Froland

Bliksåsen 60

Prisantydning
2 090 000 kr
Omkostninger
53 420 kr
Andel fellesformue
2 344 kr
Totalpris
2 143 420 kr
Formuesverdi
540 916 kr
Formuesverdi sekundær
1 947 296 kr
Felleskostnader
3 000 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
8 174 kr / år
Byggeår
2019
P-rom
77 ㎡
Bruksareal
83 ㎡
Tomteareal
2 167 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Selveierleilighet med fin terrasse og vidt utsyn - Froland

Om eiendommen

Innhold

Entrè, 3 soverom, bod, bad og stue m/ åpen kjøkkenløsning.

Standard

Leiligheten har opprinnelig god standard og fremstår lys og fin, men har noe slitasjeskader.
Det er fliser på gulv ved inngangspartiet, ellers 3-stavs eikeparkett på alle gulv bortsett fra  på badet som har fliser og boden som har belegg.
Malte gipsflater på alle vegger- bortsett fra på badet, som har fliselagte vegger.
Rikelig med kjøkkeninnredning fra HTS med integrert steketopp, stekeovn og oppvaskmaskin, samt frittstående kjøl/frys.Laminat benkeplater.
Bad/vaskerom har hvit slett baderomsinnredning og sanitærutstyr i god kvalitet. .
Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning, hvor anlegget er plassert i boden, sammen med vvberederen.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 77 kvm, Bruksareal: 83 kvm Sekundærrom: 6 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 83 m².
P-rom inkl: Bad/vaskerom, stue/kjøkken, soverom, soverom 2, soverom 3, gang.
S-rom inkl.: Bod, teknisk rom

I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom, men i mange tilfeller må
takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres som P-rom eller S-som selv om de er i strid med
byggeforskriften.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

2019 i følge Froland kommune.

Oppvarming

Varmekabler i entrè, bad og vaskerom/bad. For øvrig elektrisk oppvarming.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Fellesutgiftene er kr 2.473,- (nylig økt fra 01.01.2022.)

Sameiet har engasjert Consult Gruppen AS til å gjøre en tilstandsvurdering av bygget. Saken er pågående.
Rapport Brannteknisk tilstand og kontroll datert 21.06.2022 er vedlagt salgsoppgaven, og rapport for vurdering av bygningsfysikk er under utarbeidelse.
Sammendrag fra rapport brannteknisk tilstand og kontroll:
Consult Gruppen As (CGR) er engasjert av Advokat Karsten A. Anfinsen på vegne av Sameiet i Bliksåsen 60, for å gjøre en kontroll av utførelse/ tilstandsvurdering av brannsikkerhet.
Bygningene er oppført i brannklasse 2 og skal tilfredsstille krav til risikoklasse 4 (Bolig) og risikoklasse 2 (parkeringskjeller).
Boligblokka ble påbegynt i 2017 og ferdigattest er datert mai 2019.
Det er i etterkant kommet frem store mangler og feil, og derfor er CGR engasjert for å utarbeide en gjennomgående kontroll av brannsikkerhet.
Ved befaring ble det registrert feil/mangler vurdert ut ifra preaksepterte løsninger gitt i VTEK10 (veiledning til teknisk forskrift), disse feil/mangler må utbedres. Flere av feil/manglene ansees som strakstiltak, og for at CGR ikke skal anbefale at bruk opphører umiddelbart, må følgende strakstiltak utføres:
- Brannalarmanlegg med nødvendig service og utbedring må utføres og dokumenteres omgående
- Sprinkleranlegg med nødvendig service og utbedring må utføres og dokumenteres omgående
- Sprinkleranlegg er ikke installert i svalgang 1. etasje (iht. Prosjektering: Svalganger og balkonger som brukes til felles rømning må dekkes av sprinkelanlegg)
- Boligblokka mangler flere nødlys og rømningsskilt/markeringslys
- Utkast for ventilasjon er plassert ut i rømningsvei, og er utført uten brannspjeld
- Utvendig rømningstrapp er kun innfestet i kledning, CGR kan ikke se at rømningstrapp er innfestet på forskriftsmessig måte.
Etter gjennomgang på bygget kan CGR fastslå at flere av forholdene kan sette personers liv og helse i fare da utførelsen ikke tilfredsstiller forskriftskrav i byggesaken.

Kjøper må sette seg inn i vedlagt rapport før budgivning, og påtar seg risikoen og eventuelle kostnader som kan tilfalle seksjonseierne som følge av denne reklamasjonssaken og utbedringer av feil/ mangler som fremkommer av rapportene. Rapporten for bygningsfysikk er under utarbeidelse, men Consult Gruppen AS opplyser at det er observert følgende avvik på bygget ved befaring vedrørende konstruksjon og lyd:
" Etasjeskillene fremstår myke, i hvilken grad de er oppført i iht. prosjektering kommer ikke frem
" Finnes ikke trinnlydsplater
" Gulv har store ujevnheter
" Myk konstruksjon ved verandaer (stor svikt)
" Fall mot inngangsdører - vann oppsamling
" Synlige fuktmerker med vannrenn i svalgang
" Skjevheter i monteringa av veggplater med manglende tettebånd, på store deler av bygget
" Flere veggplater er ikke stilstrekkelig festet
" Tak/dekke over parkeringskjeller mangler sluker
" Synlig fuktmerker med vannrenn i og utenpå garasje
" Tresøyler til balkonger står direkte i terreng
Andre forhold:
Ventilasjon inntak og uttak er plassert i samme område, ikke forskriftsmessig
Ventilator på kjøkken er ikke koblet til ventilasjon
Ikke tilgang til tak iht. prosjekterings tegninger
Dører og vinduer ikke justert

Kontakt megler for ytterligere opplysninger vedrørende saken. Se egen rapport vedlagt i prospekt.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 11.12.21, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Leiligheten fremstår med bruksslitasje over normal standard alder tatt i betraktning.
Sår i parkett og opphengsskader på vegger. Innvendig dør til soverom mangler og skader på enkelte dører.
Bad/vaskerom har mangler med hensyn til fallforhold, sprekker i fliser under toalett.
Ved fuktsøk i bakenforliggende konstruksjon ble det registrert høyere relativ luftfuktighet. Oppvarming av leilighet med aktiv bruk av ventilasjon anbefales i første omgang, videre undersøkelser hvis problemet vedtar.
Skjevheter i himling. Manglende tilgang til sluk under varmtvannsbereder.
Se forøvrig punkter nedenfor.

Følgende avvik har fått TG2:
Utvendig > Vinduer: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Ved kontroll ble det registrert tregheter i enkelte vinduer og justeringer må påregnes.
Utvendig > Dører: Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Ytterdør går i karm.
Innvendig > Overflater: Overflater har endel slitasjegrad utover det en kan forvente. Skader på parkett i gang, stue, boder, soverom. Generelt opphengs skader på vegg plater.
Innvendig > Etasjeskiller: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm over en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Synlig skjevheter i etasjeskille ved nivellering ved kjøkken 14 mm.
Innvendig > Radon: Dokumentasjon på radonsperre foreligger ikke. Foreligger ikke dokumentasjon på radonsperre.
Innvendig > Innvendige dører: Enkelte av innvendige dører har endel slitasjegrad. Mangler innerdør til soverom, skader på enkelte dører.
Våtrom >Overflater vegger og himling >Bad/vaskerom: Det er påvist sprekker i fliser. Sprekker i fliser under toalett, erfaringsmessig dårlig bakenforliggende støtte til vegghengt toalett.
Våtrom >Overflater Gulv > Bad/vaskerom: Krav til fall er ikke oppfylt, men det er fall til sluk. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Ved nivellering ble det registrert 23 mm.
Våtrom >Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom: Våtrommet er etablert etter at kravene til "uavhengig kontroll " kom, men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll" på våtrommet.
Våtrom >Fukt i tilligende konstruksjoner >Bad/vaskerom: Det er registrert symptom på fuktskader. Utført tiltak med måling av RF og hulltagning. Viser høyere RF som er symptomer på fuktskader/kondensering. Ukjent om ventilasjon er brukt i leiligheten ved bruk og anbefales videre undersøkelser med heving av temperatur og aktiv bruk av ventilasjon.
Kjøkken >Overflater og innredning > Stue/kjøkken: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
Kjøkken >Avtrekk > Stue/kjøkken: Kjøkken har ventilator med omluft (kullfilter). Anbefales mekanisk ventilasjon ut av kjøkken.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Det er påvist andre avvik: Tilgang til sluk må etableres, lukter.
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 eller 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Froland sentrum Osedalen, følger man RV 42 igjennom sentrum mot Frolands Verk/Evje. I rundkjøringen tar du til høyre og følger veien opp mot Bliksåsen. Leilighetsbygget blir liggende på høyre hånd et godt stykke opp i bakken. Etter slak høyresving tar du første vei inn til høyre. Parker på den store parkeringsplassen og leiligheten ligger nærmest på hjørnet ved nedkjøringen til u. etg. Veklommen inn.

Beliggenhet

Leilighetene har en sentral beliggenhet med nærhet til sentrum, natur og badeplasser. Her vil du få en idyllisk utsikt utover Osedalen. Dersom du ønsker å gå en liten kveldstur, har du trivelige turområder i umiddelbar nærhet. Kort vei ned til sentrum, med bl.a. butikker, bank og kafè.

Tomt

Areal: 2 167 kvm, Eierform: Fellestomt Tomten eies av sameiet i fellesskap og denne leiligheten har eget utvendig tilleggsaresom går langs kortsiden av bygget og frem foran terrassen. Se tilleggsareal i seksjoneringen som er vedlagt i dette prospektet. Ellers er adkomstveier, parkeringsplass og skur for søppeldunker  felles for ameiet. Det er også en lekeplass like foran leiligheten som er bygget over en garasjekjeller.

Parkering

Parkeringsplass på fellestomt like ovenfor inngangspartiet..

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 20.05.19. Ferdigattesten gjelder Gnr 13 bnr 205 - Bliksåsen 60 - ferdigattest - boligblokk for 12 boenheter i 3 etasjer. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til 1113 - Boligbeb. - blokkbebyggelse, tilhører reguleringsplan BLIKSÅSEN, datert 21.03.2017. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

2014/188705-1/200  Erklæring/avtale  
 06.03.2014
Gjelder jordkabel
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne med mindre dette er begrenset i vedtekter eller husordensregler.

Energiattest

Det er ingen krav til energiattest ved tvangssalg.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om sameiet

Husdyrhold

Det må ikke holdes kjæledyr til sjenanse for andre beboere. Det er ikke tillatt å mate fugler og/eller katter fra veranda eller vindu.

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Styregodkjennelse

Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon med de begrensninger som følger av sameieforholdet og eierseksjonsloven. Seksjonseieren kan fritt selge, pantsette og leie ut sin egen seksjon. Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold. Ved eierskifte betales et eierskiftegebyr til forretningsfører for sameiet.

Forretningsfører

Arendal Boligbyggerlag

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 090 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 52 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 090 000,-)) 53 420,- (Omkostninger totalt) 2 143 420,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 8 174,10 pr. år

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. kr 1.470,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er unkludert i de offentlige avgiftene.

Felleskostnader

Kr. 3 000,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Fellesutgifter inkl: Lønnskostnader, årskontigent boligbyggelag, forretningsførerhonorar bbl., renovasjon, forsikring, vaktmestertjenster abbl, vedlikehold, elektrisk energi, andre driftskostnader kr. 2 403,-
Rentekostnader andel fellesgjeld kr. 101,-
Avdrag andel fellesgjeld kr. 64,-
Tilleggsytelser: Tv og Internett kr. 432,-

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Andel fellesformue kr. 2 344

Lånevilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 60308115723, Nordea Bank AB (publ), filial i Norge
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 08.09.2022: 4.85% pa.
Antall terminer til innfrielse: 80
Saldo per 08.09.2022: 300 000
Andel av saldo: 25 000
Neste termin/avdrag: 30.12.2022 ( siste termin 30.09.2042 )
Flytende rente
Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 30.12.2022
utgjøre ca kr 27,00 per måned for denne boligen

Formuesverdi

Primær: Kr. 540 916,- for år 2019. Sekundær: Kr. 1 947 296,- for år 2019.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Bliksåsen 60, Gnr. 13 Bnr. 205 Snr. 1 i Froland kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Selger

Agder Tingrett

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Det er ingen krav til løsøre ved tvangssalg.

Boligselgerforsikring

Eier kan ikke tegne boligselgerforsikring ved tvangssalg.

Boligkjøperforsikring

Kjøper kan ikke tegne HELP boligkjøperforsikring ved tvangssalg.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 25.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Partene har en måneds ankefrist fra det tidspunkt Tingretten stadfester budet. Dette vil si at handelen ikke endelig har kommet i stand før ankefristens utløp. Oppgjørsdag / overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(megler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet, kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtagelse kan allikevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Klargjøring før overtagelse

Det gjøres oppmerksom på at boligen ikke blir ryddet og rengjort før overtagelse. Oppgjørsdag/overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(eiendomsmegler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt  oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtakelsen kan likevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Tvangssalg

Dette er et tvangssalg hvor megler er oppnevnt som medhjelper av Tingretten. Tvangssalg reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven av 26.juni 1992 nr. 86. Lov om avhending av fast eiendom gjelder ikke ved tvangssalg. Kjøperen har begrenset adgang til å påberope mangler. Det vil ikke bli skrevet kjøpekontrakt. Budet, dersom det blir stadfestet av Tingretten tjener som kontraktsdokument. Tingretten kan når som helst endre sin beslutning om tvangssalg ved medhjelper og trekke tilbake oppdraget.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Det gjelder spesielle regler for budgivning, jfr. Tvangfullbyrdelsesloven § 11-26. Budskjema ligger vedlagt og rådgivning fås hos Sørmegleren.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er under tvangssalg og oppdraget er gitt av Tingretten. I denne forbindelse er det viktig for en kjøper å være oppmerksom på at han har begrenset adgang til å påberope seg feil og mangler ved eiendommen. Eiendommen bør derfor befares sammen med en bygningskyndig. Det gjøres videre oppmerksom på at det gjelder spesielle regler for budgiving, overtakelse og utgifter som kan påløpe for kjøper. Disse vil du få opplyst ved henvendelse Sørmegleren. Henviser forøvrig til lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 kap. 11 og 12.

Lovverk

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er under tvangssalg og oppdraget er gitt av tingretten. I denne forbindelse er det viktig for en kjøper å være oppmerksom på at han har begrenset adgang til å påberope seg feil og mangler ved eiendommen. Eiendommen bør derfor befares sammen med en bygningskyndig. Det gjøres videre oppmerksom på at det gjelder spesielle regler for budgivning, overtakelse og utgifter som kan påbeløpe for kjøper. Disse vil du få opplyst ved henvendelse Sørmegleren. Henviser forøvrig til lov om tvangsfullbyrdelse av 26.juni 1992 kap. 11 og 12. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-21-0344

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside sormegleren.no/31-21-0344. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avd. leder Helga Sverdrup Hvass, tlf. 40 40 80 25

Vederlag

Når det gjelder meglers vederlag er det regulert ved forskrift ved medhjelper §3-3.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3055367