Froland

Bliksåsen 60

Prisantydning
2 350 000 kr
Omkostninger
71 240 kr
Andel fellesgjeld
25 000 kr
Andel fellesformue
11 252 kr
Totalpris
2 446 240 kr
Felleskostnader
2 482 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
8 300 kr / år
Byggeår
2019
P-rom
72 ㎡
Bruksareal
78 ㎡
Tomteareal
2 166 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Pen 3-romsleilighet i 1. etg. med innendørs parkering i p-hus.

Om eiendommen

Innhold

1. etg.: Gang, 2 soverom, bad, stue m/ åpen kjøkkenløsning, teknisk rom, bod.

Standard

Det er fliser på gulv ved inngangspartiet, ellers 3-stavs eikeparkett på alle gulv bortsett fra på badet som har fliser og boden som har belegg.
Malte gipsflater på alle vegger- bortsett fra på badet, som har fliselagte vegger.
Rikelig med kjøkkeninnredning med integrert steketopp, stekeovn og oppvaskmaskin, samt frittstående kjøl/frys.Laminat benkeplater.
Bad/vaskerom har hvit slett baderomsinnredning og sanitærutstyr i god kvalitet. .
Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning, hvor anlegget er plassert i boden, sammen med vvberederen.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 72 kvm, Bruksareal: 78 kvm
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 78m² 
P-rom. 72 m²  inkl: Entré , Soverom 1, Soverom 2,
Bad/vaskerom , Stue/kjøkken.
S-rom. 6 m² inkl.: Teknisk rom , Bod.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

2019 i følge Froland kommune.

Oppvarming

Varmekabler i gang og bad. Forøvrig elektrisk oppvarming. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Sameiet har engasjert Consult Gruppen AS til å gjøre en tilstandsvurdering av bygget. Saken er pågående.

Rapport Brannteknisk tilstand og kontroll datert 21.06.2022 er vedlagt salgsoppgaven, og rapport for vurdering av bygningsfysikk er under utarbeidelse.

Sammendrag fra rapport brannteknisk tilstand og kontroll:

Consult Gruppen As (CGR) er engasjert av Advokat Karsten A. Anfinsen på vegne av Sameiet i Bliksåsen 60, for å gjøre en kontroll av utførelse/ tilstandsvurdering av brannsikkerhet.

Bygningene er oppført i brannklasse 2 og skal tilfredsstille krav til risikoklasse 4 (Bolig) og risikoklasse 2 (parkeringskjeller).

Boligblokka ble påbegynt i 2017 og ferdigattest er datert mai 2019.

Det er i etterkant kommet frem store mangler og feil, og derfor er CGR engasjert for å utarbeide en gjennomgående kontroll av brannsikkerhet.

Ved befaring ble det registrert feil/mangler vurdert ut ifra preaksepterte løsninger gitt i VTEK10 (veiledning til teknisk forskrift), disse feil/mangler må utbedres. Flere av feil/manglene ansees som strakstiltak, og for at CGR ikke skal anbefale at bruk opphører umiddelbart, må følgende strakstiltak utføres:

- Brannalarmanlegg med nødvendig service og utbedring må utføres og dokumenteres omgående

- Sprinkleranlegg med nødvendig service og utbedring må utføres og dokumenteres omgående

- Sprinkleranlegg er ikke installert i svalgang 1. etasje (iht. Prosjektering: Svalganger og balkonger som brukes til felles rømning må dekkes av sprinkelanlegg)

- Boligblokka mangler flere nødlys og rømningsskilt/markeringslys

- Utkast for ventilasjon er plassert ut i rømningsvei, og er utført uten brannspjeld

- Utvendig rømningstrapp er kun innfestet i kledning, CGR kan ikke se at rømningstrapp er innfestet på forskriftsmessig måte.

Etter gjennomgang på bygget kan CGR fastslå at flere av forholdene kan sette personers liv og helse i fare da utførelsen ikke tilfredsstiller forskriftskrav i byggesaken.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Espen Martinsen den 01.06.22 12:34, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Eierseksjonsleilighet fra 2019 i bygningens 1.etasje.
Leiligheten fremstår med lite synlig bruksslitasje.
Leiligheten er overlevert uten FDV-dokumentasjon
(forvaltning, drift og vedlikehold). Anbefaler ekstern kontroll
av ventilasjonsanlegget i leiligheten. Viser for øvrig til
kommentarer vedrørende bad/vaskeromsgulvet.
Byggtekniske merknader er kommentert i rapportens enkelte
avsnitt.
Rapporten må leses i sin helhet.


Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom:

TG2:
Utvendig > Andre utvendige forhold
Det er IKKE utarbeidet Tilstandsanalyserapport,
vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.

Innvendig > Overflater
Det er påvist andre avvik:
Det ble registrert redusert limdekning (bom) i
tilknytning til terskelfliser. Stedvis enkel utførelse og
monteringsavvik.

Innvendig > Radon:
Dokumentasjon på radonsperre foreligger ikke.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt >
Bad/vaskerom:
Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav
om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen
dokumentasjon på at det er utført "uavhengig
kontroll".

Tekniske installasjoner > Ventilasjon:
Det er avvik:
Det er ikke fremlagt FDV-dokumentasjon eller
innstillingsprotokoll for ventilasjonsanlegget. Det
foreligger ingen tilgjengelige opplysninger som
omfatter service eller utskiftning av pollenfiltre. I følge
eier er det ikke skiftet pollenfiltre siden 2019. Det ble
registrert ulyd fra avtrekksventil i baderommet.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
Det er påvist andre avvik:
Deler av plastkappen har løsnet. Det er ingen tegn til
funksjonsnedsettelse som følge av overflateavviket.

Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er avvik:
Det ble registrert ujevn / ufagmessig montering av
fasadeplatene.


For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Froland sentrum Osedalen, følger man RV 42 igjennom sentrum mot Frolands Verk/Evje. I rundkjøringen tar du til høyre og følger veien opp mot Bliksåsen. Leilighetsbygget blir liggende på høyre hånd et godt stykke opp i bakken. Etter slak høyresving tar du første vei inn til høyre. Parker på den store parkeringsplassen og leiligheten ligger som nr. 2 fra heishuset, i 1. etg. Velkommen til visning!

Beliggenhet

Leilighetene har en sentral beliggenhet med nærhet til sentrum, natur og badeplasser. Her vil du få en idyllisk utsikt utover Osedalen. Dersom du ønsker å gå en liten kveldstur, har du trivelige turområder i umiddelbar nærhet. Kort vei ned til sentrum, med bl.a. butikker, bank og kafè.

Tomt

Areal: 2 166 kvm, Eierform: Eiet tomt Felles eiertomt for sameiet. Leiligheten har eget utvendig tilleggsarel 33,2 kvm på terrassesiden av leiligheten. Se tilleggsareal i seksjoneringen som er vedlagt i dette prospektet. Ellers er adkomstveier, parkeringsplass og skur for søppeldunker  felles for sameiet. Lekeplass like foran leiligheten som er bygget over garasjeanlegget. Taket er belagt med kunstgress.

Parkering

Parkering på egen tinglyst parkeringsseksjon i parkeringshus. Ellers gjesteparkering like utenfor leilighetene.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 20.05.2019. Ferdigattesten gjelder Gnr 13 bnr 205 - Bliksåsen 60 - ferdigattest - boligblokk for 12 boenheter i 3 etasjer. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til 1113 - Boligbeb. - blokkbebyggelse, tilhører reguleringsplan BLIKSÅSEN, datert 21.03.2017. Planident: 141R1DET1MVE7. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

ERKLÆRING / AVTALE
Gjelder jordkabel
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: 4214-13/212


Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne med mindre dette er begrenset i vedtekter eller husordensregler.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter C

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om sameiet

Husdyrhold

Det må ikke holdes kjæledyr til sjenanse for andre beboere. Det er ikke tillatt å mate fugler og/eller katter fra veranda eller vindu.

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Dokumentet er vedlegg til salgsoppgaven.  Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Styregodkjennelse

Kjøper skal godkjennes av styret. Kjøper bærer selv risikoen for godkjenning.

Forretningsfører

Arendal Boligbyggerlag

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 350 000,- (Prisantydning) 25 000,- (Andel av fellesgjeld) 2 375 000,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 7 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 59 370,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 2 375 000,-)) 71 240,- (Omkostninger totalt) 2 446 240,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 8 299,71 pr. år

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 4799,- pr. år for denne eiendommen.

Felleskostnader

Kr. 2442 Inkluderer
Fellesutgifter
Tilleggsytelser: Tv og Internett

Fra 01.11.2022 øker felleskostnadene til kr. 3000,- pr. mnd. som inkluderer fellesutgifter kr. 2403,-, rentekostnader andel fellesgjeld kr. 101,-, avdrag andel fellesgjel kr. 64,- og tv/internett kr. 432,-

Felleskostnader inkluderer

Lønnskostnader, Årskontigent boligbyggelag, Forretningsførerhonorar bbl, kommunale avgifter, kabel-tv, forsikring, Vaktmestertjenester abbl, vedlikehold, Elektrisk energi, renter og avdrag andel fellesgjeld, og Andre driftskostnader.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Andel fellesgjeld kr. 25 000 pr. 08.06.22
Andel fellesformue kr. 11 252 pr. 08.06.22

Lånevilkår fellesgjeld

Lånenummer: 60308115723, Nordea Bank AB (publ), filial i Norge
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 08.09.2022: 4.85% pa.
Antall terminer til innfrielse: 80
Saldo per 08.09.2022: 300 000
Andel av saldo: 25 000
Neste termin/avdrag: 30.12.2022 ( siste termin 30.09.2042 )
Flytende rente
Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 30.12.2022
utgjøre ca kr 27,00 per måned for denne boligen

Fradragsberettiget

Renteutgifter på andel fellesgjeld kan trekkes fra på selvangivelsen som vanlige gjeldsrenter.

Formuesverdi

Primær: Kr. ,- for år 2020. Sekundær: Kr. ,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Bliksåsen 60, Gnr. 13 Bnr. 205 Snr. 3 og Gnr. 13 Bnr. 212 Snr. 45 i Froland kommune. Sameiebrøk: 1/12

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 21.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0093

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0093. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Tor Jan Endresen, tlf. 40 40 80 21

Vederlag

Eierskiftegebyr trekkes i oppgjør - SELGER (Kr.6 115) Grunnpakke markedsføring inkl. avisannonse 11.06.22 (Kr.8 900) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 2 375 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.84 400)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3059153