Lyngdal

Bøkeveien - 203

Prisantydning
2 100 000 kr
Omkostninger
9 450 kr
Totalpris
2 109 450 kr
Bruksareal
59 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Bøkeveien

Fakta om eiendommen

Oppdragsnummer

55-19-0145

Adresse med betegnelse

Bøkeveien - 203, Gnr. 162 Bnr. 292 i Lyngdal kommune.

Beliggenhet

Leiligheten som skal bygges i Bøkeveien ligger nær populære boligområder som bl.a Romskogen, Romsletta, Romsåsen og  Hagekleiva. Du bor nær elva Lygna og det flotte turområdet Bringsjordneset. Gangavstand også til Handelsparken med et stort utvalg av ulike typer butikker. Lyngdal sentrum med gågata ligger kun snaue 2 km unna.

Adkomst

Fra E39 Handelsparken følg Mandalsveien/E39 vestover ca 800 m til rundkjøring. Ta 3.avkjørsel i rundkjøringen, inn Kirkeveien, mot Lyngdal sentrum. Ta så første vei til venstre som er Bøkeveien. Det nye leilighetsbygget skal oppføres på tomta som nå ligger på vestre side. Tomta vil være merket med byggeskilt og Sørmeglerens kontaktinformasjon.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Selveier

Ferdigstillelse

Byggetiden er 15-18 måneder. Forutsatt tilstrekkelig forhåndssalg innen fristen 31.12.19 er leilighetene planlagt innflyttingsklare ila 2.kvartal 2021.

Bygninger og byggemåte

Se byggebeskrivelse i prospektet.

Standard

Leilighetene vil få normalt god nybyggstandard med blant annet balansert ventilasjon, vannbårenn gulvvarme, 3-stavs hvitpigmentert eikeparkett, fliser på vegg og gulv på hovedbad, evt ekstrabad/vaskerom får fliselagte gulv og våtromsplater på vegg. Kjøkkeninnredning fra Strai, Sigdal eller annen anerkjent leverandør etter entreprenørens valg, se byggebeskrivelsen for avsatt beløp til kjøkken og bad.

Parkering

Til hver leilighet medfølger 1 biloppstillingsplass (og en sportsbod) i parkeringskjelleren under bygget.

Oppvarming

Vannbåren gulvvarme i stue, kjøkken, entre og bad.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tomt

Eierform: Fellestomt

Reguleringsplan

Reguleringsplan for bolig og næringsarealer ved Presthølkrysset / E39, Lyngdal kommune. ID 2012 18. Datert 26.01.2015, sist revidert 03.07.2015, og vedtatt 18.06.2015. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Offentlig

Heftelser / Rettigheter

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at grunnboken er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning. Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5 % av den enkelte leilighets andel av tomteverdi. Dokumentavgiftsgrunnlaget er kr. 5.700,- pr. kvm (BRA). Eksempel: Leilighet 78 kvm x kr. 5.700,- pr. kvm = 444.000,-. Dokumentavgiften blir 2,5% av
444.000,- = kr. 11.100,-. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 525,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 525,-
Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for  dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Betalingsbetingelser

10 % ved kontraktsinngåelse, resten ved overtakelse av leiligheten.

Budgivning

Leilighetene selges til faste priser.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 71

Overtagelse

Etter avtale.

Forbehold om realisering

Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet:

Minimum 50% av leilighetsprosjektets totale verdi må forhåndsselges og igangsettingstillatelse må foreligge i tråd med forutsetningene beskrevet i salgsoppgaven.  Selger tar også forbehold om at styrende organer hos selger godkjenner og beslutter byggestart. Forbeholdene skal være avklart av selger innen 31.12.19.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven av 01.06.2018 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Reidar Bøe

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-19-0145. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.
Varenummer: 3033482