Kristiansand-Lund

Bjørndalen allé 23 - H0101 (D113)

Prisantydning
6 500 000 kr
Omkostninger
14 820 kr
Totalpris
6 514 820 kr
Felleskostnader
2 829 kr /
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2022
P-rom
106 ㎡
Bruksareal
110 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Lekker, ubrukt 4-roms leilighet | 1 bad og 1 gjestetoalett | Walk-in-closet | Solrik uteplass | P-plass inkludert

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

66 prosjekterte selveierleiligheter beliggende i første til tredje etasje.

I underetasjen blir det boder og parkeringsplasser tilknyttet leilighetene.

Bygget blir organisert som et eierseksjonssameie med boligseksjoner. Sameiet blir til sammen 66 eierseksjoner.

Bjørndalen Allé ligger ved idylliske Bjørndal Gård, innerst i Bjørndalen.  Bjørndalen er et nytt boligområde ved Lund nær Kristiansand sentrum.
Prosjektet er andre byggetrinn av et større utbyggingsprosjekt for området, med inntil 500 boliger og næringsbygg.

Standard

Gulv: Stue, kjøkken, gang, soverom og bod i leilighet: 14mm 3-stavs eikeparkett, hvitpigmentert matt. Hvitpigmentert fotlist.

Vegger: Veggene i leilighetene males i en hvit farge. Gerikter og listverk leveres ferdig behandlet i hvit farge. Listfri overgang mellom vegg og tak. Vinduer utføres listefritt.

Himlingene i stue og kjøkken leveres med sparklet og malt betonghimling med synlige v-fuger. Der det kreves pga. tekniske installasjoner blir himling senket / kanaler bokset inn. Himlingshøyde minimum 2,60 m der hvor det er synlig betonghimling.

Prefabrikkerte baderom får himlingshøyde ca. 2,20 m. Nedforinger til ca. 2,20 m for fremføring av tekniske anlegg kan forekomme der det er nødvendig. Gang og bod vil få nedforet gips himling på grunn av tekniske føringer.

Kjøkkeninnredning Det leveres kjøkken fra HTH med fronter i grå laminat, fargekode NCS5000-N. Benkeplate i laminat (flere valgmuligheter). Standard volumhette (kjøkkenavtrekk) leveres på kjøkken, øvrige hvitevarer inngår ikke i leveransen.
Det leveres opplegg for kildesortering under kjøkkenbenk.

Baderom leveres som prefabrikkerte baderom. Flis på gulv og vegger. Servant med underskap, speil, veggmontert toalett, dusjvegger er 90x90 cm med dusjarmatur. Leveres med opplegg for vaskemaskin.

Ferdigstillelse

Leiligheten er ferdigstilt og klar for innflytning.

Oppvarming

Vannbåren gulvvarme i stue/kjøkken/entré, WC og bad.

Diverse

Smarthus
Det finnes to tilvalgspakker for smarthus:
1. Smarthus lys
2. Smarthus lys og varme

Som følge av Coronaviruset gjøres det oppmerksom på at det kan oppstå utfordringer knyttet til leveranser og forsinkelser som følge av endrede betingelser i leverandørkjedene og nasjonale og internasjonale tiltak og retningslinjer/råd. Selger vil forholde seg til retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet og/eller andre relevante nasjonale instanser. Selger tar som følge av dette forbehold om konsekvenser for fremdrift og dato for ferdigstillelse. Selger vil varsle kjøper uten ugrunnet opphold dersom slike konsekvenser inntreffer.

Beliggenhet

Adkomst

Heis i bygget

Beliggenhet

Bjørndalen Allé ligger ved idylliske Bjørndal Gård, innerst i Bjørndalen. Bjørndalen er et nytt boligområde ved Lund nær Kristiansand sentrum. Prosjektet er andre byggetrinn av et større utbyggingsprosjekt for området, med inntil 500 boliger og næringsbygg. Blant annet vil bygges det nå en ny Rema-butikk i forbindelse med byggetrinn 1, Parken Syd.

Tomt

Eierform: Eiet tomt

Parkering

P-plass er inkludert i kjøpesum (utgjør kr. 300.000,-). Mulighet for el-billader mot pristillegg.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 29.12.22. Ferdigattesten gjelder felt B6, B7 og
BS - 6 leilighetsbygg med felles parkeringskjeller.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger under reguleringsplan for Bjørndalen, plan nr. 1150, datert 08.12.2010/25.11.2015. Feltene B6-B8 er gjennom en pågående mindre reguleringsendring. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for Kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant på eiendommer hvor det er tinglyste servitutter eller andre heftelser som ikke skal slettes for Selgers regning.

Det gjøres videre oppmerksom på at servitutter tinglyst i grunnboken, ikke vil bli slettet og vil følge den fradelte eiendommen. Grunnboken over hovedbølet er et vedlegg til salgsoppgaven og kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til å lese denne før kjøp. Selger forbeholder seg retten til å tinglyse avtaler pålagt av offentlig myndighet på eiendommen.

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter, og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes i energiklasse B, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

6 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 13 650,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 546 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 14 820,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 6 514 820,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5% av tomteverdi. Dokumentavgift blir fordelt pr. kvm. BRA og vil derfor variere pr. leilighet mellom ca. kr. 7900,- på den minste og ca. kr. 15 000,- på den største leiligheten. Dvs. kr. 126 pr. kvm BRA.

Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør kr. 585,-
Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,-

I tillegg kommer et beløp tilsvarende 3 mnd. felleskostnader (ekskl. kostnader til felles fjernvarme), som oppstartslikviditet til sameiet.

Det tas forbehold om at beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften godkjennes hos Statens Kartverk, samt eventuell endring i de oppgitte offentlige gebyrer.

Betalingsbetingelser

Kr. 100 000,- innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler.

Faste løpende kostnader

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Driftskostnader for p-plasser vil bli fordelt med kr 100 pr måned pr parkeringsplass mellom brukerne. Felleskostnadene utgjør ca. kr. 310,- pr. kvm pr. år. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at dette er et utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter.

Felleskostnader dekker blant annet kommunale avgifter, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

Eiendomsskatt og renovason blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader.

Fjernvarme som inkluderer oppvarming og varmt vann i leilighetene kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader.

Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv, brebånd og telefoni. Utbygger vil, på vegne av kjøper/sameiet inngå avtaler bl.a. om : Avtale om forretningsfører, Strømleveranser, Avtaler om henting av avfall, Levering av fjernvarme/nærvarme, Drift og vedlikehold av heiser, Lovpålagte serviceavtaler, Avtale om kabel-tv /bredbånd, Evt. andre tilsvarende avtaler for fremtidig drift/service.

Utbygger tar forbehold om at det vil kunne gjelde bindingstider på enkelte av disse leveransene. Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.

Utbygger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Bjørndalen Allè, Gnr. 45 Bnr. 209 Snr. 36 i Kristiansand kommune

Boligtype

Leilighet

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Tilvalg / Endringer

Selger vil før innredningsarbeidene starter, utarbeide en endringsliste hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er lagt opp til at det ikke skal gjøres endringer ut over endringslisten. Kjøperen gjøres dessuten oppmerksom på at endringer ut over endringslisten er ikke-standardiserte og forbundet med særskilte kostnader bl.a. til prosjektering, administrasjon mv. Selger tar forbehold om å nekte utførelse av endringer ut over endringslisten.

Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp ogvanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for Kjøper/påslag fra utbygger. Tilvalg faktureres via megler. Kjøperen skal meddele tilleggs-bestillinger/endringer skriftlig. Alle meldinger skal være Selger i hende senest ved de tidsfrister som fastlegges av Selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan.

Selgers rett til endringer

Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjonen, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i rammeog igangsettingstillatelser samt andre offentlige tillatelser. Selger skal så langt det er praktisk mulig, informere Kjøper om slike endringer.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 48 25 20 12

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Leilighetene i hus D, E og F planlegges ferdigstilt Q3 2022. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha leilighetene klare for overtakelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Se kjøpekontrakt for konkrete frister.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som Kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som Kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema "Kjøpetilbud til fastpris". Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Leiligheter hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-22-9036

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Tor Even Kristensen

Vederlag

Oppdragsgiver har inngått følgende oppdragsavtale med Sørmegleren AS: Provisjon kr ,-, tilretteleggingshonorar kr ,-, samt oppgjørshonorar kr 7.100,-.
Markedspakke:

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig

Tor Even Kristensen

Vis profil
Varenummer: 3064041