Lyngdal

Brattegra 2

Kommunale avgifter
14 298 kr / år
Byggeår
1969
P-rom
223 ㎡
Bruksareal
285 ㎡
Tomteareal
3 489 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Romslig enebolig med dobbel garasje på fantastisk utsiktstomt. Sjøbod og båtplass.

Om eiendommen

Standard

Bygning oppført i 1969, bestående av innredet underetg., 1. etg. og loft. Loft ble påbygget i 1995. Samme år ble boligen dels renovert også i 1. etg., bl.a. med ny kjøkkeninnredning samt utskiftet vann- og avløpsledninger mv. Boligen holder en normal standard på overflater, innredninger og utstyr.
 
Taktekkingen er av betongtakstein. Takkonstruksjonen har A-takstoler i tre.

Det er parkett i stue, samt laminat i flere rom i hovedetasjen. Fliser på bad.
I underetasjen er det laminat på noen gulv, tepper på soverom, belegg på kjøkken og bad.
I loftsetasjen malt furugulv på loftstue, furu på soverommene og belegg på wc.
Stort sett malte vegger, noe tapet.

Nyere vedovn i stuen. Noen innerdører er skiftet. Sentralstøvsuger.

Koselig sommerstue med murt peis.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 223 kvm, Bruksareal: 285 kvm Sekundærrom:  62 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 81 m² - 1. etg. 138 m² - 2. etg. 66 m².
P-rom inkl: Underetg: Trappegang, gang, yttergang, bad/vaskerom, kjøkken stue og soverom
Hovedetasje: hall m/ trapp, stue, kjøkken, bad/vaskerom, gang og soverom.
Loft: Stue, 3 soverom og Wc.
S-rom inkl.: Underetasje: 4 boder og teknisk rom.
Hovedetasje: Bod og garasje.

Frittstående dobbel garasje på ca. 49 kvm. grunnflate. Delvis innredet rom på loft.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1969 Påbygget i 1995.

Påkostning og modernisering

Boligen ble betydelig oppgradert og påkostet i 1995.

Hele 2. etg. ble da påbygget med 3 soverom, loftstue og wc.
Soverom i 1. etg. ble bygget om til bad. også i 1995.

Nytt tak på boligen ble lagt i 1995.

Delvis nytt elektrisk ble utført i forbindelse med oppgradering i 1995.

Oppvarming

Det er sentralfyringsanlegg i boligen. Det er tilkoplet luft til vann varmepumpe.
Forøvrig er det nylig installert en ny vedovn i stue. I tillegg til vedovn i loftstue.
Det er også vedkomfyr på kjøkkenet som er mye brukt og fungerer helt fint. Den varmer godt.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no. Det er kjøpers ansvar å bekoste fjerning av tank.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takst Sør AS den 07.06.2022, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen. Fukt trekker tidvis inn ved ytterdør på vestfasade i bod inntil garasje.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Enkelte vinduer i underetg. bærer betydelig preg av elde/slitasje og med råteskade. Et av disse vinduene kan ikke lukkes.

Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler å montere rekkverk på den ene siden av trappeløp.

Utvendig > Utvendig mur-/betongtrapp
Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Det er ikke montert rekkverk.
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Mye mose, tæret betong samt sprekker i betong.

Innvendig > Overflater
Overflater har sterk slitasjegrad. Dels løsnet himlingsplater i stue i underetg. Fuktskade på vegg i bod inntil garasje, hvor vann tidvis trekker inn i nedre del av vegg inntil dør på vestfasade. Fuktskade på nedre del av vegg mellom to boder i underetg. (boder under bad/vaskerom), men ved befaring ble det ikke registrert unaturlig høye fuktvariasjoner. Gammel skade i tak i en bod i underetg. (under sluk ved vaskemaskin i 1. etg.), hvorpå himling her ble åpnet den gang. Risiko for skjulte skader i lukket konstruksjoner på innside av grunnmur.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig

Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom u. etg.
Rommet har ingen ventilasjon Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.

Våtrom > Generell > Bad/vaskerom 1. etg.
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Våtrom > Generell > Teknisk bod
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken u. etg.
Det er registrert avvik med avtrekk. Ved befaring så virket ikke avtrekksvifte.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon - 2 > Wc
Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering. Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Det ble registrert råteskadet konstruksjon på innside av grunnmur, på soverom i underetg., noe som må antas å skyldes sviktende drenering. I andre rom, hvor grunnmur ikke var tildekket innvendig, ble det registrert høye fuktindikasjoner samt saltutslag på nedre del av grunnmur.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det er påvist andre avvik: Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Deler av støttemur har delvis rast ut.
Det mangler rekkverk over natursteinsmur utenfor garasjeutbygg.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning. Noe terrengfall inn mot bygning på østside av bolig, hvor det bl.a. er lave brønner rundt kjellervinduer som er utsatt for vanntilsig. Eier har tidligere gjort tiltak på ovenforliggende terreng, og har etter dette ikke opplevd problem med at vann renner inn mot grunnmur.
Terrengfall mot grunnmur også på nedside av bolig (mot vest).

Tomteforhold > Oljetank
Det foreligger krav om sanering av oljetank. Det er ikke påvist tilfredsstillende lekkasjesikring på oljetank som er i bruk.
Den 1. januar 2020 ble det forbudt å bruke fossil fyringsolje til oppvarming av bygninger. Det betyr at alle må ha tatt i bruk alternative oppvarmingsløsninger etter denne dato. Kommunene har ansvar for å håndheve forbudet.
Dette innebærer at installerte oljetanker enten må fjernes eller sikres på egnet måte. Tiltak må påregnes.

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT
Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner >
Bad/vaskerom u. etg.

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
Taktekkingen har mose og slitasje på grunn av elde. Det er enkelte knekte taksten.

Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
Rustet ventil i kjellermur. Noe rustne beslag som understøtter halvtak over inngang til underetg.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng. Ved enkelte kontrollpunkt kunne det ikke registreres musetetting bak nedre del av kledning.
Stedvis overflaterust på spikre i kledning. Markiser bærer preg av elde/slitasje, bl.a. med rifter i
duk. En av markisene er iflg. eier noe treg, og henger (dette er ikke testet). Stedvis malingflasset grunnmur.

Utvendig > Tak over garasjeutbygg
Yttertaket har nedbøying. Noe sig i taksperrer, samt sig/skjevheter i tak/vegg på nordvestre hjørne av garasjeutbygg (ved inngang til bod).

Utvendig > Vinduer
Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Teknisk bod
Sprukket ytre vindusglass i en bod i underetg. Svimerke i en vinduskarm på loft. Vindu i trappeløp til underetg. kan ikke åpnes pga. vegg er bygget foran del av vindu.

Utvendig > Vinduer i garasje
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Rustne beslag utvendig på garasjevinduer.

Utvendig > Dører
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke Skade på balkongdør ved loftveranda, da dør slår i mot rekkverk.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Konstruksjonene har skjevheter. Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjikt/membran. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Rekkverk er for lavt ved begge verandaer.
Noe skjevheter i terrassegulv på veranda i 1. etg. Kledning er ført ned bak terrassebord ved hovedinngang.

Utvendig > Utvendige trapper - Hovedinngang
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Innvendig > Overflater
Det er påvist skader på overflater. Gulvparkett i stue har noe riper og hakk. Svelleskadet gulvlaminat i kjellerbod. Åpne skjøter på gulvlaminat, samt noe gulvknirk, i gang i 1. etg. Stedvis manglende innfesting av gulvlister (kjøkken i underetg.). Skadet himlingsplate på kjøkken i underetg. Skadet himling i trappegang i underetg. Bulket gulvbelegg i yttergang i underetg. Gulvknirk i enkelte rom. Sprekker i betonggulv i garasje. Skade/hull på vegg i stue i underetg.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Skjevheter på gulv i 1. etg. er hovedsakelig registrert i gang mellom kjøkken og bod inntil garasje.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Pipevanger er ikke synlige.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte.

Innvendig > Krypkjeller
Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Enkelte stubbegulvplater har falt ned/løsnet (det registreres papp på overside av stubbegulvplater der hvor plater har falt ned/løsnet). Det er veldig høyt ned på innside av krypkjeller, hvorpå kontroll kun er foretatt fra lukeåpning.

Innvendig > Innvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Rekkverk ved loftstrapp er litt lavere enn 90 cm (målt til ca. 88 cm).

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Noe mye slitasje på enkelte terskler i 1. etg.
"Vindskjev" dør i kjeller. Skrapemerke på dørblad i underetg. Fjernet dørblad fra en karm i kjeller.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom u. etg.
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning >
Bad/vaskerom u. etg.
Det er påvist skader på innredning. Dels løsnet folie på skapdører. Det er ikke fuget mellom servantplate og vegg, hvor det er økt risiko for vannsprut/-søl.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken u. etg.
Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Deler av innredning (bunnseksjon) er ikke innfestet, og står plassert et stykke ut fra vegg.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken 1. etg.
Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap. Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulv. Noe gulvknirk i rommet.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
Dårlig avrenning fra servantavløp.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er ikke montert rørfordelerskap.

Tekniske installasjoner > Andre VVS-installasjoner
Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt.

Tekniske installasjoner > Varmesentral
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Det foreligger ikke service på anlegget siste 2 år. Det er ikke fremlagt tilfredsstillende dokumentasjon av brannsikring av anlegget.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap med skrusikringer og automatsikringer. Jordfeilbryter. Utvendig sensor til utelamper. Varmekabel i del av gulv i gang 1. etg., samt i
trappegang og i innredet bod i underetg.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

Tomteforhold > Septiktank
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank.
Hagegjerde har noe skjevheter, og bærer preg av elde/slitasje.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

2. Er det utført arbeid på bad. Ja, det er pusset opp i 1995. soverom ble laget om til bad.
Arbeide utført som egeninnsats av selger.
Betonggulv med varmekabler, fliser og membran.

3. Tilbakeslag av avløpsvann?
vann kom opp i kjeller. Fikset dette ved å grave opp rørog ledning ut til kum.
Rørleggerarbeide utført av rørlegger Arne Litland.

5. Problemer med fukt?
Litt fukt og kjellerlukt i kjeller mot bakken.

6. Problemer med pipe?
Sprekk i mur bak ovn på loft, denne er tettet. Pipe / ildsted har senere vært kontrollert.

8. Har det vært skadedyr?
Av og til mus under kjøkkenskap under vask.

10,1. Arbeide på tak?
Nytt tak i 1995.
Utført av Brødrene Verdal, snekkerfirma.

11. har det vært arbeide på el-anlegg?
I forbindelse med oppussing / oppgradering.
Elektrisk - kurt Theisen - Lyngdal Elinstallasjon.

12. Kontroll av el-anlegg?
har vært utført, men ikke de siste 5 år.

15. Kjenner du til utbyggingsplaner?
Det skal bygges bak på andre siden av veien, uten at det har betydning for denne eiendommen.

17. er det nedgravd oljetank på eiendommen? Ja.'
17.1. Har kommunen git dispensasjon til at den nedgravde oljetanken kan bli liggende? Nei.
 Har fortsatt oljefyr, kan fyres med biodiesel.

22. Andre avtaler?
Det hører med båtplass i bryggeanlegg nedenfor, med veirett ned.

Avtrekksvifte i kjøkken i underetasjen fungerer, sikringen var uta da takstmannen var der.

Takvinduer i hagestue lekker litt i et hjørne når det regner som verst.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Lyngdal sentrum kjør ut Agnefestveien mot Skomrak og Korshamn. Ved krysset mot Rosfjord, ta til venstre. Kjør oppver bakkene mot Skomrak, ca. 1 km. Midt i bakken kan en ta ned i Brattegra. Boligen ligger som den første eiendommen på venstre side merket med Til Salgs skilt fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Beliggende på en fantastisk flott utsiktstomt, med utsikt innover og utover Rosfjorden. Gode solforhold spesielt om sommeren på ettermiddags- og kveldstid.

Den store tomten har mange frukttrær, drivhus og hønehus, 2 terrasser, en utenfor stuen og en bak garasjen. På den er det lunt for nordvesten.

Carport ved siden dobbel garasje med plass til båt og annet.

Båtplass og sjøbod i fellesanlegg i hyttefeltet nedenfor, egen båtforening for anlegget.

Badeplass og lekeplass ved sjøen nedenfor eiendommen.

Det er ca. 3 - 4 km. til Lyngdal sentrum med alt av servicetilbud og handel.
Kun ca. 1 km. ned til det populære Sørlandsbadet. Her er det også en lang badestrand. Snart kommer Knertenparken i samme området.

Videre er det korte gang- og kjøreavstander til fine tur- og rekreasjonsområder.

Tomt

Areal: 3 489 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomten består av 3 bnr .

Parkering

På stor gårdsplass på egen tomt og i dobbel garasje  og carport. Rom over garasjen.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 31.10.1969. Ferdigattesten gjelder den opprinnelige boligen.. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.
Det er senere påbygget en hel etasje i 1995. Det foreligger tegninger på dette, samt byggetillatelse datert 08.03.1995.

Det foreligger ikke ferdigattest for tilbygget  Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse. tilhører  eldre reguleringsplan for ytre skomrak, datert 02.08.1982, samt reguleringsbestemmelser for fritidsboliger Skomrak Ytre, regulert til bolig og bolig garasje, gjelder tilleggstomt bnr. 124. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei med tinglyst avkjørselrett. Samt veirett på hyttefeltets vei ned til sjøen. Tilknyttet offentlig vann. Eiendommen har privat septiktank/ slamavskiller. Det gjøres oppmerksom på at Lyngdal kommune har rett til å gi pålegg om kortslutning av septiktank og kreve til tilkobling til offentlig avløp.
Det foreligger avtale med hyttefeltet med tilkopling til deres anlegg uten kostnader.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Der er restriksjoner ang bygging av garasje under Høyspentlinje. Se vedlegg.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Rett til en båtplass i bryggeanlegg, samt til en mindre sjøbod på ca. 5 kvm. Tinglyst veirett ned til anlegget.
Rett til avkjøring fra Hovedvei, datert 09.10.1968 fra Lyngdal kommune.
Tinglyst rett til å bygge nær nabogrense, 24.10.1968 med dagboknr. 1732.
Tinglyst rett til sjøbod på 6 kvm. samt 1 båtplass på gnr. 41, bnr. 1 og 2, tinglyst 23.03.2020. med dagboknr. 2256559.
Denne retten var opprinnelig på 2 båtplasser, men det ble overstyrt i jordskifte som er tinglyst 31.05.2021 med dagboknr. 635145. Her fremgår det at plass 10 er en rett til Bent Gusevik, iflg. jordskifte og som nå skal følge bnr. 4.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

4 200 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 101 250,- (Dokumentavgift) 117 120,- (Omkostninger totalt) 4 317 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 14 298 pr. år
Prognose for 2022.
Gjelder renovasjon, vannavgift, feiing og slamtømming.

Formuesverdi

Primær: Kr. 759 542,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 734 350,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Brattegra 2, Gnr. 41 Bnr. 4 og Gnr. 41 Bnr. 124 og Gnr. 41 Bnr. 6 i Lyngdal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 71.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0088

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0088. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Reidar Bøe, tlf. 40 40 80 71

Vederlag

Eierskifteforsikring (Kr.22 437) Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.72 900) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.123 272)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt

Kontakt megler

Varenummer: 3059315