VESTNES

Buråsveien 59A - leilighet 3F

Prisantydning
2 190 000 kr
Omkostninger
8 900 kr
Andel fellesgjeld
21 851 kr
Totalpris
2 220 751 kr
Formuesverdi
462 725 kr
Formuesverdi sekundær
1 758 353 kr
Felleskostnader
6 500 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1989
Internt bruksareal (BRA‑i)
76 ㎡
Bruksareal
79 ㎡
Tomteareal
4 847 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
1
Eierform
Andel
Eiendomstype
Andelsleilighet

Oversikt

Praktisk leilighet i trivelig og sentrumsnært boligområde - fine og solrike uteområder - parkering i fellesområde

Om eiendommen

Oppvarming

Peisovn i stuen. Varmekabler på badet. Ellers basert på annen elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Mandal sentrum, følg Bryggegata/Nygata til t-krysset og ta til høyre inn i Fr.Nansensvei. Følg denne veien i ca 1 km forbi skolene og dagligvarebutikk og ta så inn til venstre i Buråsveien. Etter ca 600 meter kommer Buråsveien 59 på høyre side av veien. Leiligheten ligger i 3. etg og er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.

Offentlig kommunikasjon

Taxus Mandal stopper ved bussholdeplassen ved inngangen til området hver time på hverdager mellom ca kl: 08.00 til ca kl: 19.00 og lørdager hver time mellom ca kl: 10.00 og kl: 17.00 Rutetabell finnes på AKT.no.

Parkering

Det blir tildelt en parkeringsplass på fellesområdet. Styrets leder opplyser at det er vedtatt at det skal oppføres 5 garasjer som skal selges til beboerne dersom det er stor nok interesse. Tildelingen foregår etter "førstemann til mølla"-prinsippet. Forrige byggetrinn på 5 garasjer er utsolgt.

Beliggenhet

På fin solrik tomt i Buråsveien på Vestnes med kort vei til sentrum, dagligvarebutikk, turterreng, golfbane, idrettsanlegg mm. Fra leiligheten er det fin utsikt mot de fine fellesområdene og småhusene. Området rundt vedlikeholdes i fellesskap og består av plen, bed, gang/kjøreveier, garasjer og felles parkeringsplass til beboere og gjester. Det går jevnlig Taxus (liten buss) fra Buråsveien og til sentrum.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 22.11.1991. Ferdigattesten gjelder Boligblokk - 34 leiligheter. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.  Det er felles vannmåler i borettslaget og forbruk fordeles etter areal. Kostnadene inngår i felleskostnadene.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger, tilhører reguleringsplan Vestnes (ID7), datert 06.09.2007.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Evt. utleie av leiligheten krever samtykke fra borettslagets styre. Se § 7 i vedtektene som er vedlagt prospektet.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/160/1425:
29.12.1988 - Dokumentnr: 6224 - Erklæring/avtale
grunnavståelse VAE
----------
Diverse påtegning
Dokumentet er registrert 29.12.88 med dokumentnr. 6224


29.12.1988 - Dokumentnr: 6225 - Erklæring/avtale
Kiosk for VAE


29.12.1988 - Dokumentnr: 6226 - Erklæring/avtale
Jordkabel VAE


20.03.1990 - Dokumentnr: 1240 - Rettigheter iflg. skjøte
for Mandal kommune m.m.
Gjelder denne registerenheten med flere


23.08.1995 - Dokumentnr: 3111 - Erklæring/avtale
Best. vedr. tilfluktsrom


28.07.1988 - Dokumentnr: 3533 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:160 Bnr:1417


25.10.1989 - Dokumentnr: 5064 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4205 Gnr:160 Bnr:1430


22.05.1998 - Dokumentnr: 1832 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4205 Gnr:160 Bnr:1451


01.01.2020 - Dokumentnr: 2869 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1002 Gnr:160 Bnr:1425


Kommentar Bo/Driveplikt

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Info energiklasse

Eiendommen selges ved fullmektig og det er ikke laget energimerking. Det må derfor tas høyde for Rød G.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Tinglysning av hjemmelsovergang: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
Forhåndsvarsling av forkjøpsrett kr 0,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 5 100,-
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,-
 
Sum omkostninger: kr 8 900,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Området består av en stor blokk med flere småhus rundt. Fine fellesområder rundt boligene som er pent opparbeidet med plen, bed, gangveier og felles parkeringsplasser. Fin natur i umiddelbar nærhet.

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Leif Vinsjevik den 29.11.2023, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Leiligheten ligger i ett etablert bolig og leilighetskompleks i Buråsveien og er en del av Buråsen borettslag. Ligger i gangavstand til sentrum, idrettsplass, turområder samt skoler og barnehager. Tomten har gode solforhold og ligger i
ett felles område med leiligheter og andre boliger. Leiligheten ligger som en del av ett sameie hvor utvendige forhold anses som fellesareal og kostnader for alle utvendige forhold blir dekket av sameie.
Leilighetskomplekset er bygget i 1988-1990 og fremstår på befaringsdagen som velholdt innvendig men med overflater fra byggeår. Det er blitt opplyst at utvendig fasade med kledning og vinduer /skyvedør skal utbedres i 2024.

Nevneverdige sammendrag med TG2:
-Generell alder på vinduer, dører, kjøkken og andre overflater.
-Rekkverkshøyde veranda bør forhøyes til minst 1 meter høyde.
-Waterguard rundt utsatte installasjoner bør monteres.
-Det anbefales el-tilsyn på elektrisk anlegg.

Nevneverdige sammendrag med TG3:
-Baderom bør fullt oppgraderes pga. alder.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Solrik sørvendt veranda med god utsikt mot Vestnes.
-Nærhet til sentrum ,idrettsplass og turområder.
-Stor stue og kjøkken.
-Felles parkering i området.
-Felles sykkelparkering i kjeller.
-Heis er installert.

 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Våtrom > Etasje 3 > Bad/vaskerom > Generell

TG2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Dører (megler anfører: det foreligger iflg styreleder i sameiet en plan for utskiftning av skyvedør/vinduer i 2024, se mer under punktet Fellesutgifter)

TG 2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
Utvendig > Vinduer
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Innvendig > Innvendige dører
Kjøkken > Etasje 3 > Stue/kjøkken > Overflater og innredning
Kjøkken > Etasje 3 > Stue/kjøkken > Avtrekk
Tekniske installasjoner > Vannledninger
Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: kombiskap, komfyr, vaskemaskin og oppvaskmaskin.

Diverse

«Det opplyses om at selger har en familierelasjon til en ansatt i Sørmegleren AS. Relasjonen omfattes ikke av forbudet om egenhandel i eiendomsmeglingsloven § 5-3.»

Legalpant

Borettslaget har legalpant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierne har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55230163. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/160/1425:
29.12.1988 - Dokumentnr: 6224 - Erklæring/avtale
grunnavståelse VAE
----------
Diverse påtegning
Dokumentet er registrert 29.12.88 med dokumentnr. 6224


29.12.1988 - Dokumentnr: 6225 - Erklæring/avtale
Kiosk for VAE


29.12.1988 - Dokumentnr: 6226 - Erklæring/avtale
Jordkabel VAE


20.03.1990 - Dokumentnr: 1240 - Rettigheter iflg. skjøte
for Mandal kommune m.m.
Gjelder denne registerenheten med flere


23.08.1995 - Dokumentnr: 3111 - Erklæring/avtale
Best. vedr. tilfluktsrom


28.07.1988 - Dokumentnr: 3533 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:160 Bnr:1417


25.10.1989 - Dokumentnr: 5064 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4205 Gnr:160 Bnr:1430


22.05.1998 - Dokumentnr: 1832 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4205 Gnr:160 Bnr:1451


01.01.2020 - Dokumentnr: 2869 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1002 Gnr:160 Bnr:1425


Info kommunale avgifter

Eiendomsskatt og kommunale avgifter inkl forbruk på vann/avløp dekkes av fellesutgiftene.

Polisenummer

8544869

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Bredbånd og TV fra Telenor.

Sammendrag selgers egenerklæring

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Spørsmålene i egenerklæringsskjema er derfor ikke besvart. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Forsikringsselskap

Tryg

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Meglers vederlag er avtalt til kr 45 000 inkl. mva. i provisjon.
Videre er det avtalt tilrettelegging kr 14.800,-, oppgjørshonorar kr 10.900,- og markedsføring kr 6.600,-. I tillegg belastes selger direkte utlegg. 
 
Totalt ca. kr 77 300,- inkl. mva.

Visning

Produktnr: 55862A6F-2617-48EF-98DC-BE431573902A