Nedre Bjørntvedt

Bjørntvedtgata 3A

Prisantydning
4 150 000 kr
Omkostninger
117 450 kr
Totalpris
4 267 450 kr
Felleskostnader
1 840 kr/mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2023
Internt bruksareal (BRA‑i)
101 ㎡
Bruksareal
106 ㎡
Tomteareal
433 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Ny pen selveierleilighet med 2 soverom og høy standard. Ingen fellesgjeld - lav mnd. kostnad

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

2. etasje: Entré, stue/kjøkken, bad, soverom og bod.
3. etasje: Soverom og hems
Fellesareal: Utvendig bod.

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagt kart.
Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Barnehage, skole og fritid

I nærområdet.

Skolekrets

Myrene (1-7 kl.)
Kjølnes (8-10 kl.)

Offentlig kommunikasjon

I nærområdet.

Parkering

Det medfølger en parkeringsplass på tomten. Forøvrig gateparkering etter områdets bestemmelser.
Det er klargjort for elbillader.

Beliggenhet

Boligen har en meget sentral beliggenhet i Porsgrunn, akkurat langt nok fra og akkurat nært nok sentrum. Her bor du med gåavstand til alle byens fasiliteter og Down Town kjøpesenter. Det er forøvrig kort vei til flere skoler, blant annet Porsgrunn videregående og Universitetet i Sørøst-Norge, samt barnehager og idrettsanlegg. Den perfekte eiendom for den som ønsker å ha alt i umiddelbar nærhet, og samtidig være noe tilbaketrukket fra byens hektiske liv.

Sentrumsområdet i Porsgrunn er beliggende hyggelig til langs elva, og spaserer du langs elvepromenaden er det aldri lang vei til bespisning på restauranter og hyggelige kafeer med et bredt utvalg. Kulturhuset Ælvespeilet har blitt et landemerke langs elven, og har et fullspekket program med teater, musikk og humorshow.

Leiligheten ligger rett ved Porsgrunns Kulturskolepark med beplantning, grill og benker. Parken kan brukes til samlinger når den er ledig.

Kort spasertur til tog og bussterminal gjør det bekvemt å bo uten bil om det er ønskelig.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 14.06.2023. Ferdigattesten gjelder tilbygg.
At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til gangvei, tilhører reguleringsplan "Kvartal begrenset av Sverresgt., Skolegt., Olavs gt. og Aalsgt" , datert 15.03.1983.

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til bevaring kulturmiljø, byggegrenser, utbyggingsvolum, funksjonskrav, flomfare og sentrumsformål-nåværende, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan datert 13.06.2019.

Det er igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen, plannavn "Kvartal Sverresgate, Skolegata, Olavsgate og Aalsgate" og "RV36"

Kulturminnevernsplan. Det gjøres videre oppmerksom på at eiendommen er en del av kommunens kulturminnevernplan. Planen har som hensikt å gi tydelige rammer for bevaring av kulturmiljøer, kulturlandskap og verneverdige bygg i Porsgrunn gjennom virkemidler i plan- og bygningsloven. Eiendommen er registrert som ett B/SEFRAK -objekt . Kontakt megler for mer informasjon.

Det gjøres oppmerksom på at selger har mottatt nabovarsel om at det utarbeides ny reguleringsplan for kvartalet ved siden av. Det vites ikke hvordan denne saken ligger an. Kontakt megler for mer informasjon.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
10.07.2023 - Dokumentnr: 738912 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 4
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 102/368

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum: kr 103 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 9 900,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger: (inkl. valgfrie tillegg) kr 117 450,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Nyoppført og moderne leilighet med høy standard og kvalitetsmessig materialvalg. Boligen er delikat innredet med god planløsning og gjennomført stil. Innvendig er det lyse moderne farger på overflater og en pen håndverksmessig utførelse i alle rom. Det er gjennomgående lys laminat på gulv og malte flater på vegger og i himling.

Stuen er romslig med god plass til sofagruppe og øvrig ønsket møblement. Fra stuen er det utgang til koselig overbygget veranda.

Kjøkkenet ligger i en delvis sosial åpen løsning mot stuen. Stilren innredning med mørke sletter fronter og laminert benkeplate. Integrerte hvitevarer. Det er gode oppbevaringsmuligheter i skuffer og skap, samt god arbeidsplass. Det er plass til spisegruppe i tilknytning til kjøkkenet.

Lyst og delikat bad innredet med servant med skuffer, speil med oppbevaring, toalett og dusjnisje med glassvegger. Flis på gulv med varmekabler, flis på vegger og malte plater i himling.

Leiligheten har 2 soverom. Begge rommene har plass til seng og øvrig ønsket møblement.

Hems som fungerer som en ekstra stue.

Praktisk bod med gode oppbevaringsmuligheter.

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Are Bjørkheim den 03.06.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
Ingen.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Integrerte hvitevarer på kjøkkenet.

Diverse

Det medfølger 1 tilleggsbod til hver seksjon, ihht. vedtektene.

Legalpant

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant kan tinglyses i seksjonene. 

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/81240138. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
10.07.2023 - Dokumentnr: 738912 - Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 4
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 102/368

Byggemåte

Leilighetsbygg med veggkonstruksjon over grunnmur av bindingsverk som er kledd med stående kledning. Taktekking fra 2022 med betongstien med underliggende papp, sløyfer og lekter. Vinduer med isolerglass med malt ramme og karm fra 2022. Malt brannsertifisert inngangsdør. Verandadør med isolerglass fra 2022.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vern/SEFRAK

Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no. 

Sammendrag selgers egenerklæring

Utdrag fra selgers egenerklæringsskjema:
Punkt 5: Har fått opplyst fra tidligere eier at det har vært et tilfelle eller to med tilbakeslag av vann/kloakk i kjeller i gammel del i forbindelse med ekstremvær. Dette er mange år siden, og kommunen skal ha utbedret anlegget, slik at dette ikke lenger er et problem.
Punkt 22: I forbindelse med renovering og utskiftning av tak på gammel del fra ca 1890, byttet vi alt av dårlige materialer som dukket opp. Det må påregnes at det kan finnes noe materiale som er dårlig i denne delen, husets byggeår tatt i betraktning.
Punkt 28: Nabovarsel mottatt 08.02.2023: "Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for kvartal Sverresgate, Skolegata, Olavsgate og Aallsgate"
Produktnummer: 96504E00-0689-410C-ABDA-C4C492F94D35