Arendal

Bratthenget 27B

Felleskostnader
7 273 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1975
P-rom
100 ㎡
Bruksareal
100 ㎡
Tomteareal
47 749 ㎡
Etasje
5
Antall soverom
3
Eierform
Andel
Eiendomstype
Andelsleilighet

Oversikt

4 -roms andelsleilighet på Bratthenget - 3 soverom - 2 bad - Vestvendt innglasset balkong med fritt utsyn - Garasjeplass

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Leiligheten holder god standard. Delvis åpen stue- kjøkkenløsning med utgang til inneglasset veranda. De store vindusflatene sørger for gode lysforhold, fint utsyn og en luftig atmosfære. God plass til både sofa- og spisegruppe med tilhørende møblement i stuen. Romslig kjøkken, godt med skapplass og opplegg til oppvaskmaskin og komfyr. Eikeparkett i stue/kjøkken og gang. Flislagt bad/vaskerom med dusjkabinett, toalett, servant med innredning og opplegg til vaskemaskin. Toalettrom er også flislagt med varmekabler i gulv. Tre gode soverom, der ett har skyvedørsgarderobe. Vindfang og entre med god plass til garderobe.

Primærrom: 100 kvm, Bruksareal: 100 kvm Sekundærrom: 0 kvm.
Bra. pr. etasje.: 2. etg. 100m².
P-rom inkl: 3 soverom, gang, toalettrom, bad/vaskerom, stue og kjøkken.

Innglasset balkong/bod:
Bra: 22m² - P-rom: 0m² - S-rom: 22m²
S-rom inkl.: Innglasset balkong og bod.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Ta opp Vestregate og gjennom Barbutunnelen. Ta av til venstre i første rundkjøring. Så første avkjørsel til høyre (Engekjærveien i neste rundkjøring. Hold til venstre like etter Baptistkirken, og Bratthenget ligger så på venstre side på toppen av bakken. Kjør inn på Bratthenget, og følg veien rundt høyresving.

Parkering

Garasje følger leilighet, plass 109. Det er ladestasjoner på felles parkeringsplass, rikelig med gjesteparkering.

Beliggenhet

Leiligheten ligger vestvendt med meget gode solforhold. Grasåsen Borettslag ligger nord for Arendal sentrum med gangavstand til byen, høyt og fritt med gode solforhold. Bussholdeplass i umiddelbar nærhet med svært god bussforbindelse til sentrum. Flotte turområder i nærmiljøet.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 13.03.1975. Ferdigattesten gjelder boligblokk D. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Det er installert vannmåler på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til blokkbebyggelse, tilhører reguleringsplan Olandsjordet - Grasåsen, datert 15.11.1974. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Iht. borettslagslova må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før man kan søke om fremleie, andelseiere har likevel rett til å overlate bruken av hele bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Økonomi

Omkostninger kjøper

1 900 000,- (prisantydning)
553 628,- (andel av fellesgjeld)

2 453 628,- (pris inkl. fellesgjeld)

omkostninger
5 100,- (boligkjøperforsikring help (valgfritt))
2 800,- (boligkjøperforsikring pluss (valgfritt tillegg))
480,- (tingl.gebyr brl-skjøte - statens kartverk)
480,- (tingl.gebyr pantedokument brl - statens kartverk)

8 860,- (omkostninger totalt)

2 462 488,- (totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 03.10.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:#kommentartakst.oppdrag¤
Leilighet fra 1975. Det er selve leiligheten som er undersøkt, utvendig arealer er ikke undersøkt for feil eller mangler og er derfor ikke omtalt i
denne rapporten. Ved nivellering av etasjeskille ble det registrert skjevheter utover standardsens krav til godkjente måleavvik. Våtrom med manglende fallforhold, usikker gjennomføringer/utførelse av membran. Påregnelig bruksslitasje, opphengsskader på overflater pga. alder der renovering må vurderes individuelt og etter den enkeltes referanse. Eldre teknisk anlegg der oppgraderinger, utbyttinger innen rimelig tid anbefales. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3 - Store eller alvorlige avvik:
Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

TG2 - Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Andre utvendige forhold
Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Det er ikke synlig anlagt slukmembran til klemring i sluk.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad/vaskerom
Det er avvik: Det er ikke fremlagt dokumentasjon på utførelse. Usikker konstruksjon pga. ingen dokumentasjon. Usikker utførelse rundt gjennomføring av sluk. Tilstandsgrad 2 settes utfra behov for videre undersøkelser ved eventuell renovering av bad og manglende dokumentasjon.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom
Det er avvik: Toalettrom med fliser på gulver, vegger og ved visuell besiktelse vurderes utførelse på fliser å være noe ufagmessig utført.
Renovering må vurderes utfra den enkeltes behov og referanse.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap i felles gang med skrusikringer. Salg via fullmektig og spørsmål til eier er derfor ikke fylt ut.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Ingen hvitevarer medfølgeri salget.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Polisenummer

SP0002041277

Vilkår og betingelser

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Forsikringsselskap

If Skadeforsikring

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Grunnpakke markedsføring (Kr.10 900)
Oppgjør (Kr.10 900)
Panterett med urådighet BRL - Statens Kartverk (Kr.480)
Provisjon (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 2 453 628,-) (Kr.47 500)
Tilrettelegging (Kr.14 900)
Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - SELGER (Kr.6 215)
Totalt kr. (Kr.90 895
Solgt
Produktnr: D6DA8F55-0089-4BA6-A637-DB4646976C63 Kategori: