Lund

Brages vei 6

Prisantydning
2 890 000 kr
Omkostninger
84 120 kr
Andel fellesgjeld
95 400 kr
Andel fellesformue
34 300 kr
Totalpris
3 069 520 kr
Formuesverdi
548 592 kr
Formuesverdi sekundær
1 828 639 kr
Felleskostnader
3 300 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
9 432 kr / år
Byggeår
1955
P-rom
68 ㎡
Bruksareal
76 ㎡
Tomteareal
1 848 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Flott 3-roms selveier beliggende i 2 .etg. med sydvendt innglasset balkong - Nytt kjøkken - Sentralt

Om eiendommen

Standard

Sørmegleren ved Kristian Lossius har gleden av å ønske deg velkommen til Brages vei 6!

Flott 3-roms selveierleilighet med sydvendt innglasset balkong. Lys og fin stue med plass til spisebord. Nytt kjøkken med matte fronter og sort laminat benkeplate. Integrert hvitevarer som ovn, platetopp, ventilator, oppvaskmaskin og kjøl/frys.
Videre har leiligheten to gode soverom, hvorav hovedsoverom har skyvedørsgarderobe. Enkelt bad med badekar, servant, toalett og opplegg til vaskemaskin.

Med leiligheten følger to loftsboder og to kjellerboder.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 68 kvm, Bruksareal: 76 kvm Sekundærrom: 8 kvm.
P-rom inkl: Gang, kjøkken, stue, soverom, soverom 2, bad.
S-rom inkl.: Innglasset balkong.

Innglasset balkong er medtatt i samlet arealmåling. Vegg mellom stue/innglasset balkong, er lagt inn i areal for balkongen.

Romarealer: Gang: 6 m2, kjøkken: 8,5 m2, stue: 24,5 m2, soverom: 12 m2, innglasset balkong: 8,2 m2, soverom: 9,6 m2, bad: 4,1 m2. Loftsbod: 5,5 m2, kjellerbod: 6,5 m2. Loft- og kjellerbod kan medtas som tilleggsareal.

Branndør er ikke montert.
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk. Tegninger er av dårlig kvalitet, forbehold må tas.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1955 i følge Kristiansand kommune.
 

Oppvarming

Elektrisk til oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
 

Diverse

Styreleder opplyser at sameiet har avtale med firma som tar seg av vask i fellesareal samt diverse vaktmestertjenester. Fellesarealet i kjelleren er beboerne sitt ansvar. Det holdes normalt en dugnad i året, før 17.mai.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Arild Grundetjern den 04.05.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
"er i stort sett bra stand, følgende hovedtrekk kan nevnes:
Inngangsdør er fra byggetid og har normal slitasje, døra er ingen branndør. Balkongdør er fra 1982 og døra er slitt. Vinduer er fra 1975 og har slitasje, vedlikehold bør beregnes. Innvendig trenger bad oppgradering/renovering. KVIK kjøkkeninnredning er fra 2021 og er i god stand, induksjon platetopp er montert. Nytt laminatgulv på kjøkken, gulvet er ufagmessig avsluttet ved dørterskel. Sikringsskap er oppgradert med automatsikringer.  øropplegget er av blandet årgang, vanlig vedlikehold bør beregnes. Eier opplyser om at alt av røropplegg og el. anlegg på kjøkken ble skiftet i 2021. Innvendig stoppekran til leiligheten er montert på kjøkken bak innredningen. Elektrisk til oppvarming. Innglasset balkong er medtatt i samlet arealmåling. Forøvrig må hele Tilstandsrapporten leses i sin helhet."

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Våtrom > Generell > Bad. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

TG2:
Utvendig > Vinduer. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne.
Utvendig > Dører. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Innvendig > Radon. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig > Andre innvendige forhold. Det er avvik: Uferdig avslutning med laminatgulv på kjøkken.
Tekniske installasjoner > Vannledninger. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

- Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja, kun av faglært. Utskiftning av el. Anlegg på kjøkken og oppgradering av kurser til kjøkken. ES Energy AS.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagt kart på høyre side i Finn-annonsen.

Beliggenhet

Boligen ligger meget sentralt og populært på Lund med korte avstander til butikk, skole og barnehager. Lekeplass like ved. UiA ligger kun ca. 2 km unna, og Kvadraturen ligger kun ca. 2 km unna. Flott turterreng i Jegersberg og flere badeplasser i nærområdet.
 

Tomt

Areal: 1 848 kvm, Eierform: Fellestomt
 

Parkering

Etter gatenes gjeldende bestemmelser.
 

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på boligblokk med 18 leiligheter datert 01.02.1956, samt på fasadeendring (riving av eksisterende balkonger og erstatte dem med nye prefabrikerte elementer, samt utvidelse og innglassing/tak for 15 balkonger) datert 05.07.2012. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører reguleringsplan nr. 33 "Kongsgård allé (Freyasdal)", datert 30.01.1952. Plan under arbeid i nærområdet: Detaljreg. for Marvikssletta BKH6. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.
 

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei og vann. Eiendommen har septiktank/ slamavskiller. Det gjøres oppmerksom på at Kristiansand kommune har rett til å gi pålegg om kortslutning av septiktank og kreve til tilkobling til offentlig avløp.
 

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 325. Tinglyst: 17.02.1955. Best. om vann/kloakkledn. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen.
Dagboknr.: 7219. Tinglyst: 29.05.1984. Pantsettelseserklæring - Panthaver: Sameiet Kr. 10.000. Prioritet etter 80% av lånetakst.
Dagboknr.: 10657. Tinglyst: 22.05.2006. Bestemmelse iflg. skjøte. Kommunale rettigheter/påbud i henhold til skjøte/festekontrakt.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.
 

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Konsesjon

Nei

Om sameiet

Husdyrhold

Dyrehold er tillatt.

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskap og husordensregler må leses før budgivning.

Forretningsfører

Tore Dåsvand

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 890 000,- (Prisantydning) 95 400,- (Andel av fellesgjeld) 2 985 400,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 7 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 72 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 890 000,-)) 84 120,- (Omkostninger totalt) 3 069 520,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 9 432 pr. år

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3149,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Felleskostnader

Kr. 3 300,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Avdrag/renter på felleslån, Telenor TV og internett, renovasjon, felles forsikring på bygg, renhold, styrehonorar, forretningsførsel m.m.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Andel fellesgjeld kr. 95 400 pr. 01.01.22
Andel fellesformue kr. 34 300 pr. 01.01.22

Lånevilkår fellesgjeld

Sparebanken Sør.
Saldo pr. 31.12.2021: kr. 1 716 797,-
Andel av saldo: kr. 95 400,-

Formuesverdi

Primær: Kr. 548 592,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 828 639,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Brages vei 6, Gnr. 152 Bnr. 78 Snr. 7 i Kristiansand kommune. Sameiebrøk: 1/18
 

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon
 

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: integrerte hvitevarer.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 89 59 07.
 

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.
 

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.
 

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

11-22-0170

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/11-22-0170. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kristian Lossius, tlf. 90 89 59 07

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 850) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 890 000,-) (Kr.54 910) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.86 745)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3060074