Arendal

Brinken 40

Prisantydning
1 990 000 kr
Omkostninger
9 200 kr
Andel fellesgjeld
196 689 kr
Andel fellesformue
31 338 kr
Totalpris
2 195 889 kr
Formuesverdi
428 847 kr
Formuesverdi sekundær
1 629 620 kr
Felleskostnader
3 306 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1980
Internt bruksareal (BRA‑i)
79 ㎡
Bruksareal
79 ㎡
Tomteareal
5 363 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
2
Eierform
Andel
Eiendomstype
Andelsleilighet

Oversikt

Lettstelt rekkehus beliggende i attraktivt område med meget gode solforhold og nydelig utsikt. Alt på ett plan

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Praktisk og lettstelt bolig med alt på en flate. Inneholder: Gang, stue med åpen kjøkkenløsning, vaskerom, bad og 2 soverom. I tillegg kommer 2 boder.

Gang med parkett på gulv, malte flater på vegg. Stue med åpen kjøkkenløsning. Parkett på gulv, malte flater på vegg. Skyvedør ut til solrik veranda. Vedovn. VVbereder i kjøkkeninnredning. (Komfyr, oppvaskmaskin, fryseskap og kombiskap med kjøl og frys medfølger. Det er opplyst om at frysedelen av kombiskapet er noe defekt). Vaskerom med belegg på gulv, malte flater på vegg. Skyllekum. Skap. (Vaskemaskin medfølger). Bad med belegg på gulv, tapet på vegg. Wc, vask og dusj. (WCen har en mindre skade) 2 soverom med parkett på gulv, malte flater på vegg. Skap. 2 boder med malt gulv, malte flater på vegg. Hyller. Dør ut fra den ene boden.

Oppvarming

Elektrisk og ved

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum kjør til toppen av Vestregate og gjennom tunellen til Barbudalen. Ta 4 utkjøring i rundkjøring opp Jens Gjerløwsvei. Følg veien videre, Gml. Songevei til kryss som fører mot Birkenlund. Hold venstre. Ta videre på Ingeborgdalen til du kommer til veikryss nr. to. Ta her til høyre, opp Store Solåsen - Nesten på toppen av bakken tar du inn til høyre.
Velkommen til Brinken - Følg veien og kjør opp til øvre del av Brinken-område.
Velkommen til Brinken 40!

Parkering

Parkeringsplass nr. 141 på taket av parkeringshus.
Det gjøres oppmerksom på at det er planer om nytt parkeringsanlegg på Brinken. Det kan da være snakk om at leie for parkeringsplassene vil øke.

Beliggenhet

Sollia borettslag 1 - Meget solrikt, på toppen av Store Solåsen beliggende ca. 3 km fra Arendal sentrum. Flere snarveier ned til sentrum via Frydentopp og Hansebakken like ovenfor jernbanestasjonen. Etablert boligområde. Pent opparbeidet fellesareal med flere hyggelige sittegrupper. Gode bussforbindelser til Arendal sentrum, og ikke langt unna finner du også nærbutikker.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 28.10.1980. Ferdigattesten gjelder 5 boliger. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Kommunen opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Vei, vann og avløp

Tilkoblet offentlig vann og avløp. Det er ikke installert vannmåler i boligen.
Privat vei. Utgifter til vedlikehold og brøyting må påberegnes.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse, tilhører reguleringsplan Solåsen, datert 24.11.1976. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Iht. borettslagslova må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før man kan søke om fremleie, andelseiere har likevel rett til å overlate bruken av hele bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/507/1799:
19.08.1997 - Dokumentnr: 6280 - Bestemmelse iflg. skjøte
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Gjelder denne registerenheten med flere

25.04.1979 - Dokumentnr: 3288 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1336

11.12.1997 - Dokumentnr: 9578 - Målebrev

11.12.1997 - Dokumentnr: 9578 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere

01.01.2020 - Dokumentnr: 612604 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:507 Bnr:1799

Økonomi

Omkostninger kjøper

Tinglysning av hjemmelsovergang: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-

 
HELP Boligkjøperforsikring kr 5 400,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 9 200,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Espen Martinsen den 16.05.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Rekkehus/rekkebolig i borettslag, oppført i en etasje "med alt på en flate". Tilgjengelige opplysninger tilsier at boligen ble oppført i 1980. Boligen har normal standard og fremstår i sin helhet med normal påregnelig bruksslitasje. Kjøkkeninnredningen er av nyere dato. I følge oppdragsgiver ble varmtvannsberederen og parkettgulvet i stue/kjøkken skiftet i 2019, etter vannlekkasje. Våtrommene har oppgraderingsbehov. Videre må borettslaget varsles om fuktskade i yttervegg ved inngang til bodrommet på den østlige siden. Byggtekniske merknader er kommentert i rapportens enkelte avsnitt. Rapporten må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
Utvendig
Taktekking,TG2
Fellesareal: Undersøkelsen er foretatt fra bakkenivå, innvendige overflater og inspeksjon av tilgjengelige / gangbare deler av øverloftet, begrenset til de gangbare flatene. Bærende undertak av trepanel. Undertaket er tekket med asfaltpapp og det er benyttet metallplater som yttertakstekking. Ukjent alder på taktekkingen. Ingen åpenbare lekkasjesymptomer.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Det ble registrert mosevekst på takplatene.
Tiltak
- Tiltak:
- Rengjøre / rense takplater for mosevekst for å unngå opphopning av vann mot skjøter og overganger. Anbefaler jevnlige tilsyn med overgangstekkinger rundt gjennomføringer i yttertaket.

Veggkonstruksjon,TG2
Fellesareal: Undersøkelsen er foretatt ved visuell inspeksjon, fra bakkenivå. Ytterkonstruksjonen er oppført i bindingsverk av tre. Teknisk utførelse er ikke vurdert da det krever inngrep i konstruksjonen. Utvendige overflater er utført med stående malt tømmermannskledning. Deler av kledningen er av nyere dato.
Vurdering av avvik:
- Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
- Datidens byggemåte medfører påregnelige utettheter i vindsperresjiktet. De gjenværende delene av kledningen mangler utlufting. Deler av kledningen står i nær / umiddelbar tilknytning til terreng og utsettes for ekstra fuktbelastning, med påregnelig raskere nedbrytning av trematerialene.
Tiltak
- Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen.
- Borettslaget må påregne normalt løpende vedlikehold og lokale utbedringer av kledningen. Anbefaler å fjerne grøntvekster og jordholdige masser som ligger nær kledningen/veggfoten på den østlige siden. Utlufting av kledningen er naturlig å utbedre når kledningen en gang skal skiftes.

Takkonstruksjon/Loft,TG2
Fellesareal: Undersøkelsen er foretatt fra bakkenivå, innvendige overflater og inspeksjon av tilgjengelige / gangbare deler av øverloftet, begrenset til de gangbare flatene. Taket er en saltakskonstruksjon, delvis utført med isolerte skråtak mot innredede rom.
Vurdering av avvik:
- Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
- Isolerte og/eller tildekkede skråtak kan være tidvis utsatt for dampgjennomgang fra tilstøtende rom, med påfølgende kondensfukt og betegnes derfor som risikokonstruksjon. Det ble registrert åpninger i deler av insektnettingen ved takutstikket. Rørgjennomføring mot tilstøtende boenhet er ikke tilstrekkelig brannfuget / tettet.
Tiltak
- Lufting/ventilering bør forbedres.
- Konstruksjonen må holdes under oppsikt i forhold til ventilering og mulighet for kondensdannelser i den kalde årstiden. Viser for øvrig til kommentarer vedrørende ventilering av boligen. Lokale utbedringer av insektnetting. Fugetetting (brannfuge) i tilknytning til rørgjennomføring i vegg.

Boddør,TG2
Fellesareal: Tre/trefiberdør i malt utførelse.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Døren har utvendig slitasje og påbegynt svelling ved veggfoten. Nedre del av dørbladet er særlig utsatt for vannsprut.
Tiltak
- Tiltak:
- Overflatevedlikehold og rehabilitering av dørbladets nedre del.

Treterrasse,TG2
Treterrasse med beiset gulv og malt rekke.
Vurdering av avvik:
- Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
- Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse.
- Det er påvist at dekke på terrassen har en del sprekker.
- Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
- Konstruksjonene har skjevheter.
- Konstruksjonen er festet direkte mot ytterkledningen og det ble registrert enkelte vridninger / løse innfestinger i terrassegulvet.
Tiltak
- Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på byggemeldingstidspunktet.
- Beslag må skiftes ut/monteres.
- Rehabilitering av gulv. Anbefaler å etablere egne fundamenter ved yttervegg for å unngå svikt i eksisterende innfesting.

Utvendige trapper,TG2
Enkle plassbygde tretrapper.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Trappevanger og nedstolpinger står i umiddelbar kontakt med terreng og utsettes for direkte fuktbelastning. Det mangler håndløper i tilknytning til trappeløpet på den vestlige siden.
Tiltak
- Tiltak:
- Overflatevedlikehold. Konstruksjonens nedre deler må sikres mot terrengfukt som forebyggende tiltak mot råteskader. Ettermontere håndløper i tilknytning til trappeløpet på den vestlige siden.

Andre utvendige forhold,TG2
Bygningens og borettslagets fellesarealer er ikke ytterligere detaljvurdert. Med fellesarealer menes konstruksjonsdeler, installasjoner og utvendige overflater som borettslaget i sin helhet bærer ansvaret for.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.
Tiltak
- For å lukke avviket ihht NS 3600.2018 må det utarbeides en Tilstandsanalyserapport/vedlikeholdsplan for fellesdeler i bygget. Da dette er opp til borettslag/sameie å rekvirere er kostnadsestimat ikke satt.
- Kjøper henvises til borettslagets styre og/eller vaktmester for informasjon om vedlikeholdsplaner, gjennomført vedlikehold og eventuell tilstandsrapport som omhandler fellesarealene.

Markise,TG2
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Markisen har noe synlig tekstilslitasje.
Tiltak
- Tiltak:
- Det må påregnes rens og utbedring av tekstiler, smøring og overhaling av bevegelige deler.
Innvendig

Overflater,TG2
Tilstandsgraden på innvendige overflater vurderes hovedsakelig ut fra skader og synlig slitasje, uavhengig av alder og modernitet. Bodrom med enkel overflatestandard er ikke vurdert. Innvendige gulver er utført med parkett. Veggflatene er utført med tapet. Det er benyttet takessplater og malt trepanel i tak / himlinger.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Enkelte merker etter mekaniske oppheng / innfestinger på veggflatene, stedvis gulvknirk og lokale slitasjesymptomer. Det ble registrert monteringsavvik i forbindelse med parkettgulvet. Gulvet er ikke utført med spaltefuger i døråpninger mellom gang og soverom.
Tiltak
- Tiltak:
- Etablere spaltefuger for parkettgulv i døråpninger, mellom gang/entrè og soverom. Eventuelle kosmetiske oppgraderingsbehov må vurderes individuelt og etter kjøpers egne preferanser.

Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2
Fellesareal: Betonggulv mot grunnen.
Vurdering av avvik:
- Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Det ble registrert sprekker i betonggulvet, i det østlige bodrommet.
Tiltak
- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
- Det er ikke registrert behov for umiddelbare tiltak.

Radon,TG2
Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger eller dokumentasjon som omfatter radonmålinger eller radontiltak. Eiendommen ligger i et område med høy grad av radonforekomster, i henhold til Nasjonalt aktsomhetskart for radon.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Tiltak
- Det bør gjennomføres radonmålinger.

Pipe og ildsted,TG2
Boligen er utført med elementpipe. Fyringsinstallasjoner er ikke funksjonstestet. Vedovn av støpejern i stue.
Vurdering av avvik:
- Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.
- Det ble registrert noe oppsprekking rundt røykrørsgjennomføring fra ildstedet. Det foreligger ingen tilgjengelige tilsynsrapporter på fyringsanlegget.
Tiltak
- Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe.
- Anbefaler å kontakte kommunens brann / feiervesen for gjennomgang og overordnet vurdering av fyringsanlegget i bygningen.

Rom Under Terreng,TG3
Synlig betonggulv i det østlige bodrommet. Deler av den utvendige opparbeidelse ligger høyere enn det innvendige gulvnivået.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
- Det ble målt høyt trefuktinnhold / vektprosent i nedre del av den innvendige trekonstruksjonen. Fuktinnhold opp mot 25% vektprosent gir vekstgrunnlag for råtesopp.
Tiltak
- Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.
- Fjerne innvendige veggplater for å kartlegge nøyaktig tilstand og utbedringsbehov. Fuktsymptomene må meldes til borettslaget (vaktmester, styre og/eller forretningsfører).
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Våtrom
Etasje > Bad
Generell,TG3
Baderom fra byggeår. Det er ikke utarbeidet dokumentasjon for våtromsarbeidene. Overflater: Gulvbelegg med oppkant. Veggflatene i dusjsonen er utført med belegg. Øvrige veggflater er utført med våtromstapet og det er benyttet takessplater i tak / himlingen. Utstyr: Nyere standard toalett, servantinnredning og dusjhjørne. Oppvarming med veggmontert stråleovn.
Vurdering av avvik:
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
- Naturlige aldringssvekkelser for tettesjikt og sveiseskjøter. Det er skruefester/gjennomføringer i våt-sone. Dette medfører økt risiko for fuktinntrengning med vedvarende dusjing. Det er kun naturlig ventilering av våtrommet og det mangler hjelpesluk for håndtering av lekkasjevann utenfor dusjsonen. Deler av gulvet er utført uten fall. Takplate over stråleovnen har misfarginger. Oppdragsgiver har påvist lokal overflateskade i tilknytning til toalettkanten i tillegg til at dusjhodet er modent for utskiftning.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Det må påregnes kommende renovering av baderommet, for å tåle normal bruk etter dagens krav. Anbefaler varsom bruk og etterinstallering av elektrisk fuktstyrt avtrekksvifte, inntil våtrommet skal renoveres. Ved eventuell videre bruk og før en eventuell renovering av baderommet, anbefales ettermontering av dusjkabinett for å unngå fuktbelastning fra dusjvann mot overflatene.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Etasje > Vaskerom
Generell,TG3
Enkel vaskeromsløsning fra byggeår. Overflater: Gulvbelegg med oppkant. Veggflatene er utført med malt strie og det er benyttet takessplater i tak / himlingen. Utstyr: Utslagsvask og opplegg for vaskemaskin.
Vurdering av avvik:
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
- Naturlige aldringssvekkelser for tettesjikt mot gulv. Synlig sprekk i gulvbelegg mot terskelkant til kjøkken. Det er åpne rørgjennomføringer i gulv. Dette svekker gulvets tettefunksjon mot lekkasjevann eller kondensering på vannrørene. Våt-sone ved utslagvask er ikke utført med fuktbestandige materialer. Det er kun naturlig ventilering av vaskerommet og avkastslange er løsnet fra luftelyre på kryploftet.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Det må påregnes kommende renovering av vaskerommet, som følge av enkle tekniske tekniske løsningsvalg. Anbefaler også ettermontering av fuktstyrt elektrisk avtrekksvifte og utbedring av avkastlange på kryploftet. Det kan med fordel ettermonteres automatisk lekkasjestopper / waterguard som forebyggende tiltak mot eventuelle lekkasjer fra våtrommets installasjoner.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Kjøkken
Etasje > Stue/kjøkken
Overflater og innredning,TG2
Kjøkken og stue i åpen løsning. I følge oppdragsgiver ble varmtvannsbereder/benkbereder og parkettgulvet skiftet i 2019, etter lekkasje fra benkberederen. Innredning: Nyere kjøkkeninnredning med over og underskaper. Fronter i malt utførelse. Utstyr: (ikke funksjonstestet) Utslagsvask. Avsatt plass til komfyr og kjøleskap. Det er foretatt fuktvurdering av underskap til utslagsvask. Ingen fuktsymptomer på befaringstidspunktet.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Enkel utførelse av flisoverflate over benkplate. Uttørket fuktmerke under sokkel og underskap ved utslagsvask.
Tiltak
- Tiltak:
- Anbefaler å ettermontere komfyrvakt og automatisk lekkasjestopper / waterguard, for å redusere risikoen for fuktskader ved eventuelle lekkasjer.

Etasje > Stue/kjøkken
Avtrekk,TG2
Kjøkkenventilator med avkast ut. Installasjonen var i bruk på befaringstidspunktet. Utløpt garantitid for installasjonen.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Det ble registrert friksjonslyd ved oppstart av ventilatoren og et defekt lys. Ventilator er tilsmusset.
Tiltak
- Tiltak:
- Rens av ventilator og tilhørende avkastslanger.

Tekniske installasjoner
Vannledninger,TG2
Fellesareal: Boligen er utført med vannrør/trykkrør i kobber. Ingen åpenbare lekkasjer fra røropplegget på befaringstidspunktet. Deler av opplegget kan være utsatt for frostrisiko i den kalde årstiden. Tilgjengelige opplysninger tilsier at boligen er tilknyttet kommunalt vann.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.
- Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
- I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget dokumenteres av fagperson.

Avløpsrør,TG2
Fellesareal: Synlige avløpsrør i plast.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.
Tiltak
- I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Ventilasjon,TG2
Periodisk mekanisk avtrekk fra kjøkken.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
- Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.
Tiltak
- Bedre ventilering må etableres.
- Anbefaler ettermontering av elektriske avtrekksvifter i baderom og vaskerom, samt utbedring av avkast i lyre og ettermontering av tilluftsventiler for å sikre et minimum med luftvekslinger og uttransportering av dampholdig inneluft. Vedvarende og økt grad av ventilering vil samtidig ha en forebyggende effekt mot innvendig kondensering.

Varmtvannstank,TG2
Varmtvannsbereder på ca 120 liter er plassert i kjøkkenskap Berederen er produksjonsmerket 2019.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
- Avrenning fra overtrykksventil er ført til kjøkkenavløp.
Tiltak
- Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.
- Installasjonen må kontrolleres jevnlig for eventuelle trykkutblåsninger.

Elektrisk anlegg,TG2
Elektrisk anlegg, tilknyttet tavleskap i entrè. Tavleskapet er utført med automatsikringer. Tilgjengelig kursfortegnelse i tavleskapet. Boligen har oppvarming fra panelovner og stråleovner. Det foreligger samsvarserklæring fra etterinstallerte anleggsdeler i 2012. Arbeidene er ikke spesifisert. Anlegget er ikke fulldokumentert og det foreligger ingen tilgjengelige kontrollrapporter fra det lokale el-tilsynet.
21. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
Nei
Kommentar:
2. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
Kommentar: Har ikke kjennskap til dette.
5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
Kommentar: Har ikke kjennskap til dette.
7.Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
Kommentar: Har ikke kjennskap til dette.
8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
Ukjent
Kommentar:
10. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
Ukjent
Kommentar:
14. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
Nei
Kommentar:
15. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
Ja
Kommentar:
16. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
Ja
Kommentar: Undertegnede har ikke elektrofaglig kompetanse. Vurderingene som fremgår beror på tilgjengelig og fremlagt dokumentasjon eller manglende tilgjengelig dokumentasjon, i kombinasjon med besiktigelse av tilgjengelige anleggsdeler og selgers opplysninger. Anlegget er ikke fulldokumentert og det foreligger ingen tilgjengelige kontrollrapporter fra det lokale el-tilsynet. Anbefaler å kontakte el-takstmann eller autorisert installatør for gjennomgang og vurdering av eldre og/eller udokumenterte el-anlegg, etablert etter 01.01.1999. Eventuell tilstandsrapport på el-anlegget må rekvireres av el-takstmann.

Tomteforhold
Drenering,TG3
Fellesareal: Delvis tilbakefylt / oppfylt ytterkonstruksjon mot den østlige siden, ved bodromsinngang.
Vurdering av avvik:
- Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.
- Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
- Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt.
Tiltak
- Drenering må skiftes.
- Opparbeidelsen mot bodrommet må fjernes eller endres for å forhindre fuktbelastning mot ytterkonstruksjonen. Viser for øvrig til avsnittet: Rom under terreng.
Kostnadsestimat : Ingen umiddelbar kostnad

Grunnmur og fundamenter,TG2
Støpt plate plate mot terreng. Teknisk utførelse og isoleringsgrad er ikke tilgjengelige for vurdering.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Det ble registrert synlige sprekker i betonggulvet, i det østlige bodrommet.
Tiltak
- Tiltak:
- Det er ikke registrert behov for umiddelbare tiltak. Riss eller sprekker i grunnmurer må observeres over tid for å se eventuelle endringer. Kosmetisk overflatevedlikehold må for øvrig påregnes.

Rekkehus - Borettslag
Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk

Det er ikke samsvar mellom fremlagte tegninger og den faktiske planløsningen.
Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja
- Varmtvannsbereder og gulv i stue/kjøkken ble i følge oppdragsgiver skiftet i 2019, etter vannlekkasje fra varmtvannsbereder.
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

Rekkehus - Borettslag
Standard : Boligen har normal standard.
Vedlikehold : Ut fra alder og byggemåte fremstår boligen som normalt vedlikeholdt. Det er for øvrig påregnelig oppgraderingsbehov for enkelte bygningsdeler, overflater, rom og installasjoner.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Fryseskap, kombiskap kjøl og frys, komfyr/stekeovn/koketopp, oppvaskmaskin og vaskemaskin på vaskerom.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at boligen er rengjort før visning, og vil ikke vil bli ytterligere rengjort før overtagelse.

Eiendommen selges på grunnlag av salgsfullmakt. Det gjøres særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd boligen. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Markise på veranda er sliten/defekt.

Legalpant

Borettslaget har legalpant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierne har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/507/1799:
19.08.1997 - Dokumentnr: 6280 - Bestemmelse iflg. skjøte
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Gjelder denne registerenheten med flere

25.04.1979 - Dokumentnr: 3288 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:507 Bnr:1336

11.12.1997 - Dokumentnr: 9578 - Målebrev

11.12.1997 - Dokumentnr: 9578 - Grensejustering
Gjelder denne registerenheten med flere

01.01.2020 - Dokumentnr: 612604 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:507 Bnr:1799

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter betales borettslaget i sin helhet.

Polisenummer

SP0002033631

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Canal Digital - kabeltv.

Sammendrag selgers egenerklæring

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
Produktnummer: CEC0B365-327F-4C5C-A2EF-D33D21EAC4B7