Bergsmyr

Bøklia 7

Prisantydning
2 250 000 kr
Omkostninger
72 720 kr
Totalpris
2 322 720 kr
Formuesverdi
471 738 kr
Formuesverdi sekundær
1 698 257 kr
Kommunale avgifter
18 890 kr / år
Byggeår
2016
P-rom
97 ㎡
Bruksareal
100 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Tomannsbolig

Oversikt

Om eiendommen

Halvpart av en vertikaldelt tomannsbolig fra 2016 over to plan - sentralt - 3 soverom - romslig uteplass

Om eiendommen

Innhold

Del av tomannsbolig over to etasjer. 1. etasje innerholder entre, åpen stue og kjøkkenløsning, bad/vaskerom og teknisk rom. I 2. etasje er det 3 gode soverom, samt trappegang.

Standard

Boligen har praktisk og god planløsning, med normal standard. Det er inngang i 1. etasje med flislagt entre med varmekabler. Her er det plass til å montere garderobeløsning under trappen opp til 2. etasje. Til høyre er det inngang til den romslige og åpne stuen. Her er det godt med naturlig lys fra vinduene og dobbel glassdør ut til den verandaen. Her er det sol fra tidlig morgen til sen ettermiddag. Det er montert vedovn i stuen, og det er åpen løsning mot kjøkkenet. Her er det moderne og lys innredning, integrerte hvitevarer og godt med skap- og benkeplass. Videre er det baderom kombinert med vaskerom i samme etasje med adkomst fra gangen. Badet fremstår moderne og praktisk, med opplegg for vaskemaskin, dusjkabinett, toalett og servant i servantskap, i tillegg til varmtvannsbereder. Veggflatene er utført med våtromsplater og det er flislagt gulv. Andre etasje består av tre romslige soverom. Det ene av disse har egen luftebalkong hvor man kan nyte morgenkaffen.

Det er opparbeidet uteplass ved inngangspartiet. Da dette er endeleiligheten har man en helt usjenert plass med mye sol. Det er nylig ferdigstilt mur her, det er i tillegg en romslig og veranda i tilknytning til stuen.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 97 kvm, Bruksareal: 100 kvm Sekundærrom: 3 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 58 m²  - 2. etg. 42 m².
P-rom inkl: 1. etg.: entre, stue/kjøkken og bad/vaskerom. 2.etg.: trapperom og 3 soverom.
S-rom inkl.: bod.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.
Forutsetningen for måleverdig høyde i henhold til Norsk standard 3940, er minimum 190 cm. Deler av arealet under under skråtakene i boligens loftsetasje er derfor ikke inkludert inkludert i arealberegningen.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse. Planløsningene samsvarer ikke fullt ut med fremlagte tegninger. Det er rominndelingen i loftsetasjen som legges til grunn for vurderingen. Soverom i hovedetasjen har utgått til fordel for større stue/kjøkkenløsning. Bodrommet i hovedetasjen inngår ikke i fremlagte tegninger. Vurderingen omfatter også deler av fasaden hvor det er etablert 2 terrassedører fra rommene i loftsetasjen. Fremlagte tegninger illustrerer en dør.

Det er påvist avvik i forhold til dagslysflate i følge takstmann. Det mangler tilstrekkelig dagslys i tilknytning til soverom med takvinduer i loftsetasjen.

Byggeår og byggemåte

2016 i følge Tvedestrand kommune. Den vertikale ytterkonstruksjonen er oppført i bindingsverk av tre.
Tilstand og teknisk utførelse er ikke vurdert da det krever inngrep i konstruksjonen. Det er montert liggende malt dobbeltfalst ytterkledning. Se forøvrig tilstandsrapport.

Oppvarming

Ved og elektrisk. Det er vedovn i stuen. Her er det også innstallert varmepumpe. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Innlagt fiber. Selger har benyttet Get som leverandør.

Eiendommen er fullverdiforsikret i IF med polisenummer: 4728355.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Espen Martinsen den 16.01.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Vertikaldelt tomannsbolig fra 2016, oppført i halvannen etasje. Det ble registrert manglende snøfangere på tak.
Takkonstruksjonen mangler inspeksjonsluke. Innvendig trappløp mangler håndløper og rekke, i tillegg til høye opptrinn. På befaringstidspunktet var det gjenstående arbeid med ferdigstillelse av støttemur på den sydøstlige siden. Viser for øvrig til kommentarer vedrørende bad/vaskerom. Byggtekniske merknader er kommentert i rapportens enkelte avsnitt. Rapporten må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3 - store eller alvorlige avvik
Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Det mangler feiestige på taket.

Innvendig > Innvendige trapper
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er ikke montert rekkverk.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.  Det mangler fall på deler av gulvet og det ble registrert lokale motfall.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i
muren.

TG2 - avvik som kan kreve tiltak
Utvendig > Taktekking
Det er avvik:
Det ble registrert ufagmessig montering av overgangsbeslag mot tilstøtende bolig.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er avvik:
Vassheller er ikke innfelt i kledningen. Videre ble det registrert ufagmessig utførelse / montering av vasshelle/teknisk løsning i tilknytning til
baderomsvindu. Endevegg har synlig behov for overflatevedlikehold

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.
Det er avvik:
Manglende tilgang / inspeksjonsmulighet til øverloft og knekott (forskriftsmessig påkrevet). Isolerte og/eller tildekkede skråtak kan være tidvis utsatt for dampgjennomgang fra tilstøtende rom og betegnes derfor som risikokonstruksjon.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Vassheller er ikke innfelt i kledningen.

Utvendig > Takvinduer
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det ble registrert kondenseringsmerker i vindusforinger.

Utvendig > Terrassedører
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter. Det ble registrert kondensvann på innvendig side av terrassedørene i loftsetasjen. Videre ble det registrert sprekk i sidefelt / glassfelt for terrassedør i stue,
hovedetasje.

Utvendig > Hovedinngangsdør
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Konstruksjonene har skjevheter. Det ble registrert noe setning / sig i konstruksjonen. Konstruksjonen er festet mot ytterkledningen.

Innvendig > Overflater
Det er påvist andre avvik:
Det ble registrert redusert limdekning i deler av flisgulvet og sprekk i flis ved dørterskel. Deler av utførelsen fremstår som enkel.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Hovedsakelig i tilknytning til delevegg mot naboeiendom.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Dørene er utført uten luftespalter mellom dørblad og terskel. Det ble registrert friksjon og feilmonterte soveromsdører i loftsetasjen.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom
Våtromsplater er ikke montert fagmessig. Platene er montert direkte mot gulv, uten bunnfyllingslist og avstand mellom flis og platebunn.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom
Det kan ikke konstateres synlig bruk av membran/tettesjikt på våtrommet. Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Det er usikkert om rørgjennomføringene er riktig utført. Det er ikke etablert sluk under kabinett. Avrenning i rør føres direkte gjennom gulvet. Det er ikke synlig
tettemembran i hjelpesluket.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/vaskerom
Det er påvist andre avvik:
Det ble registrert noe treg avrenning fra servant.

Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom
Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken
Det er avvik: 
Det ble registrert påbegynt svelling i tilknytning til veggplater mot kjøkkenbenk og benkplateskjøt.  Ujustert kjøleskapsdør og skjev sokkelmontering.

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken
Det er avvik:
Avkastluften er ikke ført til yttervegg.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det er påvist avvik i ventilasjonsløsning i forhold til gjeldende krav på opppføringstidspunktet. Det er utilstrekkelig tilluftsventilering og det mangler dørspalter.

Tekniske installasjoner > Varmepumpe
Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Skjult el-anlegg, tilknyttet tavleskap i bod. Tavleskapet er utført med automatsikringer. Tilgjengelig kursfortegnelse og anleggsdokumentasjon datert
22.10.2015 i tavleskapet.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er avvik:
Det ble registrert horisontalavvik på den nordlige delen av stuen, mot tilstøtende bolig.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det er påvist andre avvik:
Det ble registrert noe overvannstilsig i tilknytning til fjellterrenget. Videre ble det registrert enkelte sprekker i terrenget. 

TG IU (ikke undersøkt)
Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad/vaskerom
Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen har sentral og fin beliggenhet, innerst i blindvei på Bergsmyr. Her er det gangavstand til de fleste fasiliteter og kort vei til Grisen kjøpesenter og Tvedestrand sentrum, ny videregående skole, ny barnehage og det man skulle trenge av forretninger og serveringssteder. På Nes Verk, en liten kjøretur unna, ligger et av Norges største golfanlegg med 18 hullsbane med høy standard og 9 hulls kortbane.

Det er kort avstand til både Arendal og Risør, og gode bussforbindelser til Oslo og Kristiansand.

Tomt

Eierform: Festet tomt, Utløpsår feste: 2087, Festeavgift: 282
Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er festet. Grunneier er Tvedestrand kommune. Årlig festeavgift er pr. 11.11.2022 kr 282,-. Kommunen famfester tomten, det er derfor ikke mulighet til å frikjøpe den. Festeavgiften ble sist regulert 01.01.2018. Neste regulering er 01.01.2028. Se vedlagte festekontrakt.

Parkering

Det er parkering på gnr. 30 og bnr. 132 med en ideell andel på 1/4. Parkeringen ligger til høyre for bygget og deles mellom de to tomannsboligene.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 01.07.2016. Ferdigattesten gjelder nybygg - tomannsbolig. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse, tilhører reguleringsplan Bergsmyr vest revidert, datert 07.07.1992. En liten del av tomten ligger utenfor det regulerte området og er en del av kommuneplanens arealdel avsatt til LNF. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Det er privat vei siste stykket opp til eiendommen.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr.: 385418 Tinglyst: 09.05.2007. Festekontrakt - Vilkår.
Dagboknr.: 1848 Tinglyst: 17.06.1975. Hjemmel til festerett

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter B

Odel

Nei

Konsesjon

Nei
I Tvedestrand kommunene er det nullgrenseforskrift med en geografisk avgrensing. Dette innebærer boplikt på Sandøya, Lyngør og Borøya. Reglene om nedsatt konsesjonsgrense gjelder ikke i området denne boligen ligger i, men fordi deler av kommunen har nedsatt konsesjonsgrense, må kjøper undertegne et egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet. Megler sender skjemaet til kommunen for registrering, og kommunen bekrefter at eiendommen ligger utenfor området som har nedsatt konsesjonsgrense. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 56 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 250 000,-)) 72 720,- (Omkostninger totalt) 2 322 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 18 890 pr. år Dette inkluderer avgift til vann og kloakk (forbruk og abonnement), tilsyn/feieavgift, festeavgift og eiendomsskatt, samt renovasjon til RTA.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 4526,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 471 738,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 698 257,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Bøklia 7, Gnr. 30 Bnr. 133 og Gnr. 30 Bnr. 132 i Tvedestrand kommune.

Boligtype

Tomannsbolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/koketopp, oppvaskmaskin og mikro. Alt er integrert utenom kjøleskap/kombiskap.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt. Møbler og interiør i boligen ved visningstidspunkt kan medfølge mot tillegg i pris. Dette må avtales direkte med selger etter kjøp.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 55 31 55.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

41-22-0094

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/41-22-0094. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Terje Marcussen, tlf. 40 40 80 64

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.8 500) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 250 000,-) (Kr.72 000) Tilrettelegging (Kr.13 500) Totalt kr. (Kr.100 435)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3066281