Lindesnes - Marnardal

Brendebakke 39C

Prisantydning
1 380 000 kr
Omkostninger
46 370 kr
Totalpris
1 426 370 kr
Formuesverdi
466 438 kr
Formuesverdi sekundær
1 679 176 kr
Felleskostnader
4 000 kr / år
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
14 838 kr / år
Byggeår
2011
P-rom
69 ㎡
Bruksareal
73 ㎡
Tomteareal
934 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Tiltalende innredet 3 roms selveierleilighet.

Om eiendommen

Standard

Boligen holder en gjennomgående god standard med fliser og pene parkettgulv, malte vegger og himlinger.

Pen kjøkkeninnredning fra Svane med integrerte hvitevarer.

Baderomsinnredning fra Vikingbad og stor dusjnisje (1x1,15 meter)

Se ellers tilstandsrapport som ligger bak i prospektet.

Fiberkabel ligger klart til bygget, men er ikke lagt inn. Kjøper må selv besørge fremføring og tegne eget abbonement,

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 69 kvm, Bruksareal: 73 kvm Sekundærrom: 4 kvm.
P-rom inkl: Gang, 2 soverom, bad, vaskerom, stue/kjøkken.
S-rom inkl.: Bod/ teknisk.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Vaskerom/bod er betegnet som bod på godkjente tegninger.Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

Byggeår og byggemåte

2011 ifølge Lindesnes kommune.

Oppvarming

Oppvarming via elektrisk oppvarming, samt varmekabler på baderom og varmepumpe i stue. Det er pipe i boligen, men ikke montert vedovn.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 28.04.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Leiligheten ligger som en del av firemannsbolig i Brendebakke ved Øyslebø i Lindesnes Kommune. Ligger i ett etablert boligfelt med leiligheter og boliger. Det er kun kort kjøretur til butikk og skoler. Innholdsrik leilighet med stor stue/kjøkken, 2 soverom, bad og eget vaskerom. Det er også etablert veranda med gode solforhold med utgang fra stue. Utvendige forhold på slike 4 mannsboliger blir sett som felles anliggende og er ikke teknisk gjennomgått. Brann og lydtekniske forhold er skjult konstruksjon og ikke inspisert. Det er kun vinduer, veranda og dører som blir kommentert på utvendige forhold."

Nevneverdige sammendrag av avvik:
- Det er ikke påvist membran bak klemring i sluk på vaskerom
- Det mangler dokumentasjon på utførte våtromsarbeider
- Det anbefales utvidet el-kontroll av el-anlegget

Viktig momenter for interesserte kan være:
- Romslig leilighet med veranda med gode solforhold
- 2 soverom
- Flislagt bad
- Romslig stue/kjøkken
- Ventilasjonsanlegg installert

Følgende avvik har fått TG3: Ingen.

Følgende avvik har fått TG2 (som ikke krever umiddelbare tiltak):
- Utvendig > Takkonstruksjon/loft
- Våtrom > Sluk, membran og tettsjikt > Bad
- Våtrom > Overflater og vegger og himling > Vaskerom
- Våtrom > Sluk, mambran og tettsjikt > Vaskerom
- Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Rapporten må leses i sin helhet da det kan forekomme forskjellige tilstandsgrader i teksten på selve hovedtilstandsgraden.

Ta gjerne kontakt med undertegnede (Lindesnes Takst AS) på tlf. 41 23 00 81 eller på mail: leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om rapporten.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Mandal sentrum: ta til venstre i Marnarkrysset opp 455 nordover mot Bjelland. Følg veien ca 17 km til like før broa i Øyslebø. Ta til høyre på Brelandsveien, følg denne ca 1,7 km. Ta til høyre mot Brendebakke, så første til høyre. Følg veien oppover og ta andre vei til høyre. 4-mannsboligen ligger på bakketoppen og er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.

Tomt

Areal: 934 kvm, Eierform: Eiet tomt (felles for sameiet). Flat og lettstelt tomt med gruset gårdsplass.

Parkering

Parkering i gårdsplass på sameiets tomt. Det er ingen oppmerkede plasser, men sameiet har en muntlig avtale som gjelder hvor man skal parkere.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 01.02.2012. Ferdigattesten gjelder "Firemannsbolig". At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til "Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse", tilhørende detaljreguleringsplan benevnt "Brendebakke boligfelt 2" (PlanID: 201305200D), datert 16.06.2014. Deler av eiendommen ligger også innenfor hensynssone H310_ som gjelder "Ras- og skredfare", samt hensynssone H_370 som gjelder "Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler)".

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Det er foretatt undersøkelser vedrørende skredfare i deler av Brendebakke boligfelt. Kontakt megler for mer informasjon.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 429801-02/200 - Bestemmelse om bebyggelse. Tinglyst: 06.06.2011
Overført fra: 4205-682/111
Gjelder denne registerenheten med flere

Dagboknr.: 429801-4/200 - Bestemmelse iflg. skjøte. Tinglyst: 06.06.2011
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om beplantning
Overført fra: 4205-682/111
Gjelder denne registerenheten med flere

Grunndata:
Dagboknr.: 754856-1/200 - Seksjonering. Tinglyst: 20.09.2011
opprettet seksjoner:
snr: 4
formål: Bolig
sameiebrøk: 1/4

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Energiattest

Selger har fremlagt energiattest for eiendommen. Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter C.

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Om sameiet

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter må leses før budgivning. Se vedlagt salgsoppgave.

Leiligheten er en del av et sameie, men det er ikke etablert styre, forretningsfører m.m. Det er derfor ikke utarbeidet regnskap, budsjett, husordensregler m.m. Eventuelle utgifter, felles vedlikehold tas når behovet oppstår.

Forretningsfører

Ikke aktivt sameie

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 380 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
7 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
34 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 380 000,-))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

46 370,- (Omkostninger totalt)

1 426 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 14.838,- pr. år. Dette beløpet inkluderer vann, avløp, feiegebyr og eiendomsskatt, samt renovasjonsgebyr. Renovasjonsgebyret for 2022 er kr. 3.570,-.

Eiendomsskatt

Prognose for eiendomsskatt på eiendommen inneværende år (2022) er kr. 3.916,-. Beløpet er inkludert i offentlige avgifter.

Felleskostnader

Kr. 4 000,- pr.år.

Felleskostnader inkluderer

Felles byggforsikring

Formuesverdi

Primær: Kr. 466 438,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 679 176,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Brendebakke 39C, Gnr. 682 Bnr. 111 Snr. 4 i Lindesnes kommune. Sameiebrøk: 1/4

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Alle gjenstander på løsørelisten skal følge boligen ved salget. Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 23 89 76.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-21-0008

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-21-0008. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Audun Remesvik, tlf. 95 23 89 76

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.5 850)
Oppgjør (Kr.7 100)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 1 380 000,-) (Kr.45 000)
Tilrettelegging (Kr.14 500)
Totalt kr. (Kr.73 035)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3046909