Brattsbergheia - Drangedal - Gautefall

Brattsbergheia vest 61A

Prisantydning
2 390 000 kr
Omkostninger
75 620 kr
Totalpris
2 465 620 kr
Formuesverdi
243 188 kr
Kommunale avgifter
22 812 kr / år
Byggeår
2006
P-rom
62 ㎡
Bruksareal
67 ㎡
Tomteareal
Ikke oppgitt
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hytte

Oversikt

Om eiendommen

Trivlig hytte med solrik, usjenert tomt og flott utsikt.Vei helt frem.

Om eiendommen

Innhold

1.Etasje: Gang, stue/ kjøkken, bad, og 3 soverom. Hems og 2 Boder.

Standard

Stue/ Kjøkken:
Åpen stue og kjøkken løsning som sammen med de flere og større vinduene gir en god romfølelse med mye innslipp av dagslys.
Vegger og himling er i panel.

Soverom:
Hytta har 3 soverom. Alle soverommene har panel på vegger og i himling.

Bad:
Badet er utstyrt baderomsinnredning med nedfelt servant og underskap, toalett og dusjkabinett.
Vegger og himling i panel.

Arealer med beskrivelse

1. Etasje: BRA: 67 kvm, P-ROM: 62 kvm, S-ROM: 5 kvm.
Hems: ikke måleverdig.

1.Etasje: P-ROM: Gang, stue/ kjøkken, bad, og 3 soverom. S-ROM: Bod, Bod 2.

Byggeår og byggemåte

2006 i følge Drangedal kommune.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Ramberg takst den 16.02.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:"Ramberg Takst ble kontaktet av Lene Johansen og Roar Johansen for å utføre en tilstandsrapport med arealmåling av hytte med adresse Brattsbergheia vest 61A i Drangedal Kommune. Det er noe snø på befaringsdagen som er kommentert i rapporten, ut over dette er alle arealer tilgjengelig på befaringsdagen og er således med i denne rapporten. Tilstanden på boligen framstår med normal standard og normal bruksslitasje. Det er noen punkter som har fått TG:2 det er feieluke, etasjeskille, terrengforhold og drenering. Det er et punkt som har fått TG:3, det er mangel av sluk, membran og oppkant på baderomsgulv. Viser til rapportens underpunkter og at det er viktig at man leser disse, ikke bare sammendraget. Man må påregne vanlig vedlikehold."

UTVENDIG
Hytten står på pilarer, stubbgulv med bjelkelag av tre. Reisverk i tre med liggende trekledning. Saltak med takstoler i tre, toppdekke av shingel. Vinduer i tre med 2-lags isolerglass. Ytterdør og terrassedør i tre med glassfelt.

INNVENDIG Gå
Gulver består av tregulv. Vegger består av trepanel. Himling består av trepanel. Innerdører er profilerte malte tredører.

VÅTROM
Gulv av tregulv. Vegger i trepanel. Himling i trepanel. Vask med baderomsinnredning, WC og Dusjkabinett.

KJØKKEN
Folierte skap og skuffer med profilerte fronter av tre, noen fronter med glassfelt. Avsatt plass til kjøleskap under kjøkkenbenk og komfyr. Avtrekk ut.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Varmtvannsbereder er lokalisert på bad.

TOMTEFORHOLD
Gode solforhold og fin utsikt. Naturtomt rundt hytten. Gode parkeringsforhold.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG 3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er avvik:
Det mangler sluk på bad. Ingen membran og ingen oppkant. Lekkasjevann vil gjøre stor skade på dette badet.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

TG 2: AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er avvik:
Det er synlig isolasjon og gjennomføringer av rør som er lite fagmessig.

Innvendig > Pipe og ildsted
Ildfast plate mangler på gulvet under feieluken.
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke.
Feieluke har brennbart materiell under og nærmere enn 30 cm.
Kostnadsestimat : Under 10 000


TG 2: AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
Tomteforhold > Drenering
Det er avvik:
Dette gjør ikke noe skade på pilarene til hytten.
At vannet renner forbi, rundt, over og under pipe fundamentet burde holdes øye med.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det er påvist områder på eiendommen med stående vann.
Påvist noe stående vann på eiendommen.
Vet ikke hvordan vannet oppfører seg på en annen årstid.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Hytta ligger i rolige og naturskjønne omgivelser på Brattsberg ved Gautefall, i Drangedal kommune. Her er det vakker natur så langt øyet kan se, flere fjellvann, samt meget gode turmuligheter som kan benyttes gjennom hele året.

Vinterstid byr området på flott terreng for ski, og det er kilometervis med oppkjørte løyper. På snørike vintre kan skiføret holde seg helt til mai måned. En kort kjøretur unna (ca. 5 minutter) ligger Gautefall skisenter, et av Telemarks største skisentre. Her finner du blant annet en av Norges mest moderne 6-seters ekspressheiser, samt 7 heiser, 16 forskjellige nedfarter og eget langrenn/skiskytteranlegg.

Med skianlegget som utgangspunkt kan man legge turen opp til Reinsvassnuten eller Grønnlifjell. Om sommeren kan nærområdene friste med flere strender og koselige badevann. Det anbefales å ta en tur til Sommarsletta like utenfor Treungen sentrum, som ligger ca. 20 min unna med bil. 

Dagligvarehandelen kan gjøres på blant annet Coop Prix og Spar i Treungen. Treungen har også bakeri, Bygger'n og stemningsfulle Treungen gjestgiveri. Sistnevnte holder til i et flott hus i jugendstil. Også Z museum er et fint reisemål, hvor du kan vandre gjennom historien og se mange spennende ting fra en annen tid.

Tomt

Eierform: Punktfestetomt

Parkering

Gode parkeringsforhold.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 11.08.2006. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritid, tilhører reguleringsplan "REGULERINGSBESTEMMELSER. FELEHOVET GBNR 44/2 I DRANGEDAL", datert 15.12.2021. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Viser til punkt 2 i gjeldende reguleringsbestemmelser hvor det står følgende:
"§ 2 Bebyggelse og anlegg 1121 fritidsbebyggelse frittliggende H1- H6.
c) Områdene er delt opp i 6 adskilte byggeområder med totalt 38 hytter. Av disse er 13 eksisterende hytter. Innenfor det enkelte området bebygges hyttene med en mest mulig ensartet stil.
Hyttene bygges med saltak, stående eller liggende tømmermannspanel. Høyder må tilpasses tomten og terrenget omkring tomten.
Hyttene kan bygges med mønehøyde inntil 8 meter og gesimshøyde inntil 5 meter. Bygg med gesimshøyde jevnt med første etasje og inntil 40 grader takvinkel, kan ha hems eller loftsetasje.
Torvtak, laftehytter og villmarkspanel kan benyttes der hyttene blir stående alene eller der hyttene i nærheten bygges i samme stil.
Området H4, H5, H1 og tomt 11-17 vurderes utbygd med torvtak, laft eller villmarksstil. Hyttene skal ha takvinkel mellom 22-40 grader. I tilknytning til eksisterende hytter må takvinkel, tekking og utforming tilpasses spesielt for å passe inn på området med de ensartede hyttene. Vinduer bør ha midtpost og sprosser eller bare småruta sprosser. Hyttenes karakter, stiluttrykk, vindussetting mv, må være harmonisk og enhetlig for hele planområdet. Hyttene må ellers gi en harmonisk og enhetlig stil for hele området.
Tilpassing til stedlig byggeskikk i området må ivaretas for den enkelte hytte. Fargevalg må godkjennes ved sterke kontrastfarger og avvikende farger.
d) Tillatt bruksareal for nybygg og eksisterende hytter er BRA=200m2 .
Der plassen tillater det kan tomten bebygges med inntil 3 bygg, inkludert fritidsboligen.
Fritidsboligen kan ha en maks størrelse på BRA 150 m2 , frittstående bo/anneks/utestue kan ha en maks størrelse på BRA 15m2 og frittstående garasje kan ha en maks størrelse på BRA 50 m2 .
Bod/anneks/utestue og garasje kan bygges i en etasje uten kjeller eller loft.
Oppføring av bod/anneks/utestue og garasje kan unntas søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. Disse tiltakene er meldepliktig.
Parkering på egen tom er ikke med i utnyttelsesgraden.
Byggegrense senter veg = 10 meter.
e) Utsprengning i tomter må begrenses til et minimum og må bare gjøres for å bedre plasseringen. Trær og vegetasjon bevares i størst mulig grad. Ved bygging på pilarer skal det kles mellom pilarene.
f) Det skal være to parkeringsplasser pr hytte enten på felles parkeringsplass eller ved hyttene. Parkeringsplasser må opparbeides før byggestart på hytter. Parabolantenner og andre antenner skal ikke settes opp på en fremstikkende måte eller til sjenanse for andre. Gjerder må godkjennes med hensyn til utforming og plassering før disse kan settes opp.
g) Hyttenes plassering reguleres med situasjonsplan ved byggesøknad på den enkelte tomt. Avstand mellom hver hytteenhet er 8 meter i henhold til Pbl. Hver enkelt hytte får avsatt et areal på ca 1 daa til disposisjon ved festetomter. Sirkelen rundt hver hytte på planen har en radius på 18 meter som dekker et areal på 1018 m2 . Ved fradeling av tomter skal den enkelte tomt være ca. 1 daa."

Vei / Vann / Avløp

Vei: Privat vei etter avkjørsel fra offentlig vei. Bom inn til privat vei.Det betales en avgift for vedlikehold og brøyting

Tilknyttet offentlig vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

2006/2715-2/31  Festekontrakt - vilkår  
25.08.2006
Festekontrakt med grunneier Terje Gautefall.
Festeavgiften er på kr. 4 000,- pr. år.
Festeavgiften er aldri blitt regulert og grunneier er usikker på når dette vil skje.
Grunneier ønsker ikke å benytte seg av forkjøpsrett.
Det er ikke mulighet for innløsning av festetomten.
Festeavtalen gjelder inntil den sies opp av fester. Fester kan si opp med 2 års oppsigelsesfrist.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter D

Odel

Ingen odel.

Konsesjon

Drangedal kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer i utgangspunktet boplikt. Denne eiendommen er imidlertid ifølge kommunen registret som fritidseiendom og er fritatt for boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet som bekrefter at eiendommen skal benyttes til fritidsformål. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 390 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 59 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 390 000,-)) 75 620,- (Omkostninger totalt) 2 465 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 22 811,52 pr. år

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 4 929,96,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Faste løpende kostnader

Kommunale utgifter: kr. 22 811,52,- pr. år (2021)
Kommunale avgifter inkluderer følgende:
- Avløp
- Eiendom
- Renovasjon
- Feiing
- vann

TV/ Internett: Altibox fiber - kr. 715,- pr. mnd. for TV og internett.
Strøm: kr. 6 881,- for 2021 (ca. 7500 kWh timer) Dette vil variere etter bruk.
Velforening: kr. 1000,- i medlemskontigent. (pliktig). Kr. 500,- i løypeavgift (Frivillig)
Forsikring: kr. 3 036,- pr. år.
Festeavgift: kr. 4 000,-.

Formuesverdi

Primær: Kr. 243 188,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Brattsbergheia vest 61A, Gnr. 44 Bnr. 2 Fnr. 127 i Drangedal kommune.

Boligtype

Hytte

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 94 25 46 52.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

77-22-0022

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/77-22-0022. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmeglerfullmektig Guro Hana, tlf. 94 25 46 52

Vederlag

Oppgjør (Kr.4 900) Tilrettelegging (Kr.15 900) Digital grunnpakke (Kr.6 850) Overtakelse av eiendom (Kr.500) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 390 000,-) (Kr.71 700) Energimerking av eiendom (Kr.1 000) Totalt kr. (Kr.101 435)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3057151