RANDESUND/BUANE

Buaneveien 70

Prisantydning
17 000 000 kr
Omkostninger
442 000 kr
Totalpris
17 442 000 kr
Formuesverdi
995 363 kr
Formuesverdi sekundær
3 782 379 kr
Byggeår
1750
Internt bruksareal (BRA‑i)
248 ㎡
Bruksareal
255 ㎡
Tomteareal
2 774 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

PRAKTFULLT LANDSTED MED LANG STRANDLINJE OG STORT BRYGGEANLEGG. MEGET SOLRIKT PÅ PENT OPPARBEIDET TOMT-INGEN BOPLIKT!

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Unik bolig på en stor solrik flott opparbeidet tomt med lang strandlinje og stort bryggeanlegg med plass til mange båter. Usjenert og solrik vestvendt tomt, med flott utsikt mot skjærgården. Eiendommen ligger midt i det beste av skjærgård! Tømmerstø brygge med marina og kolonial, Skippergada og Torsøya i umiddelbar nærhet. Kort vei over Kvåsefjorden til Ulvøysund, Gamle-Hellesund og Blindleia. Store deler av boligen ble oppgradert rundt 2000, og inneholder blant annet:

1. etg. Trappehall, Vaskerom m/kjølerom, romslig bad, kjøkken, kontor, spisestue og 2 stuer. Stor innvendig bod
2. etg. Bad, loftstue, fire soverom. Bortsettingskott.

God lagringsplass på loft og kjeller.

Fin opparbeidet tomt med garasje, stor hage, terrasser, brygge og en fantastisk strandlinje.

Oppvarming

Varmepumpe med 2 innerdeler, varme i gulv i hall, kontor og bad/wc i 1. etasje og peisovn på kjøkken.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Kr.Sand: Kjør mot Randesund ca. 14,5 km (forbi bla. Kongshavn og Stangenes) mot Buene. Ta av til høyre etter ca. 800 meter. Det vil bli godt skiltet
med Sørmegleren visningsskilt ved fellesvisning.

Parkering

Frittliggende dyp garasje og parkering på tomten.

Beliggenhet

Fantastisk eiendom helt i vannkanten ytterst på Vestre Buane i Randesund i flotte naturskjønne omgivelser. Egen strandlinje i en mindre "havn". Her
er man rett ut i båtleia ved "Stanggapet" og det er kun en kort båttur ut via Kvåsefjorden til Ulvøysund (Lillesand). Det er også kun en kort båttur til kjente
fristeder i båt som "Skippergada", "Stokken" og "Nåløye", samt Tømmerstø Brygge hvor det er butikk på sommerstid. Det er ca. ca 200 meter til badestrand ( Valsviga). Eiendommen ligger i meget rolige omgivelser. Fra eiendommen er det en kort kjøretur til Sørlandsparken, Dyreparken og til Kjevik Lufthavn. Ca. 15 km til sentrum av Kristiansand.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger tillatelse om oppføring av steinmur mot sjøen datert 27.04.2005.

Det foreligger tillatelse om lagring av 3000 liter bensin i nedgravd tank datert 16.06.1971.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei og vann. Eiendommen har septiktank/ slamavskiller. Det gjøres oppmerksom på at Kristiansand kommune har rett til å gi pålegg om kortslutning av septiktank og kreve til tilkobling til offentlig avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan for Buane i Randesund , datert 12.12.2001. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Eiendommen ligger innenfor 100-metersbelte mot sjø/vassdrag. Kjøper må være oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner på eiendommen er i 100-metersbeltet. All utvikling, herunder terrengendringer, bygging m.m. er søknadspliktige tiltak som krever dispensasjon etter plan og bygningsloven.

Eiendommen grenser til friområde. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging m.m.

Eiendommen ligger i bevaringsområdet. Den bestående bebyggelsen i området tillates ikke revet. Bestående bygning kan utbedres, moderniseres og ombygges forutsatt at bygningens eksteriør med hensyn til målestokk, form, detaljering, materialbruk og farger blir opprettholdt.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

13.07.1951 - Dokumentnr: 501293 - Bestemmelse om båt/bryggeplass. Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold.
11.11.2005 - Dokumentnr: 20930 - Jordskifte. Grensegangssak/rettsutgreiing vedr. landingsrett med båt i Vestre Buane. Sak nr. 16/2004.

Kommentar konsesjon

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Kommentar Bo/Driveplikt

Det er ikke boplikt på eiendommen.

Info energiklasse

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 425 000,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 442 000,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Thomas Adler Olsen den 16.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato 29.04.2024. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Boligen ble oppført i ca. 1709 og er påbygd/ombygd og ble oppgradert, renovert utvendig og innvendig i 1999. En bør merke seg at boligen er gammel ca. 315 år og inneholder
bygningsdeler i fra byggeår, og at når det blir høyvann kommer det vann inn i kjelleren i fra sjøen. For øvrig må hele Tilstandsrapporten leses i sin helhet. 

Følgende avvik har fått TG3: 
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Etasjeskillere er oppført i trekonstruksjoner i fra byggeårene. Innvendige vegger og gulver har synlige, merkbare sig/retningsavvik i begge etasjer som er normalt for gamle boliger. Det ble målt ca. 40 mm. sig/avvik med gulvlaser gjennom hele rommet i stue, spisestue, kjøkken på befaringen, og ca. 80 mm. sig/avvik med gulvlaser gjennom hele rommet i loftstuen som har mest sig/avvik. Alle gulver ble ikke kontrollert med laser på befaringen. Det er spor/merker, råteskader etter morr/borebiller flere steder i treverk i fra byggeår, bla. i kjelleren, på kaldtloft og kott. Vegger i boligen er oppført som massive, laftede trevegger i fra byggeårene og flere skader kan påregnes i lukkede konstruksjoner ut i fra alder. Ytterlige kontroll anbefales. Vurdering av avvik: • Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Konsekvens/tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring. Div. reparasjoner, utskiftinger kan påregnes og kontroll/sanering av fagfolk anbefales. Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000.

Våtrom > Loftsetasje > Bad > Generell: Baderommet er gammelt, ukjent årgang og har vinyl belegg på gulvet med fotlister, baderomstapet på vegger og skråtak. Støpejerns-sluk i
gulvet og gamle kobber-vannrør, og toalett, badekar og baderomsinnredning med servant er montert. Baderommet har ikke ventil eller elektrisk styrt vifte montert, og dørkarmen har ikke luftespalte for tilluft til rommet. Fotlister benyttes normalt ikke i våtrom, vinyl belegget er kuttet rundt sluken (ikke klemt i sluken) og vinyl belegget er ikke lagt inn under badekaret hvor det er synlig gamle belegg fliser. Dører på innredningen har noe fuktsvelling etc. og kran lekker. Gulvet har litt fall og det ble målt høydeforskjell på over 25 mm. i
fra topp dørterskel til topp sluk i gulvet under innredningen på befaringen. Det ble ikke målt unormale fuktverdier med fuktindikator på overflater i baderommet på befaringen. Renovering av baderommet kan påregnes ut i fra bla. alder, mht. membraner, sluk, røropplegg m.m. Vurdering av avvik: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Konsekvens/tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000.

Våtrom > 1. etasje > Vaskerom > Ventilasjon: Vurdering av avvik: Rommet har ingen ventilasjon. Vaskerommet har ikke ventil eller elektrisk styrt vifte, og dørkarmen har ikke luftespalte for tilluft til rommet. Konsekvens/tiltak: Mekanisk avtrekk og tilluft må etableres. Kostnadsestimat: Under 10 000.
 
Følgende avvik har fått TG2: 
Utvendig > Veggkonstruksjon - 2.
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft.
Utvendig > Vinduer - 2.
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - 2.
Innvendig > Overflater - 2.
Innvendig > Radon.
Innvendig > Pipe og ildsted.
Innvendig > Rom Under Terreng.
Innvendig > Innvendige dører.
Innvendig > Andre innvendige forhold.
Våtrom > 1. etasje > Vaskerom > Overflater vegger og himling.
Våtrom > 1. etasje > Vaskerom > Overflater Gulv.
Våtrom > 1. etasje > Vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt.
Våtrom > 1. etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt.
Spesialrom > 1. etasje > Kjølerom > Overflater og konstruksjon
Tekniske installasjoner > Vannledninger - 2.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør - 2.
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank.
Tomteforhold > Drenering.
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter.
Tomteforhold > Terrengforhold.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap/kombiskap, oppvaskmaskin og komfyr/stekeovn/koketopp.

Diverse

Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no. 

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

13.07.1951 - Dokumentnr: 501293 - Bestemmelse om båt/bryggeplass. Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold.
11.11.2005 - Dokumentnr: 20930 - Jordskifte. Grensegangssak/rettsutgreiing vedr. landingsrett med båt i Vestre Buane. Sak nr. 16/2004.

Info kommunale avgifter

Renovasjon kommer i tillegg. Beregnet årsbeløp for 2024 er kr. 2.986,-. Gebyret faktureres i forhold til antall tømminger.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 1: På badet i 2 etasje er det en kran som lekker på vasken.
Pkt. 2: Hele badet ble renovert med nye fliser på gulv, våtromsplatet på vegg, nytt dusjkabinett og ny vask. Arbeid utført av faglært Byggmester K. Olsen i 2006.
Pkt. 4: Ble byttet en ytterdør og karm på baksiden. Arbeid utført av pensjonert byggmester i 2023.
Pkt. 7: Ved høyvann kommer det vann inn i kjelleren fra sjøen (vann inn-vann ut).
Pkt. 10: Alt av det elektriske ble tatt i hele huset. Nye lesninger, nye kontakter og nytt sikringsskap. Arbeid utført av faglært Byggmester K. Olsen i 1999.
Pkt. 14: Det er nedgravd oljetank på eiendommen. Ok tilstand - er tømt.
Pkt. 15: Ble byttet «hjerne» på varmepumpe i 2024 av montasje og varme. Arbeid utført av faglært Montasje og varme i 2024.
Pkt. 18: Ble satt inn 2 peiser i 1999.
Pkt. 32: Boligen er et hus fra 1709 som ligger ved kysten utsatt for vær og vind. Krever konstant vedlikehold og d har vært byttet noen planker va
kledningen stort sett hvert år. I 2023 ble hjørnet på ene siden av huset byttet.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: 71A3B50E-661C-4E14-8351-4EEE680F2676