Skarpevoll/Omholt/Bjorbekk

Bråstadlina 275

Kommunale avgifter
10 961 kr / år
Byggeår
1868
P-rom
224 ㎡
Bruksareal
227 ㎡
Tomteareal
3 932 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

BUD MOTTATT! Enebolig med uthus beliggende i landlige omgivelser. Stor tomt

Om eiendommen

Innhold

1 etg.: Vindfang/entrè, gang, kjøkken, stue, mellomgang, Vindfang/entrè, spisestue, stue, mellomgang, toalettrom, bad, "walk in" garderobe samt soverom.
2 etg.: Gang, 3 soverom
U-etg.: Gang, vaskerom, bad, badstue, "bassengrom", kjellergang og boder

Standard

Eldre, spennende enebolig med påbygg. Inneholder:
1 etg.: Vindfang/entrè med belegg på gulv, panel på vegg. Gang med laminat på gulv, panel på vegg. Trapp opp til 2 etg. samt u-etg. Stort kjøkken med fliser på gulv, malte flater på vegg. Integrerte hvitvarer. (Platetopp, komfyr, oppvaskmaskin samt kjøleskap) Stue med åpen himling som sørger for en luftig atmosfære og fantastisk romfølelse. Parkett på gulv, malte flater på vegg. Åpen peis samt vedovn. Dør ut til solrik veranda. Mellomgang med parkett på gulv, panel på vegg. Vindfang/entrè med belegg på gulv, panel på vegg. Sikringsskap. Skap. Spisestue med teppe på gulv, tapet på vegg. Kombi ved parafinovn. Stue med teppe på gulv, tapet på vegg. Mellomgang med belegg på gulv, malte flater på vegg. Trapp opp til 2 etasje samt u-etasje. Toalettrom med fliser på gulv, plater på vegg. Wc og vask. Flislagt bad med Bad med vask og boblekar. Dør inn til "walk in" garderobe. Soverom med laminat på gulv, malte flater på vegg. 
2 etg.: (Gammel del)  Gang med laminat på gulv, malte flater på vegg. (Sikringsskap i trappeoppgang) 2 soverom med laminat på gulv, malte flater på vegg. Kott. (2 etg., påbygg) Hemsgang med teppe på gulv, panel på vegg. Soverom med teppe på gulv, panel på vegg.  
U-etg.: (Gammel del) Kjellergang med mur på gulv og vegg. Dør ut. Bod med mur på gulv og vegg. (U-etg. påbygg) Gang med teppe på gulv, panel på vegg. Gang med teppe på gulv, panel på vegg. Dør ut. Vaskerom med fliser på gulv, malte flater på vegg. Flislagt bad med wc, vask dusj samt bidè) Badstue. "Bassengrom" med fliser på gulv, malte flater på vegg. Dør ut til hyggelig terrasse og hage.

Lav takhøyde på deler av boligen
Svømmebassen i underetasje er ikke ferdigstilt og har ikke vært i bruk
Slik boligen fremstår er det behov for oppgradering/modernisering, tilstandsrapport foreligger.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men stemmer ikke med dagens bruk. 1. etasje: Frisørsalong brukes som soverom

Uthus med garasjedel. Uthus trenger oppgradering.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 224 kvm, Bruksareal: 227 kvm Sekundærrom: 3 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje 60 m²  - 1. etg. 139 m²  - Loftsetasje 28 m².
Underetasje - P-rom inkl.: Svømmebasseng (aldri vært i bruk), badstue, gang, trapperom, vaskerom, bad.
1. etasje - P-rom inkl.: Bad, ganger, vindfang 3 stk., toalettrom, trapperom, soverom, 3 stuer, kjøkken.
1. etasje - S-rom inkl.: Bod.
Loftsetasje - P-rom inkl.: 3 soverom, gang, hems.

Uthus:
Bra: 96 m² - S-rom: 96 m²
Bra. pr. etasje: 1. etasje -  84 m²  - Loft 12 m².
1. etasje - S-rom inkl.: Boder, garasjer.
Loft - S-rom inkl.: Bod.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate og takhøyde:
Takhøyde på eldste del er lav. Lav takhøyde på hems, loftsetasje. Tilbyggsdel med lav takhøyde i kjøkken, gang del. Høydene er under 2.20 og varierer gjennom bygningene pga. skjeve gulv, bygningsmessige konstruksjoner. Manglende lysforhold/rømningsvei på soverom loftsetasje eldste del, manglende rømningsvei. Soverom hems ikke 15 m3 med hensyn til ventilering.

Det er avvik mellom godkjente tegninger for tilbygg og dagens planløsning. Loft: Stue er opprinnelig godkjent som soverom. Det ombygde rommet er godkjent for varig opphold. Det er på tegninger av fasade syd/vest tegnet inn skråvinduer i tak, disse er ikke satt inn. 1. etg. walk-in er opprinnelig godkjent som kott, hovedsoverom er opprinnelig godkjent som frisørsalong, stue mellom hovedbygg og tilbygg er ikke benevnt og må derfor anses som tilleggsareal. De ombygde rommene er ikke godkjent for varig opphold/beboelse. Underetasje: Rom benyttet som vaskerom er godkjent som teknisk rom/bod og soverom i kjeller er opprinnelig godkjent som bod. De ombygde rommene er ikke godkjent for varig opphold/beboelse. Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger av uthus. Terrasse er utvidet utover opprinnelig omsøkt. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Byggeår og byggemåte

Antatt byggeår: 1868.
Byggeår på hoveddel i henhold til opplysninger fra sefrak registrering.
Tilbygg i 1967 og 1978/86 i henhold til stemplet bygningstegninger.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det gjøres særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd boligen. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av His Bygg AS den 20.04.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig med uthus. Boligen fremstår med behov for renovering, oppgradering av bygningsdeler både innvendig og utvendig utfra bygningsmessig beskrivelse. Taktekking med sementtakstein, det er synlig blitt utført tetting ved kvist med lekkasjeskader innvendig. Utfra alder på tekking, manglende lufting og skader i undertak vil det være påregnelig med omlegging av taktekking i sin helhet. Utvendig stående kledning uten åpen lufting, stedvis råteskader. Rom under terreng med fuktproblematikk som må sees i sammenheng med manglende drenering, fuktsikring og isolering av grunnmur. Kapillært oppsug fra grunn vil være tilstede i underetasjen. Eldre vinduer og dører der utbyttinger, vedlikehold vil være påregnelig utfra tilstand. Terrasse med større skjevheter, manglende beslag mot kledning. Innvendig slitasje og skader utover påregnelig bruksslitasje. Det er soppskader i loftsetasje som kommer opp i overgang gulv vegg, soppen kan se ut som ekte hussopp men må sendes inn prøve for å konstatere type sopp. Synlig
fuktskader i vegger 1. etasje på eldre del rundt vinduer, fuktskader i loftsetasje rundt gjennomføringer. Rom under terreng med synlig fukt problematikk og uttørking av hele konstruksjonen vil måtte utføres etter drenering, fuktsikring. Det må utføres videre undersøkelser etter dreneringsarbeid om kapillært oppsug fra grunn stopper da det kan være grunnvann som står mot betongsåle. Takkonstruksjon uten åpen lufting, skjevheter, etterisolering uten plast og direkte mot undertak der skader vil være påregnelig. Museavføring ble registrert i boligens loftsetasje, kjøkken og aktivitet fra mus er tilstede, ukjent omfang for undertegnede. Større skjevheter i boligens eldre del både i gulver og vegger, borrebille angrep i etasjeskille ble registrert som relateres til avdamping fra grunn. Våtrom i boligen der renovering i sin helhet anbefales pga. skader, mangler, fuktproblematikk og alder på teknisk anlegg. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet. Se forøvrig punkter nedenfor.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Taktekking:
Det er ingen lufting i konstruksjonen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.

Utvendig > Nedløp og beslag:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Det er ingen lufting i konstruksjonen. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er  fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

Utvendig > Vinduer:
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist et betydelig antall vinduer med punkterte eller sprukne  glassruter.

Utvendig > Dører:
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter. Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Konstruksjonene har omfattende skjevheter. Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.

Utvendig > Utvendige trapper:
Det er ikke montert rekkverk. Konstruksjonene har skjevheter.

Innvendig > Overflater:
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. Soppskader i loftsetasje der prøver anbefales innsendt for type. Sopptypen er usikker men kan være hussopp som har helseskadelig effekt. Museavføring observert i kotter loftsetasje. Fuktskader i himling loftsetasje, rundt vinduer i 1. etasje, loftsetasje.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Det er påvist fuktskader i etasjeskiller Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert symptom på sopp/råte.

Innvendig > Rom Under Terreng:
Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Det er påvist fuktighet i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er registrert insekter - symptom på fuktig miljø Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig Musavføring ble registrert

Våtrom > Generell > Bad:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Løse fliser, sprekker i fliser, ikke synlig membran, ikke mekanisk ventilasjon. Teknisk anlegg eldre, vannrør bøyd ned for å passe bak boblebad.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad:
Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. Det  er synlig utført tiltak rund sluk i krypkjeller og synlig fuktskader rundt sluket.

Våtrom > Generell > Svømmebasseng (aldri vært i bruk):
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Synlig fuktgjennomgang i bassenget. Ikke fungerende svømmebasseng.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Svømmebasseng (aldri vært i bruk):
Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.

Våtrom > Generell > Vaskerom:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er ikke anlagt våtsoner på gulver eller vegger. Synlig fuktproblematikk i rommet som relateres til utvendig manglende fuktsikring, kapillært oppsug fra grunn. Eldre rustent soilslukFliser sprukket rundt og fukt.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom:
Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.

Våtrom > Generell > Bad:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Synlig noe membran duk men ikke klemt til klemring. Fuktproblematikk i rommet som relateres til manglende fuktsikring, kapillært oppsug fra grunn. Ufagmessig utførelse på fuger, fliser. Manglende mekanisk ventilasjon. Eldre teknisk anlegg.

Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad:
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Ved fuktmåling i nedre del av vegg mot våtsone fra tilstøtende rom, måles høye fuktverdier.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
Kjøkkeninnredningen er skadet/har betydelig skader. Det er påvist at overflater/kjøkkeninnredning har omfattende skader. Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i røropplegg. Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulvet.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom:
Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Det er målt høyt fuktinnhold i gulv. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Rom under terreng tilstøtende under toalettrom, høyere fuktverdier i etasjeskille er konstantert som relateres til avdamping fra grunn. Eldre teknisk anlegg.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Badstue:
Det er påvist skade som følge av angrep av fukt/råte.

Tekniske installasjoner > Vannledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Det er irr på rør. Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Armatur/blandebatteri er ikke tett

Tekniske installasjoner > Ventilasjon:
Ingen ventilering utover åpning av vindu.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
Sikringsskap med automatsikringer. Spørsmål til eier er ikke fylt ut da salg er via fullmektig (dødsbo).

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold:
Manglende røykvarslere og brannslukningsapparat

Tomteforhold > Drenering:
Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer:
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren.

Tomteforhold > Terrengforhold:
Terreng faller inn mot bygning.

TG2:
Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er påvist spredte råteskadr i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.

Innvendig > Radon:
Radonmålinger er ikke foretatt heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "usikker" aktsomhetsgrad Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak

Innvendig > Pipe og ildsted:
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Pipevanger er ikke synlige.

Innvendig > Krypkjeller:
Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig. Krypkjeller har en uavklart situasjon, konstruksjon med skadepotensiale Fuktskader i kryperom skyldes lange perioder med relativ luftfuktighet (RF) over ca. 80 % og temperaturer over 5-6 °C. Den høye luftfuktigheten kan være et resultat av manglende fuktsperre mot grunnen og utilstrekkelig ventilasjon. Kryperom som er ventilert med uteluft, får også høy luftfuktighet fordi temperaturen i kryperommet i deler av sommerhalvåret er lavere enn utetemperaturen. De varmetrege massene i bakken i kryperommet holder på kulda, og gjør at temperaturen der stiger saktere enn i utemiljøet. Fuktig, varm luft som trekkes inn i kryperommet på forsommeren, kjøles ned, og da stiger den relative luftfuktigheten.

Innvendig > Innvendige trapper:
Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Innvendig > Innvendige dører:
Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken:
Det er avvik: Rust, eldre type, lys virker ikke.

Spesialrom > Teknisk anlegg > Badstue:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på badstuovn.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert. Det er nå
ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Rust på overflater som relateres til fukt i rommet.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Grunnmuren har sprekkdannelser.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger:
Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Det er påvist merkbart trykkfall ved samtidig tapping i to vannkraner i boligen, dette kan indikere avvik i utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Det er trykkfall ved tapping av to kraner samtidig, indikerer svekket effekt på vannledning. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.

Tomteforhold > Septiktank:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Beliggenhet

Adkomst

Følg hovedveien fra sentrum mot Strømmen og Hisøy. Ta til høyre i rundkjøringen ved Strømbroa, og videre mot Bjorbekk. På Bjorbekk tar man til høyre mot Stoa og første vei til venstre mot Løddesøl. Ved veikryss på Omholt ta mot Bråstad. Følg veien videre. Eiendommen ligger på høyre side.
Velkommen til Bråstadlina 275!

Beliggenhet

Eiendommen ligger i landlige og naturskjønne omgivelser på Omholt, ca. 8 km fra Arendal sentrum. Nærområdet består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse samt landbruk. Fra eiendommen er det kort vei til Stoa nærings og handelsområde samt til Asdal skole (1-10), barnehage, kunstgressbane, friidrettsanlegg og lysløype. Meget barnevennlig.

Tomt

Pent opparbeidet hage med plen, hekk og prydbusker samt rips og solbær. Hyggelig, solrik veranda med dør ut fra stue.

Eiendommen består av to parseller. Gnr. 441, bnr. 15 og 18.

Bnr. 15 med areal på 1962.1 kvm i forhold til skylddelingsforretning datert 27.07.1962
Bnr. 18 med areal på 1970.6 kvm. Målebrev datert 16.03.1965.
Tot. areal ca.: 3932 kvm
Ved eventuell oppmåling må avvik påregnes.

Areal: 3 932 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Parkering på egen grunn til flere biler samt i carport og garasje

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger byggetillatelse for oppføring av tilbygg, datert 18.05.1978. I tilbyggets 1. etasje skal det innredes stue, mens det i underetasjen i tillegg til boder skal innredes badstue og basseng.
Det foreligger byggetillatelse, datert 29.06.1986. Tillatelsen gjelder påbygg av kvist samt ominnredning.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til landbruks, natur- og friluftsformål (LNF),  tilhører Arendal kommuneplan for perioden 2019-2029. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei. Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann og avløp. Borrevann. Det gjøres oppmerksom på at Arendal kommune har rett til å gi pålegg om kortslutning av septiktank og kreve til tilkobling til offentlig avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser følger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
1962/2327-2/36  Bestemmelse om vannrett. Tinglyst: 15.08.1962 rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:441 Bnr:15. Bestemmelse om vannledning.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er over to mål og gnr. 441 bnr. 18 er ubebygd, og derfor må egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 65 000,- (Dokumentavgift) 81 470,- (Omkostninger totalt) 3 031 470,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 10 961 pr. år
Beløpet inkluderer renovasjon, kommunale eiendomsgebyr og eiendomsskatt.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 4 999,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 583 881,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 101 973,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Bråstadlina 275, Gnr. 441 Bnr. 15 og Gnr. 441 Bnr. 18 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 26.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-23-0086

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-23-0086. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Rune Narten, tlf. 40 40 80 26

Vederlag

Grunnpakke markedsføring inkl avisannonse (Kr.9 900) Eierskifteforsikring (Kr.14 404) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.57 200) Tilrettelegging (Kr.14 900) Totalt kr. (Kr.106 889)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt
Varenummer: 3068574