Bryneheia

Brynelia 4

Prisantydning
2 990 000 kr
Omkostninger
91 220 kr
Totalpris
3 081 220 kr
Formuesverdi
655 536 kr
Formuesverdi sekundær
2 359 929 kr
Kommunale avgifter
15 614 kr / år
Byggeår
1971
P-rom
160 ㎡
Bruksareal
200 ㎡
Tomteareal
1 160 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

BUD ØNSKES! Sentralt beliggende enebolig med garasje på pent opparbeidet tomt.

Om eiendommen

Standard

Pent oppgradert enebolig med gjennomgående normal standard. Gulvene er i hovedsak belagt med parkett og fliser.  Veggene er bekledd med tapet, malte flater og panel.

Lys og trivelig vinkelstue i hovedetasje med gode vindusflater som gir godt med lys inn. På kalde dager kan man fyre opp i vedovnen som står fint sentrert i stuen og skaper stemning/varme. Stuens utforming gir rom for møblering i forskjellige soner. Utgang til en solrik terrasse i front. Ved spesielle anledninger kan man dekke opp til langbord ved kjøkkenet, som har en åpen, men naturlig avgrensning fra stuen.

Meget godt utstyrt og flott utformet kjøkken fra Hamran med mye skap- og benkeplass. Kjøkkenet har en god planløsning, noe som gir rom for en god arbeidsplass. Her har man alle hvitevarer integrert; oppvaskmaskin, kombiskap, koketopp, ventilator, komfyr, mikro og kaffemaskin. Hardfør benkeplate i stein, som er enkelt å holde ren, og en drøm å bake på.

Boligen er utstyrt med 2 bad, fordelt med ett i hver etasje. Badene har fliser på gulv og vegger, samt varmekabler i gulv. Badet i 1. etasje er innredet med dusjløsning med skyvedører, toalett, bidé og baderomsinnredning. Det ligger klargjort rør til evt. å sette inn badekar.
Badet i underetasjen er innredet med dusjløsning med skyvedører, toalett og baderomsinnredning.

I underetasjen ligger en praktisk kjellerstue med flere bruksmuligheter. Rommet er i tillegg til å ha varmekabler i gulv utstyrt med vedovn.

Boligen er i dag innredet med 4 soverom, hvorav 2 er godkjent ihht. opprinnelige tegninger. Rommene er gode i størrelse. Hovedsoverommet ligger i 1. etasje. Rommet har skyvedørsgarderobe og utgang til terrassen i front. 

Direkte tilknytning mellom garasje og huset. Her kan man parkere i en tørr garasje og gå videre inn til boligen.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 160 kvm, Bruksareal: 200 kvm, Grunnflate: 110 kvm Sekundærrom: 40 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 110 m² - 1. etg. 90 m²

P-rom inkl: Hall, vaskerom, 2 bad, mellomgang, 3 soverom (se meglers anmerkning under ferdigattest), kjøkken, stue og kjellerstue.

S-rom inkl.: Garasje og Boder

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1971

Påkostning og modernisering

Boligen er jevnt vedlikeholdt og modernisert.

3 vinduer til kjellerstue og soverom i underetasje er kjøpt inn,. Medfølge handelen.

Oppvarming

Der er varmekabler i hall, kjellerstue, samt i begge soverom i underetasjen. Det er vedfyring i kjellerstue og i stuen i hovedetasjen.
Videre er det installert varmepumpe i gang.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Det er en nedgravd oljetank på tomta, som må saneres. Selger har vært i kontakt med kommunen, som opplyser at tanken kan fylles igjen med sand/pukk. Oljetanken er tømt.
Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no. Det vil være kjøpers ansvar å foreta grep med oljetanken for å være i tråd med gjeldene krav.
 

Diverse

Det er lagt inn fiber i boligen

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av John Terje Knutsen den 17.03.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Boligen på Bryneheia 4 ble oppført i 1971 og har to etasjer, underetasje og hovedetasje. Boligen fremstår jevnt over i god teknisk stand og godt vedlikeholdt og i varetatt. Over de siste årene har det blitt gjort oppgraderinger, utskiftninger og moderniseringer. Det vil være enkelte konstruksjoner som grunnet alder eller forskrifter har avvik. Det vil også være enkelte for / konstruksjoner som på sikt må påregnes utskiftet.
Viser for øvrig til rapportens enkelte punkter som må nøye gjennomgås.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
 
Enebolig
STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Utvendig > Utvendige trapper 
Det er ikke montert rekkverk. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
 
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20mm innenfor en lengde
på 2 m. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
På soverom i 1 etasje er det registrert en høydeforskjell på 15mm over 2 meter.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad 
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
Det er målt at det ikke er fall til sluk (motfall).
 
Tomteforhold > Oljetank 
Det foreligger krav om sanering av oljetank.
 
AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbruktpå taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
 
Utvendig > Vinduer -
Mindre råte i nedre karm på viduer.
 
Innvendig > Radon 
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
 
Innvendig > Pipe og ildsted 
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
 
Innvendig > Innvendige trapper 
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
 
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
Det er avvik: Ukjent løsning på membran ved terskel.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad
Det er avvik: Toalett er montert med skruer ned i gulv.
 
Våtrom > Ventilasjon > Bad
Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende. Rommet har kun naturlig ventilasjon.
 
Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom 
Rommet har kun naturlig ventilasjon. Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende.
 
Tomteforhold > Drenering 
Det er påvist andre avvik:
Grunnmurplast ved garasjen har seget, mindre saltutslag i garasje. Grunnmurplaten ligger noe under terreng ved siden av boligen.
 
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter 
Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. Synlig sprekk i garasjen.
 
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger  
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

1. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Svar Ja, kun av faglært
Beskrivelse Flislagt hovedbad og gjestebad
Arbeid utført av Fliseleggeren Karl Reinertsen

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
 Ja..hovedbad ble bygget om samme med gjestead
2.2 Er arbeidet byggemeldt?  Nei 
 
4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
Svar Ja, kun av faglært
Beskrivelse All ombygging/oppgardering er utført av dem
Arbeid utført av Karl Nygård rørleggerforetning Farsund

6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
 Ja
Beskrivelse La skifer på garasjetak/terasse uten membran. Etter noen år oppsto lekkasje Fjernet alt og la på forskriftsmessig og
nye fliser

7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?  Ja
Beskrivelse Måtte flytte feieluke da vi la nytt gulv og den måtte da flyttes høyere opp.

 11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Svar Ja, kun av faglært
Beskrivelse De har hatt all oppgrardering og eventuelle reperasjoner fra dag en
Arbeid utført av Tjørves Elektriske

11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?  Ja

12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)   Ja
Beskrivelse Kontroll av inspektør fra LOS

16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Svar Ja, kun av faglært
Beskrivelse Huset påbygd med ny garasje /terrasse i 1986 og nye lekter og stein ble lagt på tak.
Arbeid utført av Byggmester Karstein Brox

18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?  Ja
Beskrivelse Gammel garasje ble bygd om til ekstra soverom og kjølerom

18.1 Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?   Ja
Beskrivelse Det vil jeg anta da denne jobben ble utført samtidig med bygging av ny garasje av byggmester Karstein Brox

Beliggenhet

Adkomst

Fra Abraham Bergesvei ta av til venstre opp i Bryneheia. Boligen ligger på venstre side merket med til salgs plakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Beliggende i etablert boligfelt i Vanse. Korte avstander til butikker, servicetilbud, skoler etc.
Kort kjøretur til gode rekreasjonsområder med turstier på Lista strendene, Lista fyr, Nordberg fort etc.
Lekeplass på andre siden av gata, og den populære Selvågparken med sentrum ligger en spaserstur unna.

Tomt

Areal: 1 160 kvm, Eierform: Eiet tomt
Pent opparbeidet tomt med plenlagte området, beplantede bed, steinlagt tun og hekk/busker.
Koselige opparbeidede uteområder, hvor man kan sitter på sommeren i lune omgivelser og lang kveldssol.

Parkering

På egen tomt og i egen garasje.
Automatisk portåpner.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 03.10.1972. Ferdigattesten gjelder boligen. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.
Garasje og ominnredning av deler av kjelleren er godkjent, dog foreligger det ikke ferdigattest på tiltaket.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. I hovedetasjen er badet utvidet ved at man har implementert ett soverom og ett soverom er tatt inn som en del av stua.
I underetasjen er det etablert ett soverom, hvor det på tegningene er inntegnet kjøkken. Bad er utvidet med å implementere en bod. Et kontor er etablert i et rom som på tegningene er godkjent til bod. Vegg mellom vindfang/gang, samt mellom stue/kjøkken er fjernet.
De ombygde rommene (som var boder)  er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Bolig, tilhører reguleringsplan Bryneheia datert 14.03.1977 På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen

Radonmåling

Boligen er ikke radonmålt.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,-)) 91 220,- (Omkostninger totalt) 3 081 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 15 614 pr. år pr. 2021.
Inkluderer vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten for 2021 utgjorde kr. 2.412,-. Beløpet faktureres sammen med de kommunale avgiftene.

Formuesverdi

Primær: Kr. 655 536,- for år 2020.
Sekundær: Kr. 2 359 929,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Brynelia 4, Gnr. 21 Bnr. 205 i Farsund kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: alle integrerte hvitevarer på kjøkkenet.
Møbler/inventar som er i boligen ved visning kan medfølge om ønskelig.

Selger opplyser at kaffemaskinen fungerer, men at det bør gjøres en service, da det må byttes en slitedel i maskinen.

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0030

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0030. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350)
Oppgjør (Kr.7 100)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 2 990 000,-) (Kr.53.820 )
Tilrettelegging (Kr.13 900)
Totalt kr. (Kr.81 755)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3058217