Lillesand

Brentemogate 5

Prisantydning
2 690 000 kr
Omkostninger
79 120 kr
Totalpris
2 769 120 kr
Formuesverdi
480 418 kr
Formuesverdi sekundær
1 729 506 kr
Felleskostnader
750 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
5 391 kr / år
Byggeår
1985
P-rom
71 ㎡
Bruksareal
76 ㎡
Tomteareal
266 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
1
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Sentral selveierleilighet med solrik veranda - Nyere kjøkken - Kledning og tak byttet de siste årene

Om eiendommen

Innhold

Leiligheten ligger i øvreste etasje i en 4-mannsbolig. Egen veranda tilknyttet stuen.
Det er følgende rominnhold:  Entré/gang, Stue, Kjøkken, Vaskerom, Bad og Bod.
Sameiet disponerer en felles bod i fellesområdet ved inngangspartiet.

Standard

UTVENDIG
Leilighet fra 1985 oppført med bindingsverk av tre, saltak med nytt taktekke av betongtakstein, og nye renner og beslag.
Yttervegger kledd med liggende bordkledning. Leiligheten har i hovedsak nyere vinduer med 3 lags glass. Malt inngangsdør med brann og
lyd-hemmende kvaliteter, balkongdør med 2-lagsglass. Ukjent alder.
Veranda fra ukjent moderniseringsår med nytt rekkverk av tre.

INNVENDIG
Parkett, teppe, furugolv og vinylbelegg på gulv, malt strie/veggplater på vegger og malt gipshimling. Formpressede tre/lettdører som innvendige dører fra byggeår. Bjelkelag mellom etasjer av tre.

VÅTROM
Bad med vinylbelegg på gulv og delvis på vegger. Ellers malt strie på vegger og malt gipstak. Innredning med nedfelt servant, toalett og dusjhjørne. Naturlig ventilering via ventil i tak. Tilluft ved dørblad.

Vaskerom med malt belegg på gulv, malt strie på vegger, malt gips i tak. Vaskerommet har innredning, benkeplate med nedfelt vask og
opplegg for vaskemaskin. Naturlig ventilering via ventil i tak.

KJØKKEN
Kjøkkeninnredning fra omkring 2015 med glatte fronter og laminert benkeplate.
Fastmonterte hvitevarer er: Oppvaskmaskin, kjøl- /fryseskap, komfyr og induksjonstopp. Kjøkkenventilator med avtrekk ut.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Vannrør av kobber med plastkappe antar hovedsakelig fra byggeår 1985. Synlige avløpsrør av plast, ukjent hva som er skjult i bygningen. Generell luftutskifting i boligen skjer ved naturlig ventilasjon fra vindusventiler og ved at vinduer åpnes. Ca. 120 liters varmtvannstank antar fra tidlig 2000-tall
plassert i rom med sluk.

KONKLUSJON TILSTAND - LEILIGHET
Leiligheten er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for byggeperioden og fremstår i god teknisk stand.
Det ble generelt ikke oppdaget større tilstandssvekkelser ved boligen utover den forventede slitasjen på grunnlag av alder, utenom enkelte punkter som fremkommer i rapporten. Oppsummering av avvik som defineres som TG2 vises på side 6 i rapporten.
 Det er ingen forhold som vurderes som TG3. Hele rapporten må leses.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 71 kvm, Bruksareal: 76 kvm Sekundærrom: 5 kvm.
Bra. pr. etasje.: 2. etg.  71m².
P-rom inkl: Entré/gang, Stue, Kjøkken, Vaskerom, Bad
S-rom inkl.: Bod

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

KONTROLL AV TEGNINGER:
Det er foretatt gjennomgang av godkjente tegninger og byggesak fra kommunen sendt via megler: Bruken av rom på befaringsdagen stemmer
overens med godkjente tegninger fra kommunenes byggesaksarkiv.

Byggeår og byggemåte

1985 i følge Lillesand kommune.
Bygget er oppført i trevirke.

Påkostning og modernisering

Gang og kjøkken er pusset opp. Maler har sparklet vegger. Kurr AS har satt opp kjøkken. Vinduer er satt opp av snekker gjennom KC Bygg.
All utvendig kledning er nylig byttet, samt hele taket er byttet sommer 2022 ned til takstoler, alle piper nytt beslag. Alt utført av Rune Blix.

Oppvarming

Varmekabler i guvlet på vaskerom og bad.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Leiligheten har fiber fra Get/Telia med mulighet for TV og internett. Eget abonnement.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Ruben Lossius den 05.07.22 11:02, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

Utvendig
Takkonstruksjon/Loft,TG2
Saltakkonstruksjon med w-takstoler i tre besiktiget fra inspeksjonsluke i loftshimling. Gipsplater registret mot tilstøtende boenheter på loft. Loft fremstod som tørt uten synlig tegn til lekkasje. Lokalt avvik under.

- Det er avvik:
- - Kasser for spotter ligger ikke tett mot takhimling noe som utgjør fare for luftlekkasje og kondensutvikling. Det ble også registrert noe begrenset omfang av isolasjon rundt spottkasser.
- Tiltak:
- - Kontroll om dette gjelder flere spottkasser bør utføres. Utbedring av avvik må kunne forventes.


Innvendig
Etasjeskille/gulv mot grunn,TG2
Bjelkelag mellom etasjer av tre. Ved kontroll av nivåforskjell på gulv ble det i hovedsak registrert normale avvik alder tatt i betrakting basert på standardens krav, utenom mindre lokalt avvik. Kontrollen er kun stikkmessig utført. Lydisolering og brannforhold mellom etasjer og boenheter er ikke kontrollert. Trinnlyd i fellestrapp og stedvis knirk i gulvflater forekommer. Dette er normalt og må forventes i boliger bygd i tre.

- Det er avvik:
- - Målt høydeforskjell på på 2 meters lengde var stedvis mellom 10mm og 20 mm. Dette er avvik som kvalifiserer til tilstandsgrad 2 og gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Tiltak:
- - Oppretting ansees ikke som nødvendig/prekært.
Radon,TG2


- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Tiltak
- Det bør gjennomføres radonmålinger.
- For øvrig ikke et krav om boligen ikke leies ut.


Pipe og ildsted,TG2
Boligen har vedovn tilkoblet elementpipe. Vedovn var ikke i bruk på befaringsdagen, men tilsynelatende i OK stand. Overflater på pipe, OK.
- Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
Tiltak
- Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe.


Våtrom
2. etasje > Vaskerom
Overflater vegger og himling,TG2
Malt strie på vegger, malt gips i tak.
- Det er avvik:
- - Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at det er malt med våtromsmaling i våtsone.
- Tiltak:
- - Ytterliggere undersøkelser anbefales, eventuelle tiltak må kunne forventes. Det anbefales montering av våtromsplate e.l. i områder som er utsatt for direkte vannsprut, ellers våtromsmaling.


Sluk, membran og tettesjikt,TG2
Sluk er ikke tilstrekkelig inspisert på grunn av fastmontert innredning. Sluk av plast. Tettesjikt er vinylbelegg som tilsynelatende er klemt i sluk.
Vurdering av avvik:
- Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.
- Andre tiltak:
- - Eventuelt utbedringstiltak bør vurderes.


Ventilasjon,TG2
Naturlig ventilering via ventil i tak. Rommet har tilluft ved dør.
- Rommet har kun naturlig ventilasjon.
Tiltak
- Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.

2. etasje > Bad
Overflater vegger og himling,TG2

Vinylbelegg og malt strie på vegger. Malt gipstak.
- Det er avvik:
- - Vinylbelegg avsluttes på vegg i våtsone, går ikke helt til tak. - Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at veggene er malt med våtromsmaling.
- Tiltak:
- - Vinylbelegg bør fullføres i hele våtsonen som er utsatt for direkte vannsprut for å kunne lukke avviket. - Ytterliggere undersøkelser på type maling, mulig tiltak må kunne forventes.

Overflater Gulv,TG2

Gulvet har vinylbelegg på gulv. Gulvet har begrenset fall mot sluk, men har oppkant i form av dørsvill. Effekten av oppkant begrenses ved at oppkant i dusjhjørne er høyere enn ved dør.
- Det er avvik:
- Oppkant til dusjdør er høyere enn oppkant ved dør. Ved en eventuell lekkasje vil vann kunne renne ut i tilstøtende rom å gjøre skade før det finner veien til sluk.
- Tiltak:
- - Innsettng av dusjkabinett vil kunne lukke avviket.

Ventilasjon,TG2

Naturlig ventilering via ventil i tak. Tilluft ved dørblad.
- Rommet har kun naturlig ventilasjon.
Tiltak
- Elektrisk avtrekksvifte bør monteres for å lukke avviket.


Boligbygg med flere boenheter

Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja
Nytt rekkverk på veranda, nytt taktekke.
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja

- Vindu på soverom er 1,4 cm for smalt for å tifredstille dagens krav til vindusåpning.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja
Beskrivelse: Liten lekkasje fra terrasse inn i utvendig sportsbod.

13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?
Ja
Beskrivelse: Normallading, stikkontakt på vegg. Utført og godkjent av elektriker.

16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Svar: Ja, kun av faglært
Beskrivelse: Nytt rekkverk på veranda etter gjeldende forskrifter.
Arbeid utført av: Rune Blix

Beliggenhet

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i 2.etasje i bygg med totalt 4 leiligheter, i rolig sidegate i sentrum. Alle byens servicetilbud er i umiddelbar nærhet og kun en kort gåtur unna.

Tomt

Areal: 266 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Gateparkering.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 22.10.1985. Ferdigattesten gjelder "Nybygg - 4-mansbolig". At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til "Sentrumsformål", tilhører reguleringsplan "Områdeplan for sentrum - Sentrumsplanen", datert 16.11.2016.

Eiendommen ligger under hensynssone H570 - Bevaring kulturmiljø

Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (300 meter)
Id: 2022000727
Navn: Omsorgsboliger Fagertunveien 15
Status: Planlegging igangsatt
Plantype: Detaljregulering

Id: 2021001340
Navn: Lillesands Sparebank
Status: Planlegging igangsatt
Plantype: Detaljregulering

Id: 2017000855
Navn: Dovreveien 5
Status: Planlegging igangsatt
Plantype: Detaljregulering

Id: 2019002229
Navn: Detaljregulering for helårs gågate i Lillesand sentrum
Status: Planlegging igangsatt
Plantype: Detaljregulering

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Boligen har vannmåler.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1986/8624-1/37  Sameieavtale 01.12.1986 
Sameieavtalen inneholder vedtektene for sameiet. Vedlegget ligger ved i salgsoppgaven.
 

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Rettigheter på 4215-47/248
1985/6081-2/37  Best. om adkomstrett 22.08.1985 
rettighetshaver:Knr:4215 Gnr:47 Bnr:474 Snr:4  
Med flere bestemmelser
- Etter informasjon fra selger er ikke denne rettigheten gjeldende for seksjon 4 lenger.

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter F

Odel

Nei

Om sameiet

Husdyrhold

De som har dyrehold sørger for at disse ikke er til sjenanse for noen.

Rettigheter og forpliktelser

De to øverste enhetene i sameiet har delt ansvar for å holde felles gang fra mellomtrinnet og opp rengjort.

Regnskap og vedtekter

Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Dokumentet er vedlegg til salgsoppgaven.
Vedtekter og regnskap må leses før budgivning.

Forretningsfører

Jan Roar Solås

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 690 000,- (Prisantydning) Omkostninger 7 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 67 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 690 000,-)) 79 120,- (Omkostninger totalt) 2 769 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 5 391,41 pr. år Avløp: 2 489,45 kr Eiendomsskatt: 747,98 kr Feiing: 200,00 kr Vann: 1 953,98 kr Sum: 5 391,41 kr

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 747,98,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Felleskostnader

Kr. 750,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Forsikring av bygg og enkelt vedlikehold.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Formuesverdi

Primær: Kr. 480 418,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 729 506,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Brentemogate 5, Gnr. 47 Bnr. 474 Snr. 4 i Lillesand kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap, komfyr, ventilator og oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 94 88 47 70.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-22-0083

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-22-0083. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Runar Høygilt, tlf. 94 88 47 70

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 690 000,-) (Kr.53 800) Tilrettelegging (Kr.18 000) Totalt kr. (Kr.82 285)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3062051