Lillesand

Blåbæråsen 63

Prisantydning
630 000 kr
Omkostninger
16 628 kr
Andel fellesgjeld
1 383 794 kr
Totalpris
2 030 422 kr
Formuesverdi
533 257 kr
Formuesverdi sekundær
1 919 726 kr
Felleskostnader
9 543 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2015
P-rom
52 ㎡
Bruksareal
52 ㎡
Tomteareal
1 008 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Innbydende 3-roms endeleilighet med flott beliggenhet i 2.etg. Parkering m/ elbillader. Ta kontakt med megler for visn.

Om eiendommen

Innhold

En innbydende leilighet beliggende i 2.etg. Leiligheten inneholder:
Entrè/gang, to soverom, bad, vaskerom, stue og kjøkken.

Standard

Utvendig:
Vinduer fra byggetiden. 3-lags glass. PVC vinduer ok. Ytterdør av tre. Balkongdør i tre. Balkong ut i fra stuen. Rekkverk i tre. Høyde på rekkverk 1 m. Åpninger mellom spiler ok.

Innvendig:
Boligen var bebodd og møblert på befaringsdagen. Alle flater var ikke tilgjengelig for inspeksjon. Ok vedlikeholdt. Etasjeskillere i betong. Etasjeskiller har ikke vesentlige retningsavvik. Ut i fra byggetiden skal radonsperre ligge inne i gulvet i etasjen under. Innvendige dører ok.

Våtrom:
Bad: Bad i fra byggetiden. FDV-perm som følger boligen. Innvendige vegger er ikke fuktsikret. Dusjkabinett må brukes. Veggplater og himling er i ok stand. Det ble målt med laser i fra gulvet ved døren til topp slukrist. 25 mm fall. Ok.Det er ikke laget oppkant ved døren. I sluket er det synlig slukmansjett klemt i klemring. Innredning og sanitærutstyr. Ok vedlikeholdt. Vann rant ok ut i fra vasken. Det trakk i fra ventil til ventilasjon. Det er boret hull i motstående rom til dusjen. Målt med fuktmåler og pigger inne i veggen. Det var mindre enn 6 V%. Tørt.
Vaskerom: Vaskerom fra byggetiden. Innvendige vegger er ikke fuktsikret. Veggplater og himling er i ok stand. Det ble målt med laser i fra gulvet ved døren til topp slukrist. Det var 27 mm fall. Ok. Det er ikke laget oppkant ved døren. Det er synlig slukmansjett klemt i klemring. Innredning og sanitærutstyr. Ok vedlikeholdt. Det trakk i fra ventil til ventilasjon. Det er ikke boret hull i veggen mot vaskerommet. Det ble fuktsøkt inne i rommet uten å finne unormale verdier. Våtsone ligger mot yttervegg. Våtsone mot rom med innredning.

Kjøkken:
Kjøkkeninnredningen er i ok stand. Eier opplyser om at hvitevarer er i ok stand. Testet kjøkkenviften. Den trakk luften ut.

Tekniske installasjoner:
Stoppekran er i rør i rør skap. Ingen synlige lekkasjer på befaringsdagen. "Rør i rør" med skap for inspeksjon/vedlikehold. Rør ut av veggen for
lekkasjevann/kondens. Det er ikke synlig stakeluke fra avløpsrør. Lufteventil av anlegg over taket. Staking av avløpsrør i sluket. Stakemulighet for
avløpsanlegg og lufting av anlegg kan ikke sjekkes inne i leiligheten. Det må videre sjekkes i felles anlegg. Det er ikke gjort. Balansert ventilasjon. Lufteventiler er plassert i himlinger. Ventiler trekker og blåser ut luft. Vannbåren varme. Takstmann har ikke nok kompetanse til å vurdere rør i rør skap for vannbåren varme og større anlegg. Skal dette kontrollere må rørlegger sjekke anlegget. Takstmann har sjekket etter lekkasjer på synlige
deler. Elektrisk anlegg fra byggetiden. Det er røykvarsler og nyere brannslukkerapparat i boligen.

Arealer med beskrivelse

Bra: 52kvm. P-rom: 52kvm.
P-rom inneholder: Stue, kjøkken, to soverom, entré, gang, bad og vaskerom.

Byggeår og byggemåte

2015 i følge Lillesand kommune.

Oppvarming

Elektrisitet og fjernvarme.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Henrik Løvdal den 08.03.23 18:27, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Leilighet i borettslag ved Lillesand. Boligen er i god stand. Ingen vesentlige ting å meld. Vannbåren varme i deler av gulv. Balansert ventilasjon. Borettslaget vurderer når utvendig fasader må pusses opp eller byttes. Det er bare gjort innvendig befaring i leiligheten. For å sjekke utvendige felles arealer og fasader bør det lages en egen rapport for sameiet.
Spørsmål ang. befaringen kan rettes direkte til utførende Takstmann hverdager fra kl.09.00 til 16.00 på mobil 913 23180. Evt. send mail med dine spørsmål til takstmann@henriklovdal.no
Hele rapporten må leses. Videre poster i rapporten er mer utfyllende.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG2: Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom
Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det ikke påvist indikasjoner på fuktskader.

TG2: Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag? Ja. Ladeanlegg på parkeringsplass. Easee ladeboks.

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnag.
Egeninnsats oljet/beiset balkong i 2021.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Et pent opparbeidet og nyere boligfelt på Blåbæråsen. Boligen ligger ca. 3 km fra Lillesand sentrum med bussforbindelser. Det er kort vei til bussholdeplass som tar i retning Kristiansand og Arendal. Området har en god blanding av leiligheter og eneboliger. Det er pent opparbeidet med lekeplasser og fotballbane like i nærheten. Det ligger to barnehager i umiddelbar nærhet samt gang- og sykkelsti til Borkedalen skole og Kiwi. I området er fine turområder.

Tomt

Areal: 1 008 kvm, Eierform: Fellestomt

Parkering

Biloppstillingsplass med el-billader.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 16.12.2016. Ferdigattesten gjelder Blåbæråsen 63. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse, tilhører reguleringsplan "Detaljregulering for Kroksteinåsen |||", datert 28.03.2012. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Privat vei inn til biloppstillingsplass.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknummer: 2015/8498-1/200. Tinglyst: 06.01.2015. Best. om vann/kloakkledn.
Dagboknummer: 2015/8498-2/200. Tinglyst: 06.01.2015. Bestemmelse om bebyggelse.
Dagboknummer: 2015/8498-3/200. Tinglyst: 06.01.2015. Erklæring/avtale.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Iht. borettslagslova må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før man kan søke om fremleie, andelseiere har likevel rett til å overlate bruken av hele bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Grønn - Energikarakter D

Odel

Nei

Konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Om borettslaget

Forkjøpsrett

Det er forkjøpsrett for borettslagets andelseiere, og dernest medlemmer i boligbyggelaget borettslaget er tilknyttet. Forkjøpsretten utlyses og avklares etter budaksept.

Husdyrhold

Det er ikke fastsatt noen regler i henhold til husdyrhold i vedtekter eller husordensregler.
Styret har snakket om at det er ok med husdyrhold så lenge det ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.

Rettigheter og forpliktelser

Borettslaget har legalpant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. Kjøper forplikter seg til å bli / være medlem av Sørlandet Boligbyggelag ved kontraktsinngåelse. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierene har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne.

Regnskap og vedtekter

Kjøper/seksjonseier plikter å følge borettslagets vedtekter. Dokumentet er vedlegg til salgsoppgaven.
Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Forsikring mot felleskostnader

Borettslaget er medlem av Borettslagenes Sikringsfond. Dette innebærer at andelseiere ikke er solidarisk ansvarlig for hverandres andel av fellesgjeld.

Styregodkjennelse

Kjøper skal godkjennes av styret. Kjøper bærer selv risikoen for godkjenning.

Forretningsfører

Sørlandet Boligbyggelag

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

630 000,- (Prisantydning) 1 383 794,- (Andel av fellesgjeld) 2 013 794,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 5 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 7 768,- (Gebyr utlysing forkjøpsrett) 16 628,- (Omkostninger totalt) 2 030 422,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er inkludert i felleskostnadene.

Felleskostnader

Kr. 9 543,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader inkluderer: Avdrag felleslån, renter felleslån, TV/internett, kommunale avgifter, felles forsikring, felles strøm m.m.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Andel fellesgjeld kr. 1 383 794 pr. 04.03.23 18:29
pr. 04.03.23 18:29

Lånevilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 11533193, Husbanken
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 04.03.2023: 2.82% pa.
Antall terminer til innfrielse: 50
Saldo per 04.03.2023: 16 837 322
Andel av saldo: 1 383 794

Første termin: 31.12.2017 Første avdrag: 31.12.2022 ( siste termin 31.12.2047 )

IN avtale på Husbanklån
Brl. har IN avtale på andel fellesgjeld. Ved fastrente er det ikke mulig å innbetale.

Fradragsberettiget

Renteutgifter på andel fellesgjeld kan trekkes fra på selvangivelsen som vanlige gjeldsrenter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 533 257,- for år 2021. Sekundær: Kr. 1 919 726,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Blåbæråsen 63, Andelsnr. 14 Orgnr. 918263373 i Lillesand kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Borettslag

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 15 90 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-23-0030

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-23-0030. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Ørjan Aas Nielsen, tlf. 99 15 90 73

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet BRL - Statens Kartverk (Kr.480) Provisjon (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 2 013 794,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.18 900) Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - SELGER (Kr.6 215) Totalt kr. (Kr.80 495)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3069355