DALSKILEN

Dalskilen 49

Prisantydning
4 490 000 kr
Omkostninger
128 120 kr
Totalpris
4 618 120 kr
Formuesverdi
383 693 kr
Kommunale avgifter
6 460 kr / år
Byggeår
2002
P-rom
86 ㎡
Bruksareal
90 ㎡
Tomteareal
805 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hytte

Oversikt

Om eiendommen

Velholdt og klassisk hytte i populært hyttefelt på Dalskilen | Båtplass | Solrik og usjenert tomt | 4 soverom

Om eiendommen

Arealer med beskrivelse

Bra:  90 m²

P-rom 86 m² som inkl.: Gang , Stue/kjøkken , Entré , 4 Soverom , bad.

S-rom 4 m² som  inkl.: teknisk rom, bod

Sjøbod i fellesanlegg (eget gnr/bnr): 7 m²

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Takstmannens kommentar til arealene: "Utvendig hagestue er ikke medregnet i arealoversikt. Utvendige overbygg over inngang og over terrasse er ikke medregnet i arealoversikt. Fritidsboligen har 2 høydenivåer men er regnet som en etasje. Vinduer på soverom er ikke rømningsgodkjente etter dagens krav. Ett vindu på kjøkken er byttet ut med en terrassedør."

Byggeår og byggemåte

2002 i følge Lindesnes kommune.

Oppvarming

Vedovn i stuen. Ellers basert på annen elektrisk oppvarming.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det er pålagt medlemskap i velforeningen kr 1000,-/år. Vel'ets hovedoppgaver er: være bindeledd mellom grunneier/utbygger ved etablering av fellesanlegg som stier mm., være bindeledd til kommunale og fylkeskommunale organer, organisere vedlikehold av fellesanlegg samt etablere retningslinjer for bruk av fellesanlegg. Det organiseres årlige dugnader med etterfølgende sosiale aktiviteter (normalt lørdagen i pinsen).

Det er pålagt medlemskap i Havnelaget kr 500,-/år. Dalskilen Havneutvalg ble etablert i 2019 (som et utvalg under Dalskilen Velforening) og skal ivareta båtplasseiernes interesser og bidra til nødvendig drift, vedlikehold og utvikling av havnens fasiliteter.

Interessenter kan kontakte leder i Dalskilen Velforening dersom ønskelig. Kontaktinformasjon fås ved henvendelse til megler.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 22.06.00, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Fritidsboligen ligger i ett etablert hytteområde i Dalskilen ved Harkmarksfjorden. Ligger sørvendt med gode solforhold og med kort vei til båthavna med egen sjøbod samt tilhørende badeplasser og strand. Innholdsrik fritidsbolig med bad , 4 soverom samt stor kjøkken/stue. Det er også etablert terrasser og egen hagestue.

Nevneverdige sammendrag av avvik:
-Deler av terrasse er noe ujevn og mangler vedlikehold.
-Det foreligger ikke dokumentasjon på våtromsarbeider og dreneringsarbeider.
-Det foreligger ikke dokumentasjon på vannkvalitet fra borevann.
-Det er brukt uegnet materialbruk på vegger i våtrom.
-VVS tank er eldre enn 20 år
-Det anbefales utvidet el-tilsyn.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Romslig stue/kjøkken.
-Store uteområder med plen og terrasser.
-4 soverom.
-Nyere hagestue etablert.
-Sørvendt og solrik beliggenhet.
-Egen Sjøbod i båthavna.
-Båtplass medfølger i båthavna.
-det medfølger 2 stk. parkeringsplasser i felles anlegg.

Ta gjerne kontakt med undertegnede på tlf. 4123 0081, eller på mail leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om rapporten."

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG 2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Enkelte terrassebord er noe sprekt og terrassen er ujevn på enkelte plasser. Overbygget terrasse er fra 2012.
Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Teknisk rom mangler ventil i vegg.

TG 2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
Utvendig > Nedløp og beslag: Det er påvist avvik i beslagløsninger. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Stål pipehatt beslag har noe løs belegg på overflater.
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er påvist andre avvik: Det er ukjent lufting av takkonstruksjonen.
Utvendig > Utvendige trapper: Det er påvist andre avvik: Ett trinn i trappen har begynnende fuktskade.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Det er påvist andre avvik: Det er ikke påvist type etasjeskille i soveromsfløy.
Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig > Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad: Det er uegnede materialer i våtsoner
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Det foreligger ingen dokumentasjon på utførte våtromsarbeider.
Våtrom > Ventilasjon > Bad: Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
Tekniske installasjoner > Vannledninger: Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket. Det mangler tetningspakning rundt rør i kjøkkenskap
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: El-anlegg fra byggeår med el-skap med vippesikringer i teknisk rom/bod. Varmekabler i entre, stue/kjøkken samt bad.
Tomteforhold > Drenering:  Det er påvist andre avvik: Knotteplast er ikke tilstrekkelig festet på deler av grunnmur. Det er ukjent løsning på drenering i bakkant av  fritidsboligen og det foreligger ingen dokumentasjon på utførelser.
Tomteforhold > Terrengforhold: Det er påvist andre avvik: Hytten er bygget tett mot fjell i bakkant og det kan komme innsig av vann mot  grunnmur.
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Selger har anført følgende i egenerklæringen:
16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
- Hagestue, utført av Steinar Bråten

Beliggenhet

Adkomst

På E39 ved Valand kjører man mot Harkmark. Følg Harkmarksveien i ca 1 mil.( I T-krysset holder du til høyre mot Dal). Passér også Tånesveien og etter en kort stund kommer du til hyttefeltet Dalskilen på Høyre side. Feltet har låst bom. Inn forbi bommen følger man hovedveien ned mot båtanlegget hvor hytten kommer på høyre hånd. Hytten er merket med TIL SLAGS-plakat fra Sørmegleren.

Avstander til:
Mandal sentrum: ca 18 km.
Kristiansand sentrum: 35 km
Tangvall, Søgne: 21 km.

Beliggenhet

God og solrik beliggenhet innerst i Dalskilen i etablert hyttefelt helt sør-øst i Lindesnes kommune. Dalskilen er et meget attraktivt felt med nydelig skjærgård like utenfor hyttedøra. Flotte og pent opparbeidede fellesarealer med balløkke, svaberg, sandstrender, båtanlegg og badeplasser. I 2022 ble det lagt ny sand på badeplassen, i følge styreleder er dette godkjent. Her er alt lagt til rette for både store og små. Fine turområder i nærområdet.
Den delen av Dalskilen hvor denne hytten ligger er rolig og har svært liten biltrafikk. Det er kort ned til den barnevennlige og flotte stranden med båtanlegg og lekeområde.

Tomt

Areal: 805 kvm, Eierform: Eiet tomt
Det foreligger bestemmelser for området som hytteeierne må følge. Blant annet følger det plikt til å delta i vedlikehold av fellesanlegg som gangstier, parkeringsplasser, badeplasser, ball-løkke og veianlegg. Dette håndteres gjennom medlemskapet i Dalskilen Velforening, se mer informasjon under punktet Diverse.
Det samme gjelder for båtplassen hvor det er pliktig medlemskap i havnelaget, se mer informasjon under punktet Diverse.

Parkering

Det medfølger 2 parkeringsplasser pr hytte i følge skjøtet som ble tinglyst 29.09.1999. I følge samme skjøte medfølger det også 1 båtplass. Båtplassen er merket med selgers etternavn. I følge planbestemmelsene for Dalskilen skal denne tomten parkere på egen tomt. Selger opplyser at de benytter 2 plasser i fellesanlegget like ovenfor hytten i tillegg til at det er opparbeidet parkering ved inngang til hytten. Parkeringen ved hytten ligger delvis på fellesarealet.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger tillatelse for oppføring av hytten datert 10.08.2000 på betingelser av at det ikke legges inn vann før det er gitt utslippstillatelse.
Det foreligger godkjenning for etablering av utslipp av gråvann til tett tank datert 10.11.2000.
Det foreligger ferdigattest for hytten datert 30.04.2002. Ferdigattesten gjelder Fritidsbolig.
Det foreligger ferdigattest for tilbygget datert 03.01.2019.
At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Fritidsbebyggelse, tilhører reguleringsplan Dalskilen (ID 201210) datert 10.09.2015.
Deler av tomten (359 m2) er angitt til hensynssone for Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) hvor det ikke kan oppføres bygg eller byggverk.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Vann fra privat borehull (fra ca år 2000) som deles med 2 andre hytter, Dalskilen 35 (10/164) og Dalskilen 53 (10/45). Strømutgiftene for dette skal deles mellom de tre hyttene. Vedlikeholdskostnader deles også mellom de tre hyttene.

Utslipp til tett tank på eiendommen som ligger ved inngangspartiet, se punktet Diverse for mer informasjon.

Privat vei fra hovedveien og inn til hytten, veivedlikeholdet deles av hyttene i feltet og inngår i velavgiften/medlemskapet. Det er tinglyst adkomstrett på veien til både hytten og sjøboden.
Det er bom inn til hyttefeltet som driftes av vel'et. Denne åpnes ved å ringe et telefonnummer. Se punktet Diverse for mer informasjon.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1993/5428-1/39  Jordskifte    22.12.1993  Gjelder denne registerenheten med flere

1999/4265-2/39  Rettigheter iflg. skjøte    29.09.1999  Med flere bestemmelser

Grunndata
1993/891-1/39  Registrering av grunn    12.03.1993  Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:4205 Gnr:10 Bnr:5  Jordskiftesak 24/1984
 
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Rettigheter på 4205-10/303 Rettigheter i eiendomsrett
2019/407001-1/200  Bestemmelse om adkomstrett    05.04.2019 21:00  rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:10 Bnr:171 m/ flere

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer i utgangspunktet boplikt. Denne eiendommen er imidlertid ifølge kommunen registret som fritidseiendom og er fritatt for boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet som bekrefter at eiendommen skal benyttes til fritidsformål. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

4 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 112 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 490 000,-)) 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 128 120,- (Omkostninger totalt) 4 618 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Ca Kr. 6 460 pr. år
Utgiftene fordeler seg slik: Faste gebyr til Lindesnes Kommune: Feier kr 460,-/pipeløp. Standard hytterenovasjon Maren kr 2.000,-. Slamavgift Maren Renovasjon kr 4200,-. Dersom tanken skal tømmes oftere tilkommer tilleggsutgifter for dette.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 6.686,- pr. år for denne eiendommen.

Faste løpende kostnader

Velavgift kr 1000,-/år.
Havneavgift kr 500,-/år.
Se mer informasjon under punktet Diverse.

Formuesverdi

Kr. 383 693,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Dalskilen 49, Gnr. 10 Bnr. 171 i Lindesnes kommune.

Boligtype

Hytte

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Kombiskap, oppvaskmaskin, komfyr , fryseboksListe over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Selger anfører at alt som står i hytten på visningen følger med.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.
Det gjøres oppmerksom på at forsikringen ikke gjelder sjøboden i fellesanlegget.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 82 16 23.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-22-0105

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-22-0105. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Anita B. Torjussen, tlf. 90 69 10 74

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 4 490 000,-) (Kr.71 840) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.99 875)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3061392