Kristiansand-Lund

Bjørndalen Allè 7-9 (408)

Prisantydning
5 290 000 kr
Omkostninger
10 370 kr
Totalpris
5 300 370 kr
Felleskostnader
2 790 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2022
P-rom
78 ㎡
Bruksareal
81 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

3-roms hjørneleilighet i toppetasjen | P-plass i kjeller medregnet i pris | Stilrent og moderne | Ny 2022 | Heis

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

24 prosjekterte selveierleiligheter beliggende i 2. til 4.etasje fra 45-84 kvm.

Bærekraft er et stort fokus i Bjørndalen Hage, og dette er et prosjekt med høye miljøambisjoner. Prosjektet prosjekteres i passivhusstandard, og følger miljøsertifiseringssystemet BREEAM.

Det skal være enkelt å være barn i Bydel Bjørndalen, men det skal også være enkelt å være forelder - eller besteforelder. Tiden strekker ikke alltid til, det vet vi godt. For flere av oss er dagene en kabal med henting, levering, frem og tilbake. For å gjøre denne runddansen noe enklere, bygger vi nå barnehage i hele første etasje i Bjørndalen Hage. Her kan barn i alderen 2-6 år boltre seg i fantastiske omgivelser. Med sine trygge og moderne fasiliteter, vil dette være et supert tilbud for mange.

Se mer på www.bjorndalenhage.no

Bygget er organisert som et kombinasjonssameie med både næring og boligseksjoner. Prosjektet er 3. byggetrinn av et større utbyggingsprosjekt for området, med inntil 500 boliger og mellom 10 000 og 20 000 kvm. næringsareal.

Standard

Bærekraft er et stort fokus i Bjørndalen Hage, og dette er et prosjekt med høye miljøambisjoner. Prosjektet prosjekteres i passivhusstandard, og følger miljøsertifiseringssystemet BREEAM, som har strenge krav for å kvalifiseres som et miljøvennlig prosjekt.

Byggeår og byggemåte

ferdigstilt 2022 i følge Kristiansand kommune.

Oppvarming

Vannbåren gulvvarme i stue, kjøkken, gang/entre og baderom.

Diverse

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader for p-plasser vil bli fordelt mellom brukerne. Felleskostnadene utgjør ca. kr. 300,- pr. kvm pr. år. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at dette er ett utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter.

Felleskostnader kan bla. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre drifts-kostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. Fjernvarme som inkluderer oppvarming og varmt vann i leilighetene kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader.

Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv og brebånd. Det legges opp til at sameiet (ev at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv- og internett tjenester med en leverandør. Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo. Utbygger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Bussholdeplass: 0,1 km
Rema 1000: 0,1 km
Sentrum: 3,3 km
UiA: 1,4 km
Sørlandssenteret: 8,5 km
Kjevik Flyplass: 13,3 km
Jegersberg: 1,5 km

Beliggenhet

Bjørndalen er full av naturressurser og kvaliteter som vi ønsker å dyrke og bevare. Dette vil gi denne frodige bydelen en helt særegen identitet.

En slik beliggenhet gir masse muligheter. Her kan du starte dagen med et bad i Vollevannet, dra på jobb eller studier på dagen og trimme eller gå på kino på kvelden - enten du har bil eller ei. For her kan du alltid velge - parkere egen bil i parkeringskjeller, sykle dersom du føler for det eller ta bussen som går forbi 366 ganger hver dag i hver retning.

Bjørndalen Hage er én av flere deler i utviklingen av et nytt og grønt boligområde, med god kollektivdekning til Kristiansand sentrum. Her er det stort fokus på å skape gode uterom og å lage bydel for å leve og bo i. Sentralt i området ligger en stor park, som blir et naturlig møtested og en grønn lunge for nabolaget. Bjørndalen Hage knytter seg også opp mot dette grøntdraget, med parken på en side og Bjørndalen Allè, som en mer urban gate på den andre siden.

Tomt

Arealet på tomten er ca. 1180 kvm, eiendommen er fradelt men ikke endelig oppmålt.

Tomten leveres parkmessig opparbeidet med plen, prydbusker, bed og øvrig beplantning iht. utomhusplan.

Parkering

Parkeringsplass i felles p-kjeller er inkludert i kjøpsprisen og utgjør kr. 300.000,- per stk. Pris for parkeringsplass med elbil lader inkl. koster kr. 320.000,-.

Parkeringsplassene vil bli organisert som en eller flere seksjoner, hvor eier av en parkeringsplass vil få en ideell andel i en (av) parkeringsseksjon(-ene).

Felles sykkelparkering.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at en slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet. Det forutsettes i så fall at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse, kan kjøper i medhold av bustadoppføringslovas § 31 holde tilbake et beløp på meglers klientkonto som sikkerhet frem til ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med forholdene som gjenstår for at ferdigattest kan foreligge. En uavhengig takstmann kan avgjøre rettmessig tilbakehold, og takstmann får da fullmakt til å frigi beløpet når forholdet som hindrer ferdigattest er utbedret.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger under reguleringsplan for Bjørndalen, plan nr. 1150, datert 25.11.2015. I forbindelse med rammesøknad pågår det en mindre reguleringsendring.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Ingen pengeheftelser følger eiendommen ved overtakelse. Eiendommen er under sammenføyning/ fradeling, og det er ennå ikke avklart hvilke heftelser/servitutter som vil følge det nye bruksnummer. Det er pr. d.d. tinglyst følgende heftelser/ servitutter som kan følge eiendommen:

1912/900310-1/93 UTSKIFTING TINGLYST
1935/902748-1/93 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
1940/838-1/93 BESTEMMELSE OM GJERDE TINGLYST
1940/842-1/93 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
1949/257-1/93 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
1950/1201-6/93 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
1955/2490-1/93 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
1962/4561-1/93 RETTSBOK TINGLYST
1964/4625-1/93 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
1979/2108-1/93 BESTEMMELSE OM VEG TINGLYST
2004/17817-1/93 ERKLÆRING/AVTALE TINGLYST
2016/871168-1/200 BEST. OM ADKOMSTRETT TINGLYST
2016/871168-2/200 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Grunnboken for eiendommen er et vedlegg til salgsoppgaven og interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp.

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Odel

Ikke aktuelt.

Konsesjon

Ikke aktuelt.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

5 290 000,- (Prisantydning) Omkostninger 9 200,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 368 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 10 370,- (Omkostninger totalt) 5 300 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:
Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi, p.t anslått til. NOK 113 pr. kvm BRA for leiligheter.
Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-
Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr. 525,-
Startkapital til sameiet, 3 * månedlige felleskostnader.

Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til overskjøting. En eventuell økning i offentligetinglysings omkostninger må dekkes av kjøper.

Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp, jfr. bustadoppføringslova § 47.

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Bjørndalen Allè 7-9 (408), Gnr. 45 Bnr. 190 Snr. 25 i Kristiansand kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Selveierleiligheter

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet  ved salget.

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Ta kontakt med prosjektmeglere for byggeplass-visning/presentasjon.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Leilighetene er ferdigstilt mars 2022.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Boligene selges til fast pris. Signert kjøpstilbud oversendes via e-post eller leveres til selger/ megler sammen med rett kopi av legitimasjon, eller elektronisk gjennom «gi bud» knappen på meglers annonser. Kravet til legitimasjon er oppfylt for budgivere som benytter elektronisk bud med e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID.

Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til kjøp av flere enn to boligseksjoner i samme sameie

Lovverk

Boligene er nyoppført, men ikke tatt i bruk, og selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med tilhørende vedlegg. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom boligen selges til forbruker innen 6 måneder etter at den var ferdigstilt, vil det bli stilt entreprenørgaranti på linje med reglene i bustadoppføringslova.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen..

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-22-9016

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/10-22-9016. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Advokat / Eiendomsmegler Fredrik O. Haanes

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Visning

torsdag 15. desember
kl. 15:00-17:00
Varenummer: 3060433