Hidra

Bytningskaret 21

Kommunale avgifter
17 641 kr / år
Byggeår
1979
P-rom
135 ㎡
Bruksareal
191 ㎡
Tomteareal
1 628 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

BUD FORELIGGER! Enebolig og garasje på flott utsiktstomt

Om eiendommen

Standard

Enebolig med gjennomgående eldre standard. Gulv er i hovedsak belagt med parkett, laminat og tregulv. Veggene er bekledd med tapet, plater og panel.

Stue med gode vindusflater og utgang til en solrik terrasse. Vindusflatene gir godt med lys inn og fra flere hold kan man nyte utsikten mot havet og skjærgården.

Fra stuen er det adkomst til kjøkkenet som har innredning i eik fra Hamran. Koketopp og enkeltstående komfyr medfølger handelen. Det er avsatt plass til kjøleskap. Kjøkkenet har godt med skap- og benkeplass.

Boligen har bad i hovedetasjen, samt gjestetoalett. Badet har belegg på gulv og tapet på veggene, og er innredet med baderomsinnredning, toalett og dusjkabinett. Det er varmekabler i gulv på badet.

Det er totalt 3 soverom i boligen, alle i hovedetasjen.

Eget vaskerom med tørkeplass i kjelleretasjen.
Boligen har i tillegg en praktisk kjellerstue med installert vedovn, samt mye lagringsplass i boder.

Frittstående enkel garasje ved innkjørselen.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 135 kvm, Bruksareal: 191 kvm Sekundærrom: 56 kvm.
Bra. pr. etasje.: Hovedetg. 96 m² - kjelleretg. 95 m².
P-rom inkl:
Hovedetasje: Vindfang, gang, wc, bad, 3 soverom, stue og kjøkken.
Kjelleretasje: Kjellerstue og gang.
S-rom inkl.: Vaskerom, verksted og boder.

Garasje:
Bra: 22 m² - P-rom: 0 m² - S-rom: 22m²
Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1979 i følge Flekkefjord kommune.

Oppvarming

Elektrisk. Det er vedovn og varmepumpe i stuen.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Det er registrert at det er en nedgravd oljetank på eiendommen.  Eier opplyser om at denne trolig er tømt, men ikke sanert. Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.

Diverse

Det gjøres særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd boligen. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.
Møbler som står igjen i boligen medfølger handelen.

Andel i traktor medfølger (1/5). Denne er kjøpt i fellesskap med naboer og brukes blant annet til brøyting og vedlikehold av vei.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.
Tilstandsrapporten er utarbeidet av John Terje Knutsen den 03.05.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 Store eller alvorlige avvik:
- Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn - Det er påvist fuktskader i etasjeskiller. Påvist fritt vann i tilfarere i kjeller.

- Innvendig > Rom Under Terreng - Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Det er avvik: Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking.Det er i hulltaking påvist fukt-/råteskader. Dampsperre ligger under gulvbord slik at damp fra grunn kondenserer og skader tilfarere.

- Våtrom > Generell > Annet rom med sluk / grovkjeller. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

- Våtrom > Generell > Bad - Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

TG2 Avvik som kan kreve tiltak:
- Utvendig > Nedløp og beslag - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Vurdering basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid på renner/nedløp/beslag er oppbrukt. Takrenner har punktvise lekkasjer.

- Utvendig > Veggkonstruksjon - Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.

- Utvendig > Takkonstruksjon/Loft - Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er avvik: Rust på ventiler i gavler.

- Utvendig > Vinduer - Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Kondensering på vindusglass på et soverom. Ventil i vindu var lukket.

- Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Flisene har bom (hulrom under) eller er løse. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

- Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.

- Innvendig > Overflater - Det er avvik: Sporadisk knirk i laminat i stue og gang. Mindre knatt på parkett i gang.

- Innvendig > Radon - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

- Innvendig > Pipe og ildsted - Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke.

- Innvendig > Innvendige trapper - Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er avvik: Saltutslag i trinn.

- Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc - Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

- Tekniske installasjoner > Ventilasjon - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

- Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg - Varmekabel på bad krysser vegg ut til gang og går videre ut i gulvet i gangen. På generelt grunnlag kan det anbefales en gjennomgang av det elektriske anlegget for å forsikre seg at komponenter og installasjoner er sikre. En autorisert elektriker har tilstrekkelig utstyr for å eventuelt avdekke svakheter i installasjoner som for eksempel sikringer.

- Tomteforhold > Drenering - Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ukjent type/alder/løsning på drenering og tettesjikt på grunnmur. Flere plasser kan det virke som om grunnmurplast ligger under terreng. Om slik er tilfelle, så vil fukt trenge ned bak plasten og inn i bolig.

- Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter - Det er avvik: Saltutslag på grunnmur ved inngang til kjeller.

- Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter - Det er avvik: Påvist saltutslag på overflate av grunnmur. Det er ingen synlig drenering utvendig.

- Tomteforhold > Oljetank
Det foreligger krav om sanering av oljetank.

TG2 Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak:
- Utvendig > Taktekking - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på undertak.

- Innvendig > Innvendige trapper - Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

- Tekniske installasjoner > Vannledninger - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innv. vannledninger.

- Tekniske installasjoner > Avløpsrør - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

- Tekniske installasjoner > Varmtvannstank - Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.

- Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen selges ved fullmektig som ikke har kjennskap til boligen, og egenerklæringsskjema er derfor ikke utfylt.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Flekkefjord kjører man mot Sokndal og tar til venstre inn på FV 469. Følger så denne til fergeleiet Kvellandstrand. Fra ferjeleiet på Hidrasiden følger man veien til Eie og tar til venstre mot Rasvåg. Følg FV 910 i ca. 2 km, ta deretter til venstre til Bytningsskaret og følg veien til toppen. Boligen er merket med salgsskilt fra Sørmegleren.
For ferjerute se : boreal.no.

Beliggenhet

Landlig beliggende enebolig med garasje på flott utsiktstomt.
Hidra har mye å by på, bading, fisking og kajakkturer. Det er en rekke turmuligheter, den mest populære turen går til Hågåsen med utsikt over skjærgården.
Fra ferjeleiet i Kvellandstrand er det ca. 12 min. med bil til småbyen Flekkefjord med mange fasiliteter, kafeèr, restauranter, butikker, kulturhus og en rekke aktivitetstilbud.

Tomt

Areal: 1 628 kvm, Eierform: Eiet tomt
Flott opparbeidet tomt med mye boltreplass for liten og stor. Plen rundt store deler av boligen, beplantning og asfaltert innkjørsel og tun. Eiendommen ligger solrikt til med sol fra tidlig morgen til sent på kvelden. Terrasse i front av boligen.

Parkering

Garasje. Parkering på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 24.04.1980. Ferdigattesten gjelder bolig. Det er i ferdigattesten bemerket at det gjenstår en del arbeider i kjelleren.
At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Kjellerstua er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Rommet er byggemeldt som henholdsvis "ikke utgravd område". Det ombygde rommet er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.
Ellers samsvarer rommenes bruk i kjelleretasjen med det de opprinnelig var godkjent som (S-rom). Det gjenstår en del arbeider i kjelleren.

Vedrørende utvendig fasade så er det satt inn flere vinduer enn det som er på godkjente tegninger. Endringene er ikke omsøkt.
Det er bygget et overbygg over kjellertrapp, det foreligger tegninger på dette.

Det er satt inn port i carporten.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område avsatt til boligbebyggelse ihht. Kommunedelplan for kystsonen 2017-2025, datert 28.07.2017. Planen kan mottas i sin helhet fra megler på forespørsel. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp.
Privat vei, vedlikehold og brøyting i fellesskap med naboene. Betaling ved behov.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
1979/2423-2/41 tingl. 11.09.1979 BESTEMMELSE OM VEG
Gjelder veirett.
1979/2423-3/41 tingl. 11.09.1979 BESTEMMELSE OM VANN/KLOAKKLEDN.
Rett til å anlegge vann-/kloakkledning fram til komm. ledning.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Nei. Det er ingen boplikt i Flekkefjord kommune.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 990 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-))
65 620,- (Omkostninger totalt)
2 055 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 17 641 pr. år
Avgiften vil variere avhengig av forbruk.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3126,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 413 661,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 489 181,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Bytningskaret 21, Gnr. 21 Bnr. 44 i Flekkefjord kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Alt som står igjen i boligen medfølger handelen.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf
91 87 15 52.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.
Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.
Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0043

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0043. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Eierskifteforsikring (Kr.12 400) Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.46 250) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.86 585)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt

Kontakt megler

Varenummer: 3057853