IME I

Bjørkeveien 8

Prisantydning
3 950 000 kr
Omkostninger
115 220 kr
Totalpris
4 065 220 kr
Formuesverdi
802 076 kr
Formuesverdi sekundær
2 887 475 kr
Kommunale avgifter
14 721 kr / år
Byggeår
1975
P-rom
166 ㎡
Bruksareal
188 ㎡
Tomteareal
1 052 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Innholdsrik påbygd enebolig | Stor, solrik hjørnetomt | Integrert garasje

Om eiendommen

Standard

Boligen ble opprinnelig oppført i 1975 og holder en normalt god standard basert på byggeår. Jevnlig vedlikeholdt er utført.

I 1998 ble boligen påbygd mot nordøst (kjøkken  2 etg og vindfang/soverom 1 etg.) og sydvest (soverom og bad).

Det er også utført en del fornyelser og oppgradering på 2000 tallet. 
I 2008 ble det satt inn nytt vindu i stue, soverom og gang i 2.etasje.
I 2019 ble det montert nye spotter i stue, kjøkken og bad.
I 2022 ble det montert 3. stk. nye vinduer i kjellerstue, soverom nede og vindfang.

Fiberkabel fra Telenor. Kjøper må tegne nytt abonnement.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 166 kvm, Bruksareal: 188 kvm Sekundærrom: 22 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 81 m²  - 2. etg. 107 m².
1. etasje - P-rom inkl.: Vindfang, gang, trapperom, bad, soverom, soverom 2, kjellerstue, kjøkken.
1. etasje - S-rom inkl.: Bod, garasje.
2. etasje - P-rom inkl.: Trapperom, gang, kjøkken, stue, soverom, soverom 2, bad/vaskerom.
2. etasje - S-rom inkl.: Garderobe.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Meglers kommentar til planløsningen:
Endringer i forhold til byggemeldte tegninger fra 31.12.1997: I 1. etasje er det i dag soverom, der det er benevnt som klær. Hobby, sport og vedrom er i dag i bruk som kjellerstue. Vaskerom og mat-rom er i dag innredet med kjøkkeninnredning og en mindre bod mot trapperommet. Soverommet mot garasjen er mindre, samt at vindfanget er større.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. De ombygde rommene (stue/soverom og deler av kjøkkenet)  er ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

 I 2. etasje er det innredet et kles- garderoberom i forbindelse med soverommet, dette er blitt mindre da det er etablert
direkte utgang fra soverommet til terrassen.

Byggeår og byggemåte

1975 i følge Lindesnes kommune.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Alfred Møll den 16.02.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Taktekking:
Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Taksteinen i kil-rennene er ikke ferdig kuttet. Det er flere steder på undertaket registrert fuktighet i undertaket. Vindskiene trenger vedlikehold, samt at det er registret råte i vannbord på vindski.

Tomteforhold > Terrengforhold:
Terreng faller inn mot bygning.

TG2:
Utvendig > Nedløp og beslag:
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det er utettheter rundt pipebeslaget.

Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er avvik: Det er begrenset lufting bak kledningen fra byggeår. Det ble registrert utettheter i musetettingen enkelte plasser. Kledningen trenger vedlikehold. Det ble registrert råte i et par kledningsbord under utvendig vannkran ved garasjeporten og rundt det ene stuevinduet mot vest. Det er kort  avstand mellom terrassebord og kledningen. Dette kan føre til kortere levetid og gjør det vanskelig å vedlikeholde.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er registrert utettheter i fluenettingen i gesimsene. Det mangler isolasjon enkelte plasser på kaldtloftet. Det er flere steder utettheter i damptettingen (plast) mellom 2. etasje og kaldtloftet, spesielt ved spottene.

Utvendig > Vinduer:
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Vinduene på de mest værutsatte stedene har en del sprekker i treverket og enkelte vinduer tar i karm. De eldste vinduene har oppnådd en alder hvor det er fare at vindusglassene kan punktere. På garasjeporten må det påregnes vedlikehold/utskiftning av enkelte bord. Ett baderomsvindu er vanskelig å lukke. Ett kjøkkenvindu har ødelagt håndtak. Enkelte vinduer mangler utvendig ventildeksel.

Utvendig > Dører:
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Bunnsvillen i den ene ytterdøren i vindfanget er skadet. De andre ytterdører trenger vedlikehold og justeringer.

Innvendig > Overflater:
Det er avvik: Det er registrert knirk i stuegulvet. enkelte plasser er det større gliper i skjøtene på laminatgulvet.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Dette gjelder i stuen, kjøkken, soverom i 2. etasje. Det er også registrert nivåforskjeller i kjellerstuen og vindfanget i 1. etasje.

Innvendig > Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted:
Pipa har rennemerker etter sotvann. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Utettheter rundt pipen utvendig.

Innvendig > Rom Under Terreng:
Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Det ble registrert høyere fuktinnhold på utforet soveromsvegg hvor det var etablert dampsperre bak veggplater.

Innvendig > Innvendige trapper:
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Innvendig > Innvendige dører:
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad/vaskerom:
Det er påvist sprekker i fliser. ifølge eier er det observert at det enkelte ganger kan komme litt dråper på den ene sporten i taket på badet i 2. etg. Dette kan komme av kondens fra kanalen over spotten på loftet.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom:
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. I følge eier ligger det et eldre belegg under flisene i deler av badet og smøremembran fra 1998 på resten. Det er ikke dokumentert samvirke mellom de ulike tettesjiktene i
gulvet.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad/vaskerom:
Det er påvist riss/sprekker i utstyr på våtrommet.

Våtrom > Ventilasjon > Bad/vaskerom:
Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad:
Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Det er avvik: Flisearbeidet i forbindelse med lufteventilen er ikke ferdigstilt.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad:
Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad:
Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av membran/tettesjikt/klemring. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad:
Det er avvik: Arbeid på innredningen i forbindelse med vasken gjenstår.

Våtrom > Ventilasjon > Bad:
Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
Det er avvik: Folien på enkelte dører/skuffer har løsnet. Det er registrert fuktsvelling i benkeplaten i forbindelse med oppvaskmaskinen.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken:
Det er avvik: Luftkanal på kaldtloftet er uisolert.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Det er ikke installert oppvaskmaskin i forbindelse med kjøkkeninnredningen.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken:
Det er avvik: Det ble på befaringen registrert ulyder i avtrekksviften på kjøkkenet i kjellerstuen.

Tekniske installasjoner > Vannledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Varmesentral:
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
Det elektriske anlegget er fra byggetiden og har nyere automatsikringer, fra 1997 ifølge eier.

Tomteforhold > Drenering:
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert at murmalingen flasser.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
- Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse Utvidelse bad 2 etg 1997. Fulgt daværende norm med egeninnsats. Lagt fliser på vegger og gulv kjeller ca 2005. Belegg under fliser på gulv mener jeg det var.

Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
- Ja, Smøremembran gulv og våtsoner.

Er arbeidet byggemeldt?
- Ja, byggesøknad 1997.

Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
- Ja, kun av faglært. Beskrivelse Rørlegger ved utvidelse av bad 1997. Arbeid utført av Hjorteland.

Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ja, Det har vært lekkasje rundt pipe, tettet og montert ny pipehatt/luftehatt og problemet forsvant. Ca 5 år siden. Kondens rundt gammel luftehatt over bad.

Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?
- Ja, Sukkermaur utendørs under belegningsstein.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Ja, kun av faglært. Beskrivelse Nye automatsikringer, nye kurser osv. Utført arbeid også i 1997, men ingen papirer på det. Arbeid utført av Tratec Mandal, Sønnico.

Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Ja, Kontroll av elanlegg for mange år siden. Diverse avvik som sofa for nærme ovn, manglende samsvarserklæring for arbeider 1997.

Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
- Ja, egeninnsats fliser bad.

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse Bytte pipehatt og tettet rundt pipe ca 2015. Arbeid utført av Paul J Loland, PA Klev.

Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
- Ja, Ominnredet kjeller med kjøkken og og fungerte som hybel for utleie.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra rundkjøring ved Alti senteret; følg Marnarveien til E 39 og fortsett i østlig retning, over Mandalselva, og videre ca. 2 km. Ta til høyre inn Tregdeveien (Rv230) kjør ca 250 m og sving høyre inn på Vassmyrveien, for så å velge første høyre igjen; Ospeveien. Kjør ca 300 m og sving venstre inn Bjørkeveien og velg deretter første avkjørsel til høyre, (også Bjørkeveien) Boligen ligger på venstre side og er merket med Sørmeglerens "Til salgs" plakat.

Beliggenhet

I etablert boligområde, Ime I

Tomt

Areal: 1 052 kvm, Eierform: Eiet tomt Solrik hjørnetomt som er pent opparbeidet med belegningsstein i innkjørsel og pent beplantet tomt med bær, busker, trær og blomster.

Parkering

Rikelig med parkering på tomten. Integrert garasje.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 19.09.1975. Ferdigattesten gjelder bolighus. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger tillatelse til mindre byggearbeid - tilbygg til bolig 22.01.1998. Eiendommen mangler ferdigattest/midlertidig brukstillatelse på tilbygget ifølge opplysninger fra Lindesnes kommune. Manglende ferdigattest/brukstillatelse innebærer at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse, tilhører reguleringsplan Ime, Skinsnes, datert 19.01.1973. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Kommuneplansens arealdel 2018-2030

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1974/1405-2/39  Rettigheter iflg. skjøte. Tinglyst 21.05.1974  for Mandal kommune

1974/3803-1/39  Erklæring/avtale. Tinglyst 19.11.1974 
Rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:40 Bnr:205  
Bestemmelse om kloakkledning

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut. Deler av underetasjen er innredet som hybel. Se kommentarer under punktet arealer med beskrivelser.

Energiattest

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 98 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 950 000,-)) 115 220,- (Omkostninger totalt) 4 065 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 14 721 pr. år Årsprognose for 2023
Beløpet inkluderer feiing (kr. 530,- pr. pipeløp), målerleie (kr. 250,-), standard renovasjon (kr. 3 820,-), eiendomsskatt (6.163,-) og abonnementsgebyr for vann- (kr. 1 604,-) og avløp (kr. 2 354,-). Forbruk av vann og avløp kommer i tillegg til de faste kommunale avgiftene med hhv. kr. 14,73,- pr. m3 og kr. 33,64,- pr. m3

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 6.163,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 802 076,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 887 475,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Bjørkeveien 8, Gnr. 40 Bnr. 148 i Lindesnes kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: KOmfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 23 89 76.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-23-0002

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-23-0002. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Audun Remesvik, tlf. 95 23 89 76

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 600) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.14 500) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 950 000,-) (Kr.57 275) Totalt kr. (Kr.88 860)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3067195