Tvedestrand Vestre Sandøya

Dalsland 14

Prisantydning
4 990 000 kr
Omkostninger
140 620 kr
Totalpris
5 130 620 kr
Formuesverdi
531 468 kr
Kommunale avgifter
6 240 kr / år
P-rom
57 ㎡
Bruksareal
57 ㎡
Tomteareal
7 270 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Om eiendommen

Bud mottatt! Flott fritidsbolig på Sandøya - strandlinje - fantastisk utsikt - meget gode solforhold - egen lagune

Om eiendommen

Innhold

Hytten inneholder: Stue, kjøkken, gang og 4 soverom

Standard

Hytten har enklere standard.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 57 kvm, Bruksareal: 57 kvm.
P-rom inkl: Stue, kjøkken, gang, soverom, soverom 2, soverom 3, soverom 4, wc.

Mye av arealene på kjøkkenet går bort på grunn av for lav takhøyde.
Begge soverom side nord har for lav takhøyde og er ikke måleverdige.

Det foreligger ikke tegninger. Hytta er ikke bygd etter noen - eller i henhold til noen tekniske forskrifter. Det er både for lav takhøyde, for små soverom, for lite lysinnslipp i enkelte rom, osv.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Tvedestrand kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Byggeår og byggemåte

Byggeår er ukjent.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at det er et kulturminne på eiendommen. Kulturminne er et gjerde/innhegning. Kulturminner kan innebære begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder terrengendringer, bygging m.m.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Bygningssakkyndig AS v/Ørjan Hansen den 12.05.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Fantastisk eiendom langs sjøen beliggende på Vestre Sandøya. Flott utsikt ut over Skagerak.

Det er ikke innlagt vann eller strøm. Det er solcellepanel av eldre dato og biologisk toalett.
Hytta har svært enkel standard og det må påregnes mye renovering/vedlikehold.
Det gjøres oppmerksomt på at hytta er et renoveringsobjekt.
Det går fint an å bruke hytta som den står, alt etter som hva slags egne preferanser man har. Men det må påregnes mye arbeider med ivaretakelser av verdier.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Taktekking:
Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen.

Utvendig > Nedløp og beslag:
Det er avvik: Kun en takrenne og nedløp. Nedløp er tapet. Deformasjon i renne.

Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Konstruksjonene har omfattende skjevheter.

Utvendig > Vinduer:
Det er avvik: Flere av vinduene er i svært dårlig stand og må skiftes.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Det er ikke montert rekkverk.

Utvendig > Utvendige trapper:
Det er ikke montert rekkverk.

Innvendig > Overflater:
Overflater har sterk slitasjegrad.
Det er registrert skader etter lekkasjer.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Det er påvist fuktskader i etasjeskiller. Råteskader registrert i bærende elementer. Trematerialer er anlagt mot grunnen og har derfor forventede slitasjer etter fukt.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc:
Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

TG2:
Utvendig > Dører:
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken:
Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ja, Har vært drypping fra stuetaket / nær pipe.

Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
- Ja, Hytta er enkelt bygget og det kan være skjevheter.

Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende?
- Ja, Mus noen år. Maur under hytta.

Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
- Ja, Hytta er selvbygget av vår far på 60- tallet. Vi overtok etter hans død i 2010.

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Vedlikehold ved behov. Takpapp, kjøkken,delvis panel og isolasjon mm.

Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?
- Ja, Dette var ikke krav om ved byggetidspunktet.

Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?
- Ja, Tinglyst båtplass på Dalsland på Gnr 77 bnr 38 Eiendommen er oppmålt 1979.

Tilleggskommentar
- Hytta har ikke innlagt vann, avløp eller el.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Ta av E18 mot Tvedestrand og følg veien videre i ca. 8 kilometer. Ta så ut mot Borøya/Hagefjordbrygga/Sandøya. Følg skiltene til Hagefjordbrygga.

Til Sandøya må man ta egen båt, rutebåt eller Taxibåten fra Hagefjordbrygga, ca 10 minutter med båt.

Beliggenhet

Hytte med en unik beliggenhet, her har man en utrolig utsikt utover havet. På tomten har man knallgode solforhold der hver solstråle er enkel å utnytte fra morgen til kveld på tomtens mange uteplasser, eller nede ved sjøen. Eiendommen strekker seg ned til sjøen med egen strandlinje og lagune. Sandøya er en bilfri øy og har et spesielt preg med sine små stier og veier som snor seg rundt på øya. Her er det bl.a. dagligvarebutikk, cafe, restaurant, italiensk pizzeria, gallerier, brukskunst- og verkstedutsalg, og ulike arrangementer (se madeonsandoya.no). Denne må sees!

Tomt

Areal: 6 548 kvm, Eierform: Eiet tomt. Unik tomt med fantastisk utsikt utover havgapet, meget gode solforhold. Egen lagune som ligger på tomten

Parkering

En parkeringsplass på Hagefjordbrygga. Båtplass til en båt, i bukten på Store Dalsland ca 10 minutter til fots fra hytten.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det utstedes imidlertid ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det gjøres også oppmerksom på at det er manglende tegningsgrunnlag i kommunens arkiv. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er avsatt til "Landbruks,- natur- og friluftsformål", tilhørende kommuneplan 2017-2029, datert 07.02.2017. Videre er et delareal av eiendommen på ca. 375 kvm innenfor hensynssone "H720" som omhandler kulturvern (enkeltminner), tilhørende nevnte kommuneplan. Se vedlagt planinformasjon. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Ikke tilkoblet offentlig vann eller avløp.

Det er ikke innlagt vann eller strøm.

Det er ingen vei hit, kun sti fra båtplass ved sjøen.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 3366 - Erklæring/Avtale. Tinglyst: 08.10.1974
BEST. OM BRUKS- OG DISPOSISJONSRETT

Dagboknr.: 900522 - Erklæring/Avtale. Tinglyst: 06.02.1981
DIVERSE SERVITUTTER - UFULLSTENDIG SPESIFISERT OVERFØRT FRA HOVEDBØLET (MFL) - KAN INNEHOLDE PENGEHEFTELSER.

Dagboknr.: 29205 - Erklæring/AVtale. Tinglyst:; 10.01.2017
Forskrift om vern av Raet nasjonalpark i Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner i Aust-Agder fylke fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2016. Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknr.: 604865 - Bestemmelse om båtplass. Tinglyst: 27.07.2007
rettighetshaver:Knr:4213 Gnr:77 Bnr:288. Med flere bestemmelser.

Utleie

Hytten har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Tvedestrand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

4 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 124 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 990 000,-)) 140 620,- (Omkostninger totalt) 5 130 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 6 240 pr. år.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 6.240,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Kr.  531 468,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Dalsland 14, Gnr. 77 Bnr. 288 i Tvedestrand kommune.

Boligtype

Fritidseiendom

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Komfyr/stekeovn/koketopp.
Gasskomfyr følger med. Kjøleskap er defekt og vil bli fjernet før overtaking. Hytta har et enkelt solcelleanlegg hvor eksisterende batteri er defekt. Lamper tilhørende solcelleanlegget kan også være defekt/mangler tilkobling.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 24.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0143

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0143. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Jurist Even Nyheim Guttormsen, tlf. 40 40 80 24

Vederlag

Annonse Dagens Næringsliv juli 2022 (Kr.6 250) Grunnpakke markedsføring inkl. Finn annonse (Kr.9 000) Oppgjør (Kr.8 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 4 990 000,-) (Kr.84 830) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.123 465)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3060069