Kr.Sand-Postnr/Kvadraturen

Bygg 2 - T17 H0305

Prisantydning
6 740 000 kr
Omkostninger
21 270 kr
Totalpris
6 761 270 kr
P-rom
73 ㎡
Bruksareal
80 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Bygg 2 - T17 H0305

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

170 prosjekterte selveierleiligheter i trinn 1, beliggende i 2 bygg på hhv. 6 og 8 etasjer, samt 3 næringslokaler i 1. etg. som er tiltenkt dagligvareforretning, bakeri og restaurant. I underetasjen blir det boder tilknyttet en del av leilighetene samt parkeringsplasser.

Prosjektet skal oppføres med totalt ca. 220 leiligheter fordelt på 170 i trinn 1 + næringsarealer og ca. 50 leiligheter + næring i trinn 2.

Leilighetene blir organisert i et eierseksjonssameie. Den endelige organiseringen for øvrig avgjøres av Selger, se nærmere nedenfor.

Standard

BÆRENDE KONSTRUKSJONER OG UTVENDIG UTFØRELSE

BÆRESYSTEM
Hovedkonstruksjonen er basert på betong. I yttervegger for øvrig, er bæresystemet basert på søyler av stål. Heissjakter og det meste av trapperomsveggene er betongvegger med innslag av andre elementer.

TAKVERKET
Bygningene har "flate tak", tekket med papp etc. Utomhusplan blir tilpasset iht. avtale med landskapsarkitekt/utbygger.

YTTERVEGGENE
Ytterveggene består av isolerte bindingsverksvegger som forblendes med teglstein og/eller kombinert med fasadeplater kledning av treverk, beslag og/eller puss.

VINDUENE OG BALKONGDØRER
Vinduer og dører utføres og leveres i tre med alu. bekledning utvendig.

BALKONGENE/SVALGANGER
Balkongdekkene leveres i betong, med impregnerte eller royalimpregnerte terrassebord som overflate. Balkongrekkverkene utføres i plater/puss, aluminium, stålspiler og/eller glass. Der det er markert på plantegning, vil balkongen/ terrassen leveres innglasset på innside rekkverk. Terrasse på torvnivå leveres med steinheller.

FELLESAREALER OG UTOMHUS

FELLES ADKOMSTAREALER
Felles adkomstsarealer vil få hvitmalte vegger betong/gips/trespiler. Flisbelagte gulv i innvendige fellesarealer, betong eller tredekke utvendig. Innvendige trappeløp og innvendige etasjerepos utføres i malt betong med belegg av fliser på gulv. Dette gir slitesterke, moderne, og delikate materialkombinasjoner. Det leveres felles skilting og en postkasse til hver leilighet.
UTOMHUSARBEIDER
Gangstier og fellesområder med fast belegg i kombinasjoner av betong, stein, naturgress etc. Utarbeidet av landskapsarkitekt Aros. Utomhusområdene vil få hensiktsmessig belysning.

GLASSHUSET
Glasshuset bygges som en frostfri utestue, med primært bruksområde om sommeren. Det leveres og monteres industrikjøkken med alminnelige hvitevarer. Fliser på gulv med varmekabler. Det leveres også en annen varmekilde (bio-/gasspeis el.l.). Isolert 2-lags glass. HC-WC med normal standard.

PARKERINGSAREALER
Parkeringskjelleren leveres ferdig oppmerket og med låsbar port som beboerne styrer med egen mobiltelefon eller kode. Det er enkel forbindelse mellom boliger og garasjeanlegg via heis og trapper. Parkeringsgulv i kjeller leveres i betong.

SPORTSBODER
Bodene er lokalisert i parkeringskjeller i bygget. Det blir levert 1 stk. bod til hver leilighet enten i kjeller eller i leiligheten. Veggene mellom bodene i kjeller vil bli utført av bindingsverk med ensidig panel/finerplater og støpt betonggulv. Det vil bli lyspunkt i tak og én stikkontakt i bodene.

LEILIGHETENE

INNVENDIGE VEGGER I LEILIGHETENE
Leilighetsskillevegger utføres iht. forskriftsmessige krav til brann og lyd. Innervegger utføres med malt betongoverflate eller gipsplater på stenderverk. Alle flater sparkles jevne som underlag for maling, eller for fliser.

HIMLINGER I LEILIGHETENE
Alle tak leveres som gips- eller betonghimling og sparkles til jevne flater og males sammen med lister i overgang tak/vegg.

DØRENE
Fra egen leilighet kan man styre hovedinngangsdørene etter å ha sjekket via videokamera hvem som ringer på. Inngangsdørene til leilighetene leveres i solid utførelse med gode lydegenskaper, ferdig malt fra fabrikk. Innvendige dører i leiligheten leveres som type Trend 1 hvit eller tilsvarende.

GULV OG LISTVERK
I stue, kjøkken og soverom, entré/hall legges parkett. Utførelse som er beregnet i leveransen er matt lakkert eikeparkett 1-stavs i god kvalitet. Det leveres eikelister til parkett. Overgang tak/vegg og vindusforinger gipses og leveres listefritt.

BESLAG & NØKKELSYSTEM
Dører og vinduer leveres med nødvendige beslag i god design. Hver leilighet får 3 sett nøkler i system, som passer til inngangsdør, eventuelt bod i kjeller, dør i fellesarealer og postkasse.

KJØKKEN-, BAD- OG GARDEROBEINNREDNING
Kjøkkeninnredning m/hvitevarer (komfyr/stekeovn, kjøleskap og oppvaskmaskin) og baderomsinnredning leveres og det kan velges mellom ulike tresorter og laminatfarger på benkeplater. Omfanget av innredningen fremgår av romskjema. Kjøkkenillustrasjoner til den aktuelle leilighet fås ved henvendelse Selger/kjøkkenleverandør. Det avsettes plass til 1 m. garderobe pr. sengeplass.

BAD
Gulv og vegger leveres med keramiske fliser i god kvalitet. Se romskjema. Beboere vil ofte studere alternativer i andre utførelser og prisklasser, dette er selvsagt også mulig her. Leilighetene leveres med veggmonterte klosetter.

WC/VASKEROM/INNVENDIG BOD
Gulv leveres med keramiske fliser m/oppkant i god kvalitet. Se romskjema. Vegger blir malt. Det leveres ett opplegg for vaskemaskin på bad, bod eller vaskerom.

TRAPP TIL TERRASSE Leiligheter med trapp til egen takterrasse leveres åpen med eiketrinn og hvite spiler.

TEKNISKE INSTALLASJONER

OPPVARMING OG VENTILASJON
Bygget vil bli tilknyttet fjernvarmenettet for Kristiansand, for oppvarming av varmt forbruksvann, samt vannbåren varme i form av gulvvarme i bad, stue/kjøkken og entre. Energiforbruket avregnes sentralt av energileverandøren, men vil bli fordelt på den enkelte leilighet, med separate målere i leilighetene for varmt forbruksvann og vannbåren gulvvarme. Differanse mellom sum separate målere og totalforbruk fordeles pro rata på samtlige leiligheter. Hver enkelt leilighet får balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Aggregatet plasseres fortrinnsvis i tak i bad eller WC/bod.

ELEKTRO
Hver leilighet får individuell avlesning av forbruk. Strømforbruk i fellesarealer fordeles etter en omforent nøkkel. Se romskjema for downlights. Leveres mot tillegg mulighet for integrering av flere downlights i andre rom. Hver leilighet får 2 stk. kontakter for tilkobling til TV, bredbånd og telefon.

LYD- / BRANNKRAV
Bygningene blir oppført i henhold til gjeldende tekniske forskrifter.

HEIS
Det blir levert båreheis iht. gjeldende forskrifter.

BRANNALARM
Iht. gjeldende forskrifter.

DIGITAL TV - INTERNETT - TELEFONI
Leilighetene leveres klare for tilkobling til bredbåndsleverandør som blir valgt av utbygger. Fremgår under nøkkelinformasjon i salgsoppgaven

FORBEHOLD
Det vil forekomme endringer av blant annet sjaktplasseringer, veggtykkelser og himlinger pga. kanaler og osv. For øvrig vises det til det som fremgår under "Nøkkelinformasjon".

INFO
Skal det gjøres endringer på plantegninger så medfører dette prosjekteringskostnader for kjøper fra alle berørte fag. Planmessige endringer er omfattende og det vil derfor påløpe prosjekteringskostnader til alle berørte fag selv om det viser seg at tiltaket ikke lar seg gjennomføre. Slike forhold kan ikke avgjøres i forkant uten å engasjere tekniske fag.

ALLE 3D-BILDER OG ANDRE VISUELLE FREMSTILLINGER I PROSPEKTET ER AV ILLUSTRATIV KARAKTER OG INNEHOLDER ELEMENTER SOM IKKE BLIR LEVERT. ENDRINGER VIL FOREKOMME

Ferdigstillelse

Byggestart er vedtatt, og estimert foreløpig overtakelse er sommer 2025. Disse tidspunktene er imidlertid ikke bindende for Selger, ref. også forbeholdene nedenfor.

Senest 90 dager før overtakelse vil Selger kalle inn til overtakelsesforretning. Denne innkalling vil gjelde som avtalt tidspunkt for overtagelse, jf. bustadoppføringslova § 15. Om overtagelsen forsinkes etter at Kjøper har mottatt varsel om overtagelsesforretning, kommer dagmulktbestemmelser i buofl. §18 til anvendelse.

Kjøper er innforstått med at det vil bli nødvendig å utføre den endelige ferdigstillelsen av fellesarealer og utomhusområdet etter overtakelse av den enkelte seksjon. Så snart arbeidet med fellesarealene/utomhusarealene er fullført, innkaller Selger styret i eierseksjonssameiet til særskilt overtakelsesforretning for fellesarealene/utomhusarealene og disse overtas av eierseksjonssameiet ved styret. Kjøper gir styret fullmakt til å overta eller nekte å overta fellesarealet. 

Manglende ferdigstillelse av fellesareal/utomhusarealene anses ikke som en forsinkelse.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

MATRIKKELNUMMER:
Byggene er planlagt oppført på det som i dag er gnr./bnr. 150/1285 og 150/156 i Kristiansand kommune. Før overtakelse vil Selger gjøre de nødvendige sammenføyinger/fradelinger slik at byggene oppføres på ett gnr/bnr. Eiendommen vil seksjoneres etter lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) og leilighetene tildeles eget matrikkelnummer/seksjonsnummer.

AREAL BOLIGER:
Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgaven og i prisliste er angitt som bruksareal (BRA). BRA er det areal av bruksenheten som ligger innenfor omsluttende vegger. I BRA medregnes også areal som opptas av vegger, rør, ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter, o.l. innenfor bruksenheten (NS3940:2012). Dette inkluderer også innglasset balkong.

Primærrom (P-rom) er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom med omsluttende vegger.

Ved beregning av P-rom og BRA er det tatt hensyn til sjakter innenfor omsluttende leilighetsvegger slik dette er inntegnet nå. Selger tar imidlertid forbehold om endringer på dette, se nærmere om dette i forbindelse med Selgers rett til endringer.

MANGLER OG KVALITET:
Arbeidet vil bli utført etter god håndverksmessig standard og i samsvar med den beskrivelse og med de forbehold som er gitt i nærværende salgsprospekt med vedlegg. Beskrivelser går foran tegninger. Leilighetene overleveres i bygge-rengjort stand.

I nyoppførte bygninger vil det normalt oppstå svinn og krymping av materialer, for eksempel svinnriss i mur, mindre riss i maling ved skjøter, hjørner og sammenføyninger som følge av krymping av trevirke og betong, o.l. Slike forhold er ikke å anse som mangler. Kjøper har heller ikke mangelskrav mot Selger for forhold som gjelder vanlig vedlikehold eller skader som oppstår ved at Kjøper bruker seksjonen eller dens utstyr på unormal, uforsvarlig eller feilaktig måte.

Kjøper er kjent med at det i forbindelse med utbyggingen av prosjektets trinn 2 må påregnes ordinær anleggstrafikk- og støy.

AVBESTILLING:
Dersom Kjøper avbestiller før mottak av melding om byggestart, fastsettes avbestillingsgebyret til 5 % av kontraktsummen inkludert evt. mva. Dersom Kjøper avbestiller etter mottak av slik melding, gjelder bustadoppføringsloven §§ 52 og 53. Avbestillingsvederlaget fastsettes i slike tilfeller til Selgers direkte og indirekte økonomiske tap som følge av avbestillingen, herunder tap ved videresalg, med tillegg av fullt vederlag for eventuelle bestilte endrings- og tilleggsarbeider.

Forsikring

Frem til overtakelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Etter overtakelse skal bygg og eiendom forsikres av eierseksjonssameiet, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Beliggenhet

Beliggenhet

Tangen Torv får en beliggenhet som passer de aller fleste. Nært alt du trenger, liker og ønsker - akkurat der du bor. I selve Tangen Torv finner vi en flott restaurant, et bakeri og en hyggelig dagligvare. Et steinkast unna er alt lagt til rette for både strand, trening og hygge, med verdens fineste Kvadratur som nærmeste nabo. En symbiose av tilbud som sammen utgjør et nytt og livlig sentrum innerst på Tangen.

Byggene i første trinn vil sammen forme en naturlig oase i midten. Et frodig torv hvor naboer kan treffes over en varm kaffe en sval ettermiddag - selve symbolet på hva vi ønsker at godt naboskap skal være.

I midten av torvet finner du glasshuset - en privat og unik felles utestue med kjøkken, spiserom, grillmuligheter og masser av plass - alt tilhørende beboerne i Tangen Torv. Her kan du invitere venner og familie på hyggelig sammenkomst, eller rigge til lunsj etter boccia med naboene. Glasshuset skal symbolisere fellesskapet blant beboerne i Tangen Torv - hvor alle selvfølgelig er invitert.

Tomt

Eierform: Fellestomt
Ca. 7.700 kvm. Arealet er ikke eksakt, og avvik vil forekomme ved endelig oppmåling. Et slikt avvik anses ikke som en mangel.

Tomten leveres parkmessig opparbeidet med plen, prydbusker, bed, gangbaner, uteplasser, scene, amfi, glasshus, bocciabane, øvrig beplantning, m.m. Se utkast til utomhusplan for detaljer. Utkastet er ikke endelig, og det vil skje slike endringer som Selger og entreprenør/LARK finner hensiktsmessige. Slike endringer anses ikke som en mangel.

Parkering

Det avsettes inntil ca. 150 parkeringsplasser i byggets parkeringskjeller. Det er valgfritt å kjøpe parkeringsplass. Det gis mulighet til å kjøpe elbillader som tilvalg. Parkeringsplassene fordeles av Selger etter eget skjønn. Leiligheter over 50 kvm. har førsterett til kjøp av parkeringsplass.


Parkeringsplassene/arealene i kjeller er planlagt organisert som én eller flere seksjoner, hvor eier av en parkeringsplass vil få sin leilighet realtilknyttet (en ideell andel av) parkeringsseksjonen.

Det vil være handicapplasser tilgjengelige i eierseksjonssameiet. Disse tildeles beboere som har behov for det, dersom de kjøper parkeringsplass. De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass, forplikter seg til å avgi denne mot bytte til en alminnelig plass, dersom styret i eierseksjonssameiet finner grunn til å tildele HC-plassen til beboer med offentlig dokumentert behov for HC-plass.

Standard parkeringsplass koster kr. 550 000,- og kommer i tillegg til leilighetsprisen.

Det er for øvrig gateparkering på alminnelige vilkår i nærheten.

Det vil være sportsbod i kjeller for de seksjoner som ikke har bod i leiligheten. Sportsboder i kjeller planlegges å bli tilknyttet seksjonene som er tildelt disse på samme måte som for parkeringsplassene.

Frem til overtakelse forbeholder Selger seg retten til å organisere parkeringsplasser og boder på den måten som finnes mest hensiktsmessig, for eksempel som tilleggsdel til den enkelte seksjon, ved at parkerings- og/eller bodarealer organiseres som egne næringsseksjoner eller på annen måte.

Eventuelle overskytende parkeringsplasser, arealer og/eller boder i kjeller eller 1. etg. skal tilhøre Selger, som fritt kan endre arealformål, selge eller leie ut disse.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer, at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. I dette prosjektet skal uterommene ferdigstilles i ulike trinn. Derfor vil ferdigattest først foreligge tidligst når trinn 2 er ferdig.

Dersom eiendommene skal seksjoneres/re-seksjoneres, vil saksbehandling og endelig tinglysing av dette i enkelte tilfeller kunne ta noe tid (også ut over overtakelse).

Reguleringsplan

Eiendommene er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

Planidentifikasjon 1331, TANGEN B1-DEL AV-TANGEN 1-11, ikrafttredelsesdato 16.09.2015. Se vedlegg til salgsoppgave.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig vei, vann og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Følgende tinglyste heftelser vil følge eiendommen:

150/156:
1960/3952-1/93        Best. om vann/kloakkledn., 26.08.1960

1962/5807-1/93        Bestemmelse om bebyggelse, 13.11.1962
                                     rettighetshaver:Knr:4204 Gnr:150 Bnr:1285

2009/325220-1/200    Erklæring/avtale, 08.05.2009 
                                     Bestemmelse om felles infrastrukturanlegg.
                                     Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
                                     Gjelder denne registerenheten med flere

150/1285:

1960/4191-1/93        Best. om vann/kloakkledn., 08.09.1960 
                                     Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

1962/6080-1/93        Erklæring/avtale, 27.11.1962 
                                     Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven - vedr.takgesims

1962/6145-1/93        Erklæring/avtale, 29.11.1962 
                                     Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven - vedr. garasje

2009/325220-1/200    Erklæring/avtale, 08.05.2009 
                                     Bestemmelse om felles infrastrukturanlegg.
                                     Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
                                     Gjelder denne registerenheten med flere
 

Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommene og/eller den enkelte seksjon, herunder heftelser vedr. blant annet vei, vann og kloakk, samt øvrig nødvendig teknisk infrastruktur. Det kan også bli tinglyst andre heftelser som relaterer seg til prosjektet. Dersom slike heftelser ikke er tinglyst ved overtakelse, er Kjøper forpliktet til å medvirke til tinglysning av slike senere.
Fra hovedbølet som eiendommene er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for disse eiendommene.

Det følger av eierseksjonsloven at de andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i den enkelte seksjon for krav mot seksjonseieren som følge av sameieforholdet.

Grunnboken for eiendommene er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har eierseksjonssameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Energiattest

Det antas at seksjonene vil få energiklasse B. Det vil utarbeides fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Dersom seksjonen har lavere energiklasse enn antatt, anses dette ikke som en mangel.

Konsesjon

Ikke konsesjonspliktig.

Om sameiet

Organisering

Bruksenhetene, fellesarealene og evt. næringsarealene organiseres som et eierseksjonssameie etter eierseksjonsloven.

Selger tar forbehold om å velge endelig organisering av eierseksjonssameiet, herunder om alle byggetrinn i Tangen Torv skal organiseres i ett sameie, om næringsdelen av Tangen Torv skal være en del av sameiet (kombinasjonssameie) eller være egen anleggseiendom, om parkeringsplasser og boder skal organiseres som tilleggsdeler/egne seksjoner/egne anleggseiendommer mv. Selger forbeholder seg derfor rett til å foreta nødvendige endringer i vedtekter mv, herunder ved reguleringer som gir Selger nødvendige rettigheter til å realisere prosjekter. Kjøper forplikter seg til å yte nødvendig medvirkning til ev. reseksjonering mv. som viser seg å være nødvendig for at Selger skal kunne realisere prosjektet, blant annet for eventuelt å opprette tilleggsdeler til seksjonene, foreta enkelte justeringer av fellesarealene eller gjøre andre nødvendige justeringer eller tilpasninger, herunder endring som kan medføre endringer i sameiebrøk (nevner) mv. Kjøper forplikter seg til å samtykke til slik reseksjonering i den grad Kjøpers samtykke er nødvendig og/eller ved å avgi fullmakt til å foreta disse justeringene til Selger eller den Selger utpeker. Slike endringer fører ikke til justering av avtalt pris og utgjør ingen mangel.

Kjøper vil få tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir Kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. størrelsen (BRA) på bruksenhetens hoveddel. Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bruksenhet, og bruksrett til eierseksjonssameiets fellesarealer.

Kjøper/seksjonseier plikter å følge eierseksjonssameiets vedtekter. Selger vil forbeholde seg rett til styreplass og med rett til å stemme for flertallet i styret i 3 år fra overtakelse. Utkast til vedtekter kan fås ved henvendelse til megler. Vedtektene kan fritt endres av Selger iht. ovenstående.

Selgeren vil engasjere forretningsfører for eierseksjonssameiet før overtakelsen. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett og vedtekter før boligene er overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel belastes eierseksjonssameiet.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal Kjøper betale dokumentavgift på 2,5 % av tomteverdien. Dokumentavgift blir fordelt pr. kvm. BRA og er foreløpig beregnet til kr. 250 pr. kvm. BRA. Dokumentavgiften vil derfor variere fra ca. kr. 8 000,- for den minste til ca. kr. 59 000,- for den største leiligheten. Beregningen foran er ikke endelig og forutsetter at beregningsgrunnlaget godkjennes av Statens Kartverk.
Kjøper er også ansvarlig for å dekke tinglysningsgebyr for skjøte og pantobligasjoner (p.t. 585,- pr. stk.). Det tas forbehold om endringer i de offentlige gebyrer.

Som oppstartsmidler til eierseksjonssameiet skal Kjøper også betale 50,- pr. kvm BRA som et engangsbeløp Beløpet innbetales til megler eller eierseksjonssameiet før overtakelse iht. instruks fra Selger.

Betalingsbetingelser

Selger eller megler kan kreve at Kjøper fremlegger tilfredsstillende finansieringsbekreftelse.

Hele kjøpesummen innbetales ved overtakelse av leiligheten.

Kjøper skal anses for vesentlig å ha misligholdt sin betalingsforpliktelse ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for hele eller deler av beløpet som forfaller ved overtakelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger. Slik forsinket betaling innebærer altså at Selger har rett til å heve kjøpet og å foreta dekningssalg.

Felleskostnader

Kostnader til drift og vedlikehold av eierseksjonssameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader til kjeller blir fordelt mellom eierne av parkeringsseksjonene.

Felleskostnadene er estimert til ca. kr. 30,- pr. kvm BRA pr. mnd. Utkast til budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at dette er et foreløpig utkast og kan, dersom eierseksjonssameiet ønsker det, endres.

Felleskostnader kan bl.a. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader.
Felleskostnadene inkluderer ikke eiendomsskatt, kostnader til TV, bredbånd, og telefoni, eller kostnader til fjernvarme og varmtvann (listen er ikke nødvendigvis uttømmende). Slike kostnader faktureres den enkelte seksjonseier direkte. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte seksjon, henvises til Kristiansand kommune for nærmere info. Det legges opp til at eierseksjonssameiet (evt. at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv- og internettjenester.

Selger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse. Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Eierseksjonssameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Skatteetaten etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert/bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Gebyr ved videresalg

Dersom Kjøper ønsker å videreselge sin seksjon (transportere sin kontraktsposisjon) før overtakelse, vil det påløpe et gebyr til Selger på kr. 20 000,- inkl. mva. for merarbeid. Dette kan innkreves av Sørmegleren AS. I tillegg kommer eventuelle utgifter ved bruk av megler, som f. eks. meglerprovisjon og gebyrer.

Transport av kontraktsposisjon kan ikke skje uten Selgers samtykke. Slikt samtykke kan nektes på fritt grunnlag. Samtykke vil alltid nektes de siste 6 uker før overtakelse eller dersom opprinnelig Kjøper ikke er forbruker. Ved eventuell transport skal "Avtale om transport av kjøpekontrakt", som kan fås hos Selger eller megler, benyttes.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring på Kjøpers side
etter inngått avtale, påløper det et administrasjonsgebyr på
kr. 8 000,- inkl. mva. som skal innbetales til Sørmegleren AS etter påkrav. Eventuell endring krever Selgers forutgående samtykke.

Selger har rett til å transportere sine rettigheter og forpliktelser til andre selskaper i samme konsern som Selger.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Bygg 1 har fått adressene:
Tangen 9, Tangen 13 og Tangen 27

Bygg 2 har fått adressene:
Tangen 17, Tangen 19 og Tangen 25

Leilighetene kan få tildelt ny adresse når bygningene er ferdig oppført.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Selger stiller garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jf. bustadoppføringsloven  § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at kjøpekontrakten er signert av begge parter.

Dersom Selger ønsker å få utbetalt forskudd, eventuelle delinnbetalinger og resterende del av kjøpesum før hjemmelsovergangen, stiller Selger garanti etter bustadoppføringsloven § 47 siste ledd.

Tilvalg / Endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger med hensyn til hvilke tillegg og endringer som Kjøper kan kreve og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.

Selger vil etter byggestart utarbeide en tilvalgsmeny hvor mulige endringer/tilvalg, priser og frister for beslutning vil fremkomme.

Adgangen til å kreve tilvalg/endringer er i enhver situasjon begrenset til 15 % av kjøpesummen. Kjøper vil heller ikke ha rett til å kreve tillegg/endringer som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for Selger som ikke står i forhold til Kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider.

Dersom Kjøper ønsker å endre planløsning, vil dette medføre prosjekteringskostnader for alle berørte fag, selv om det viser seg at tiltaket ikke kan gjennomføres og/eller endringen/tillegget ikke kan kreves. Kjøper må uansett dekke disse kostnadene. Kjøper kan under enhver omstendighet ikke kreve at ventilasjonsanlegg, el-skap, avløp og vanntilførsel flyttes.

Selger har rett til å ta betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger o.l., jf. bustadoppføringslova § 44.

Tilvalg skal bestilles og avtales direkte med utførende entreprenør og faktureres direkte mellom Kjøper og utførende entreprenør. Selger skal imidlertid ha kopi av samtlige meldinger mellom partene. Bestilling må være utførende entreprenør og Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastsettes av Selger.

Inngås kjøpsavtale etter byggestart, er Kjøper kjent med at mulighetene for tilvalg/endringer er begrenset, herunder at frister for tilvalg/endringer kan være utløpt.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer av alle deler av prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets, herunder den enkelte seksjons, kvalitet eller standard. Endringene vil blant annet kunne gjelde arkitektoniske forhold, materialvalg, endringer i konstruksjonen og/eller tomtetilpasninger. I forlengelsen av dette vil det i enkelte seksjoner komme sjakter eller rørføringer som ikke er vist på tegninger. Selger kan også endre opparbeidelse og utforming av fellesarealer. Endringer kan også bli nødvendig som følge av kommunens byggesaksbehandling, herunder krav i ramme- og/eller igangsettelsestillatelser eller andre tillatelser. Selger har også rett til å endre antall enheter i prosjektet.
Selger kan foreta de endringer i seksjoneringsdokumenter (vedtekter mv) som er nødvendig som følge av slike endringer.

Dersom Selger foretar endringer som beskrevet foran, er dette ikke å anse som mangler ved ytelsen.

Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om relevante endringer.

Forbehold om realisering

Frem til det er gitt melding til Kjøper om byggestart, kan Selger (på hvilket som helst grunnlag) velge å kansellere prosjektet. Ved slik kansellering bortfaller kjøpsavtalen mellom Selger og Kjøper, uten at verken Selger eller Kjøper av den grunn får noen form for krav mot hverandre.

Dersom Selger innen 31.03.2023 ikke har gitt Kjøper melding om byggestart, kan Kjøper velge å trekke seg fra kjøpsavtalen ved å gi skriftlig melding om dette til Selger. Dersom Kjøper velger å stå ved avtalen, har Selger fremdeles rett til å kansellere prosjektet på samme vilkår som nevnt foran.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte seksjoner og parkeringsplasser og boder. Prisene i dette prospektet gjelder frem til 01.12.2022.

Alle perspektiver, modeller, illustrasjoner, møblerte planskisser eller andre visuelle fremstillinger er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det samme gjelder angitt utsikt. Det tas således forbehold mht. at nevnte visuelle fremstillinger kun er ment som illustrasjon og at avvik vil forekomme. Dette gir imidlertid ikke Kjøper noen form for krav mot Selger.

For øvrig er alle opplysninger i denne salgsoppgaven med vedlegg gitt med forbehold om rett for Selger til å foreta slike endringer som Selger finner nødvendige. Det tas også forbehold om trykkfeil.
Kristiansand kommune og 5 personer i tilknytning til prosjektet har forkjøpsrett i prosjektet. Selger vil forsøke å avklare om disse ønsker å tiltre forkjøpsretten før salgsstart.

Visning

Tomten kan fritt besiktiges, likevel slik at interessenter ikke har tilgang til byggeplassen under byggeperioden uten følge av Selgers representant eller megler. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Megler kan kontaktes for visning/presentasjon.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som Kjøper har fått eller som Kjøper burde skaffet seg tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel forhold Kjøper har blitt eller burde blitt oppmerksom på, herunder forhold som Kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale inngås.

Budgivning

Avtale om kjøp inngås ved at Kjøper benytter skjema "Kjøpetilbud til fastpris" som kan fås hos megler og inngir dette til Sørmegleren AS v/ ansvarlig megler. Med alle kjøpetilbud må det vedlegges kopi av gyldig legitimasjon. Selger står fritt til å akseptere eller avslå kjøpetilbudene. Selger anses først å ha gitt aksept på tilbudet når Selger og Kjøper har signert Selgers standard kjøpekontrakt.

Eiendomsmeglerlovens regler om budfrist kommer ikke til anvendelse.

Oppgjør vil bli foretatt av Sørmegleren AS og gjennomføres etter alminnelige rutiner.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Boliger hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-22-0335

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-22-0335. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

DETTE SALGSPROSPEKTET ER IKKE FULLSTENDIG UTEN:

Prisliste
Etasjetegninger
Romskjema
Byggeteknisk beskrivelse
Forslag til driftsbudsjett
Utomhusplan, ikke endelig
Foreløpig kjøpekontrakt
Utkast vedtekter og husordensregler
Reguleringsplan/bestemmelser
Kjøkkentegninger

Ansvarlig megler

Advokat / Eiendomsmegler Fredrik O. Haanes, tlf. 95 08 47 48

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

24.05.2022
Produktnr: 3060619