Skien - Bøle

Bølevegen 14E

Prisantydning
1 375 000 kr
Omkostninger
1 000 kr
Andel fellesgjeld
269 054 kr
Totalpris
1 645 054 kr
Formuesverdi
546 047 kr
Formuesverdi sekundær
2 074 979 kr
Felleskostnader
6 128 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1948
Internt bruksareal (BRA‑i)
67 ㎡
Bruksareal
67 ㎡
Tomteareal
3 429 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
1
Eierform
Andel
Eiendomstype
Andelsleilighet

Oversikt

Tiltalende og solrik 2 roms andelsleilighet på Bøle-Skien

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Leiligheten ligger i 1 etg.
Innhold: Entre, bod, bad/wc/vaskerom, kjøkken, soverom og stue/spisestue med utgang terrasse.
Romslig bod i kjeller på 16 kvm.
Carport medfølger.

Oppvarming

I stue er det peisovn, forøvrig elektrisk oppvarming med varmekabler på bad.

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagte kart.
Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

I garasje.

Beliggenhet

Leiligheten har en sentrumsnær beliggenhet med elven som nærmeste nabo. Dagligvare og bussholdeplass med gode forbindelser og hyppige avganger i rett utenfor leiligheten. Skiens sentrumsgater og alle sentrumsfunksjoner ligger 1,5 km unna.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 22.12.1949. Ferdigattesten gjelder 4 mannsbolig. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen er avsatt til:
boligbebyggelse nåværende byggegrenser, utbyggingsområde og funksjonskrav,
bevaring naturmiljø,
friområde nåværende,
Rød og gul sone iht. T-1442,
Turvegtrase fremtidig

tilhører reguleringsplan Reguleringsplan for Bølevegen, datert 02.05.2024. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har utleiedel, som leies ut for XXX kr. pr. 

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Økonomi

Omkostninger kjøper

Tinglysning av hjemmelsovergang: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
Forhåndsvarsling av forkjøpsrett kr 7 981,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 8 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 12.300,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Boligen fremstår tiltalende og er i normalt god stand og som forventet etter en oppussing. Det ble ikke registrert eller avdekket noen behov for bygningsmessige strakstiltak utover normalt vedlikehold.

Innhold
Entre:
På gulv er det laminat, glassfiberstrie på vegger og malt betong i himling.

Soverom:
På soverom er det skyvedørsgarderobe. På gulv er det laminat, malte mdf-plater på vegger og malt betong i himling.

Stue/spisestue:
Meget romslig stue med utgang til terrasse. Varmepumpe og peisovn. På gulv er det laminat, glassfiberstrie/malte plater på vegger og malte betong i himling.

Kjøkken:
På kjøkken er det laminat skog mad profilerte fronter og laminat benkeplate. Komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap medfølger i handelen. På gulv er det laminat, malt glassfiberstrie på vegger og og malt betong i himling.

Bad/wc/vaskerom:
Badet er oppgradert i 2006. Badet inneholder dusjkabinett, baderomsinnredning med heldekkende servant, vegghengt toalett og opplegg for vaskemaskin. Vaskemaskin medfølger. På gulv er det fliser med gulvvarme, fliser på vegger og panel i himling.

Carport har enkel standard.


Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Bjørnar Krogh den 21.06.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG3
Ingen

TG 2
Rom under terreng:
Yttervegger i kjeller av malt betong/betongblokker og støpt gulv. Kjelleren består av boder og rom med varmtvannstanker. Tilkomst via trapp og dør. Kjelleren har ventiler i yttervegger, men det er observert noe symptomer på fuktinnsig ved saltutslag nederst på grunnmur. Til opplysning er rom under terreng en risikokonstruksjon, drenering og utvendig fuktsikring er avgjørende for tørt innvendig klima. Slike eldre betongkonstruksjoner uten fuktsperre mot grunn vil ha evne til å trekke opp tilgjengelig fuktighet. Det er ingen synlig drensplate over terreng. Alder og utførelse av drenering er ikke kjent og er utfordrende å kontrollere da mesteparten av systemet er skjult i bakken. Takvann er ledet vekk via rør i grunn på bygningen, fra terrasser er takvann ledet noe vekk med påmonterte utkast på nedløpsrør. Terrenget inn mot grunnmur er forholdsvis flatt.

Radonsikring:
Boligen er oppført før krav til radonforebyggende tiltak ble gjeldende. Bygget er derfor ikke utført med radonsperre. Det er heller ikke kommet frem opplysninger om gjennomført radonmåling. Det bør gjennomføres
radonmålinger i boligen for å stadfeste graden av radonforekomst.

Veranda:
Veranda bygget i betongkonstruksjoner med fall på gulv og sluk. Murt rekkverk og trapp i tre til terreng. Rekkverk har høyde på 0,9m som er 0,1m under dagens krav. Konstruksjonen fremstår med solid fundamentering, det er
ikke registrert svekkelser. Gulv av maling/epoxy har sprukket opp.

Bad - Totalvurdering av overflater:
Det er dør i våtsone. Det er anbefalt å plassere vindu/dør utenfor våtsone (bak dusj/badekar og 1m til hver side). Der det ikke er til å unngå er det nødvendig med spesielle tiltak mot fuktskader(TEK17). Dørblad har fuktmerker og avflassing av maling. Det er flere downligths i himling som ikke fungerer. Gulvet har ikke tilfredsstillende fall og det er ikke vanntett oppkant ved terskel, ved en eventuell vannlekkasje fra f. Eks et rørbrudd kan vann renne ut av rom og gjøre skade.
Bad - Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk: Det er stålsluk med ukjent type membran under klemring. Trolig er et smøremembran på gulv/vegg. På gjennomføringer av kobberrør i gulv er det ikke tilstrekkelig tetting, det er ikke
brukt mansjetter. TG 2 er gitt med bakgrunn i alder på fuktsikringen. Smøremembran har en naturlig aldringsprosess i form av kjemisk uttørking. Normal forventet levetid på smøremembran er 10-20 år. Det anbefales å fortsette bruken av
tett dusjkabinett. Rommet vil fungere med vanlig bruk fordi bruksvann går direkte til sluk og avløp. Det bør sørges for god avrenning i sluk og avløp, sluk bør renses jevnlig. Ved vannsøl, eller ved påkjenning av fritt vann på gulv kan vannet
renne inn i omliggende konstruksjon og forårsake skader på grunn av utettheter i membran/tettesjikt og mangel på vanntett oppkant på dørterskel.

Bad - Totalvurdering av sanitært utstyr og ventilasjon:
Det registreres manglende drensplate på sisternekasse. Et minimumskrav ved valg av innebygget sisterne er at det etableres en såkalt drensåpning. Ved en eventuell lekkasje vil vannet derfor raskt bli synlig på baderomsgulvet ved rett oppbygging. Det er ikke tilfredsstillende ventilering fra rommet. Det bør etableres mekanisk avtrekk.

Piper / ildsteder:
Pipe er fra byggetid og er av teglstein. Det er 2 pipevanger som er kledd igjen med tapet og 2 er kledd med flis. Pipevanger skal være synlige for kontroll. Feieluke er plassert i kjeller. Pipe over tak er helbeslått. Ildsted av vedovn i stuen.
Ingen vesentlige skader, men pipe har oppnådd en alder hvor rehabilitering er naturlig. For tilstand på innvendig røykrør bør brann og feievesen kontaktes. For øvrig bør intervaller for tilsyn og feiing følges.

Etasjeskiller/gulv på grunn:
Stedvis ujevnheter i etasjeskillere er påregnelig grunnet alder og byggemetode. Målte skjevheter er ikke uvanlig for boliger av denne alder og type. Det er ikke registrert forhold som tyder på svekkelser i konstruksjonen, tilstandsgraden er satt på bakgrunn av standardens krav til nivå forskjeller på etasjeskillere og gulv på grunn.

Felles trapp:
Trapp i felles arealer av malt tre, belegg i overflater og rekkverk av tre. Det er ikke montert håndrekke montert på vegg. Trappen er bygget etter tidligere forskrifter fra byggeår og tilfredsstiller ikke dagens krav til personsikkerhet.
Rekkverk er 0,9m og tilfredsstiller dagens krav, det er ikke montert håndrekke på vegg og åpninger i rekkverk er større enn 0,1m.

Kjøkken:
Det er endel merker i fronter og noe svelling i underkant av benkeplate. Utover anmerkede forhold og påregnelig bruksslitasje, fremstår kjøkkenet i funksjonell stand.

Vannledninger, oppvarming og ventilasjon:
Boligens vannrør er av kobber, alder er ukjent. Stoppekraner er trolig i kjeller, disse er ikke funksjonsprøvet. Ventilasjonen i leiligheten er mangelfull, det er kun ventil i yttervegg på soverom.
Det mangler ventil i stue. Varmtvannsbereder har ikke tilfredstillende lekkasjesikring. Varmepumpe er fra 2011 og er uten dokumentasjon på installering eller utført service.

Elektrisk anlegg og samsvarserklæringer:
Takstmann sjekker det elektriske anlegget visuelt for synlige mangler, fare for berøring av strømførende kabler/deler, brannfare og dokumentasjon/samsvarserklæring for installeringer og oppgraderinger etter 1999. Det bemerkes at anlegget ikke er kontrollert av el-takstmann og kan ha skjulte feil og mangler på områder som ikke er kontrollert. Anlegg uten dokumentasjon, det bør gjennomføres utvidet el tilsyn av fagmann på området.

Innvendige overflater:
Laminatgulv har oppsprekking i skjøter og ujevnheter. Dører til skyvedørsgarderobe går tregt.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap, komfyr, oppvaskmaskin og vaskemaskin.

Legalpant

Borettslaget har legalpant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierne har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Byggemåte

Korsdelt 4 mannsbolig. Bygningen er oppført med betong grunnmur. Vegger i betong/murblokker som er kledd med fasadeplater fra 2015. Betong i etasjeskiller. Valmet tak tekket med betongstein. Vinduer og verandadør i PVC fra 2011. Nedløp og takrenner i plastbelagt aluminium er fornyet i 2011.

Polisenummer

SP0003215473

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Inkludert i felleskostnadene.
Produktnummer: 700BE2D6-E997-42CB-92E7-EA79F8AA348C