like i nærheten. Kort avstand til matbutikk og båthavn, samt busstopp.

Tomt

Areal: 4 140 kvm, Eierform: Eiet tomt
Høyt og frittliggende med flott utsikt over Gillsvannet.

Det vises til reguleringsplan for området "Svandalen, Dalsveien, Justvik (vedtatt 19.12.78), som er vedlagt salgsoppgaven. Iht. reguleringskart er det innregulert bebyggelse på tomten gnr. 116 , bnr. 33. Tomt for eventuell ny bebyggelse er ikke godkjent fradelt  - alle eventuelle søknader om ny bebyggelse på tomten er selger uvedkommende, og for kjøpers egen regning/risiko.  

Gnr. 116, bnr. 49 selges som råtomt og inngår i salget . Det foreligger ingen infrastruktur tilknyttet denne, og kjøper må selv besørge alt av søknader m.v. Kjøperinteressenter oppfordres til å foreta egne forhåndsundersøkelser.

Parkering

Godt med biloppstillingsplasser på tomten.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd.  Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan nr 337 - Svandalen, Dalsveien, Justvik, datert 19.12.1978. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 500367 Tinglyst: 20.03.1943 - Bestemmelse om gjerde.
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut i sin helhet.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

5 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 137 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 490 000,-)) 153 120,- (Omkostninger totalt) 5 643 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 7 002 pr. år
Renovasjon kommer i tillegg. Beregnet årsbeløp for 2021 er kr. 2.937,-. Gebyret faktureres i forhold til antall tømminger.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2.417,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 599 995,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 159 980,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Dalsveien 130, Gnr. 116 Bnr. 33 og Gnr. 116 Bnr. 49 i Kristiansand kommune.
 

Boligtype

Enebolig
 

Eierform

Selveier
 

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmasin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 09 92 28.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

11-22-0123

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/11-22-0123. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Pål Birkeland, tlf. 99 09 92 28

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 850) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 5 490 000,-) (Kr.93 330) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.125 165)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3059124