Lillesand

Blåbæråsen 73

Prisantydning
6 200 000 kr
Omkostninger
170 870 kr
Totalpris
6 370 870 kr
Formuesverdi
1 285 473 kr
Formuesverdi sekundær
4 284 910 kr
Kommunale avgifter
10 472 kr / år
Byggeår
2015
P-rom
205 ㎡
Bruksareal
207 ㎡
Tomteareal
589 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Nyere enebolig med flott beliggenhet. Takterrasse. Garasje. Ta kontakt med megler for visn.

Om eiendommen

Innhold

En flott enebolig som går over tre plan. Boligen innholder blant annet:
1.etg: Entré, toalettrom, vaskerom, kjøkken, stue og bod.
2.etg: Fire soverom og to bad.
3.etg: Kontor/loftstue.

Standard

Utvendig:
Bolig oppført i tre over støpe ringmurselementer og støpt plate. Isolert bindingsverkskonstruksjon kledd med stående bordkledning med fals. Taket
er typen "flatt tak" men fall fra midt mot rørgjennomføring og nedløp på utsiden av bygningen nær hjørnene av tak. Taket er tekket med Isola takpapp e.l. Nye beslag, parapetbeslag og utvendige nedløp fra tak av stål. PVC vinduer med 3-lags glass fra opprinnelig byggeår 2015. Vinduene er utvendig malt i 2022. Ny inngangsdør og boddør mot vaskerom av tre og balkongdører av PVC/aluminium. Ny takterrasse og terrasse foran stue i 1. etasje av
imp. trevirke. Fagmessig montert.

Innvendig:
Parkett og flis på gulv, malte gipsplater på vegger og himling. Profilerte 1-speils sortmalte tredører som innvendige dører fra 2022. Boligen har ikke
pipe/ildsted. Bjelkelag mellom etasjer av tre. Boligen har nye malte tretrapper mellom etasjer med lakkede eiketrinn.

Våtrom:
- Boligen har to bad i 2. etasje med fliser på gulv og vegger. Malt gips i tak. Innredet med innredning med nedfelt servant, veggmontert toalett og dusjnisje.
- Vaskerom med fliser på gulv med oppkant. Malte vegg- og takoverflater. Opplegg for utslagsvask, ellers ingen installasjoner montert.

Kjøkken:
Ny kjøkkeninnredning med glatte fronter og laminert benkeplate.

Spesialrom:
WC rommet med fliser på gulv, malt gips på vegger og i tak, innredet med innredning med nedfelt servant og vegghengt toalett. Avtrekk fra
ventilasjonsanlegg.

Tekniske installasjoner:
Vann- og avløpsrør av plast. Balansert ventilasjonsanlegg fra 2022. Ny ca. 200 liters varmtvannstank.

Arealer med beskrivelse

Bra: 207kvm. P-rom: 205kvm. S-rom: 2kvm.
Bra. pr. etasje: 1.etg: 94kvm. 2.etg: 96kvm. 3.etg: 15kvm.

P-rom inkluderer:
1.etg: Entré, vaskerom, stue/kjøkken og toalettrom.
2.etg: Gang, to bad og fire soverom.
3.etg: Kontor.

S-rom inkluderer: Bod.

Garasje: Bra: 31kvm.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de nødvendigvis opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Et soverom er delt inn i to soverom det er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Rommet er byggemeldt som henholdsvis et soverom. De ombygde rommene er godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Byggeår og byggemåte

2015 i følge Lillesand kommune.

Oppvarming

Elektrisitet.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Bolig er opprinnelig oppført i 2015 som byggesett importert fra Polen, boligen er nærmest totalrenovert i 2022. Opprinnelig bygning var preget av en del byggefeil og mangler ihht Norsk Standard som har resultert i at boligen har måtte gjennomgå en omfattende renovering og skadesanering.
Dette oppdraget har Byggmester Ole Morten Johannessen AS på tatt seg.
Kjøper gjøres oppmerksom på at bindingsverk, ringmur- og betongplate, røropplegg i grunn, vinduer og diverse annet er fra opprinnelig byggeår 2015.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Ruben Lossius den 02.10.22 14:10, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Bolig opprinnelig oppført i 2015 som byggesett importert Polen, nærmest totalrenovert i 2022. Kort oppsummert var opprinnelig bygning preget av en del byggefeil og mangler ihht Norsk Standard som har resultert i at boligen har måtte gjennomgå en omfattende renovering og skadesanering. Dette oppdraget har Byggmester Ole Morten Johannessen AS på tatt seg. Undertegnede har fulgt prosessen og utført jevnlig kvalitetskontroll og konstanter at renoveringen har foregått i henhold til dagens byggeskikk og standard med unntak av mindre avvik som som fremkommer i rapporten. Kjøper gjøres oppmerksom på at bindingsverk, ringmur- og betongplate, røropplegg i grunn, vinduer og diverse annet er fra opprinnelig byggeår 2015.

Det er i ombyggingsperioden skiftet tak, ny kledning, ny takterrasse og terrasse bord ved utgang stue, ny inngangsdør og boddør, nyoppussede bad og vaskerom, delvis fornying av vann- og avløp, nytt kjøkken, nytt ventilasjonsanlegg, . m.m. Liste på hva som er utført utenom hva som fremkommer i
rapporten vil kunne innhentes av utførende byggmester. FDV mappe foreligger på arbeider som er utørt i 2021/22. Boligen selges som bruktbolig etter ny avhendingslov, ikke bustadoppføringsloven som gjelder for nye bygg. Rapporten har NS3600 som referansegrunnlag.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG2 - Innvendig > Innvendige trapper
Det er avvik: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

TG 2 - Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom
Det er avvik: Gulvet har ikke tilstrekkelig fall mot sluk som tilfredsstiller preaksepterte ytelser i TEK. Høydeforskjell mellom sluk og topp tettesjikt ved dør er under 25 mm. Ved en eventuell større lekkasje, vil vann kunne renne ut i tilstøtende rom før det finner veien til sluk.

TG2 - Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Vaskerom
Det er avvik: Vaskerommet har kun tilrettelagt for utslagsvask, ikke klargjort for vaskemaskin.

TG2 - Våtrom > Overflater gulv > Bad (I nærheten av trapp)
Det er avvik: Gulv utenfor dusjnisje har noe motfall. (fall mot dør)

TG2- Utvendig > Vinduer
Det er avvik: Enkelte vinduer tar noe i karm ved lukking.

TG2 - Utvendig > Dører
Det er avvik: Balkongdører henger noe i karm/svill.

TG2 - Innvendig > Radon
Det er avvik: Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at det er foretatt radonmålinger, eller at bygget er utført med radonsperre.

TG2 - Kjøkken > Avtrakk > Stue/kjøkken
Det er avvik: Ihht. takstbransjens retningslinjer skal kjøkkenventilator med kullfilter/karbonfilter vurderes som TG2 for å gjøre kjøper oppmerksom på at dette er en installasjon som trenger jevnlig vedlikehold og utskifting av filter.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Svar: Ja, kun av faglært.
Beskrivelse: totalrenovering 2 stk bad.
Arbeid utført av Hålands Malerfirma.
Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja., ny sluk, ny membran, etc.

Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
Svar: Ja, kun av faglært.
Beskrivelse: Nytt innvendig røropplegg.
Arbeid utført av Lillesand VVs.

Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja. Lekasje i tak, tak skiftet.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Svar: Ja, kun av faglært.
Beskrivelse: Nytt elektrisk opplegg.
Arbeid utført av Elektroxperten A/S.

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Svar: Ja, kun av faglært.
Beskrivelse: ny vindtettplate, kledning etc.
Arbeid utført av Byggm. Ole M Johannessen A/S.

Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?
Ja, Skaderapporter fra Protector forsikring.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Et pent opparbeidet og nyere boligfelt på Blåbæråsen. Boligen ligger ca. 3 km fra Lillesand sentrum med bussforbindelser. Det er kort vei til bussholdeplass som tar i retning Kristiansand og Arendal. Området har en god blanding av eneboliger og leiligheter. Det er pent opparbeidet med lekeplasser og fotballbane like i nærheten. Det ligger to barnehager i umiddelbar nærhet samt gang- og sykkelsti til Borkedalen skole og Kiwi. I området er fine turområder.

Tomt

Areal: 589 kvm, Eierform: Fellestomt

Parkering

Garasje samt biloppstillingsplas på tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 05.04.2016. Ferdigattesten gjelder for bolig og garasje. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til "Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse", tilhører reguleringsplan "Detaljregulering for Kroksteinåsen |||", datert 28.03.2012. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen har vannmåler:
Informasjon om vann/avløp registrert på eiendommen
Målernummer: 151934512069
Stand: 503
Dato: 31.12.2021
Avlesningstype: Årsavlesning - Ekstern kilde
Forbruk 2021: 87

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknummer: 2015/8489-1/200. Tinglyst: 06.01.2015. Best. om vann/kloakkledn.
Dagboknummer: 2015/8498-2/200. Tinglyst: 06.01.2015. Bestemmelse om bebyggelse.
Dagboknummer: 2015/8498-3/200. Tinglyst: 06.01.2015. Erlæring/avtale.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Radonmåling

Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at det er foretatt radonmålinger, eller at bygget er utført med radonsperre.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter B

Odel

Nei

Konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

6 200 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 155 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 200 000,-)) 170 870,- (Omkostninger totalt) 6 370 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 10 472 pr. år Kommunale avgifter inkluderer: Vann, avløp og eiendomsskatt. I tillegg kommer renovasjonsgebyr fra Libir på kr. 4.454,- pr. år.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 2.670,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 1 285 473,- for år 2020. Sekundær: Kr. 4 284 910,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Blåbæråsen 73, Gnr. 18 Bnr. 468 i Lillesand kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 15 90 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-22-0112

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-22-0112. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Ørjan Aas Nielsen, tlf. 99 15 90 73

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 6 200 000,-) (Kr.80 600) Tilrettelegging (Kr.18 000) Totalt kr. (Kr.109 085)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3063813