BUØYA

Daleveien 113B

Prisantydning
3 590 000 kr
Omkostninger
102 450 kr
Totalpris
3 692 450 kr
Formuesverdi
348 403 kr
Formuesverdi sekundær
2 463 930 kr
Byggeår
2006
Internt bruksareal (BRA‑i)
114 ㎡
Bruksareal
147 ㎡
Tomteareal
1 496 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomannsbolig

Oversikt

Innholdsrik og velholdt del av tomannsbolig nær sentrum | Flott opparbeidet tomt med terrasse, plen og hagestue| Garasje

Om eiendommen

Oppvarming

Varmepumpe i stuen. Varmekabler i alle rom i 1. etg samt bad i 2. etg . Ellers basert på annen elektrisk oppvarming.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Mandal: ta gamleveien mot Holum fra Skarvøya og følg denne ca 1,2 km. Boligen ligger på høyre side og er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.

Skolekrets

Furulunden Skole og Blomdalen Ungdomsskole

Parkering

Garasje

Beliggenhet

Landlig og rolig i veletablert boligområde kort vei fra sentrum. Bade- og lekeplass, samt brygger langs elva. Turområder i umiddelbar nærhet.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 21.03.2006. Ferdigattesten gjelder del av tomannsbolig, snr. 2 og snr. 3. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.
Det foreligger dokumentasjon på innmelding av hagestuen, datert 19.04.2024.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens bebyggelse. Hems er innredet og i forlengelse av garasjen er det et åpent takoverbygg. Endringen(e) er ikke omsøkt. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Daleveien er fylkesvei, men stikkvei inn til boligene er privat. Det foreligger skriftlig avtale til bruk av denne. Vannmåler er installert.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger/grønnstruktur/kjørevei, tilhører reguleringsplan Buøya, datert 22.02.2001. Kommuneplanens arealdel 2023-2035 er fortsatt gjeldende. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Detaljregulering Elvebredden/Buøya, datert 16.06.2016, definerer delareal som hensynsone "flomsone."

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/50/43/2:
15.04.2004 - Dokumentnr: 1727 - Bestemmelse iflg. skjøte
Overført fra: Knr:4205 Gnr:50 Bnr:43
Gjelder denne registerenheten med flere


23.08.2005 - Dokumentnr: 4022 - Erklæring/avtale
Denne seksjon har tilleggsdel - areal.
Denne seksjon har tilleggsdel - bygning.
Gjelder denne registerenheten med flere


23.08.2005 - Dokumentnr: 4022 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 2
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 50/200
Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter.
Gjelder seksjon nr. 1, 2, 3 og 4


Kommentar konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum: kr 89750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 8 900,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 102450,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Leif Vinsjevik den 11.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon: Boligen ligger i ett boligområde på Buøya i Mandal og ligger som en del av en tomannsbolig. Ligger med kort avstand til Mandal sentrum med alle de fasiliteter det innebærer. Eiendommen er etablert med innkjørsel, garasje, hagestue og hage. Ligger solrikt til med utsikt mot Mandalselva. Innholdsrik bolig med 3 soverom og romslig stue/kjøkken. Boligen er bygget i 2005/2006 og har stort sett referanse fra byggeåret. Innredet hems har ikke målbart areal og er ikke egnet for varig opphold.

Nevneverdige sammendrag av avvik TG2:
-Det anbefales el-tilsyn
-Det mangler snøfangere på taket.
-Det er avvik på våtrom.
-Trapper er noe smal mht. boligstandard.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Solrik beliggenhet med utsikt mot Mandalselva.
-Gangavstand til sentrum av Mandal.
-Innredet hems i 2012.
-Garasje.
-Ny hagestue i 2012.
-3 soverom
-Ny terrasse i 2020.

Ta gjerne kontakt med undertegnede på tlf. 4123 0081, eller på mail leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om rapporten. Lykke til på visning
 
Følgende avvik har fått TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak): 
- Utvendig - Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
- Utvendig - Vinduer: Det er påvist andre avvik: Enkelte overflater har småskader og det er registrert enkelte fuktmerker i hjørner i enkelte karmer.
- Utvendig - Dører: Det er påvist andre avvik: Hoveddør er noe falmet i overflate.
- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Veranda rekkverk er 94 cm og noe lavt etter dagens forskrifter.
- Innvendig - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Innvendig - Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Gangbredde er noe smal for dagens standard i boliger.
- Våtrom - Etasje 1 - Vaskerom - Overflater Gulv: Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er fall på 10 mm fra topp flis ved dør til slukrist.
- Våtrom - Etasje 1 - Vaskerom - Sluk, membran og tettesjikt: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Membran har en levetid på opp mot 25 år. Det foreligger ingen dokumentasjon på utførte membranarbeider i våtrommet.
- Våtrom - Etasje 1 - Vaskerom - Ventilasjon: Rommet har kun naturlig ventilasjon.
- Våtrom - Etasje 2 - Bad - Overflater Gulv: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Sluk er ca. 10 mm høyere enn hjørnet mot vest men lavere enn ved dørterskel. Det er sprekk i silikonfug i overgang vegg /gulv.
- Våtrom - Etasje 2 - Bad - Sluk, membran og tettesjikt: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Membran har en forventet levetid på opp mot 25 år. Det foreligger ingen dokumentasjon på utførte membranarbeider i våtrommet.
- Tekniske installasjoner - Varmesentral: Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Varmepumper har en gjennomsnittlig levetid på ca. 16 år
- Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg: Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet. El-anlegg fra byggeår med el-skap plassert i entre. God kursoversikt. Ifølge eier som er elektroingeniør så er arbeider utført på hems i 2012 samt tilførsler til hagestue utført av eier selv.
- Tomteforhold - Terrengforhold: Eiendommen ligger i flomutsatt område.

Følgende konstruksjoner er ikke undersøkt:
- Innvendig - Pipe og ildsted: Pusset elementpipe uten tilkoblet ovn. Er ikke videre vurdert.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: komfyr og oppvaskmaskin

Diverse

Boligen er seksjonert og er en del av et sameiet med felleseiet tomt. Sameiebrøk er oppgitt til 50/200. Det foreligger vedtekter som er innsendt i forbindelse med seksjoneringen hvor det blant annet fremgår at sameiet skal ha et styre. Det er pr i dag ikke aktiv forretningsførsel i sameiet og hver seksjon sørger for vedlikehold og forsikring av eget bygg. Kart som viser fellesarealer og området for eksklusiv bruksrett er vedlagt prospektet.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/50/43/2:
15.04.2004 - Dokumentnr: 1727 - Bestemmelse iflg. skjøte
Overført fra: Knr:4205 Gnr:50 Bnr:43
Gjelder denne registerenheten med flere


23.08.2005 - Dokumentnr: 4022 - Erklæring/avtale
Denne seksjon har tilleggsdel - areal.
Denne seksjon har tilleggsdel - bygning.
Gjelder denne registerenheten med flere


23.08.2005 - Dokumentnr: 4022 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 2
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 50/200
Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter.
Gjelder seksjon nr. 1, 2, 3 og 4


Info kommunale avgifter

Beløpet dekker faste gebyrer: Vann (1869,-) Avløp (2778,-), Vannmålerleie (250,-) og standardrenovasjon/MAREN (3990,-). I tillegg kommer forbruk vann/avløp iflg. måler med hhv kr 17,16 m3 og kr 39,70 m3.

Info strømforbruk

Selger opplyser at forbruket i 2023 var på ca 17300kW.

Polisenummer

658916

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Fiber fra Telenor
Produktnummer: 79EDB3AB-D614-4715-91D9-16F852A99DFC Kategori: