Kristiansand

Bjørndalssletta 9-13

Prisantydning
2 990 000 kr - 6 170 000 kr
Antall soverom
1 - 3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
- Ukjent -
Enhet Soverom Etasje P-rom BRA Totalpris
208 2 2. 69 ㎡ 70 ㎡ 4 031 370 kr
307 2 3. 59 ㎡ 64 ㎡ Solgt
309 2 3. 69 ㎡ 70 ㎡ 4 351 370 kr
310 2 3. 69 ㎡ 73 ㎡ 4 884 595 kr
311 3 3. 88 ㎡ 91 ㎡ 5 910 970 kr
402 1 4. 45 ㎡ 49 ㎡ 3 254 795 kr
403 1 4. 45 ㎡ 49 ㎡ 2 994 795 kr
404 1 4. 48 ㎡ 49 ㎡ 3 254 795 kr
406 1 4. 44 ㎡ 49 ㎡ 3 254 795 kr
407 2 4. 59 ㎡ 64 ㎡ 3 955 920 kr
409 2 4. 69 ㎡ 70 ㎡ 4 564 370 kr
410 2 4. 69 ㎡ 73 ㎡ 5 234 595 kr
411 3 4. 88 ㎡ 91 ㎡ 6 185 970 kr
412 1 4. 47 ㎡ 53 ㎡ 3 605 120 kr
502 1 5. 45 ㎡ 49 ㎡ 3 454 795 kr
503 1 5. 45 ㎡ 49 ㎡ 3 204 795 kr
504 1 5. 48 ㎡ 49 ㎡ 3 454 795 kr
505 1 5. 48 ㎡ 49 ㎡ 3 204 795 kr
506 1 5. 44 ㎡ 49 ㎡ 3 454 795 kr
507 2 5. 59 ㎡ 64 ㎡ 4 155 920 kr
508 2 5. 61 ㎡ 65 ㎡ 4 783 995 kr
509 2 5. 69 ㎡ 70 ㎡ 5 184 370 kr
510 2 5. 69 ㎡ 73 ㎡ 5 534 595 kr
512 2 5. 52 ㎡ 53 ㎡ 3 930 120 kr
601 2 6. 48 ㎡ 49 ㎡ 3 304 795 kr
602 1 6. 45 ㎡ 49 ㎡ 3 654 795 kr
603 1 6. 45 ㎡ 49 ㎡ 3 404 795 kr
604 1 6. 48 ㎡ 49 ㎡ 3 654 795 kr
605 1 6. 48 ㎡ 49 ㎡ 3 404 795 kr
606 1 6. 44 ㎡ 49 ㎡ 3 654 795 kr
607 2 6. 59 ㎡ 64 ㎡ 4 355 920 kr
608 2 6. 61 ㎡ 65 ㎡ 5 033 995 kr
609 2 6. 69 ㎡ 70 ㎡ 5 434 370 kr

Oversikt

Fellesrom med stue/kjøkken og bad | Sosiale utearealer | Mulighet m/Husbank- bygging pågår

Om eiendommen

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse og det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse kan Kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. Kjøper gir styret fullmakt til å følge opp og håndtere eventuelt tilbakehold knyttet til ferdigattest eller fellesarealer, herunder å beslutte når tilbakeholdet skal frigis. De tilbakeholdte beløpet kan ikke ombyttes til å sikre eventuelle (andre) mangler ved boligen. Tilbakeholdet hefter på hver bolig og er ikke et personlig tilbakehold.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Reguleringsplan

Rammetillatelse er gitt.

Eiendommen ligger under reguleringsplanen for Bjørndalen, plan nr. 1150 datert 08.12.2010/25.11.2015. Eiendommen er benevnt som område KF4 i detaljreguleringsplanen Feltet KF4 er gjennom en pågående mindre reguleringsendring. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp. Det må påregnes videre utbygging på området. Kjøper er innforstått med, og aksepterer, de ulempene som naturlig følger med under gjennomføringen av byggeprosjektet også etter at innflytning har funnet sted.

Adgang for utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/45/185:
13.01.1912 - Dokumentnr: 900310 - Utskifting
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


13.01.1912 - Dokumentnr: 900310 - Utskifting
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


10.05.1935 - Dokumentnr: 902748 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


10.05.1935 - Dokumentnr: 902748 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


08.10.1940 - Dokumentnr: 838 - Bestemmelse om gjerde
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


08.10.1940 - Dokumentnr: 838 - Bestemmelse om gjerde
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


08.10.1940 - Dokumentnr: 842 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om regulering av myrområde
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


08.10.1940 - Dokumentnr: 842 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om regulering av myrområde
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


05.02.1949 - Dokumentnr: 257 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


05.02.1949 - Dokumentnr: 257 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


18.10.1949 - Dokumentnr: 2108 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere


18.10.1949 - Dokumentnr: 2108 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere


13.09.1950 - Dokumentnr: 1201 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om kloakkledning
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


13.09.1950 - Dokumentnr: 1201 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om kloakkledning
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


14.09.1955 - Dokumentnr: 2490 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:20
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


14.09.1955 - Dokumentnr: 2490 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:20
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


19.09.1962 - Dokumentnr: 4561 - Rettsbok
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


19.09.1962 - Dokumentnr: 4561 - Rettsbok
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


04.08.1964 - Dokumentnr: 4625 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


04.08.1964 - Dokumentnr: 4625 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2004 - Dokumentnr: 17817 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:12
Bruksrett
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2004 - Dokumentnr: 17817 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:12
Bruksrett
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.09.2016 - Dokumentnr: 871168 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:17
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.09.2016 - Dokumentnr: 871168 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:17
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.09.2016 - Dokumentnr: 871168 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:17
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.09.2016 - Dokumentnr: 871168 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:17
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


12.05.2022 - Dokumentnr: 515989 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


12.05.2022 - Dokumentnr: 515989 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


20.08.2018 - Dokumentnr: 1158474 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1


20.08.2018 - Dokumentnr: 1158474 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 713913 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:45 Bnr:185


01.01.2020 - Dokumentnr: 713913 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:45 Bnr:185


24.03.2020 - Dokumentnr: 2264537 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:4
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:5
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:6
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:7
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:8
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:9
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:10
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:11
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:12
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:13
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:14
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:15
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:16
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:17
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:18
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:19
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:20
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:21
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:22
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:23
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:24
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:25
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:26
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:27
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:28
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:29
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:30
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:31
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:32
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:33
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:34
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:35
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:36
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:37
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:38
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:39
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:40
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:41
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:42
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:43
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:44
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:45
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:46
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:47
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:48
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:49
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:50
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:51
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:52
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:53
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:54
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:55
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:56
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:57
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:58
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:59
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:60
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:62
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:63
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:187
Gjelder denne registerenheten med flere


24.03.2020 - Dokumentnr: 2264537 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:4
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:5
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:6
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:7
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:8
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:9
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:10
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:11
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:12
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:13
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:14
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:15
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:16
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:17
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:18
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:19
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:20
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:21
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:22
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:23
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:24
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:25
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:26
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:27
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:28
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:29
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:30
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:31
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:32
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:33
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:34
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:35
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:36
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:37
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:38
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:39
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:40
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:41
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:42
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:43
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:44
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:45
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:46
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:47
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:48
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:49
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:50
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:51
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:52
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:53
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:54
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:55
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:56
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:57
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:58
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:59
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:60
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:62
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:63
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:187
Gjelder denne registerenheten med flere


24.03.2020 - Dokumentnr: 2264537 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:64
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:65
OVERFØRT FRA: KNR: 4204 GNR: 45 BNR: 186
Uteglemt overføring av heftelse
Rettet etter tingl. §18
16.12.2022 Arkivref. 20/19715-20
Gjelder denne registerenheten med flere


24.03.2020 - Dokumentnr: 2264537 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:64
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:65
OVERFØRT FRA: KNR: 4204 GNR: 45 BNR: 186
Uteglemt overføring av heftelse
Rettet etter tingl. §18
16.12.2022 Arkivref. 20/19715-20
Gjelder denne registerenheten med flere


13.01.1912 - Dokumentnr: 900310 - Utskifting
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


10.05.1935 - Dokumentnr: 902748 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


08.10.1940 - Dokumentnr: 838 - Bestemmelse om gjerde
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


08.10.1940 - Dokumentnr: 842 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om regulering av myrområde
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


05.02.1949 - Dokumentnr: 257 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


18.10.1949 - Dokumentnr: 2108 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere


13.09.1950 - Dokumentnr: 1201 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om kloakkledning
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


14.09.1955 - Dokumentnr: 2490 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:20
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


19.09.1962 - Dokumentnr: 4561 - Rettsbok
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


04.08.1964 - Dokumentnr: 4625 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2004 - Dokumentnr: 17817 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:12
Bruksrett
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.09.2016 - Dokumentnr: 871168 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:17
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.09.2016 - Dokumentnr: 871168 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:17
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


12.05.2022 - Dokumentnr: 515989 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


20.08.2018 - Dokumentnr: 1158474 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 713913 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:45 Bnr:185


24.03.2020 - Dokumentnr: 2264537 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:4
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:5
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:6
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:7
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:8
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:9
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:10
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:11
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:12
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:13
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:14
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:15
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:16
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:17
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:18
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:19
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:20
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:21
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:22
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:23
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:24
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:25
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:26
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:27
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:28
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:29
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:30
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:31
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:32
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:33
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:34
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:35
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:36
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:37
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:38
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:39
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:40
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:41
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:42
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:43
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:44
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:45
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:46
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:47
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:48
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:49
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:50
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:51
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:52
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:53
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:54
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:55
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:56
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:57
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:58
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:59
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:60
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:62
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:63
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:187
Gjelder denne registerenheten med flere


24.03.2020 - Dokumentnr: 2264537 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:64
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:65
OVERFØRT FRA: KNR: 4204 GNR: 45 BNR: 186
Uteglemt overføring av heftelse
Rettet etter tingl. §18
16.12.2022 Arkivref. 20/19715-20
Gjelder denne registerenheten med flere


4204/45/187:
13.01.1912 - Dokumentnr: 900310 - Utskifting
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


13.01.1912 - Dokumentnr: 900310 - Utskifting
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


10.05.1935 - Dokumentnr: 902748 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


10.05.1935 - Dokumentnr: 902748 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


08.10.1940 - Dokumentnr: 838 - Bestemmelse om gjerde
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


08.10.1940 - Dokumentnr: 838 - Bestemmelse om gjerde
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


08.10.1940 - Dokumentnr: 842 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om regulering av myrområde
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


08.10.1940 - Dokumentnr: 842 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om regulering av myrområde
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


05.02.1949 - Dokumentnr: 257 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


05.02.1949 - Dokumentnr: 257 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


18.10.1949 - Dokumentnr: 2108 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere


18.10.1949 - Dokumentnr: 2108 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere


13.09.1950 - Dokumentnr: 1201 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om kloakkledning
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


13.09.1950 - Dokumentnr: 1201 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om kloakkledning
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


14.09.1955 - Dokumentnr: 2490 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:20
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


14.09.1955 - Dokumentnr: 2490 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:20
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


19.09.1962 - Dokumentnr: 4561 - Rettsbok
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


19.09.1962 - Dokumentnr: 4561 - Rettsbok
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


04.08.1964 - Dokumentnr: 4625 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


04.08.1964 - Dokumentnr: 4625 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2004 - Dokumentnr: 17817 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:12
Bruksrett
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2004 - Dokumentnr: 17817 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:12
Bruksrett
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.09.2016 - Dokumentnr: 871168 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:17
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.09.2016 - Dokumentnr: 871168 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:17
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.09.2016 - Dokumentnr: 871168 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:17
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.09.2016 - Dokumentnr: 871168 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:17
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


12.05.2022 - Dokumentnr: 515989 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


12.05.2022 - Dokumentnr: 515989 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


20.08.2018 - Dokumentnr: 1158474 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1


20.08.2018 - Dokumentnr: 1158474 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 713913 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:45 Bnr:185


01.01.2020 - Dokumentnr: 713913 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:45 Bnr:185


24.03.2020 - Dokumentnr: 2264537 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:4
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:5
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:6
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:7
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:8
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:9
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:10
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:11
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:12
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:13
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:14
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:15
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:16
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:17
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:18
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:19
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:20
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:21
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:22
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:23
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:24
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:25
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:26
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:27
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:28
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:29
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:30
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:31
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:32
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:33
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:34
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:35
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:36
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:37
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:38
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:39
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:40
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:41
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:42
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:43
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:44
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:45
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:46
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:47
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:48
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:49
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:50
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:51
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:52
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:53
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:54
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:55
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:56
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:57
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:58
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:59
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:60
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:62
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:63
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:187
Gjelder denne registerenheten med flere


24.03.2020 - Dokumentnr: 2264537 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:4
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:5
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:6
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:7
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:8
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:9
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:10
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:11
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:12
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:13
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:14
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:15
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:16
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:17
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:18
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:19
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:20
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:21
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:22
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:23
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:24
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:25
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:26
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:27
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:28
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:29
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:30
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:31
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:32
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:33
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:34
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:35
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:36
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:37
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:38
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:39
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:40
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:41
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:42
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:43
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:44
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:45
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:46
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:47
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:48
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:49
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:50
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:51
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:52
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:53
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:54
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:55
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:56
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:57
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:58
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:59
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:60
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:62
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:63
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:187
Gjelder denne registerenheten med flere


24.03.2020 - Dokumentnr: 2264537 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:64
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:65
OVERFØRT FRA: KNR: 4204 GNR: 45 BNR: 186
Uteglemt overføring av heftelse
Rettet etter tingl. §18
16.12.2022 Arkivref. 20/19715-20
Gjelder denne registerenheten med flere


24.03.2020 - Dokumentnr: 2264537 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:64
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:65
OVERFØRT FRA: KNR: 4204 GNR: 45 BNR: 186
Uteglemt overføring av heftelse
Rettet etter tingl. §18
16.12.2022 Arkivref. 20/19715-20
Gjelder denne registerenheten med flere


13.01.1912 - Dokumentnr: 900310 - Utskifting
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


10.05.1935 - Dokumentnr: 902748 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


08.10.1940 - Dokumentnr: 838 - Bestemmelse om gjerde
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


08.10.1940 - Dokumentnr: 842 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om regulering av myrområde
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


05.02.1949 - Dokumentnr: 257 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


18.10.1949 - Dokumentnr: 2108 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere


13.09.1950 - Dokumentnr: 1201 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om kloakkledning
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


14.09.1955 - Dokumentnr: 2490 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:20
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


19.09.1962 - Dokumentnr: 4561 - Rettsbok
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


04.08.1964 - Dokumentnr: 4625 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2004 - Dokumentnr: 17817 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:12
Bruksrett
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.09.2016 - Dokumentnr: 871168 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:17
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.09.2016 - Dokumentnr: 871168 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:17
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


12.05.2022 - Dokumentnr: 515989 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


20.08.2018 - Dokumentnr: 1158474 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 713913 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:45 Bnr:185


24.03.2020 - Dokumentnr: 2264537 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:4
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:5
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:6
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:7
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:8
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:9
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:10
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:11
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:12
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:13
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:14
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:15
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:16
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:17
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:18
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:19
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:20
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:21
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:22
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:23
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:24
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:25
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:26
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:27
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:28
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:29
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:30
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:31
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:32
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:33
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:34
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:35
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:36
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:37
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:38
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:39
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:40
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:41
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:42
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:43
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:44
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:45
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:46
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:47
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:48
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:49
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:50
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:51
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:52
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:53
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:54
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:55
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:56
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:57
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:58
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:59
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:60
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:62
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:63
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:187
Gjelder denne registerenheten med flere


24.03.2020 - Dokumentnr: 2264537 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:64
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:65
OVERFØRT FRA: KNR: 4204 GNR: 45 BNR: 186
Uteglemt overføring av heftelse
Rettet etter tingl. §18
16.12.2022 Arkivref. 20/19715-20
Gjelder denne registerenheten med flere

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyst servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Det gjøres videre oppmerksom på at servitutter tinglyst i grunnboken, ikke vil bli slettet og vil følge den fradelte eiendommen. Grunnboken over hovedbølet er et vedlegg til salgsoppgaven og kan fås ved henvendelse til megler. SIDE 75 Interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Videre kan selger tinglyse bruksretter til fremtidige byggetrinn.

Selger forbeholder seg retten til å selge sine rettigheter og forpliktelser overfor kjøper til 3. mann.

Info energiklasse

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal Selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet skal bygges til Passivhusnivå med fjernvarme som energikilde, og det kan da påregnes minimum energiklasse grønn B. Man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Nøkkelinformasjon

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/45/185:
13.01.1912 - Dokumentnr: 900310 - Utskifting
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


13.01.1912 - Dokumentnr: 900310 - Utskifting
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


10.05.1935 - Dokumentnr: 902748 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


10.05.1935 - Dokumentnr: 902748 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


08.10.1940 - Dokumentnr: 838 - Bestemmelse om gjerde
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


08.10.1940 - Dokumentnr: 838 - Bestemmelse om gjerde
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


08.10.1940 - Dokumentnr: 842 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om regulering av myrområde
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


08.10.1940 - Dokumentnr: 842 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om regulering av myrområde
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


05.02.1949 - Dokumentnr: 257 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


05.02.1949 - Dokumentnr: 257 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


18.10.1949 - Dokumentnr: 2108 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere


18.10.1949 - Dokumentnr: 2108 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere


13.09.1950 - Dokumentnr: 1201 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om kloakkledning
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


13.09.1950 - Dokumentnr: 1201 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om kloakkledning
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


14.09.1955 - Dokumentnr: 2490 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:20
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


14.09.1955 - Dokumentnr: 2490 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:20
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


19.09.1962 - Dokumentnr: 4561 - Rettsbok
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


19.09.1962 - Dokumentnr: 4561 - Rettsbok
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


04.08.1964 - Dokumentnr: 4625 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


04.08.1964 - Dokumentnr: 4625 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2004 - Dokumentnr: 17817 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:12
Bruksrett
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2004 - Dokumentnr: 17817 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:12
Bruksrett
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.09.2016 - Dokumentnr: 871168 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:17
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.09.2016 - Dokumentnr: 871168 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:17
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.09.2016 - Dokumentnr: 871168 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:17
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.09.2016 - Dokumentnr: 871168 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:17
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


12.05.2022 - Dokumentnr: 515989 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


12.05.2022 - Dokumentnr: 515989 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


20.08.2018 - Dokumentnr: 1158474 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1


20.08.2018 - Dokumentnr: 1158474 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 713913 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:45 Bnr:185


01.01.2020 - Dokumentnr: 713913 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:45 Bnr:185


24.03.2020 - Dokumentnr: 2264537 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:4
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:5
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:6
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:7
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:8
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:9
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:10
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:11
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:12
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:13
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:14
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:15
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:16
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:17
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:18
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:19
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:20
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:21
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:22
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:23
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:24
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:25
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:26
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:27
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:28
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:29
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:30
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:31
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:32
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:33
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:34
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:35
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:36
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:37
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:38
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:39
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:40
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:41
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:42
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:43
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:44
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:45
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:46
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:47
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:48
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:49
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:50
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:51
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:52
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:53
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:54
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:55
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:56
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:57
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:58
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:59
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:60
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:62
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:63
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:187
Gjelder denne registerenheten med flere


24.03.2020 - Dokumentnr: 2264537 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:4
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:5
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:6
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:7
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:8
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:9
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:10
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:11
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:12
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:13
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:14
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:15
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:16
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:17
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:18
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:19
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:20
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:21
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:22
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:23
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:24
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:25
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:26
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:27
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:28
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:29
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:30
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:31
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:32
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:33
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:34
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:35
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:36
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:37
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:38
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:39
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:40
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:41
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:42
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:43
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:44
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:45
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:46
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:47
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:48
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:49
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:50
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:51
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:52
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:53
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:54
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:55
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:56
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:57
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:58
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:59
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:60
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:62
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:63
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:187
Gjelder denne registerenheten med flere


24.03.2020 - Dokumentnr: 2264537 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:64
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:65
OVERFØRT FRA: KNR: 4204 GNR: 45 BNR: 186
Uteglemt overføring av heftelse
Rettet etter tingl. §18
16.12.2022 Arkivref. 20/19715-20
Gjelder denne registerenheten med flere


24.03.2020 - Dokumentnr: 2264537 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:64
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:65
OVERFØRT FRA: KNR: 4204 GNR: 45 BNR: 186
Uteglemt overføring av heftelse
Rettet etter tingl. §18
16.12.2022 Arkivref. 20/19715-20
Gjelder denne registerenheten med flere


13.01.1912 - Dokumentnr: 900310 - Utskifting
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


10.05.1935 - Dokumentnr: 902748 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


08.10.1940 - Dokumentnr: 838 - Bestemmelse om gjerde
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


08.10.1940 - Dokumentnr: 842 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om regulering av myrområde
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


05.02.1949 - Dokumentnr: 257 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


18.10.1949 - Dokumentnr: 2108 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere


13.09.1950 - Dokumentnr: 1201 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om kloakkledning
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


14.09.1955 - Dokumentnr: 2490 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:20
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


19.09.1962 - Dokumentnr: 4561 - Rettsbok
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


04.08.1964 - Dokumentnr: 4625 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2004 - Dokumentnr: 17817 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:12
Bruksrett
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.09.2016 - Dokumentnr: 871168 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:17
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.09.2016 - Dokumentnr: 871168 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:17
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


12.05.2022 - Dokumentnr: 515989 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


20.08.2018 - Dokumentnr: 1158474 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 713913 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:45 Bnr:185


24.03.2020 - Dokumentnr: 2264537 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:4
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:5
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:6
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:7
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:8
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:9
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:10
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:11
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:12
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:13
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:14
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:15
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:16
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:17
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:18
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:19
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:20
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:21
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:22
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:23
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:24
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:25
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:26
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:27
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:28
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:29
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:30
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:31
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:32
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:33
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:34
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:35
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:36
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:37
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:38
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:39
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:40
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:41
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:42
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:43
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:44
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:45
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:46
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:47
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:48
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:49
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:50
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:51
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:52
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:53
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:54
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:55
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:56
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:57
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:58
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:59
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:60
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:62
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:63
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:187
Gjelder denne registerenheten med flere


24.03.2020 - Dokumentnr: 2264537 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:64
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:65
OVERFØRT FRA: KNR: 4204 GNR: 45 BNR: 186
Uteglemt overføring av heftelse
Rettet etter tingl. §18
16.12.2022 Arkivref. 20/19715-20
Gjelder denne registerenheten med flere


4204/45/187:
13.01.1912 - Dokumentnr: 900310 - Utskifting
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


13.01.1912 - Dokumentnr: 900310 - Utskifting
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


10.05.1935 - Dokumentnr: 902748 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


10.05.1935 - Dokumentnr: 902748 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


08.10.1940 - Dokumentnr: 838 - Bestemmelse om gjerde
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


08.10.1940 - Dokumentnr: 838 - Bestemmelse om gjerde
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


08.10.1940 - Dokumentnr: 842 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om regulering av myrområde
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


08.10.1940 - Dokumentnr: 842 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om regulering av myrområde
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


05.02.1949 - Dokumentnr: 257 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


05.02.1949 - Dokumentnr: 257 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


18.10.1949 - Dokumentnr: 2108 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere


18.10.1949 - Dokumentnr: 2108 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere


13.09.1950 - Dokumentnr: 1201 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om kloakkledning
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


13.09.1950 - Dokumentnr: 1201 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om kloakkledning
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


14.09.1955 - Dokumentnr: 2490 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:20
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


14.09.1955 - Dokumentnr: 2490 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:20
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


19.09.1962 - Dokumentnr: 4561 - Rettsbok
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


19.09.1962 - Dokumentnr: 4561 - Rettsbok
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


04.08.1964 - Dokumentnr: 4625 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


04.08.1964 - Dokumentnr: 4625 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2004 - Dokumentnr: 17817 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:12
Bruksrett
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2004 - Dokumentnr: 17817 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:12
Bruksrett
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.09.2016 - Dokumentnr: 871168 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:17
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.09.2016 - Dokumentnr: 871168 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:17
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.09.2016 - Dokumentnr: 871168 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:17
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.09.2016 - Dokumentnr: 871168 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:17
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


12.05.2022 - Dokumentnr: 515989 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


12.05.2022 - Dokumentnr: 515989 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


20.08.2018 - Dokumentnr: 1158474 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1


20.08.2018 - Dokumentnr: 1158474 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 713913 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:45 Bnr:185


01.01.2020 - Dokumentnr: 713913 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:45 Bnr:185


24.03.2020 - Dokumentnr: 2264537 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:4
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:5
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:6
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:7
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:8
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:9
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:10
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:11
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:12
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:13
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:14
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:15
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:16
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:17
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:18
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:19
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:20
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:21
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:22
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:23
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:24
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:25
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:26
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:27
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:28
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:29
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:30
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:31
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:32
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:33
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:34
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:35
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:36
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:37
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:38
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:39
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:40
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:41
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:42
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:43
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:44
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:45
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:46
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:47
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:48
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:49
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:50
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:51
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:52
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:53
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:54
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:55
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:56
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:57
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:58
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:59
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:60
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:62
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:63
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:187
Gjelder denne registerenheten med flere


24.03.2020 - Dokumentnr: 2264537 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:4
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:5
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:6
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:7
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:8
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:9
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:10
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:11
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:12
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:13
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:14
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:15
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:16
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:17
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:18
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:19
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:20
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:21
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:22
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:23
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:24
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:25
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:26
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:27
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:28
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:29
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:30
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:31
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:32
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:33
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:34
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:35
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:36
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:37
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:38
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:39
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:40
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:41
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:42
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:43
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:44
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:45
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:46
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:47
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:48
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:49
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:50
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:51
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:52
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:53
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:54
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:55
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:56
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:57
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:58
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:59
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:60
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:62
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:63
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:187
Gjelder denne registerenheten med flere


24.03.2020 - Dokumentnr: 2264537 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:64
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:65
OVERFØRT FRA: KNR: 4204 GNR: 45 BNR: 186
Uteglemt overføring av heftelse
Rettet etter tingl. §18
16.12.2022 Arkivref. 20/19715-20
Gjelder denne registerenheten med flere


24.03.2020 - Dokumentnr: 2264537 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:64
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:65
OVERFØRT FRA: KNR: 4204 GNR: 45 BNR: 186
Uteglemt overføring av heftelse
Rettet etter tingl. §18
16.12.2022 Arkivref. 20/19715-20
Gjelder denne registerenheten med flere


13.01.1912 - Dokumentnr: 900310 - Utskifting
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


10.05.1935 - Dokumentnr: 902748 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


08.10.1940 - Dokumentnr: 838 - Bestemmelse om gjerde
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


08.10.1940 - Dokumentnr: 842 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om regulering av myrområde
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


05.02.1949 - Dokumentnr: 257 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


18.10.1949 - Dokumentnr: 2108 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om fellesanlegg/vedlikehold
Gjelder denne registerenheten med flere


13.09.1950 - Dokumentnr: 1201 - Bestemmelse om veg
Bestemmelse om kloakkledning
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


14.09.1955 - Dokumentnr: 2490 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:20
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


19.09.1962 - Dokumentnr: 4561 - Rettsbok
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


04.08.1964 - Dokumentnr: 4625 - Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


27.09.2004 - Dokumentnr: 17817 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:12
Bruksrett
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.09.2016 - Dokumentnr: 871168 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:17
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


26.09.2016 - Dokumentnr: 871168 - Best. om vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:17
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere


12.05.2022 - Dokumentnr: 515989 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


20.08.2018 - Dokumentnr: 1158474 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4204 Gnr:45 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 713913 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:45 Bnr:185


24.03.2020 - Dokumentnr: 2264537 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:1
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:2
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:3
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:4
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:5
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:6
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:7
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:8
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:9
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:10
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:11
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:12
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:13
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:14
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:15
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:16
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:17
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:18
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:19
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:20
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:21
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:22
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:23
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:24
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:25
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:26
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:27
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:28
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:29
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:30
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:31
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:32
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:33
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:34
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:35
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:36
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:37
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:38
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:39
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:40
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:41
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:42
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:43
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:44
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:45
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:46
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:47
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:48
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:49
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:50
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:51
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:52
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:53
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:54
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:55
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:56
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:57
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:58
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:59
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:60
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:62
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:63
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:187
Gjelder denne registerenheten med flere


24.03.2020 - Dokumentnr: 2264537 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:64
Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:45 Bnr:186 Snr:65
OVERFØRT FRA: KNR: 4204 GNR: 45 BNR: 186
Uteglemt overføring av heftelse
Rettet etter tingl. §18
16.12.2022 Arkivref. 20/19715-20
Gjelder denne registerenheten med flere

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyst servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Det gjøres videre oppmerksom på at servitutter tinglyst i grunnboken, ikke vil bli slettet og vil følge den fradelte eiendommen. Grunnboken over hovedbølet er et vedlegg til salgsoppgaven og kan fås ved henvendelse til megler. SIDE 75 Interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Videre kan selger tinglyse bruksretter til fremtidige byggetrinn.

Selger forbeholder seg retten til å selge sine rettigheter og forpliktelser overfor kjøper til 3. mann.

Info kommunale avgifter

Disse er ikke fastsatt ennå da leilighetene ikke er bygget. Kristiansand kommune fastsetter endelige kommunale avgifter (inkl. eiendomsskatt) og det tas derfor forbehold om dette. Kommunale avgifter vil ligge i felleskostnadene/evt. faktureres direkte hver enkelt eier.

Utbygger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Andre forsikringer

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av utbygger, jfr. Bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet/ borettslaget, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Visning

Produktnr: 3A6AF6CF-1E94-4B52-BD1D-D69C1D5B451F